Page 27

27

ondernemen & ontwikkeling Leiedal wil de economische dynamiek en veerkracht in de regio verder helpen uitbouwen. Door de jaren heen heeft de intercommunale hiervoor ruimte om te ondernemen en te wonen gerealiseerd. De voorbije jaren werden ook vaker reconversieprojecten en gemengde projecten aangepakt. Die verworven kennis en inzichten wil Leiedal nog uitdrukkelijker ontplooien. Leiedal wil een slimme en duurzame groei en tewerkstelling helpen realiseren, onder meer in functie van het versterken van de streek en het optrekken van de kwaliteiten er van. We hebben een blijvende nood aan fysieke ruimte voor ondernemen, in het bijzonder voor KMO’s. Samen met het snel op de markt brengen van de reeds bestemde gronden, wil Leiedal in het bijzonder werk maken van de creatie van nieuwe ruimte door inbreiding, reconversie en hergebruik. Dit zal gebeuren op basis van een permanente en doorgedreven prospectie en data-analyse, in samenwerking met andere publieke en private actoren. Daarnaast zal Leiedal ook mentale ruimte voor ondernemen scheppen. Zo zal aandacht gegeven worden aan trajectbegeleiding, aan het uitvoeren van praktijkgerichte studies rond ruimtelijke economische vraagstukken, het stimuleren van de samenwerking tussen bedrijven via parkmanagement en de bereikbaarheid via de verschillende vervoersmodi.

werk domeinen

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement