Page 56

56

beleidsplan 2014/2019

De belangen van de gemeenten behartigen In de komende beleidsperiode wil Leiedal die interlokale samenwerking versterken door te blijven optreden als belangenbehartiger van de gemeenten zoals bijvoorbeeld in de Eurometropool en andere samenwerkingsverbanden waar de intercommunale namens de lokale besturen aan deelneemt. Leiedal wil ook de deelname aan deze verbanden kritisch evalueren en frequent rapporteren naar de gemeenten over deze netwerken.

Delen van middelen en expertise Delen van middelen en expertise moet bijdragen tot lokale bestuurskracht. Zo wil Leiedal gangmaker zijn van het creĂŤren van ‘shared services’: delen van competenties, het organiseren van gezamenlijke aanbestedingen, raamcontracten en andere vormen van samenaankoop. Leiedal is zich binnen een regionaal netwerk bewust van de talenten en specialisaties die in de regio en in de andere besturen aanwezig zijn zodat deze ten volle benut kunnen worden. Leiedal wil dan ook het delen van expertise tussen lokale besturen faciliteren. In lokale besturen en regionale netwerken zijn experten aan de slag die

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement