Page 72

72

beleidsplan 2014/2019

Streek ontwikkeling Als partner bij de streekontwikkeling van Zuid-West-Vlaanderen participeert Leiedal in streekorganisaties en zet Leiedal ook regionale projecten op ten behoeve van de streek. Zo wil Leiedal het proces rond bestuurlijke vernieuwing “Sterk besturen in een sterke regio” voort zetten en via regionale initiatieven blijven onderzoeken en innoveren.

Participatie in streekorganisaties Regionale samenwerking is ruimer dan interlokale samenwerking: er wordt niet alleen met gemeenten samengewerkt, maar ook met andere publieke structuren zoals de Provincie, RESOC of organisaties uit het middenveld. Naar aanleiding van dit beleidsplan zal de deelname en het engagement van Leiedal in deze netwerken kritisch worden geëvalueerd. Leiedal als aandeelhouder met eenmalige kapitaalsinbreng: Bedrijvencentrum Regio Kortrijk / W.I.V. / Bitlar / Kanaal 127 / Kortrijk Xpo / NV Xom

Leiedal als partner, met jaarlijkse financiële bijdrage (bedragen voor 2013): • Transfo vzw – 30.000 euro • Vzw Designregio Kortrijk – 25.000 euro • Vzw Microsoft Innovation Center – 33.750 euro (periode van 3 jaar) • Eurometropool - 50.000 euro • Interlokale vereniging Sinergiek (overeenkomst tot eind 2013) – 2.500 euro • Kortrijk.IN – 2.500 euro Leiedal als partner, zonder jaarlijkse financiële bijdrage: • RESOC Z.-W.-Vlaanderen • Welzijnsconsortium vzw • Vzw Mobiel • Kringloopcentrum Z.W.-Vl.

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement