Page 5

5

4 inter

lokale en inter bestuur lijke samen werking

De belangen van de gemeenten behartigen

p 56

Delen van middelen en expertise

p 56

Eenvoudiger overleggen, krachtiger aansturen

p 57

Nieuwe samenwerking opstarten

p 57

Interbestuurlijk samenwerken

p 59

5 regio

nale samen werkings verban den & projec ten

Behoud door ontwikkeling

p 62

Mobiliteit, infrastructuur en publieke ruimte

p 64

Klimaatneutrale regio

p 67

Blauw-Groen Netwerk p 69 Streekontwikkeling

p 72

6 leiedal als orga nisatie

Een organisatie die krachten wil bundelen

p 80

Een transparant en interactief bestuur p 80 Beperkte overhead die zoveel als mogelijk wordt gedeeld met andere organisaties

p 81

Begeesterende en motiverende organisatie in regionaal en internationaal netwerk

p 83

inhoud

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement