Page 61

nwerkings ojecten

De regionale projecten kaderen

over de sectoren heen. Ook

in het RESOC Streekpact en de

de Eurometropoolstrategie

strategie Eurometropool 2020 en

2020 wil krachten bundelen en

maken deze plannen concreet op

actuele thema’s zoals economie,

het terrein. Zo helpt Leiedal deze

tewerkstelling, onderwijs,

grote en door vele organisaties

mobiliteit, energie, wonen,

en besturen gedeelde

zorg, cultuur, toerisme en

streekambities realiseren.

omgevingskwaliteit verbinden in projecten.

Bij de opmaak van het RESOC Streekpact 2013-2018 kiezen de partners resoluut voor een geĂŻntegreerde aanpak,

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement