Page 35

35

Visie en plannen vertalen op het terrein Visies op lange termijn zijn enkel zinvol als ze een vertaling krijgen in concrete projecten die de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. De tijd van de opmaak van blauwdrukplannen ligt achter ons: plannen dienen niet langer om op passieve wijze een gewenste toekomst gedetailleerd vast te leggen. Door het definiëren en uitvoeren van strategische projecten wordt op een actieve manier gewerkt aan een meer kwalitatieve ruimtelijke omgeving. Een uitdagende wisselwerking tussen visie en projecten vraagt om samenhang en continuïteit. Die kan enkel tot stand komen binnen een sterk partnerschap tussen Leiedal en de lokale besturen. Leiedal wil de lokale besturen begeleiden, van het samen definiëren van strategische ruimtelijke projecten en programma’s tot het benoemen en realiseren van concrete sleutelprojecten op korte termijn.

Werkmethodes en kennis delen Leiedal richt instrumenten, methodieken en subsidies op plannen én op realisatie. • Leiedal wil meer inzetten op de ontwerp-work-

shop waarbij op korte termijn snel en degelijk resultaten kunnen worden geboekt en het ontwikkelen van doeltreffende participatietrajecten, projecten als Lelijke Plekjes, … • Volgens de netwerkfilosofie wil Leiedal een netwerk van deskundigen uitbouwen die voor de lokale besturen en voor de intercommunale wordt ingezet. Dat kan door samen te werken met publieke en private partners. Een interlokale of regionale aanpak realiseert schaalvoordelen. • Leiedal wil praktische ondersteuning aanbieden aan de lokale besturen op het vlak van bijvoorbeeld tijdelijke vervanging van ambtenaren, degelijke logistieke ondersteuning met betrekking tot databeheer en data-analyse en het implementeren van nieuwe processen en producten (bvb. omgevingsvergunning, digitale bouwaanvraag, digitaal omgevingsloket, …) • Leiedal organiseert kennisuitwisseling en beleidsondersteuning via formules van interlokaal overleg, Winvorm, ontwerp-workshops, … • Leiedal verkent nieuwe thema’s die aansluiten op de huidige werking en waarvoor er deskundigheid aanwezig is, in functie van een toekomstige ondersteuning van de lokale besturen zonder de overhead te laten toenemen. Onroerend erfgoed is een dergelijk nieuw thema. Zie ook ‘interlokale en interbestuurlijke samenwerking’

werk domeinen

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement