Page 7

7

Interactief en innoverend. Dit is hoe Leiedal de komende zes jaar opnieuw ten dienste wil staan van haar vennoten en de regio. In deze nota leest u hoe Leiedal dit wil doen. Deze nota geeft de krachtlijnen en prioriteiten weer voor de komende jaren. De nota is als volgt opgebouwd: Missie van Leiedal / Inleidende samenvatting / Ambities per werkdomein en werklijn / Interlokale en interbestuurlijke samenwerking / Regionale samenwerkingsverbanden en projecten / Leiedal als organisatie / Financieel plan.

vooraf

In de bijlagen leest u hoe dit beleidsplan tot stand is gekomen en vindt u meer informatie over hoe dit plan aansluit op het Streekpact en de strategie Eurometropool 2020. De concrete vertaling van deze ambities vindt u in de jaaractieplannen die we samen met onze vennoten zullen opstellen. De evaluatie en bijsturing van dit

beleidsplan maken we eveneens jaarlijks naar aanleiding van het werkingsverslag. Leiedal wil dit beleidsplan uitvoeren in dagelijkse interactie met de lokale besturen, de vele partners en de bovenlokale besturen.

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement