__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NIEUWS OVER OPMERKELIJKE LUF-PROJECTEN

2016

200% LEIDEN INTERNATIONAAL KENNISCENTRUM OP HET GEBIED VAN KINDERRECHTEN

Leiden leidt nieuwe generatie kinderrechtenprofessionals op ‘Er zijn wereldwijd nog zo veel kinderen verstoken van hun rechten. Wij willen in Leiden een nieuwe generatie academisch geschoolde professionals opleiden om daar iets aan te veranderen,’ aldus prof.mr. Ton Liefaard. Liefaard bekleedt sinds 2012 de UNICEF leerstoel Children’s Rights, een initiatief van UNICEF, de Universiteit Leiden en het Leids Universiteits Fonds (LUF). Liefaard: ‘Kinderrechten zijn relatief “jong”. In Leiden willen we de wetenschappelijke kennis hierover naal congres. Verder is een vergroten, om uiteindelijk de positie van kinderen wereldwijd uniek masterprogramma ontwikkeld.’ te verbeteren. Liefaard zet zich komende jaren in om meer studenten In korte tijd is Leiden uitgenaar Leiden te krijgen. ‘Wij groeid tot internationaal kenwillen ons bestaande beurzenniscentrum op het gebied van kinderrechten. ‘Ter gelegenheid programma uitbreiden, om nog meer geografische spreiding te van het 25-jarig bestaan van hebben en daarmee wereldwijd het VN-kinderrechtenverdrag meer impact. We hebben al hebben we in 2014 de Kinderstudenten uit Japan, Jordanië rechtenweek georganiseerd, en Zuid-Afrika. Maar er zijn nog met o.a. een groot internatio-

prof.mr. Ton Liefaard

genoeg andere landen waar kinderrechten meer aandacht verdienen en waar studeren niet vanzelfsprekend is. Ook die studenten willen we bereiken.’ Wilt u een student steunen om zich uiteindelijk in zijn eigen regio in te kunnen zetten voor de rechten van kinderen? Kijk op www.LUF.nl/Unicefleerstoel voor meer informatie.


NIEUWS OVER OPMERKELIJKE LUF-PROJECTEN

Opgraving op Cyprus vult vacuüm in archeologisch onderzoek

‘Dit is de droom van elke historicus!‘ Kirsten Kamphuis (foto) deed voor haar research master Global and Colonial History onderzoek in Jakarta, dankzij een LISF-beurs. In het archief van het Arsip Nasional Republik Indonesia bestudeerde zij bronnen om te achterhalen welk onderwijs inheemse kinderen kregen tijdens de koloniale periode. Ze vond bronnen die nog nooit eerder zijn gebruikt door onderzoekers. ‘Op zulke momenten voel je je een schatgraver,’ schrijft Kamphuis in haar verslag. Mede op basis van deze ‘goudklompjes’ besloot ze haar onderzoek toe te spitsen op het onderwijs in Papua. Daar bleek de protestantse zending “beschavingsscholen” te hebben opgericht om kinderen “de basisbeginselen bij te brengen van de beschaving”. Vóór Kamphuis’ onderzoek was hierover nog maar weinig bekend. ‘Dit is de droom van elke historicus!’

Tussen het begin van de landbouw en het ontstaan van de eerste complexe samen-levingen kent de archeologie een relatief verwaarloosde periode: de kopertijd (5500 - 2500 v.Chr.). Dr. Bleda Düring doet hier onderzoek naar met een subsidie van het Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds. Een multdisciplinair team van archeozoölogen, archeobotanici en steenspecialisten legt de door (land)bouwactiviteiten bedreigde nederzetting van Chlorakas-Palloures op Cyprus bloot en documen-

teert de site nauwkeurig. Er zijn bijzondere resten gevonden, onder andere van ronde huizen en monumentale structuren, potten en maalinstallaties. De opgravingen worden in 2016 en 2017 voortgezet, om uiteindelijk meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van sociale verbanden in de prehistorie in deze regio.

Er zijn bijzondere resten gevonden, onder andere van ronde huizen en monumentale structuren, potten en maalinstallaties.


Studie met nieuwe screening naar hartafwijkingen bij pasgeborenen Dankzij subsidies van onder andere de Gratama Stichting en het LUF is drs. Ilona Narayen, promovendus op de afdeling neonatologie in het LUMC, in 2014 een pilot gestart voor een nieuwe opsporingsmethode van aangeboren hartafwijkingen. De screening is relatief eenvoudig en niet belastend voor de baby: met een zuurstofmeter wordt aan de pols het zuurstofgehalte gemeten, op twee momenten kort na de geboorte. Bij een aangeboren hartafwijking, maar

ook andere potentieel levensbedreigende aandoeningen, is het zuurstofgehalte vaak lager dan normaal. Deze screening kan ook worden toegepast bij thuisbevallingen. Bij een afwijkende waarde wordt de baby verder onderzocht in het LUMC. Inmiddels wordt een grootschalige haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor beoordeling van een mogelijke landelijke invoering van de screening, waarmee de babysterfte verder kan worden teruggebracht.


NIEUWS OVER OPMERKELIJKE LUF-PROJECTEN

Aandacht voor (en tijdens!) eten

Makkelijke maaltijden eten voor de tv of achter de computer – we doen het steeds vaker.

WILT U OOK ? BIJDRAGEN P KIJK DAN O L N F. U WWW.L

Makkelijke maaltijden eten voor de tv of achter de computer – we doen het steeds vaker. En onze voeding wordt steeds zouter, zoeter en vetter: smaken die het beloningscentrum in de hersenen activeren en ons een tevreden gevoel geven. Dr. Lotte van Dillen (Psychologie) ontdekte, dankzij een subsidie van het Den Dulk-Moermans Fonds, dat mensen zout en zoet als

minder intens beoordeelden als zij tegelijkertijd mentaal belast werden. Deze ‘bezige eters’ gingen vervolgens ook meer consumeren. Wellicht laat minder aandacht tijdens het eten dus de beloningsimpuls afnemen. Vervolgonderzoek van Van Dillen kan waardevolle nieuwe aanknopingspunten bieden voor voorlichting en interventies rondom overgewicht.

HELP ONS OM IN 2016 NOG MEER MOGELIJK TE MAKEN!

Het LUF: extra ruimte voor Leidse wetenschap De wetenschappelijke projecten in deze nieuwsbrief zijn mede mogelijk gemaakt door giften van Leidse alumni aan het Leids Universiteits Fonds. Wilt u ook bijdragen aan opmerkelijke Leidse wetenschap? Kijk op www.LUF.nl/doneren voor de verschillende donatiemogelijkheden. Help ons om in 2016 nog meer mogelijk te maken!

Rapenburg 61 2311 GJ Leiden Telefoon 071-513 05 03 IBAN NL16 INGB 0000 1645 35 www.LUF.nl • info@LUF.leidenuniv.nl

Profile for Leids Universiteits Fonds

Nieuwsbrief LUF 2016  

Nieuwsbrief LUF 2016  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded