Page 47

47

PROCES- EN PROJECTREGIE De voorbije jaren heeft Leiedal via projecten kennis en inzicht opgebouwd rond de methodiek van proces- en projectregie. Dit is een waardevolle aanvulling op programma- en projectmanagement en een middel om resultaatgericht werken te stimuleren en veranderingsprocessen te sturen. Vertrouwen en resultaten vormen de resultante. Administratieve bepalingen en procedures maken projecten steeds tijdrovender en complexer. In andere gevallen wordt de implementatie geremd door tegenstrijdige belangen, een gemis aan urgentie, een kloof tussen de professionele aanpak versus oplossingen van burgers. Het dilemma van economische winst en korte termijn denken versus menselijke maat en duurzaamheid is nog een gekend probleem. Om de slaagkansen van processen en projecten gaaf te houden en te verhogen zal Leiedal haar beschikbare deskundigheid in de toekomst nog explicieter aanwenden voor beleids-, participatie- en projectprocessen op lokaal en regionaal niveau. Voor kleine, generieke projecten of vragen zal ad hoc advies beschikbaar zijn. Voor meer specifieke, complexe processen en projecten is een integrale begeleiding meer aangewezen.

werklijnen

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement