Page 60

regionale samen verbanden & pro

Leiedal werkt aan

streekontwikkeling door actief

uit verschillende bestuursniveaus worden er in samengebracht.

deel te nemen aan regionale samenwerkingsverbanden en

Het is evident dat Leiedal deze

regionale projecten.

ambitieuze projecten niet alleen kan uitvoeren. Vandaar dat voor

Deze regionale projecten

elk van de projecten een goed

onderscheiden zich van de

werkend ‘governance model’

werkdomeinen en werklijnen

wordt uitgewerkt, waarbij alle

omwille van hun integrerend

betrokken partners kunnen

karakter op regionaal niveau.

meedenken en werken. Visies

Kennis en capaciteit uit de

en plannen moeten leiden tot

verschillende werkdomeinen en

gedragen realisaties.

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement