Page 80

80

beleidsplan 2014/2019

Een organisatie die krachten wil bundelen Complexe vraagstukken aanpakken kan enkel in samenwerking met andere partners. Daarom wil Leiedal nauwer samenwerken met andere regionale en bovenlokale partners. In het verlengde van Sterk Besturen blijft Leiedal verder werken aan een bundeling van ondersteunende interlokale structuren. Het gezamenlijk definiÍren van projecten en het inhoudelijk samenwerken gaat hierbij voor op het werken rond structuren. Maar tegelijk wil Leiedal eenvoudiger overleg, overhead beperken door samenwerking en interlokale structuren kritisch evalueren. Ook in haar interne werking wil Leiedal de krachten beter bundelen. Door de definitie van integrale programma’s en de gerichte inzet van de verschillende competenties van medewerkers moet Leiedal meer in staat zijn om totaalantwoorden te geven op complexe vragen. Het installeren van programmaregie in Leiedal is hierbij een cruciaal instrument.

Een transparant en interactief bestuur De gemeenten en de Provincie zijn vennoten van Leiedal. Zij zijn opdrachtgever, klant en meteen ook mee verantwoordelijk voor de resultaten die Leiedal moet neerleggen. Daarom wil Leiedal de komende jaren nog nadrukkelijker investeren in een intense band met de vennoten, zowel op niveau van beleid als op niveau van uitvoering. Leiedal wil transparant en interactief besturen. Daarom engageren wij ons om regelmatig onze vennoten te bevragen naar hun ideeĂŤn, wensen en plannen. Leiedal wil mee denken met de vennoten en mee opportuniteiten detecteren, mee helpen plannen en mee helpen realiseren. Dit vraagt een sterke klantgerichtheid, luisterbereidheid en een proactieve houding. Leiedal zal zich ook zo organiseren op het niveau van de medewerkers. Het systeem van de contactpunten per gemeente dat nu al gebruikt werd voor ruimtelijke ontwikkeling zal worden uitgebreid naar alle werkdomeinen en werklijnen. Niet enkel in het luisteren, ook in de respons zullen snelheid, timing en flexibiliteit cruciaal worden. De vennoten moeten kunnen rekenen op wendbare eerstelijnsdienstverlening en sneladvies. In onze communicatie en dialoog met raadsleden, colleges en ambtenaren zal Leiedal een nadrukke-

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement