Page 17

17

Drie werkdomeinen en drie werklijnen Leiedal wil haar eigen werkgebieden, werkvormen en bestaande samenwerkingsverbanden beter integreren door ze te bundelen in de drie werkdomeinen ‘ondernemen en ontwikkeling’, ‘ruimte en leefomgeving’, ‘mens en samenleving’, en de drie

werklijnen ‘e-government’, ‘communicatie en participatie’ en ‘proces- en projectregie’. De werkdomeinen focussen op een inhoudelijke benadering, de werklijnen op de aanpak. Beiden zijn evenwaardig en complementair.

RUIMTE & LEEFOMGEVING

PRO CES- & PROJECTR EGIE

E- G OVER N M E N T

N& E M NE ELING R E ONDT WIKK ON

COM MUNICATIE & PAR T ICIPATIE

G N I & LEV S N N E E M AM S

inleiding

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement