Page 30

30

beleidsplan 2014/2019

Opwaarderen oudere terreinen Bestaande en verouderde terreinen (waarvan sommige reeds meer dan 50 jaar oud zijn) worden bovendien best opgewaardeerd tot moderne terreinen die beantwoorden aan de hedendaagse normen om langdurige leegstand te vermijden. Leiedal ondersteunt haar gemeenten daarbij door de opmaak van herinrichtingsplannen en procesregie. De nieuwe subsidieregeling, die voorziet in een tussenkomst tot 85% van de herinrichtingskosten van het openbaar domein, kan hierbij een belangrijke hefboom zijn. Door het gelijktijdig introduceren van parkmanagement bij deze revitaliseringsprojecten, zal ook de kwaliteit van de opgewaardeerde terreinen op lange termijn behouden blijven.

Begeleiden ondernemingen Om te slagen in het opzet om de creatieve startende en groeiende ondernemingen in de regio te houden en aan te trekken zal een doorgedreven begeleiding noodzakelijk zijn. De bestaande trajectbegeleiding om een ondernemer te ondersteunen

in hun zoektocht naar een geschikte huisvesting om te ondernemen en het bekomen van alle nodige vergunningen hiervoor, moet verder uitgebouwd worden in nauwe samenwerking met onder meer de aanspreekpunten lokale economie van de gemeenten, Unizo en Voka.

Een ondernemingsvriendelijk klimaat creĂŤren In functie van het faciliteren van een goed omgevingsklimaat om te ondernemen, participeert Leiedal voor de gemeenten en regio reeds enkele jaren in tal van initiatieven zoals Designregio Kortrijk, Budafabriek, MyMachine, Microsoft Innovation Center. Daarnaast maakt Leiedal praktijkgerichte studies om ruimtelijke economische vraagstukken mee te helpen oplossen zoals de herinvulling van zones bestemd voor milieubelastende industrie. Deze inspanningen moeten resultaatgericht verdergezet worden en zo nodig worden versterkt.

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement