Page 63

63

antwoord op nieuwe vormen van samenwerking en netwerking tussen ondernemingen. Leiedal wil in nauw overleg met de betrokken administraties, kabinet(ten) en werkgeversorganisaties voorstellen uitwerken om deze ‘kloof’ weg te werken.

Regionale reconversieprojecten Leiedal wil de problematiek van reconversie van leegstaande en verlaten ruimte niet enkel thematisch maar ook gebiedsgericht aanpakken. De intercommunale initieert en ondersteunt de realisatie van ambitieuze reconversieprojecten. Deze projecten bevinden zich in een gemeente, maar hebben een bovenlokale ambitie. Zo blijft Leiedal samen met de gemeente Zwevegem en de Provincie West-Vlaanderen inzetten op Transfo. Dat doet de intercommunale via de participatie in de vzw Transfo en het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem. Leiedal begeleidt ook de planvorming en trekt de realisatie van het woonproject. Analoge projecten dienen zich steeds meer aan.

Van beschikbare gronden tot een overzicht van reconversie mogelijkheden

De website van Leiedal biedt met BISK een overzicht van beschikbare bedrijfsgrond en bedrijventerreinen in realisatie ontwikkeld door Leiedal. Leiedal wil dit systeem uitbouwen tot een grondig en breed overzicht van de ruimte om te ondernemen en de mogelijkheden voor reconversie in de regio: een systeem waar niet enkel beschikbare gronden te vinden zijn maar ook leegstaande panden, zowel op bedrijventerreinen als in het bebouwd weefsel en andere potentiële ruimtes om te ondernemen.

Lokaal patrimonium, onroerend erfgoed en vacante plekken De lokale besturen worden steeds vaker geconfronteerd met de problematiek van het hergebruik van patrimonium. Recente evoluties op wetgevend vlak onder andere met betrekking tot waardevolle gebouwen zorgen ervoor dat het noodzakelijk wordt om hieromtrent een actief beleid te voeren. Leiedal kan de lokale besturen bijstaan bij het realiseren van een actiegericht beleid dat alle waardevolle plannen inschrijft in een gewenste, lokale of regionale ruimtelijke ontwikkeling. Dat gebeurt op basis van prospectie en inventarisatie, onderzoek en visievorming. Zo kan het lokaal bestuur een beleid uitwerken voor de waardevolle panden, de herinvulling van het leegstaand patrimonium, de realisatie van reconversieprojecten, het hergebruik van verwaarloosde sites en de ontwikkeling van potentiële inbreidingsprojecten.

regionale samen werkings verbanden & projecten

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement