Page 15

Leiedal bevindt zich net als haar gemeenten op een sleutelmoment in haar bestaan. De gemeenten staan financieel onder druk. Het economisch fundament van Leiedal verandert. De bovenlokale overheid denkt vaak al te hiërarchisch en al te sectoraal wat een geïntegreerd beleid in een gemeente en regio moeilijker maakt. De maatschappelijke uitdagingen op vlak van demografie, tewerkstelling, mobiliteit, woningmarkt en -typologie, energie, ecologie en zorg zijn dringend en vergen een krachtige aanpak.

In het Beleidsplan 2014-2019 wil Leiedal een antwoord geven op deze uitdagingen door streekontwikkeling nog meer geïntegreerd aan te pakken, vanuit een brede scope op de regio. Leiedal wil haar eigen werking en organisatie krachtiger maken door het definiëren van werkdomeinen en werklijnen. Via interlokale en interbestuurlijke samenwerking en via regionale projecten realiseert Leiedal financiële én maatschappelijke meerwaarde.

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement