Page 1

Tik moterims


2 l Tik moterims


Shaunti Feldhahn

T I K M OT ER I M S Tai ,

k ą t u r ite ži note apie v yr ų vidi n į pasau l į

Iš anglų kalbos vertė Rita Bakanienė

vilnius 2014


4 l Tik moterims

UDK 159.922.1 Fe169

Versta iš FOR WOMEN ONLY What You Need to Know About the Inner Lives of Men By Shaunti Feldhahn

Visos teisės saugomos. Jokia šio leidinio dalis negali būti reprodukuojama ir platinama jokiomis elektroninėmis ar mechaninėmis formomis, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą ar kitas informacijos kaupimo ir atgaminimo sistemas be leidėjo raštiško sutikimo.

© Shaunti Feldhahn, 2013 © Vertimas į lietuvių kalbą, Rita Bakanienė, 2014 © Viršelis, Milena Grigaitienė, 2014 © Leidykla VAGA, 2014 ISBN 978-5-415-02353-0


DĹžefui, Mano mylimajam, mano draugui Solomono giesmÄ— 5: 16


6 l Tik moterims


Turinys

1

Eureka! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Kaip suvokiau tai, ko nežinojau apie vyrus

2

Vien meilės neužtenka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Kodėl pagarba jam daug svarbesnė nei jūsų dėmesys

3

Svarbiausias gyvenimo pasirodymas . . . . . . . . . . . . . . 49

Kodėl jūsų tobulas vyras atrodo įspūdingai, bet jaučiasi kaip apsimetėlis

4

Mąstytojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Kai atsitraukiant iš tiesų priartėjama

5

Sunkiausia našta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Kodėl vyrų poreikis aprūpinti šeimą juos slegia ir kodėl jiems tai patinka

6

Seksas viską keičia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Kodėl seksas išlaisvina vyro jausmus? (Spėkite, kas turi reikiamą raktą?)

7

Vaizdinių valdovas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Kodėl jam taip sunku nežiūrėti ir taip sunku pamiršti, ką matė


8 l Tik moterims

8

Šokoladas, gėlės, žvejyba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Kodėl tam jūsų užsispyrusiam Romeo iš tikrųjų reikia romantikos?

9

Tiesa apie rūpinimąsi savimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Kodėl išorė tokia svarbi jo vidiniam pasauliui

10 Žodžiai jūsų širdžiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Tai, ką jūsų vyras labiausiai norėtų jums pasakyti

Padėkos žodis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Paaiškinimai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187


Eureka! l 9

1

EUREKA!

Kaip suvokiau tai, ko nežinojau apie vyrus

Kita šios planetos gyventojų pusė jau žino tai, ką jūs perskaitysite šioje knygoje. Savo vedybinio gyvenimo pradžioje mes su vyru gyvenome Manhatene ir, kaip visi niujorkiečiai, visur vaikščiodavome pėsčiomis. Tačiau netrukus pastebėjau šį tą keista. Kai eidavome susikibę rankomis, gana dažnai Džefas staiga užversdavo galvą ir įsistebeilydavo į kažką tolumoje. Pavyzdžiui, stebėdavome riedutininkus Centriniame parke ar su minia pėsčiųjų laukdavome prie perėjos, o jis nei iš šio, nei iš to įsispoksodavo į dangų. Susidomėjau: Gal virš tų pastatų kas nors vyksta? Pasirodo, kažkas iš tiesų vyko, tik ne ant tų stogų. Ar kada jautėtės visiškai sutrikusi dėl savo gyvenimo vyro žodžių ar poelgio? Ar stebėdama greitai tolstančią savo vaikino


10 l T i k m o t e r i m s

nugarą kada pagalvojote: Kodėl jis taip supyko? Ar jus kada nustebino vyro užsiimta gynybinė pozicija jums paprašius tiek daug nebedirbti? Taip? Man tai irgi pažįstama. Tačiau dabar, apklaususi tūkstančius vyrų, galiu pasakyti, kad šios ir daugybė kitų keistenybių yra susijusios su vidiniu jūsų vyro pasauliu. Jis norėtų, kad dauguma jų jums būtų suprantamos, tik nežino, kaip tai pasakyti. Dažniausiai jūsų vyras net nenutuokia, kad jums kažkas nesuprantama. Šioje knygoje papasakosiu apie savo atliktą apklausą ir vyrų atsakymus. Tik atsargiau. Iš nuostabos ne kartą pliaukštelėsite sau per kaktą!

Galiu pasakyti, kad daugybė keistenybių yra susijusios su vidiniu jūsų vyro pasauliu.

KAIP VISKAS PRASIDĖJO Tuojau papasakosiu, nuo ko viskas prasidėjo. Ogi nuo tyrimo, kuriuo užsiėmiau rašydama savo antrąjį romaną „Dešimtosios gatvės žibintai“ („The Lights of Tenth Street“). Vienas iš pagrindinių knygos veikėjų – mylintis vyras ir tėvas. Kadangi jam į galvą turėjau prikimšti minčių, tačiau neturėjau nė menkiausio supratimo, ką toje situacijoje pagalvotų vyras, apklausiau savo vyrą Džefą, draugus ir kolegas darbe. („Ką pagalvotum, jei būtum šios knygos veikėjas?“) Gerokai užtrukau, kol išanalizavau surinktus atsakymus. Daugeliu atvejų jie mane pribloškė. Ir ne vien todėl, kad vyrų idėjos taip stebino, bet... Savo atsakymuose vyrai kalbėjo


E u r e k a ! l 11

ne apie jausmus, kurie pasireiškia kartą per kelis mėnesius, o apie esmines reikmes, baimes, abejones ir mąstymo modelius, su kuriais susiduria kiekvieną mielą dieną. Iš visų apklaustųjų – jaunų ir senų, skirtingų rasių, kilusių iš įvairių kultūrinių aplinkų, vedusių ir vienišių, tikinčiųjų ir bedievių, korporacijų vadovų ir gamyklos darbininkų – girdėjau panašias mintis. Mano romano veikėjas buvo teigiamas personažas, mylintis savo žmoną ir vaikus. Sekmadieniais jis eidavo į bažnyčią, buvo doras ir sėkmingas verslininkas. Tačiau mintyse nuolat grūmėsi, ypač su regimomis pagundomis, viliojančiomis už kiekvieno kampo, – nuo slaptų interneto žabangų iki akivaizdžių gatve siūbuojančio trumpo sijonėlio vilionių. Taigi, trumpai tariant,  – o tai mane ir pribloškė,  – supratau, kad mano knygos personažas yra toks pats kaip beveik visi šios planetos vyrai. Įskaitant ir mylinčius, ištikimuosius šeimos vyrus, su kuriais teko kalbėtis. Po šio atradimo buvo daugybė kitų, tūkstančiai asmeninių ir užrašytų interviu su vyrais – tarp jų ir kelios profesionalios, šalies mastu atliktos apklausos  – visa tai ir sudaro šią knygą. Kalbėjausi su draugais prie pietų stalo ir su nepažįstamaisiais parduotuvėje, su bažnyčioje sutiktais vedusiais tėvais ir viengungiais studentais, sėdinčiais gretimoje vietoje lėktuve. Su kompanijų vadovais, teisininkais, kunigais, technologijomis besidominčiais moksliukais, vadybininkais, prekybos centro apsauginiu ir su padavėjais kavinėse. Netgi teko kalbėtis su operos solistu, garsia filmų žvaigžde ir Nacionalinėje futbolo lygoje žaidusiu aršiu puolėju, laimėjusiu Didžiąją taurę. Nuo mano klausimų neišsisuko niekas.


12 l T i k m o t e r i m s

Eureka! Išsiaiškinusi, kas vyksta jų galvose, supratau viena – nors maniausi daug žinanti apie vyrus, iš tiesų klydau. Pasikapsčius giliau, viskas pasikeitė. Pasijutau kaip animacinio filmuko veikėja, kuriai virš galvos įsižiebė elektros lemputė. Dar geriau  – paaiškėjo, kad visos tos tiesos buvo tai, ką mano vyras norėjo man pasakyti, bet niekaip nesugalvojo, kaip išaiškinti. Beje, tą patį kalbėjo ir visi mano apklausti vyrai. Ir dabar, nors vis dar dažnai klystu bendraudama su savo vyru – o tų klaidų tikrai bus visada, sužinojusi tas paslaptis, dar labiau jį branginu ir galiu palaikyti taip, kaip jam to reikia.

Visos tos tiesos buvo tai, ką mano vyras norėjo man pasakyti, bet niekaip nesugalvojo, kaip viską išaiškinti. Ir aš tikrai ne vienintelė tokia. Šis knygos leidimas jau antras, pirmą kartą ji buvo išleista 2004 metais. Išsiaiškinusi vyrų paslaptis, buvau apstulbusi, tačiau kaip nustebau ir apsidžiaugiau sužinojusi, kad mano knyga padėjo tiek moterų, vyrų ir jų santuokų! Mes su pagalbininkais sulaukėme tūkstančių elektroninių laiškų nuo moterų ir vyrų, norinčių pasidalyti, kaip jų gyvenimus pakeitė tie kasdieniai „nušvitimai“. Praėjo noras skirtis. Santykiai pagerėjo. Poros suprato, kaip vienas partneris keičia kitą, – ir tik todėl, kad suprato tai, ko anksčiau nežinojo. Apie mano tyrimą pasakojo žiniasklaida, ir atgarsiai pasklido po visą pasaulį. Parduota daugiau nei milijonas šios knygos egzempliorių dvidešimt dviem pasaulio kalbomis ir tik todėl, kad šios tiesos apie vyrus


E u r e k a ! l 13

tokios svarbios ir įvairiapusiškos. Skaitytojų prašymu, mudu su Džefu atlikome tyrimą ir po kelerių metų parašėme dar vieną knygą „Tik vyrams: paprastas moterų vidinio pasaulio vadovas“ („For men only: A Straightforward Guide to the inner Lives of Women“). Vėliau šioje serijoje, pavadintoje „Tik“, buvo išleistos dar kelios knygos. Kelerius pastaruosius metus mes stebimės ir džiaugiamės, kaip šis tyrimas pasiekė ir paveikė tiek moterų, vyrų, paauglių ir šeimų. O viskas prasidėjo nuo kelių paprastų, stebinančių atradimų, kuriuos atnaujinau ir papildžiau antrajame knygos leidime. Šioje knygoje įtraukiau kelis naujus elementus, tarp jų ir savo atliktą tyrimą, kelias staigmenas, kurias atradau jau po pirmojo knygos leidimo, bei kelis esminius dėsnius, nustatytus smegenų procesus tiriančių mokslininkų, kurie paaiškina vyrų mąstymo ypatumus. Pridėjau ir papildomą skyrių – „Mąstytojas“ – kuriame atskleidžiama tiesa apie vyrus, anksčiau mane itin gluminusi, bet, vos tik supratau, kas iš tiesų vyksta, gyvenimas pasikeitė. Tikiuosi, kad šie kasdieniai nušvitimai pakeis ir Jūsų gyvenimą.

Iš kur ta nuostaba? Kai pradėjau savo tyrimą, aš ir daugybė kitų moterų nustebome, kad taip... nustebome. Kodėl? Manau todėl, kad dažnai mes, moterys, manome viską žinančios apie vyro vidinį pasaulį. Bet tai ir yra bėda. Dauguma vyrų žino, kad nesupranta moterų. O kadangi mes nemanome, kad jų nesuprantame, metų metus gyvename nežinodamos, ko nežinome.


14 l T i k m o t e r i m s

Pateiksiu vieną pavyzdį. Visos esame girdėjusios, kad vyrai myli akimis, bet ką būtent reiškia šis posakis?

Pavyzdžiui, visos esame girdėjusios, kad vyrai myli akimis, bet ką būtent reiškia šis posakis? Pasirodo, šis teiginys iš tiesų esminis – įžvalga, galinti padėti bet kuriai iš mūsų tapti geresne žmona, drauge ar mama. Miglota nuojauta, kad vyrams svarbus vaizdas, gerokai skiriasi nuo žinojimo, kad ką tik ekrane mirgėjusi seksuali reklama jo mintyse gali tapti uždelsto veikimo bomba, kuri galbūt rytoj susprogs. Arba kas geriau – bejėgiškai bandyti išsiaiškinti, kodėl jis taip nusiminė, ar pasinaudoti tūkstančių vyrų įžvalga ir puikiai suprasti, kas vyksta, arba netgi pasirūpinti, kad jis neatsidurtų tokioje keblioje situacijoje? Tiesą pasakius, šis tyrimas nustebino visus dalyvavusius. Kai kalbėdavausi su vyrais, jų atsakymus apibendrindavau ir pasidarydavau tam tikras išvadas, dažnai jie sureaguodavo taip: „Bet juk moterys tai ir taip žino. Jos negali nežinoti.“ Į tai pati dažnai atsakydavau: „O aš nežinojau.“ Kaip vėliau paaiškėjo, tūkstančiams kitų moterų daug kas irgi buvo nežinoma. O kadangi vyrai irgi visko nežino, akivaizdu, kodėl nesusišnekame ir pykstamės! O dažniausiai sprendimas visai paprastas. Tiek Džefas, tiek aš buvome apstulbę, kad dauguma nesutarimų poroje nėra neišsprendžiami. Iš tiesų jie kyla dėl elementaraus neišmanymo. Dėl paprasčiausių nesusipratimų, kurių galima išvengti. Dėl lemputės, kuri taip ir neįsižiebė virš galvos, kaip kad animaciniuose filmukuose.


E u r e k a ! l 15

AŠTUONIOS ATRASTOS TIESOS Šioje knygoje kalbėsime apie atradimus – aštuonias įžvalgas, kurios padės Jums pagal išorinius požymius suprasti, kas iš tiesų vyksta su jūsų vyru, draugu ar sūnumi. Susipažinusios su vyru, mes, moterys, iš karto gauname visą komplektą  – vyrą ir jo vidinį pasaulį, kurio visos sudėtinės dalys persipynusios ir paslėptos giliai viduje. Visos sritys veikia viena kitą, tad aptarsiu tik tas, kurios man atrodo pačios svarbiausios, netikėtos ir naudingos. Kaip tai atrodo mums

Ką tai reiškia iš tiesų

„Vyrams reikia pagarbos.“

Jau geriau jie jausis nemylimi nei nevertinami ir negerbiami.

„Vyrai jaučiasi nesaugūs.“

Jei net išoriškai atrodo, kad jie viską kontroliuoja, iš tiesų vyrai dažnai jaučiasi apsimetėliais ir bijo, kad ši jų silpnybė išaiškės.

„Vyrai bando išvengti problemų išsisukinėdami.“

Vyrai sprendžia problemas atsitraukdami – jie nori viską apmąstyti, kad vėliau galėtų tinkamai jas aptarti.

„Vyrai turi aprūpinti šeimą.“

Net jei jūs pati uždirbtumėte pakankamai šeimai išlaikyti, jis vis tiek jaustų pareigą jus aprūpinti.

„Vyrams reikia daugiau sekso.“

Moters aistra savo vyrui turi milžiniškos įtakos gerai jo savijautai ir pasitikėjimui visose gyvenimo srityse.

„Vyrai myli akimis.“

Net laimingai vedę vyrai iš visų jėgų stengiasi atsispirti sutinkamų ar prisimenamų moterų vaizdinių traukai.


16 l T i k m o t e r i m s

„Vyrai nėra romantiški.“

Iš tiesų daugumai vyrų patinka romantika (tik kartais kitokia nei moterims) ir jie nori būti romantiški, tačiau dvejoja, nes nežino, ar jiems pavyks.

„Vyrams rūpi mūsų išvaizda.“

Jūsų figūra nebūtinai turi būti tobula, bet vyras turi matyti Jūsų pastangas rūpintis savimi – tuomet jis prisiims bet kokias išlaidas ar nepatogumus, kad tik jus palaikytų.

TYRIMAS Nors kai kuriomis čia pateikiamomis tiesomis išties sunku patikėti, jos visos buvo ne kartą patikrintos ir pagrįstos itin patikimais įrodymais – įskaitant ir, naujausiais skaičiavimais, keturias naujoviškas, profesionalias, nacionaliniu lygmeniu atliktas tūkstančių vyrų apklausas. Man padėjo dvi ekspertų grupės: Chuckas Cowanas iš mokslinių tyrimų organizacijos „Analytic Focus“, anksčiau dirbęs Jungtinių Valstijų gyventojų surašymo biure, kur vadovavo apklausų anketų sudarymui, ir tyrėjų komanda iš tarptautiniu mastu žinomos tyrimų ir analitinių konsultacijų firmos „Decision Analyst“. Mūsų parengtos apklausos buvo kruopščiai suplanuotos ir atliktos, kad gautume patikimus rezultatus (tyrimų patikimumo lygis – 95 procentai, ±3.5). Iš viso daugiau kaip šeši šimtai vyrų nuo dvidešimt vienerių iki septyniasdešimt penkerių metų anonimiškai atsakė į kelias dešimtis klausimų apie savo gyvenimą, mintis, jausmus ir poreikius. Apklausoje buvo akcentuojama, kad tyrimu siekia-


E u r e k a ! l 17

me analizuoti ne veiksmus, o mintis ir jausmus, sukėlusius tam tik­rus poelgius. Taip pat atlikau daugybę neoficialių tyrimų, dažnai tai būdavo papildoma tam tikrų grupių apklausa – pavyzdžiui, kartą tyriau keturių šimtų anoniminių į pamaldas bažnyčioje vaikštančių vyrų grupę arba kitąsyk  – tik vadovaujančias pareigas užimančius vyrus. Buvau nustebinta, kad skirtumai tarp šių tyrimų rezultatų labai nežymūs. Atlikus visas apklausas, pasitvirtino mano asmeninių interviu rezultatai – kai visa ši košė užvirė, dar nebuvau sutikusi didžiausių pasaulio keistuolių! Taigi visi šios knygos anekdotai ir citatos yra statistiškai pagrįsti įrodymais.

PRIEŠ PRADEDANT: PAGRINDINĖS TAISYKLĖS Tikriausiai nekantraujate kuo greičiau versti šį puslapį. Tačiau pirmiausia norėčiau pristatyti kelias pagrindines taisykles: • Jei tikitės susidorojimo su vyrais arba ieškote įrodymų, kad jūsų vyras ar draugas – tikras niekšas, čia to nerasite. Gerbiu man širdį atvėrusius vyrus ir tikiuosi, kad jų įžvalgos padės daugiau moterų geriau suprasti ir įvertinti mūsų skirtumus.

Jei tikitės susidorojimo su vyrais arba ieškote įrodymų, kad Jūsų vyras ar draugas – tikras niekšas, čia to nerasite.


18 l T i k m o t e r i m s

• Šioje knygoje nėra tolygiai nagrinėjami vyrų ir moterų skirtumai. Čia nebus kalbama ir apie tai, kaip jūsų vyras turėtų elgtis su jumis. Taip, moterys irgi turi reikmių, bet kadangi kalbama apie vidinį vyrų pasaulį, o knyga nėra begalinė, susitelksiu tik ties tuo, kaip moterys sutaria su vyrais, o ne atvirkščiai. (Beje, todėl apklausose apie asmeninius santykius nedalyvavo homoseksualai.) Jūs su vyru galite rasti „kitą istorijos pusę“ knygoje „Tik vyrams“. (Jei judu skaitysite abi knygas, patarčiau pirmiausia skaityti knygą apie jus – kitaip tariant, jis turėtų skaityti šią knygą, o jūs – „Tik vyrams“. Pabraukite svarbias mintis, pažymėkite paraštėse vietas, kurios itin būdingos jums. Tada, kai apsikeisite knygomis, kiekvienas turėsite po suasmenintą versiją.) • Nepamirškite, kad kiekviena taisyklė turi išimčių. Kai sakau, kad „daugumai vyrų“ būdingas tam tikras mąstymas, supraskite, jog „daugumai“ tą ir reiškia – daugumai, bet ne visiems. Jums ar jūsų draugui gali pasirodyti, kad kai kuriose srityse jūs panašesni į priešingos lyties atstovus. Svarbiausia nuoširdžiai pagalvoti, kas svarbiausia jūsų vyrui. • Kai kuriems skaitytojams gali iškilti rimtų klausimų, kurie šioje knygoje neaptariami. Jei jūs ar jūsų gyvenimo draugas patenkate į jų tarpą, pasiieškokite patyrusio specialisto pagalbos (interneto svetainėje forwomenonlybook.com galima rasti daugiau naudingos informacijos). Juk vien tik sužinojusios šias tiesas apie vyrus, galėsite pradėti savo kelionę išgijimo link. • Tyrimo rezultatai atskleidžia, kaip vyrai įprastai mąsto ar jaučiasi, bet tai nebūtinai tinkamas elgesys. Kai kurios


E u r e k a ! l 19

įžvalgos gali nuliūdinti, nes pakeis jūsų nuomonę apie vyrus ir save. Būtų buvę patogiau kai kurių teiginių čia net neminėti, bet suvokiau, kad vyrai kalbėjo apie tai, kokio supratimo norėtų iš mūsų, bet nenori ar nemoka tiesiai šviesiai pasakyti savo sutuoktinėms ar draugėms. Supraskite, kad daugeliu atvejų tie teiginiai su mumis nesusiję, jie tiesiog parodo, kokie tie vyrai yra. Ir kad mes turime švęsti. Juk jūs jį mylite už tai, koks jis yra. • Šiuose puslapiuose pastebėsite ir religinių motyvų. Kai kuriose bažnyčiose Amerikoje poroms dabar rekomenduoja prieš santuoką perskaityti šią knygą ir „Tik vyrams“. Aš taip pat kartais kalbėsiu apie tikėjimą. Nepaisant to, mes apklausėme tūkstančius vyrų nepriklausomai nuo jų kultūrinių šaknų ar religinių įsitikinimų, siekdami, kad ši knyga būtų visiems prieinama ir naudinga.

Juo geriau suprasime savo vyrus, juo geriau galėsime juos palaikyti ir mylėti taip, kaip jiems to reikia. Ir svarbiausia, tikiuosi, kad ši kelionė nesibaigs sužinojus naujų, intriguojančių paslapčių. Juo geriau suprasime savo gyvenimo vyrus, juo geriau galėsime juos palaikyti ir mylėti taip, kaip jiems to reikia. Kitaip tariant, šis nušvitimas turi pakeisti mus į geresnę pusę. Pastebėjau, kad kone kiekvienu atveju, jei yra noras (netgi jei iš pradžių tas noras tik vienpusis), tikrai sulauksime taip trokštamo rezultato – geresnių santykių su mylimu vyru. Taigi, mielos moterys, verskite kitą puslapį ir pradėsime kelionę po žavingą vyrų vidinį pasaulį.


20 l T i k m o t e r i m s

Tik moterims  
Tik moterims  

Amerikiečių autorės Šonti Feldhan (Shaunti Feldhahn) knyga „Tik moterims: tai, ką turite žinoti apie vyrų vidinį pasaulį“ pristato įžvalgas,...

Advertisement