Page 86

86

beleidsplan 2014/2019

Huidig financieel beleid Als dienstverlenende intercommunale streeft Leiedal geen winstmaximalisatie na, maar wordt in eerste instantie het maatschappelijk belang vooropgesteld. Leiedal wil de werking van lokale besturen ondersteunen, streekontwikkeling stimuleren en vestigingsmogelijkheden bieden voor ondernemen, met aandacht voor kwalitatief en efficiĂŤnt ruimtegebruik.

Positief resultaat voor elk boekjaar Als uitgangspunt wordt genomen dat elk boekjaar met een beperkt positief resultaat moet kunnen worden afgesloten. De belangrijkste financieringsbron voor de werkingskosten is de marge die gerealiseerd wordt uit verkopen in realisaties. Indien er in een bepaald jaar veel wordt verkocht met realisatie van een hoge marge, worden er voorzieningen gevormd die een buffer creĂŤren voor jaren waarin een lager verkoopcijfer wordt behaald. Een deel van de marge wordt bestemd als fondsen die gebruikt worden om regionale projecten of samenwerkingsverbanden te initiĂŤren, te ondersteunen of te realiseren.

Beperkte bijdrage gemeenten De behoorlijke marge die in de voorbije jaren werd gerealiseerd, heeft het ook mogelijk gemaakt om de jaarlijkse bijdrage die aan de gemeenten wordt gevraagd, beperkt te houden. Sedert 1995 werd de bijdrage niet verhoogd. Sedert 2001 wordt enkel een indexatie toegepast.

Andere financieringsbronnen Kostendelende dienstverlening Als verlengstuk van de gemeentelijke diensten stelt Leiedal een pool van deskundigen ter beschikking

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement