Page 69

69

Blauw-Groen Netwerk

Het blauw-groen netwerk is het geheel van rivieren, kanalen en groenstructuren in de regio Kortrijk en de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. Zij vormen de ruggengraat voor de ruimtelijke ontwikkeling van de regio. Vandaag heeft bebouwing dit netwerk gefragmenteerd en het is langzaam aan het verdwijnen. Waterbeheer is een ruimtelijke uitdaging geworden. Door verbindingen te zoeken met wonen, ondernemen en natuur streeft Leiedal naar een kwalitatieve verankering van de stedelijke ruimte in het blauw-groene netwerk. Het blauw-groen netwerk is in staat om de open ruimten met elkaar en met de stad te verbinden en om de verstedelijkte ruimte beter aan het water te verankeren. Door het blauw-groen netwerk te onderkennen als structurerend en verbindend element van de open ruimte en door de verschillende functies en behoeften evenwichtig op elkaar af te stemmen, wordt een sterkere identiteit en een grotere uitstraling in de regio gerealiseerd. Dit leidt tot meer gebruiks-, belevings- en beeldkwaliteit. Het blauw-groen netwerk verbindt niet alleen het fysieke landschap. Ook procesmatig dwingt het concept verschillende partijen om betrokken te worden bij de keuzes die moeten leiden tot samenhang tussen de ruimtelijke structuren. Bij de verschillende projecten moet er gewerkt worden tussen de betrokken bestuursniveaus van de verschillende regio’s en landen binnen de Eurometropool.

regionale samen werkings verbanden & projecten

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement