Page 22

22

beleidsplan 2014/2019

Eenvoudiger overleg met meer impact Het engagement van beleidsmakers en -verantwoordelijken is cruciaal op lokaal en bovenlokaal niveau. Leiedal wil het politiek overleg meer slagkracht geven door het organisatorisch te vereenvoudigen en het inhoudelijk te verdiepen. Naast de samenwerking tussen de lokale besturen,

het middenveld en andere regionale actoren wordt ook de interbestuurlijke samenwerking belangrijker om regionale ambities, thema’s en projecten te agenderen en te realiseren.

Regionale projecten in uitvoering van het Streekpact en de Eurometropool 2020 Leiedal werkt mee aan de ontwikkeling van Zuid-West-Vlaanderen. Dat doet Leiedal door actief deel te nemen aan regionale samenwerkingsverbanden en regionale projecten. De projecten worden geĂŻntegreerd aangepakt. Met dit beleidsplan wil Leiedal mee het RESOC streekpact en de Eurometropoolstrategie 2020 realiseren. De intercommunale was nauw betrokken bij de totstandkoming van deze plannen en schaart zich ten volle achter de ambities die in deze

verbanden zijn geformuleerd: verjonging van de regio, een topregio voor de creatieve maakindustrie, het socio-economisch potentieel van de grensstreek uitbouwen, een beeld- en structuurbepalend blauw-groen netwerk, een klimaatneutrale regio, het versterken van de mobiliteit en de internationale bereikbaarheid. Daarnaast wil Leiedal in haar activiteiten ruimte en tijd vrijmaken voor onderzoek en innovatie, voor de gemeenten en voor de regio.

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement