Page 49

49

Antwoord op complexe vraagstukken Complexe projecten en lastige vraagstukken die afwijken van het generieke vragen een andere, specifieke en vernieuwende aanpak. Daarbij blijven draagvlak en tempo in balans. De beschikbare competenties worden aangesproken om belangen te verkennen, in te spelen op bestuurlijke verhoudingen en te werken aan oplossingen binnen de vooropgestelde doelstellingen. Leiedal kan vanuit haar competenties een dergelijke regierol opnemen of de lokale besturen daarbij gedurende het volledige proces ondersteunen. Naast methodologische ondersteuning kan ook ingezet worden op coproductie en co-creatie, op een netwerk van externe deskundigen, op haalbaarheidsonderzoek of op interbestuurlijke afstemming. Dit gebeurt op basis van een snelle, flexibele en efficiĂŤnte werking. Proces- en projectregie behelst in een dergelijke opgave een bijzondere vorm van sturen die gericht is op het gebruik maken van zowel de eigen kennis en inzichten als van alle hulpbronnen van de samenwerkende partijen, het afstemmen van hun doelen en handelingen tot een min of meer samenhangend geheel ĂŠn resultaatgerichte besluitvorming.

Regionale visie ontwikkelen door samen te dromen, te denken en te doen Bij het uitbouwen, implementeren en het laten doorwerken van een regionale visie is het werken vanuit de principes van proces- en projectregie onontbeerlijk. Dit ongeacht of het om een thematische of een gebiedsgerichte focus gaat. De voorbije jaren werkte Leiedal aan regionale thema’s en projecten zoals het vliegveld KortrijkWevelgem, Transfo, Sterk besturen in een sterke regio, Groene Sporen, de sociale economie, de zorg of betaalbaar en levenslang wonen in de regio. Voortbouwend op deze ervaringen komen er in de volgende jaren analoge uitdagingen op ons af waar proces- en projectregie een aangewezen instrument of middel is om tot volwaardige en voldragen visies, opties en acties te komen.

werklijnen

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement