Page 71

71

infrastructuur of als pure natuurprojecten met een grote biodiversiteit. Met het verder zetten van het project ‘Groene Sporen’ wil Leiedal samen met andere actoren zoals de Provincie West-Vlaanderen, een aantrekkelijke ‘groene’ leefomgeving creëren om te wonen, te werken en te ontspannen. Werken aan Groene Sporen is bouwen aan een regio met een sterke identiteit en een grotere landschappelijke en ecologische kwaliteit. Leiedal wil natuurlijke ecosystemen en landschapsecologische relaties herstellen Via het indienen van een strategisch project bij Vlaanderen wil Leiedal samen met de Provincie West- en Oost-Vlaanderen hierbij de leiding nemen om het concept van een groen netwerk om te zetten in concrete realisaties en wil de nodige expertise hiervoor aanreiken aan de gemeenten en de regio.

regionale samen werkings verbanden & projecten

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement