Page 77

77

ren, met zichtbare toename van de mediageletterdheid bij kansengroepen tot gevolg. UiTPas De UiTpas is een gedigitaliseerde spaar- en voordeelkaart met specifieke aandacht voor drempels van mensen in armoede. De pas is gekoppeld aan een UiT-ID die het toelaat om een persoonlijk vrijetijdsprofiel te definiëren. De UiTpas wil iedereen stimuleren tot participatie aan het vrijetijdsaanbod door op meerdere participatiedrempels in te werken. Tegelijk verbindt de UiTpas de culturele- en vrijetijdsorganisaties in de regio. Er ontstaat een ruim samenwerkingsnetwerk met tal van lokale en bovenlokale partners. Dit moet een beter kalendermanagement in de streek bevorderen.

Technologische jongeren van morgen Het Streekpact benadrukt de ontwikkeling van technische en creatieve talenten. Dit project geeft een regionale invulling aan de campagnes ‘Toch wel technisch’ / ‘Techniek is sjiek’, en wil door boeiende praktijkervaringen bijdragen tot het positief imago en een hogere instroom naar het technisch/technologisch onderwijs en de technische beroepen. Leiedal wil technologie en wetenschap mee helpen dichter bij kinderen en jongeren brengen, bijvoorbeeld in het kader van MyMachine. Zo krijgt MyMachine een ruimere toepassing in de regio, zodat zo veel mogelijk kinderen en studenten kunnen meewerken aan het bedenken, het uitwerken en het realiseren van een droommachine.

regionale samen werkings verbanden & projecten

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement