Page 45

45

formatie voor mobiele toestellen. Het is de ambitie dit zowel te doen op een kosteneffectieve manier als op een manier die een grote toegevoegde waarde biedt voor burgers en ondernemingen.

Bestaande platformen verbreden en verdiepen Websites zijn meer dan ooit het informatiemoederschip van de lokale overheid. Leiedal blijft verder werken aan sterke gemeentelijke websites, zowel technologisch als inhoudelijk. De succesvolle financiĂŤle en inhoudelijke samenwerking in Digitale Regio Kortrijk vormt de ruggengraat van de elektronische dienstverlening van de gemeenten in de regio. Bij de verdere uitbouw wordt een evenwicht gezocht tussen nieuwe ontwikkelingen en de stabiliteit van het systeem. Leiedal zal verder shared services ontwikkelen, zoals de website, GIS, data-analyse en -manipulatie, en dit vanuit de filosofie van het gebruik maken van open standaarden, het delen van kosten en kennis. Samenwerking met externe initiatieven zal daarbij altijd in het belang staan van de regio.

Uitbouwen van een multikanaaldienstverlening Burgers en ondernemingen verwachten informatie en dienstverlening via verschillende kanalen. Gemeenten en steden hebben een dubbele doelstelling: dienstverlening op een kosteneffectieve manier aanbieden, tegelijk alle bevolkingsgroepen bereiken. 15% van de bevolking - laaggeletterde kansengroepen - maakt weinig tot geen gebruik van digitale kanalen. Leiedal wil een flankerende rol spelen door het begeleiden van kanaalsturing en het berekenen van de kost van specifieke kanalen. Daarnaast wil Leiedal de kanaalvoorkeuren monitoren door het regelmatig actualiseren van gebruikersonderzoek.

Innovatie vertalen op het terrein Innoveren met e-Government gebeurt samen met leidende actoren in binnen- en buitenland. Oplossingen worden binnen de regio getoetst op hun haalbaarheid en lokaal of regionaal vertaald. Leiedal wil gemeenten in de regio ondersteunen om hun succesvolle projecten regionaal te vertalen, wat tot een meerwaarde moet leiden voor alle partijen. eGovernment moet ook de sleutelprocessen binnen de eigen organisatie van Leiedal meer ondersteunen.

werklijnen

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement