Page 52

52

beleidsplan 2014/2019

Actiever en creatiever imago vormen Leiedal wil meer ruchtbaarheid geven aan haar beschikbare expertise, actiever en creatiever communiceren over eigen werkdomeinen. Hierbij is er extra aandacht voor persoonlijke contacten en netwerken en gebruik van nieuwe sociale communicatiekanalen. Het imago van Leiedal is nu heel divers, afhankelijk van hoe iemand met Leiedal in contact komt. Een duurzaam en coherent imago opbouwen dat correct weerspiegelt wat Leiedal betekent en doet is de uitdaging voor de komende jaren.

Doordacht en effectief communiceren De communicatie van de verschillende acties en projecten moet de komende jaren preciezer verlopen: doordacht, laagdrempelig en effectief. • Doordacht: Het opbouwen van een ‘business case’ in elk project is belangrijk: voor elk project worden boodschap en doelgroep gedefinieerd, samen met de juiste dragers om communicatie te voeren.

• Laagdrempelig: Leiedal wil deze kanaalstrategie in de toekomst verder uitbouwen: nog een betere afstemming tussen boodschap, doelgroep en kanaal. • Effectief: Daarnaast zal meer aandacht gaan naar een verfijnde stakeholdercommunicatie met een doordachte kanaalmix.

Kijken wordt deelnemen Door het duurzaam inbedden van participatie in beleidsvoorbereidende en -uitvoerende processen wil Leiedal meer betrokkenheid creëren. Kijkers worden deelnemers, die op het juiste moment, volgens de juiste methode en op het juiste niveau kunnen bijdragen aan projecten. Zo wordt het resultaat ook meer gedragen.

Werven, verbeelden, digitaliseren Leiedal wil de komende jaren werken aan voor iedereen begrijpbare, wervende en bij voorkeur ook visuele communicatie. Zo willen wij verder inzetten op digitale communicatie en verbeelding van plannen en ontwerpen. In communicatie en

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement