Page 53

53

participatietrajecten wil Leiedal ruimte maken voor innovatie en variatie in plaats van saaie stereotiepe presentaties. In haar communicatie wil Leiedal: • verdere digitalisering van de communicatie (nieuwsbrieven, apps, ...), online GIS of mapping, creëren van slimme online documenten en zo inspelen op de verwachtingen van gebruikers die nieuwe communicatiemiddelen hanteren • huisstijl actualiseren: Leiedal wil streven naar een duidelijk afzenderschap door een herkenbare huisstijl die geen strak keurslijf wordt. • reductie fysieke dragers (publicaties, folders, flyers,..) tot beperkt aantal en herkenbare typeformaten • integreren en visueel maken van de Eurometropool-identiteit in de Leiedal-identiteit

Debatteren over de streek Leiedal wil vrijplaatsen creëren en ondersteunen, samen met andere regionale partners. De komende jaren wil de intercommunale het streekdebat aanzwengelen door het organiseren van debatten, bezoeken, conferenties en andere formules voor dialoog over streek en streekprojecten.

Vanuit onze rol van streekontwikkelaar heeft Leiedal voldoende thema’s en projecten in het vizier om debatten, conferenties en andere formules voor dialoog over streek en streekprojecten te organiseren, samen met vele partners. Ook het creëren en ondersteunen van ‘lege locaties’ die ingevuld worden door creativiteit en goesting kan Leiedal doen. Dan gaat het in eerste instantie om het verder zetten van bestaande projecten als de Budafabriek en Transfo.

werklijnen

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement