Page 59

59

hier een voorbeeld van. Leiedal wil de gemeenten begeleiden via een bovenlokale en interbestuurlijke aanpak. • Sociale economie – lokale diensteneconomie: Lokale besturen voeren de lokale regie voor sociale economie. De initiatieven lokale diensteneconomie zijn aan opschaling toe. Deze opdrachten vergen capaciteit van het lokaal bestuur die er soms niet is. Regionaal samenwerken rond sociale economie is dus relevant en actueel.

Interbestuurlijk samenwerken Veel beleidsproblemen overstijgen beleidsniveaus, territoriale grenzen of sectorale limieten. Een gemeentebestuur, een agentschap, een regio of een provincie bieden vaak op hun eentje geen oplossing aan complexe vragen. Daarom is interbestuurlijke samenwerking zo belangrijk. Door interbestuurlijke samenwerking krijgen complexe vragen een totaalantwoord. Zo kunnen mobiliteitsvraagstukken, de ordening van ruimte of bestuurlijke uitdagingen maar een antwoord krijgen door een goede samenwerking tussen lokale besturen, regionale structuren, de Vlaamse Overheid, de Provincie en vele andere partners.

Hierbij gaat het niet enkel over de keuze van het meest geschikte interventieniveau om een probleem aan te pakken, maar nog belangrijker is dat de relevante bestuursniveaus en partijen in het partnerschap worden meegenomen. Krachtig interbestuurlijk samenwerken gaat over het samen definiëren van een gedeelde agenda, goede afspraken en vertrouwen. Tegelijkertijd gaat Leiedal niet voorbij aan de complexe bestuurskundige realiteit, waarbij velen bevoegd zijn voor verschillende facetten en coördinatie noodzakelijk is. Daarom wil Leiedal mee helpen in het optimaliseren van de bestaande bestuursfora waar de bovenlokale en lokale besturen met elkaar afspraken kunnen maken met een focus op streekontwikkeling. Samenspraak tussen de burgemeesters en de Deputatie is hierbij een eerste stap.

inter lokale & bestuur lijke samen werking

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement