Page 57

57

ook elders kunnen worden ingezet. Deze expertise moet gedetecteerd worden, ontsloten worden in een netwerk, gekoppeld aan afspraken over inzet, financiering en uitwisseling. Het is de bedoeling te komen tot een portfolio van de aanwezige talenten en de potentiĂŤle beschikbaarheid. Ook wil Leiedal de reeds bestaande samenwerkingsverbanden zichtbaar maken. Om op een weloverwogen manier te kunnen inspelen op ontwikkelingen, wil Leiedal gerichte vorming en opleiding aanbieden. Naast de uitwisseling in interlokale werkgroepen wil Leiedal blijven investeren in formules zoals de e-Government Academies en e-Government Ateliers, WinVorm (inspiratie rond ruimtelijke ontwikkelingen) en studiebezoeken.

Eenvoudiger overleggen, krachtiger aansturen Leiedal wil mee werken aan het vereenvoudigen en krachtiger maken van het interlokale overleg, zowel tussen politici als tussen ambtenaren. Sterk Besturen heeft aangetoond dat er teveel overleg is in teveel structuren, die dan nog eens vaak te sectoraal van opzet zijn. Zowel de kracht van de politieke aansturing leidt daar onder, als het geĂŻntegreerd denken over oplossingen.

Het denken over politieke aansturing kan best gecoĂśrdineerd worden door de Conferentie van Burgemeesters. Wat betreft het interlokaal overleg wil Leiedal een grondige oefening doen om de door Leiedal in het leven geroepen structuren tegen het licht te houden en waar nodig af te schaffen of te vereenvoudigen door krachten en competenties te bundelen.

Nieuwe samenwerking opstarten Leiedal wil nieuwe interlokale samenwerking helpen ontwikkelen, zoals de samenwerking rond roerend en onroerend erfgoed, het nieuwe milieuconvenant, de omgevingsvergunning inclusief het digitale omgevingsloket, de sociale economie en het sociaal beleid. De Conferentie van Burgemeesters krijgt als spelverdeler een belangrijke rol in het detecteren van opportuniteiten voor nieuwe interlokale samenwerking en het aanwijzen van de juiste structuur om die nieuwe opportuniteiten op te nemen. De nieuwe werking wordt ingebed in bestaande structuren zonder nieuwe structuren bij te maken. Vanzelfsprekend wordt nieuwe werking opgenomen in samenwerking en in complementariteit met de lokale besturen. Leiedal werkt aanvullend, niet concurrentieel.

inter lokale & bestuur lijke samen werking

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement