Page 4

4

beleidsplan 2014/2019

1

missie van leiedal

2 inleiden

Samen, strategisch, streekgericht, stimulerend en slimmer p 10

Streekontwikkeling met een economisch fundament

Kompaan van lokale besturen, de regio en de Eurometropool p 13

de samen vatting

p 16

Drie werkdomeinen en drie werklijnen

7 finan cieel plan

p 17

Eenvoudiger overleg met meer impact

p 22

Huidig financieel beleid

Regionale projecten in uitvoering van het Streekpact en de Eurometropool 2020

p 86

p 22

Principes voor de periode 2014-2019

Kostenbewust meerwaarden creĂŤren

p 88

werk domeinen & werk lijnen

p 16

Leiedal integreert, innoveert en inspireert

3 ambities

p 23

Werkdomein ondernemen & ontwikkeling

p 27

Werkdomein ruimte & leefomgeving

p 33

Werkdomein mens & samenleving

p 39

Werklijn e-government

p 43

Werklijn proces- en projectregie

p 47

Werklijn communicatie & participatie

p 51

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement