Page 58

58

beleidsplan 2014/2019

Intercommunale Leiedal wil andere organisaties ondersteunen op het vlak van beheer én beleid (huisvesting en overhead, afstemming programma’s, gezamenlijke projecten,...). In de volgende domeinen zijn er opportuniteiten voor interlokale samenwerking. De wijze van samenwerken ligt op vandaag nog niet vast, dit vormt onderdeel van een traject. Deze lijst is ook niet limitatief. • Roerend en onroerend erfgoed: Samen willen Leiedal en Overleg Cultuur ook de nodige ondersteuning bieden aan de lokale besturen voor roerend (Overleg Cultuur) en onroerend erfgoed (Leiedal). • Sociaal beleid: In het domein van sociaal beleid staat de regio voor de uitdaging om de krachten nog beter te bundelen. De idee om een interlokale samenwerking voor sociaal beleid te realiseren in nauwe samenwerking met Leiedal wordt ten volle ondersteund. Net zoals bij de samenwerking rond lokaal cultuurbeleid wordt voorzien in een politieke aansturing en financiering. Deze nieuwe samenwerking rond sociaal beleid maakt het mogelijk een aantal structuren te bundelen en zo de werking te vereenvoudigen. • Sportinfrastructuur: Om in de toekomst over voldoende sportinfrastructuur te kunnen blijven beschikken is het aangewezen om vooruit te kijken en te plannen. Investeren in deze infrastructuur is duur en vergt een bovenlokale visie en samenwerking. Zwembadcapaciteit in de regio is

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement