Page 28

28

beleidsplan 2014/2019

Fysieke en mentale ruimte voor ondernemen Zuid-West-Vlaanderen laten uitgroeien tot een topregio voor de creatieve maakindustrie is een topprioriteit binnen het RESOC Streekpact. Leiedal werkt ten volle mee aan de realisatie van deze doelstelling door de creatie van een voldoende, kwaliteitsvol, betaalbaar en gedifferentieerd aanbod aan fysieke ruimte. Dit blijft in de komende beleidsperiode een kerntaak voor Leiedal. Op basis van een lange termijnbehoefte (2007) voor de periode 2007-2022 bedraagt de te realiseren nood aan ruimte om te ondernemen voor de regio tegen het einde van de beleidsperiode 132 ha netto. Leiedal wenst daarvan minimaal 75 % voor haar rekening te nemen en dus circa 100 ha netto extra op de markt te brengen waarvan minimaal 50 ha netto specifiek voor KMO’s. Dit is evenwel niet voldoende. Om welvaart en welzijn in deze regio te verzekeren moet Leiedal via verschillende initiatieven en participaties ook de uitbouw van een goed leef- en omgevingsklimaat om te ondernemen helpen faciliteren. Leiedal wil door de creatie van mentale ruimte meer ondernemerschap en tewerkstelling genereren.

Bijzondere aandacht voor bestaande en nieuwe KMO’s In het creëren van fysieke ruimte voor ondernemen moet op korte termijn bijzondere aandacht besteed worden aan de realisatie van gronden en sites voor KMO’s. De 60 ha bruto voor KMO’s in de pijplijn moeten snel bouwrijp gemaakt worden om het huidig tekort aan beschikbare kavels te verhelpen. Parallel zal via inbreiding, herbestemming, reconversie en hergebruik gezocht worden naar nieuwe ruimte voor bestaande en nieuwe vormen van KMO’s.

Slimme logistieke poorten verder uitbouwen Logistiek is een belangrijk ondersteunende factor voor de uitbouw en verankering van de creatieve maakindustrie. In nauwe samenwerking met de Provincie wenst Leiedal in te spelen op de geplande Seine-Schelde verbinding door onder meer de verdere uitbouw van de multimodale logistieke knooppunten en de creatie van voldoende ruimte voor transport, logistiek en distributie.

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement