Page 31

31

Sociale economie verweven met lokale economie Leiedal is al geruime tijd betrokken bij het werkveld van sociale economie, als medeoprichter van het sociaal bedrijvencentrum Kanaal127 en de interlokale samenwerking rond Sinergiek. Dit engagement blijft Leiedal aanhouden en versterken, door hun werking meer te verweven met onze werking rond lokale economie.

Over de grenzen de regio promoten Om uit te groeien tot een topregio voor de creatieve maakindustrie is tenslotte een grensoverschrijdend promotiebeleid noodzakelijk. Een promotiebeleid dat de complementariteit van het aanbod over de grenzen heen in de verf zet en zich in het bijzonder focust op de verdere uitbouw van de speerpuntsectoren van de regio: kunststoffen en innovatieve materialen, mechatronica, beelden communicatietechnologie. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met partners, zoals Flanders Investment and Trade, de Provincie en de Eurometropool.

Kwalitatieve en betaalbare woonprojecten

Een ondernemingsvriendelijk klimaat gaat samen met de kwaliteit van de leefomgeving. Dit vergt niet enkel investeringen in cultuur, recreatie, zorg, toerisme en open ruimte, maar ook in een voldoende groot en kwalitatief aanbod aan betaalbaar wonen. Leiedal helpt deze doelstelling te bereiken in concrete projecten. Leiedal treedt op als ontwikkelaar van een aantal eigen woonprojecten, veelal samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen en de private sector, en als project- en procesbegeleider van projecten die de gemeenten wensen te (laten) realiseren. Bij de eigen realisaties ligt het accent hoofdzakelijk op vernieuwende zones en op het creĂŤren van een aanvullend aanbod voor doelgroepen die beperkt hun gading vinden op de huidige woningmarkt. Daarbij wil Leiedal nieuwe woonvormen verkennen en uittesten, gaande van nieuwe woontypologieĂŤn tot nieuwe vormen van organisatie van een woonproject.

werk domeinen

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement