Page 29

29

Innoveren in prospectie en aanbod Om in te spelen op de creatieve maakindustrie zijn ook een aantal accentverschuivingen wenselijk. Het aanbieden van nieuwe vormen van huisvesting, zoals kleine units op bijzondere locaties verweven in het bebouwd weefsel, is daar ĂŠĂŠn van. Daarenboven dient onderzocht te worden of, hoe en met welke partners Leiedal ook andere vormen van uitgifte zoals verhuring, erfpachten, opstal,.. dient te implementeren om in te spelen op de veranderende vragen vanuit het ondernemersleven. Dit vergt een aanpak van doorgedreven prospectie en goede data- analyse alsook het versterken van de band tussen Leiedal, haar lokale besturen en de ondernemerswereld om een goed zicht te hebben op de reĂŤle vraag en behoefte.

Minstens 60% uitgifte uit reconversie, hergebruik en verdichting Leiedal realiseert het aanbod aan fysieke ruimte door eigen realisaties maar ook via samenwerking met andere publieke en private partners waar dit een meerwaarde oplevert. Leiedal schaart zich daarbij ten volle achter het regionaal objectief om tegen het einde van de beleidsperiode 60% van de uitgifte van de ruimte voor ondernemen in de regio te realiseren uit hergebruik, reconversie en verdichting. Dit objectief kan bereikt worden door leegstaande en onderbenutte sites na herinrichting opnieuw uit te geven, gecombineerd met het verdichten van bestaande zones en het stimuleren van de vlotte doorverkoop van leegstaande panden door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en transparant te maken. Als belangrijke aanbieder van ruimte om te ondernemen wenst Leiedal dan ook 60% van haar eigen netto uitgifte uit reconversie, hergebruik en verdichting te halen.

werk domeinen

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement