Page 41

41

Leiedal wil de culturele actoren uitnodigen om mee te reflecteren over de uitdagingen voor de streek en hen betrekken bij de grote regionale projecten, reconversieprojecten, inrichting publiek domein, ...

Sociaal beleid Leiedal zal voor het domein sociaal beleid ondersteunend werken. Via begeleiding en onderzoekstrajecten zorginnovatie wil Leiedal mee een antwoord bieden op de toenemende vergrijzing in de regio. Daarnaast wil Leiedal mee helpen bij projecten en initiatieven die een regionale aanpak voorzien voor inclusie en tegen armoede. Het werken rond e-inclusie is hierbij een aandachtspunt. Ook het inspelen op verwachtingen van jongeren is essentieel als deze regio wil verjongen. Thuisloosheid en geestelijke gezondheidszorg staan eveneens op de agenda. (zie ook ‘interlokale samenwerking – nieuwe samenwerking’)

Sport en recreatie Leiedal werkt mee aan de kwalitatieve uitbouw van het Kanaalpark Bossuit-Kortrijk met de focus op water- en avontuurlijk sporten. Daarbij worden de hotspots van De Gavers en Transfo verbonden. Leiedal werkt ook actief mee aan het realiseren van fietsverbindingen en het wegwerken van missing links. Op het vlak van zwembadinfrastructuur leverde Leiedal al studiewerk, dat kan leiden tot nieuwe samenwerking. (zie ook “interlokale samenwerking – nieuwe samenwerking”)

Sociale economie Leiedal is al geruime tijd betrokken bij het werkveld van sociale economie, als medeoprichter van het sociaal bedrijvencentrum Kanaal 127 en de interlokale samenwerking rond Sinergiek. Dit engagement blijft Leiedal aanhouden en versterken door deze werking meer te verweven met onze werking rond lokale economie.

werk domeinen

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement