Page 1

De

Leidsebuurt

krant

Lente 2014

Beleef de natuur in je buurt

Nu in kleur!


Fysiotherapie Brouwersplein

Wijkraad

van De

Fysiotherapie, oedeemtherapie, medical taping en zwangerschapsbegeleiding.

De wijkraad bestaat uit Mara van Limbeek, voorzitter; Luuk Zandstra, secretaris; Ineke Visscher, penningmeester; Paula Grapendaal, lid; en Jaap Korevaar, ambulant lid.

2013 ligt alweer een tijdje achter ons. We

contacten zijn onderhouden of verdwenen.

ruimte niet in 2013, maar pas in januari

zullen ons volledige jaarverslag presenteren

Een jaar waarin Jaap Korevaar enige

2014 kon plaatsvinden. Een verslag hiervan

op de komende jaarvergadering van de

afstand van de wijkraad moest nemen

leest u elders in de deze krant.

Leidsebuurt.

en Mara van Limbeek, de voorzitter, in

Deze

vergadering

wordt

gehouden op woensdag 23 april in het

september een prachtige dochter kreeg.

tot vertraging geleid, maar ook bij het

Badhuis. Aanvang 20.00 uur, deur open om De gemeente Haarlem heeft een forse

19.30 uur.

Dit alles heeft niet alleen bij de wijkraad Bewonersbedrijf Leidsebuurt.

reorganisatie doorgevoerd, waardoor we

Ben Willemze Mieke Borsje-Buijs

Brouwersplein 1 zwart 2013PE Haarlem 023 - 5323 9300 info@fysiobrouwersplein.nl www.fysiobrouwersplein.nl

De bedoeling is dat het een gezellige avond

ineens met andere gesprekspartners te

Toch zijn we het afgelopen jaar in gesprek

wordt waarin de wijkraad onder meer met

maken hadden. De afdeling Wijkzaken

geweest met GOB over het herstel en de

een idee komt om de buurt al direct groener

werd

afdeling

reparatie van de openbare ruimte en het

te maken! Iedereen kan van dit idee gebruik

Gebiedsontwikkeling

Beheer

groen in de Leidsebuurt, met bureau 37pk

maken.

(GOB) en de wijkregisseur werd een

over het behoud van de straatpatronen en

gebiedsverbinder.

omgevormd

tot

de en

Projectmanagers

met Spaarnelanden over de ondergrondse

Op deze avond wordt niet alleen ons

werden procesmanagers en iedereen moet

vuilcontainers. Ook hebben we gesproken

jaarverslag

het met minder geld doen.

met Cobraspen over de opening van het

gepresenteerd.

Ook

het

OfficeHotel en de nieuwe Albert Heijn,

‘Ideeënboek’ van B&D Natuuradvies wordt

BER LEEN

VOO ! AFSPRAAK 6

officieel gepresenteerd en zal de leidraad

Hierdoor zijn enkele afspraken, die met

Etos, Gall & Gall en Aldi op het EKP-

voor het groen in de Leidsebuurt zijn.

de afdeling Wijkzaken waren gemaakt,

terrein aan de Westergracht. En met B&D

vertraagd. Dat is de reden dat de

Natuuradvies over het formuleren van een

Na afloop van de vergadering is er

ondertekening van het wijkcontract

gelegenheid om onder het genot van

voor het herstel en de reparatie van de openbare

een hapje en een drankje nader met

Daarnaast is er een bijna volledig nieuwe redactie

elkaar kennis te maken.

450 06-2411

‘groen is doen’ voor de Leidsebuurt.

van

de

Leidsebuurtkrant

opgetuigd door vrijwilligers die de

Een roerig jaar

krant enthousiast in een ‘nieuwe jas’ hebben gestoken.

Het afgelopen jaar was het tweede jaar van de huidige

Graag tot ziens op woensdag 23 april!

wijkraad. Een jaar waarin veel is gedaan, gebeurd,

www.schoonheidsspecialisteclaudia.nl

vergaderd, genetwerkt en waarin

nieuwe

Luuk Zandstra,

contacten

zijn gemaakt en bestaande

Secretaris

www.schoonheidsspecialisteclaudia.nl - behandeling volgens afspraak

Inhoud

Colofon

3

Van de wijkraad

11

Steunpunt voor ouderen / Vuilcontainers

5

Het wijkcontract

12

Recept van het seizoen

5

Nieuwe website en krant vormgeving

14

Ontstaan Leidsebuurt / Ballenclub

6

Beleef de natuur in je buurt!

15

100-jarige voetbalclub The Haarlem Boys

7

Doe-tuinen

17

Stichting Bewonersbedrijf Leidsebuurt

8

Leidsebuurtjes vrije uurtjes

17

De Nee-Nee-Sticker / Tamariki Salon

Oasis game / Scratch

18

Activiteiten & mededelingen

10

Redactie Marjolijn van Bilderbeek, Heleen Hoek, Connie van ‘t Hof, Inez Michielsen, José Molenaar Vormgeving David Enker Drukwerk Divendal Repro, oplage 2.500

Deze Leidsebuurtkrant werd bezorgd door onder andere: Anneke v.d.Blonk, Annemieke Hartendorp, Bé Wildenboer, Floor Frederiks, Hanneke van Zon, Hennie/Aldo Steri, Marlies Ootjers, Jacolien van der Ham, Linda Willemsen, Marion Kamperman, Marion v.d. Vegt, Marja Klaver, Nel Taat, Rob van Hoek, Wies de Vos Burchart, Nicolette Schut

De Leidsebuurtkrant - pagina 2

De Leidsebuurtkrant - pagina 3


Het wijkcontract: bezegeling van afspraken tussen wijkraad en gemeente

Just to make you feel good VILT producten & workshops Vilt is veelzijdig, zacht en kleurrijk. Het is een gelaagd materiaal dat van uiterst soepel en doorschijnend, tot stug en dicht kan zijn. Door het te vervaardigen om een mal is elke gewenste vorm te maken zonder een enkele naad!

het verzoek één en ander te repareren of aan te passen. Dit alles heeft uiteindelijk

afspraken hebben gemaakt over hoe de

geresulteerd in de ondertekening van het

openbare ruimte wordt onderhouden.

wijkcontract.

Eén van de onderwerpen was het gemis van

Vinger aan de pols

een straatnaambordje in de Brouwersstraat.

Vanaf nu is het voor de wijkraad zaak om

Met het ophangen van dit bordje is aan een

de vinger aan de pols te houden en ervoor

wens van de buurtbewoners voldaan.

te zorgen dat de gemeente zijn afspraken nakomt. Tijdens het kwartaaloverleg met

Bel snel voor een afspraak!

De Ruijterweg 30 | 2014 AW Haarlem

023 5 24 19 12

MINDFULNESS HAARLEM MINDFULNESSTRAININGEN VOOR: KINDEREN JONGEREN

Na deze heldendaad voor de buurt - een

de afdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer

van de trapbeklimmers moest hoogtevrees

zal dit dan ook een terugkerend onderwerp

overwinnen - gingen we naar het Badhuis

van gesprek zijn.

voor de ondertekening van het contract.

Inventarisatie aandachtspunten In december 2012 en februari/maart

door Luuk Zandstra

Op zoek naar een bijzonder en kleurrijk cadeau? Zin in een creatief dagje met de meiden?

wijkcontract zijn de afspraken

bevestigd die de gemeente en de wijkraad

In het

Op 30 januari jongstleden hebben Mara van Limbeek, voorzitter van onze wijkraad en Ewout Cassee, wijkwethouder van de stadsdelen Zuid en West, het wijkcontract ondertekend.

2013 is een delegatie van de wijkraad in de bittere kou drie maal de buurt doorgewandeld om alle gebreken in de openbare ruimte in kaart te brengen en te fotograferen. Alle 135 (!) aandachtspunten

U heeft hier al op onze website www.leidsebuurt.nl en op ons Facebook-pagina over kunnen lezen.

zijn aan de gemeentelijke afdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer aangeboden met

Een nieuwe website voor de Leidsebuurt

VOLWASSENEN GEZINNEN

De website van de Leidsebuurt krijgt een nieuw jasje. In navolging van andere wijken in Haarlem gaat ook de wijkraad van de Leidsebuurt over op een interactieve website die meer bij de huidige tijd past.

Mindfulness kan helpen bij:

Ook krijgt de site een nieuw logo, ontworpen door Leidsebuurtbewoner Peter Koch.

- omgaan met stress, vermoeidheid, angst en paniek - omgaan met piekeren en emoties

De wijkraad kan binnenkort makkelijker en

bepaalde zaken denken, door bijvoorbeeld

- ontspanning en rust

sneller informatie uploaden en per straat

een poll.

- een positieve sfeer in het gezin - meer genieten van elkaar en van het leven

neerzetten. Ook koppelen we onze site aan die van de gemeente Haarlem, zodat

Inmiddels is de ontwerper volop bezig en

Trainingen starten 6 x per jaar.

informatie van de gemeente ook makkelijk

is een aantal mensen bereid gevonden om

Trainers: Bart Poelman en Jeanette Poelman

te vinden is.

de eerste stappen te zetten om de nieuwe

Office Hotel, Westergracht 70 2014 XA Haarlem 023 – 532 4213

Je kunt, na het aanmaken van een

www.mindfulnesshaarlem.nl www.kindermeditatiehaarlem.nl

www.leidsebuur t.nl

site te vullen. Bij het ter perse gaan van deze krant was nog niet bekend wanneer

gratis account, dus snel zien wat er

de website operationeel zal zijn, maar houd

in de Leidsebuurt of in je eigen straat

de site www.leidsebuurt.nl of onze

gebeurt of staat te gebeuren. Ook biedt

Facebook-pagina in de gaten voor de status

de site de mogelijkheid om eenvoudig te

van de site.

inventariseren hoe buurtbewoners over

De Leidsebuurtkrant - pagina 4

De Leidsebuurtkrant - pagina 5


Beleef de natuur in je buurt!

Doe-tuinen: gaan uw groene vingers al jeuken?

door Connie van ’t Hof

door Heleen Hoek

“Ik ben het project Natuur in Haarlem in 2012 gestart omdat ik mensen bewust(er) wil maken van de natuur en om mensen te laten genieten van de natuur dicht bij huis,” zegt Marleen Baltus, de bedenker van dit project en woonachtig op een steenworp afstand van de Leidsebuurt.

In Haarlem hebben we op zeven locaties een zogenaamde Doe-tuin (www.doetuinenhaarlem.nl). Deze zijn onderverdeeld in 500 tuintjes van ongeveer 25 vierkante meter per stuk. Wat ooit begonnen is als een initiatief van de gemeente, wordt nu gerund door een stichting met vrijwilligers en een eigen bestuur.

moestuintje

te

kunnen

beheren.

De

verbouwen, al worden worteltjes wellicht

belangstelling hiervoor is echter zo groot,

wat lastig;

dat de wachtlijst voor onbepaalde tijd

- Zorg voor een zonnige plek, zodat de

gesloten is. De stichting is wél in gesprek

aarde niet te nat blijft;

met de gemeente om te kijken of er een

- Ook kruiden kun je prima zelf verbouwen,

braakliggend stuk land is, dat in gebruik zou

zelfs op een balkon of dakterras. In april

kunnen worden genomen.

kun je bijvoorbeeld beginnen met bieslook of peterselie.

Tips voor tuin en balkon

In je wijk, in je straat, in de tuin, op je balkon, zelfs in

Weet je (letterlijk) niet wat je ziet?

huis... de natuur is dichtbij! Je hoeft echt niet ver

Maak dan een duidelijke foto en plaats

Heeft u zelf een tuintje of ruimte voor

Soms heb je er alles aan gedaan, maar

weg om planten en dieren te ontdekken. Als je

hem op het Forum:

wat plantenbakken op het balkon of het

wil een groentesoort niet groeien in je tuin.

goed kijkt, gaat er een wereld voor je open.

www.natuurinhaarlem.nl/Forum.

dakterras en wilt u weten wat u kunt

Dat kan aan van alles liggen. Probeer dan

verbouwen dit voorjaar?

gewoon eens een andere soort.

De Nassautuintjes

Waarnemen en met elkaar delen, dat is waar het om draait bij Natuur in Haarlem. Marleen is

Op dit forum vind je ook een apart board

Eén

van plan dit jaar met zoveel mogelijk inwoners

voor kinderen en, speciaal voor ouders, over

moestuintjes ligt goed verborgen in de

Patioboompjes

en bezoekers van Haarlem de natuur in onze

het waarnemen mét kinderen. Bovendien

Leidsebuurt: de Nassautuintjes.

Wat tegenwoordig ook veel verkrijgbaar is,

stad op de kaart

is er een apart Leidsebuurt-board waar

De ingangen liggen goed verscholen: één

zijn patioboompjes. Deze appel-, peren-,

je natuurgerelateerde onderwerpen in de

ingang is een grote groene poort aan de

of zelfs citroenboompjes hebben niet veel

Leidsebuurt kunt bespreken en delen.

Leidsestraat, die bijna altijd gesloten is. De

ruimte nodig. Wel is het verstandig om ze

andere ingang ligt aan de Voorzorgstraat.

in een grote bak te plaatsen met voldoende

te zetten.

Doe mee!

van

deze

Doe-tuinen

met

18

Leidsebuurters worden van harte uitgenodigd

Wil je weten wat er allemaal in de Leidsebuurt

Hier staat een stalen hek, waardoor je naar

potgrond eromheen. In de winter kun je ze

om mee te doen. Pak je camera en neem

is waargenomen? Kijk dan op

binnen kunt.

afdekken om te voorkomen dat er teveel

eens rustig een kijkje in de tuin. Wedden

www.waarneming.nl/gebied/photos/16210

dat het niet lang duurt voor je iets ziet?

voor foto’s van wat buurtbewoners hebben

Er zit vást wel een vogeltje in die boom.

geregistreerd.

En nu de lente aanbreekt, komen de insecten weer tevoorschijn. Wanneer je kijkt onder een

Natuur in Haarlem organiseert regelmatig

bloempot, of onder een stuk steen of hout,

Wildlife Safari’s, ook op aanvraag. In een klein groepje ga je op pad om te kijken naar

zie je dat daar allerlei diertjes verstopt zitten:

bijvoorbeeld

pissebedden, kevers, wantsen, springstaartjes. Het is vaak uit onwetendheid dat we soms vinden dat het ‘enge’ beestjes zijn.

Hier volgen wat tips:

vogels,

insecten,

- In april kun je goed sla, andijvie, worteltjes,

korstmossen,

uien, radijs en tuinboontjes planten en

paddestoelen, noem maar op. Heel leuk en leerzaam.

Intussen

vertelt

Marleen

zaaien;

bijzondere

- Plant in deze tijd nog geen courgettes,

verhalen en wetenswaardigheden. Ook kinderen

sperziebonen of tomaten want daar is het

Maar verdiep je eens in hun gedrag en zie hoe

kunnen deelnemen. Zie hiervoor de voorwaarden

mooi ze eigenlijk zijn. En vergeet de planten en

op de site.

nog te koud voor. In de moestuintjes verbouwen mensen

- Vanaf half mei kun je alle gewassen

water in blijft staan en de pot uitzet door

de mossen niet! Ook als je een ommetje door

hun groenten, kruiden en snijbloemen.

verbouwen zonder kans op nachtvorst;

bevriezing.

de buurt maakt kom je van alles tegen.

Voornamelijk

Registreer je waarneming, liefst met foto, op www.waarneming.nl.

De Leidsebuurtkrant - pagina 6

Natuur in Haarlem

Meer informatie Alle informatie die je nodig hebt vind je op www.natuurinhaarlem.nl. Natuur in Haarlem is ook te volgen via Facebook en Twitter. En voor leuke filmpjes kijk je op youtube.com/NatuurInHaarlem.

als

- De meeste groenten zijn eenjarig, maar

sla, andijvie, wortelen en uien. Maar

eenjarige

kruidenplanten, aardbeien, boompjes en

Advies op maat

ook

struiken overwinteren goed;

Heeft u advies nodig over tuinieren, over

bessenstruiken gedijen goed in de zonnige

- Over het algemeen kun je de regel

wanneer te snoeien, of andere zaken?

tuin. Mensen kunnen hier van elkaar leren

hanteren dat als een tuincentrum plantjes

Dan kunt u natuurlijk informatie vinden op

over het kweken van bloemen en het

verkoopt, het er de tijd voor is om ze te

internet, maar het is leuker om het een

verbouwen van vruchten of groenten. Via

planten;

expert te vragen. Dirk Dijkstra, voorzitter

een zelf geslagen pomp kan water uit de

- Als je goede aarde gebruikt, heb je minder

van de Nassautuintjes, neemt graag de

grond zorgen voor de bewatering.

last van ongedierte;

tijd om u te adviseren. Zijn mailadres is

- Gebruik naast goede aarde compost of

ddijkstra1952@tele2.nl

aardbeien,

tomaten,

groentes paprika

en

Wachtlijst

koe-korrels (te koop bij de tuincentra);

Normaal gesproken kun je je aanmelden

- Gebruik bakken als je te weinig ruimte

Ik weet intussen dat mijn patioappelboompje

om –tegen een kleine vergoeding – een

hebt op de grond. Hierin kun je bijna alles

een nieuwe stek moet krijgen!

De Leidsebuurtkrant - pagina 7


Le i d s e b u u r t j e s Geen gewone steen

waar de Haarlemse stadsmuur heeft gestaan.

Milo Elfers is 10 jaar en woont 8 jaar in de

Dat zijn archeologen. Zij bekijken wat ik heb

En ook waar plekken zijn waar je in de grond

Leidsebuurt met zijn vader en moeder.

gevonden en zeggen of het echt heel oud is.’

misschien iets heel ouds kunt vinden.’

Hoe vind jij het hier in de buurt?

Waarom vind je deze hobby leuk en

Wat zijn goede plekken om te zoeken

‘Ik vind het hier leuk en ik kan hier leuk spelen,

hoe is dat begonnen?

en hoe zoek je in de grond?

zoals voetballen bij ‘de bol’. Als ik op straat

‘Mijn vader wilde graag een fossiel vinden. Dat

‘Ik ga naar plekken waar in de grond is geschept

speel moet ik wel goed uitkijken want er rijden

kan een versteend diertje zijn, of een afdruk

en dan voel ik met mijn handen door het zand.

van een diertje of plantje in een steen. Toen

Want met een schepje beschadig ik misschien

we op vakantie in Frankrijk waren, keek

dingen die verstopt zitten. De goede plekken

Jij hebt een hobby, waarover

ik naar de grond. Daar lag iets. Dat

om te zoeken waren de schooltuintjes, het

je wilt vertellen?

was geen gewone steen. Ik pakte het

Nieuwe Kerksplein, aan het eind van de Oost-

naar oude spullen in de grond.

en liet het aan mijn vader zien. Het

Indiëstraat en natuurlijk in Frankrijk!’

was een echt fossiel!

Als ik een scherfje of een stuk van een pot heb

Ik lees veel over

gevonden, dan laat

vroeger. Ik vind

ik het aan mijn

het leuk om te

ouders zien. Als

weten

het echt oud is,

de

dan ga ik naar

v r o e g e r

mensen die heel

leefden

veel weten van

en ik weet

Er was brand in de Assendelverstraat.

hoe

mensen

Brand!

Wil jij ook over je hobby vertellen in de Leidsebuurtkrant? Stuur dan een e-mail met je naam en hobby naar: wijkkrant@leidsebuurt.nl

Ik ben er gauw weer naartoe gegaan en heb veel foto's gemaakt. Ik heb het fototoestel teruggebracht maar ik moest er van Marjolijn ook wat over vertellen. Toen ben ik weer teruggegaan om het te vragen en het was een brand op de zolder van een huis.

door Marjolijn van Bilderbeek, Connie van ’t Hof en Inez Michielsen

oude spullen die je in de grond kunt vinden.

‘Mijn hobby is archeologie. Ik zoek

terskoel Winnende collage Win

Milo (10 jaar)

Hallo Milo, mag ik je even voorstellen?

veel auto’s door de buurt.’

Vrij e u u rtj es Sarah (10 jaar)

Spelletjes van toen, die we ook nu nog doen! Buurtbewoner Rob Borst bracht de redactie

Hoelahoepen

Stoepranden

van de krant op het idee eens aandacht

‘Vroeger vond ik het stom, maar misschien

Je raadt het al: je gooit de bal tegen de

te besteden aan ‘spelletjes van vroeger’,

ga ik het op mijn oude dag toch weer doen.

stoeprand en vangt hem weer keurig op.

toen het voor kinderen veel veiliger was

Je schijnt er een hele slanke taille van te

Het is een precies werkje, maar oefening

om op straat te spelen omdat er minder

krijgen!’

baart kunst.

auto’s waren. Die spelletjes zijn nog steeds leuk om te doen, dus we brengen ze weer

Ga lekker de straat op met mooi weer, bel

even onder de aandacht, mét persoonlijke

je vriendjes en vriendinnetjes, en geniet!

notities van Rob.

Knikkeren De brandweermannen klommen op een hele hoge ladder en hebben de brand geblust. Ze gingen ook door de deur naar binnen om te kijken of er nog meer brand was. Gelukkig waren er geen mensen en dieren in de brand maar het is wel jammer voor het huis.

‘Ik knikkerde graag. Maar omdat ik vaak verloor, was ik ze helaas zó weer kwijt.’ Dus die rage was snel over voor mij.’

Verstoppertje Overal in de buurt zijn mooie plekjes waar je je een hele tijd verborgen

Ik was er met Ties en Max en de brandweer was er al. Ik ging het gauw aan Marjolijn vertellen want zij schrijft in de krant.

De Leidsebuurtkrant - pagina 8

kan houden.

Maar zij was naar schaatsen aan het kijken en ze zei, maak jij maar foto's. Toen kreeg ik haar fototoestel.

Dat is mijn verhaal.

flor is

Hinkelen ‘Hier moest je behoorlijk behendig voor

(10 jaar)

zijn. De pret begon al met het ‘krijten’ van een mooie hinkelbaan op de stoep.’

De Leidsebuurtkrant - pagina 9


Oasis Game Leidsebuurt: Speel je mee?

Steunpunt voor ouderen - leuke activiteiten in april door Connie van ’t Hof

Dat weten we nog niet; dat gaan de spelers in de eerste drie dagen van de Game ontdekken! Door eerdere Oasis Games zijn bijvoorbeeld speelplekken, een podium voor optredens en buurttuinen werkelijkheid geworden. In elk geval zal het een grote uitdaging zijn om de droom in korte tijd tot

door Inez Michielsen

Welke dromen?

Kent u het Steunpunt voor ouderen aan de andere kant van de Westergracht? Het is goed bereikbaar voor mensen uit de Leidsebuurt. Het hele jaar door kunt u hier terecht voor activiteiten en cursussen. Komt u eens kennismaken bij een kopje koffie? Of kom naar een leuke activiteit: Modeshow

Dialezing Papoea’s

Donderdag 3 april

stand te brengen. En hoe meer bewoners

Woensdag 9 april - 14.00 uur

mee doen, hoe groter de droom is die we

Een

kunnen verwezenlijken!

Papoeavolken. Desiree van der Krogt

voorjaarsmodeshow.

vertelt boeiende verhalen over dit prachtige

showt in de ochtend (vanaf 10.00 uur) en

land en de volkeren die hier wonen. Zij

de middag (vanaf 13.30 uur) hun nieuwe

heeft namelijk een tijd geleefd binnen

voorjaarscollectie. Na afloop kunt u als u

een Papoeastam. Zij zet zich in voor de

dat wenst de geshowde en andere kleding

interessante

middag

Kom

over

naar

onze

gezellige

Isabella

mode

stichting Yamik Yamak, die plaatselijke

kopen.

Dit voorjaar gaat de Oasis Game van

droom (de Oasis) van de buurtbewoners te

projecten ondersteunt. Bij haar verhalen

Entree: € 1,50 (incl. kopje koffie/thee).

start in de Leidsebuurt. De Oasis Game

ontdekken.Tegelijkertijd proberen ze zoveel

toont Desiree prachtige dia’s over de

Kaartjes zijn vanaf heden te koop.

is een buurtspel waarin bewoners van

mogelijk bewoners enthousiast te maken

cultuur, tradities en gewoonten van de

jong tot oud samen de buurt in beweging

om met hen deze droom werkelijkheid te

Papoea’s en de grote rijkdommen van

brengen. De eerste twee weekenden van

maken (de Game).

hun land. Ook komen de problemen die

gemeenschappelijke dromen voor de wijk.

Wat is een Oasis Game?

Die plannen werken we samen uit, om onze

De Oasis Game komt van origine uit Brazilië.

dromen te realiseren.

Het is een unieke manier om samen met

Hoe werkt de Oasis Game?

de slag te gaan in een wijk. De werkwijze

Tijdens een Oasis Game speelt een team

inspireert mensen om met een frisse blik

van bewoners, professionals en vrijwilligers

naar elkaar en de omgeving te kijken. Niet

‘het spel’. Met een heleboel energie gaan

vanuit problemen, maar gericht op een

de spelers door middel van opdrachten de

gezamenlijke toekomst.

wijk in om de meest gemeenschappelijke

De

derde

zaterdag

van

mei

is

Van Oosten de Bruijnstraat 60 2014 VS Haarlem Tel. 023 – 532 42 61 steunpunt@haarlemeffect.nl

deze middag als het ware mee op reis en

bewoners, professionals en vrijwilligers aan

Scratch is supercool: een activiteit voor computerfreakz!

Steunpunt voor ouderen

zij ondervinden aan bod. Desiree neemt u

april gaan we met elkaar zoeken naar

Wanneer Vrijdag 4 t/m zondag 6 april en vrijdag 11 t/m zondag 13 april. Kijk voor meer informatie en de tijden en locaties op www.leidsebuurt.ning.com of neem contact op met Carin van Empel: 06 - 26 550 519 carin.vanempel@promatching.nl

laten doen. Zo kun je je eigen games,

een nieuwe game die je kunt maken en

verhalen en animaties maken.

aanpassen.

We maken opstellingen met Scratch, Lego

Scratch is leuk voor kinderen vanaf groep

WeDo en MaKey. Als alles lukt gaan we

6 en ook supercool voor volwassenen die

misschien zelfs games maken met Scratch

willen leren programmeren!

toont ook mooie voorwerpen. De kaartverkoop is nu gestart. Entree: € 4,50 (incl. koffie en iets lekkers).

Lang verwacht en stil gezwegen, nooit gedacht en toch gekregen?

internet-, televisie- en elektriciteitskabels

geweest:

en water-, riool- en gasleidingen. En

weer teruggezet, maar in de Leidsebuurt

niemand wil zo’n ding voor zijn voordeur of

is al enige tijd geen spoor meer van

raam hebben en er mag eigenlijk ook geen

en de Kinect! Aanmelden is niet nodig.

Wereldscratchdag. Daarom organiseert Cobie van de Ven, die we ook kennen van de WintersKoelworkshops, op zaterdag 17 mei om 13.00 uur in het Badhuis de tweede Haarlemse Scratchdag. Vorig jaar hebben we een spookgame

Meer informatie vind je op www.digi-lab.org en op de facebookpagina van het Badhuis. Of stuur een mail naar info@digi-lab.org.

werden

weggehaald

en

ondergrondse activiteiten.

groen voor worden opgeofferd. Een heel gepuzzel lijkt me.

van de wijkraad

het

ze

Toch maar weer eens nagevraagd. Het blijkt dat ‘ze’ nagenoeg klaar zijn met de bepaling van de mogelijke plekken - en oh ja, er moeten nog een paar opgravingen/

Ooit, lang geleden, stonden er zomaar witte strepen her en der in de Leidsebuurt. Navraag leerde dat ook Leidsebuurt in de vaart der volkeren zou worden meegenomen en ondergrondse vuilcontainers zou krijgen. De strepen bleken de mogelijke toekomstige plekken voor ondergrondse vuilcontainers te zijn. Eindelijk zouden we van de vuilniszakken op straat verlost zijn.

sonderingen worden gedaan. En dan kunnen de containers, na een aantal informatieavonden in maart en/of april, worden geplaatst. Wellicht nog voor de bouwvak. Na de informatieavonden en de input van de bewoners wordt het definitieve plan gemaakt en ter inzage voorgelegd, waarna eventueel nog bezwaar kan worden ingediend.

Wat is Scratch?

gemaakt en een kettingreactie tussen twee

Scratch is een programmeeromgeving,

computers.

Er moest echter eerst nog gegraven,

En dan... horen en zien we lange tijd niets

Gaan we als Leidsebuurters toch nog

waarbij je commandoblokjes aan elkaar

Die kettingreactie willen we dit jaar verder

gesondeerd en gestudeerd worden op de

meer. In verschillende wijken in Haarlem is

meemaken dat we ons huisvuil in de grond

maakt en zo figuurtjes allerlei dingen kunt

uitbouwen.

ondergrondse infrastructuur: de telefoon-,

gedoe over ondergrondse vuilcontainers

kunnen stoppen!

De Leidsebuurtkrant - pagina 10

En

natuurlijk

hebben

we

De Leidsebuurtkrant - pagina 11


door Marjolijn van Bilderbeek

CAFE / BILJART SPOORLOOS

Stuur ons uw recept Iedereen zucht wel eens: ‘Wat moeten we vandaag nou weer eten’. Vrienden, familie en collega’s wisselen graag recepten uit. En dat kunnen wij, bewoners van de Leidsebuurt, natuurlijk ook doen. Heeft u een leuk, lekker en orgineel recept? Laat het ons dan weten.

Pasta met spekjes en spinazie

Pedicure / Massage Salon Goudsblom Gouden handen massage vanaf € 25,Het stilste plekje van de Leidsebuurt moet u echt een keer zelf ontdekken. Kijk voor alle mogelijkheden én de prijslijst op www.ennou.nl Leidsestraat 20a Tel: (06) 13 551 235

TEL : 023 7851419

SpaarneDuinm a k e l a a r d i j

Meteen het juiste adres

Een huis verkopen is vakwerk! Timing, presentatie en kennis van de buurt zijn essentieel. Ons kantoor staat in de Vijfhoek, eigenlijk bij u om de hoek, wij kennen uw buurt, de mensen die er wonen maar ook de mensen die er graag willen komen wonen. Voor begeleiding bij verkoop en aankoop bent u bij ons aan het juiste adres. Kom eens langs en laat u informeren over onze succesvolle en persoonlijke aanpak. Graag tot ziens!

Bij mijn neefjes en nichtjes met hun hardwerkende ouders is dit een favoriete maaltijd die zij inmiddels zelf maken. Want wat is er leuker dan je ouders eens te verwennen!

(4 personen)

Nodig - Pasta naar keuze - Een pak diepvries spinazie à la crème (in blokjes) - Magere spekjes - Boursin

Bereiding Bak de spekjes in hun eigen vet tot ze half knapperig zijn. Doe de spinazieblokjes erbij (de hoeveelheid hangt af van je eigen smaak en het aantal personen) en laat ze al roerend ontdooien. Roer er vervolgens naar smaak de Boursin doorheen. Kook intussen de pasta gaar. Naar keuze kan je de pasta en saus door elkaar roeren of apart serveren.

Kliekjes in een lekker jasje

Wil je snel een toetje maken, koop dan een potje appel(/abrikozen)compote. Vul daarmee het bladerdeeg, strooi er wat

Vaak belanden kliekjes uiteindelijk toch in

kaneel en poedersuiker over en serveer het

de vuilnisbak. Je hebt geen zin om het wéér

bladerdeegpakketje warm, met een bolletje

te eten of het is eigenlijk net te weinig voor

ijs.

een maaltijd. Jammer, want een lekkere oplossing is de kliekjes in bladerdeeg te

Bladerdeeg bereiden

verpakken. Laat daarbij je fantasie de vrije

Koop kant-en-klare diepvriesbladerdeeg.

loop. Boerenkool-stamppot bijvoorbeeld:

Laat de plakjes bladerdeeg ontdooien.

leg

Verwarm de oven voor op 200 0C.

op

het

plakje

bladerdeeg

wat

boerenkool, daarop een plakje worst en wat (geiten)kaas. Vouw het plakje bladerdeeg

Bestrijk

diagonaal dubbel zodat je een driehoekje

losgeklopt ei en bak ze in de voorverwarmde

krijgt. Druk de randjes goed dicht. Gebruik

oven op een ingevette bakplaat in ongeveer

eventueel een vork om aan te drukken, dit

15-20 minuten goudbruin.

de

bladerdeegpakketjes

met

geeft een mooi ‘gekarteld’ randje. Zo kan je van heel veel kliekjes met wat fantasie wat lekkers maken.

Eet smakelijk!

Caroline de Wilde, Eric Weijers en Jos Steetskamp

www.spaarneduin.nl ● 023 534 09 49 Gedempte Raamgracht 14 zwart - 2011 WJ Haarlem info@spaarneduin.nl

De Leidsebuurtkrant - pagina 12

NVM

U kunt uw recept sturen naar wijkkrant@leidsebuurt.nl of in de brievenbus doen bij het Voormalig Badhuis, Leidseplein 49. Als u dit ter attentie van redactie Leidsebuurtkrant doet, dan komt het zeker aan. De Leidsebuurtkrant - pagina 13


Het ontstaan van de Leidsebuurt?

100-jarige voetbalclub The Haarlem Boys zoekt oud-leden

in kavels te verdelen en ter beschikking te

in elkaar steken en waarom ieder huisje zijn

Haarlem en op zoek ging naar een leuke

stellen aan de hardwerkende arbeiders van

eigen vorm en gevoel heeft.

woning, begon mijn zoektocht meteen in

de stad. Dit waren bijvoorbeeld loodgieters,

de Leidsebuurt. Ik vond het een prettige

dakdekkers, schilders, etc.

buurt, met niet al te grote - in ieder geval

Ik heb geen idee of dit ook maar enigszins waar is, maar ik wil het eigenlijk niet weten

door Heleen Hoek

Toen ik vanuit Rotterdam terugkwam naar

Op 22 mei 2014 bestaat voetbalclub THB 100 jaar. Ter gelegenheid hiervan is er een aantal evenementen gepland. De van oorsprong Leidsebuurtclub is dan ook op zoek naar oud-leden, zodat de

T

he

Haarlem

Boys

is

in

1914 opgericht door onder andere de heer Spierdijk

nog betaalbare- huizen.

Eis

gemeente (MIJN Haarlem) zoiets bedenkt

Leidseplein. Er werd toen nog

Meteen bij het eerste huis dat ik bezocht

De enige eis van de gemeente was dat

en er een stuk grond voor ‘opgeeft’, vind ik

gevoetbald bij Boer van Schie

werd mij een geschiedenis van deze buurt

niemand in een huis mocht trekken, voordat

supermooi.

verteld, die altijd is blijven hangen. Ik vind

alle huizen gereed waren. De huizen zijn

het zo’n sympathiek verhaal, wat ervoor

tussen 1895 en 1905 gebouwd, waarna

zorgt dat ik mijn buurtje nog veel leuker vind

de mensen er hun intrek in hebben

dan al het geval was.

genomen.

Het schijnt zo te zijn dat de gemeente eind

Het zou in ieder geval verklaren

19de eeuw besloten heeft om een stuk grond

waarom alle huisjes op hun eigen wijze

als het niet zo blijkt te zijn! Het idee dat een

feestvreugde met iedereen gedeeld kan worden!

Evenementenagenda

mei 2014

die een fietsenhandel had op het

op de Vergierdeweg. Momenteel zijn

de

twee

jeugdteams,

de

twee seniorenteams en de twee softbalteams te vinden op het mooie complex van Eindenhout,

10 mei 17 mei 24 mei

Jeugdtoernooi Jeugdtoernooi 15.00 –17.00 uur Receptie voor genodigden, met aansluitend van 18.00-23.00 uur een reünie voor leden en oud-leden 25 mei 13.00 uur Veteranen THB spelen tegen oud-Telstar

De Ballenclub

achter het huis met de beelden op de Wagenweg 240B.

BENT U OUD-LID OF WEET U DAT IEMAND

Als je deze kop leest, dan denken de

ene week gaan ze voetballen, de week erna

aan het Leidseplein. Het jaar is verdeeld

IN DE FAMILIE OF EEN

meesten van jullie aan een studentikoos

is het bijvoorbeeld korfbal. Met meester

in drie series; elke serie beslaat ongeveer

BUURMAN OOIT LID WAS,

gezelschap dat brallend aan de bar hangt

Björn als organisator en begeleider. Hij

14 lessen en meedoen kost 4 euro per les.

MELD U (OF HEN) DAN AAN:

Per serie dus ongeveer 52 euro,

van een hippe club, of niet soms?

Giovanni der Kinderen

vooraf te betalen zodat het geen Niets

is

Ballenclub voor

minder is

dames,

een

waar!

of als u geen e-mail heeft, telefonisch op 06 - 51050907

sportclub

opgericht

door

Zelf heb ik in februari een proefles

Annejet houdt niet

gevolgd. Ondanks dat ik geen

van sportscholen, maar wel van

groot liefhebber ben van sport,

balsport. Ze wil zich niet te veel

heb ik me meteen aangemeld om

vastleggen vanwege werk en

mee te doen met de rest van de

kinderen, maar wél regelmatig

serie. Wat een energie!

Annejet.

giovanniderkinderen@hotmail.com

administratief gedoe wordt.

De

iets doen op een vaste tijd tegen Wil je een keer een proefles

een schappelijke prijs. Ze houdt van teamsport, maar ook van afwisseling.

heeft er plezier in om een goed programma

meedoen? Dat kan in principe elke dinsdag,

Ze

dezelfde

voor de avond in elkaar te zetten. Het

tegen een kleine bijdrage.

obstakels hebben en daarom niet aan sport

begint netjes met een stevige warming-

beginnen.

up, waarna er verschillende oefeningen

kent

meer

vrouwen

die

gedaan worden. Afsluitend kan er dan een Tja, wat doe je dan? Dan richt je je eigen

partijtje gespeeld worden. Het is gezellig en

club op! Je regelt het gebruik van een

de dames zijn zeker ook fanatiek! Als het

gymzaal via de gemeente en de sleutel

een keer voorkomt dat de vaste meester

van het ballenhok via school. En een leraar

niet kan (en dat is zelden), dan wordt

vers van het CIOS, die met veel plezier elke

geprobeerd om een gastdocent te regelen.

week een nieuw programma opstelt. De Ballenclub is gericht op vrouwen tussen

Nieuwe jeugd- en seniorenleden kunnen zich aanmelden via de site:

www.thbvoetbal.nl Meld je aan bij: deballenclub@gmail.com.

Wat begon als een vriendinnenclub is

de 35 en 55, maar ook jonger of ouder is

intussen uitgegroeid tot een behoorlijk grote

welkom. De club sport elke dinsdagavond

groep vrouwen, die het fijn vindt om op een

(behalve tijdens schoolvakanties) van 20.00

Annejet neemt dan contact met je op.

leuke manier regelmatig te bewegen. De

– 21.30 uur in de gymzaal van De Peppelaer

De eerstvolgende serie begint in mei 2014.

De Leidsebuurtkrant - pagina 14

De Leidsebuurtkrant - pagina 15


Stichting Bewonersbedrijf Leidsebuurt

Voor ambachtelijk schilderwerk

Voor reparaties en accessoires, tevens dealer van:

Binnen- en buitenschilderwerk

BEDRIJFSCHAP

Behang- en witwerk Glasreparatie Planmatig onderhoud

door Inez Michielsen

BasBike Tweewielerservice

Westergracht 99-zw, 2013 ZN HAARLEM

Bob Prins

Badhuis Op Vrijdag

Ondernemersborrel

Het Badhuis Op Vrijdag begint aardig te

Eind maart organiseerde het bewonersbedrijf

lopen. Er komen vooral steeds meer mensen

weer

af op de Maakmarkt (elke 2e vrijdag van de

ondernemers uit de Leidsebuurt waren

maand) en de Ruilmarkt (elke 3e vrijdag van

hiervoor

de maand).

interessante spreker en natuurlijk was er

Natuurlijk zijn ook er nog de Spelletjesavond

weer gelegenheid om te netwerken.

de

‘Ondernemersborrel’. uitgenodigd.

Er

was

Alle een

met bingospel en het Open Podium waar een gezellige quiz wordt georganiseerd!

Vrijwilligers gevraagd

Wie durft er op te treden op de 1e vrijdag van

Het bewonersbedrijf is volop bezig voor

de maand met bijvoorbeeld een toneelstuk

de buurt en kan daar best wat hulp bij

of een dansgroepje?

gebruiken. Misschien kunt u hier iets in betekenen?

Vrijblijvende offerte

Stichting Bewonersbedrijf Leidsebuurt

Voor bedrijven en particulieren Scherpe prijzen

BSP, Cortina, Pointer en Sparta &

E-bikes van Sparta en Qwic T : 023 - 5312222

I: www.basbike.nl - E: info@basbike.nl

Stichting Bewonersbedrijf Leidsebuurt

SCHILDERSBEDRIJF

Tel. 023 - 536 16 68 Mobiel 06 - 53 58 69 78 Gasthuislaan 99 2013 TA HAARLEM b.prins24@upcmail.nl

Ook bereikbaar na 18.00 uur

Ruimte te huur Weet u dat het bewonersbedrijf ook

Komt allen naar het Badhuis!

ruimte verhuurt? Voor informatie hierover

jij eenvia leuk idee om kunt u contactHeb opnemen e-mailadres:

jouw Leidsebuurt mooier, gezelliger, De gezellige ‘verbindingsplek’ groener, socialer, duurzamer te maken? bblhaarlem@gmail.com de Leidsebuurt! Heb jij een leuk idee om jouw Leidsebuurt van mooier, gezelliger, Wij ondersteunen inhoudelijk én financieel ! groener, socialer, duurzamer te maken? Wij ondersteunen inhoudelijk én financieel! Grijp nu je kans Om aan alle onduidelijkheid een einde te De Nee-Nee sticker Het Bewonersbedrijf Leidsebuurt ondersteunt activiteiten Grijpmaken nu jeheeft kans de wijkraad een aantal stickers en de Leidsebuurtkrant gericht op Samen voor Elkaar in de Leidsebuurt.

laten maken met deLeidsebuurt tekst: “Wij ontvangen Het Bewonersbedrijf ondersteunt activiteiten

wel op graag de wijkkrant!“ Zo hoeven mensen Al enige tijd is er een discussie binnen gericht Samen voor Elkaar in de Leidsebuurt.

Organiseer, Maak,ofDoe met een Nee-Nee sticker niets te missen. de wijkraad en onder de bezorgers de Zelf Jouw onkruidvrij? Een oppascentrale? BoodschappenLeidsebuurtkrant nu straat wel of niet bij mensen Organiseer, Maak, Doe Zelf

service? Een moet pluktuin? Schilderworkshop? muziek Bij het verschijnenSamen van deze krant heeft met een Nee-Nee sticker worden

Jouw straat onkruidvrij? Een oppascentrale? Boodschappenservice? Een pluktuin? Schilderworkshop? Samen muziek sticker is bekend datkinderen ze onze krant wél willen aangeboden gekregen. Heeft u hem nog met tuinieren? maken? Filmavond? Minder validen mee uit nemen? Samen ontvangen. Buurtbewoners vragen namelijk niet ontvangen? Geen nood: wij stellen de met kinderen tuinieren? wel eens aan Kom de Wijkraad waarom er geen stickers beschikbaar op de jaarvergadering, met jouw idee Leidsebuurtkrant meer wordt bezorgd. De maar u kunt hem ook opvragen bij het Meer weten? Mail: bblhaarlem@gmail.com Komsecretariaat: met jouw idee Nee-Nee sticker blijkt dan de ‘boosdoener’ Inloopspreekuur elke maandagavond van 7bblhaarlem@gmail.com tot 8 in het Badhuis. Meer weten? Mail: maken? Minder mee uit nemen? Samen eenvaliden aantal van u onze sticker al persoonlijk bezorgd. Van een aantal Filmavond? mensen met deze

Een familiebedrijf dat sinds 1878 staat voor volledige verzorging van begrafenis of crematie. Martin Uitendaal en zijn medewerkster zijn persoonlijk, warm, betrokken en 24 uur per dag bereikbaar! LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN! Uitvaartverzorging Uitendaal Oranjestraat 21, 2013 VA Haarlem Tel.: 023-532 44 86 WWW.UITVAARTUITENDAAL.NL

De Leidsebuurtkrant - pagina 16

te zijn.

wijkraad@leidsebuurt.nl

Inloopspreekuur elke maandagavond van 7 tot 8 in het Badhuis.

Tamariki Salon: nieuw in de Leidsebuurt!

Het doel is om op een leuke manier

Heel gezellig!

contacten te leggen met leeftijdsgenoten uit de buurt. In de Tamariki salon mag iedereen zichzelf zijn. We bakken taarten,

Sinds enkele weken heeft de Leidsebuurt

doen spelletjes, maken een gezonde hap

haar eigen kinderhuiskamer, de Tamariki

of kijken tv. Tijdens de Olympische Spelen

Tamariki Salon

Salon. Een plek in de wijk waar tieners

hebben we in de huiskamer samen Sven

in de Til

kunnen chillen, elkaar kunnen ontmoeten

Kramer de 10 kilometer zien uitrijden. En

op het Leidseplein,

en onder begeleiding van de Jeugdwerker

wie niet mee keek, deed mee aan het spel

iedere dinsdag vanaf 14.30 uur

leuke activiteiten kunnen ondernemen.

30 seconds.

en in de vakanties vanaf 12.00 uur.

De Leidsebuurtkrant - pagina 17


Vertel het de wijkraad!

Handige nummers en adressen

De wijkraad vergadert sinds haar nieuwe

Politie

start éénmaal per 14 dagen op woensdag

Alarmnummer: 112

Badhuis

om 20.00 uur. Op de website onder

Algemeen: 0900-8844 (normaal tarief)

Ouder & kind koor

‘wijkraad’ staan de vergaderdata vermeld.

Activiteiten Leidsebuurt en omgeving

Brandweer

Maandagmiddag 14.30 uur Spelletjes 1e vrijdag;

Het eerste half uur van elke vergadering

Alarmnummer: 112

Open podium 2e vrijdag;

kunt u als u wilt, iets onder de aandacht van

Algemeen: 023-515 95 50 of 023-531 11 33

Maakmarkt 3e vrijdag;

raad brengen of de bij u levende vragen

Ruilmarkt 4e vrijdag van de maand

stellen. Het onderkomen van de wijkraad is

Zaterdag 17 mei 13.00 uur

verhuisd van het Badhuis naar de ruimte

voor volwassenen en kinderen

van Rebup in de Veenpolderstraat 31,

Leidsebuurtkrant

(vanaf groep 6)

2013 SV in de Leidsebuurt.

wijkkrant@leidsebuurt.nl

Speeltuin Floragaarde

We vinden het prettig wanneer

Meldpunt Leefomgeving

Sport- en spelteam

u zich van tevoren aanmeldt via

023-511 51 15

Woensdag 14.30 uur

wijkraad@leidsebuurt.nl of een briefje

voor kinderen vanaf 10 jaar.

in de bus doet met een korte uiteenzetting

Buurtcentrum De Til

Knutselen op de woensdagmiddag

van de reden van uw bezoek.

Leidseplein 36 rood

Afhalen kan ook op zaterdag van 09:00 - 17:00 uur www.merelsdierenkliniek.nl

Overlast?

www.bcdetil.nl

Doe er iets aan! 0900-8844

Speel-O-Theek / Spel- en boekenplan

Filmmiddag, capoeirales, hotfix

Bij overlast is het goed de overlastgever

Dinsdag 9.30 tot 11.00 uur

wisselende activiteiten op de woensdag

eerst zelf aan te spreken. Doe dit het liefst

Woensdag 14.00 tot 16.00 uur /

Groentetuintjes activiteit is begonnen

op een rustige toon, dat werkt beter dan

voorlezen: 15.00 tot 15.15 uur (4 t/m 6 jaar)

op 21 maart, voor de jeugd

een boze toon. Wacht dus niet tot u van

Zaterdag 10.00 tot 12.00 uur

Knutselen dinsdagmiddag;

www.rijdendedierenarts.nl

www.budgetkliniek.nl

www.leidsebuurt.nl

023-532 50 14

van 0 tot 2 ½ jaar;

Spreekuur: ma. t/m vr. 19.00 - 19.30 en volgens afspaak

wijkraad@leidsebuurt.nl

Scratchdag

Speelgroep voor ouders met kinderen

Zijlweg 68 2013 DK Haarlem 023 - 531 60 33

Wijkraad Leidsebuurt

inloop 19.00.

Speeltuin De Klarenhof

Merels Dierenkliniek

Komt hier uw advertentie? Neem voor meer informatie contact op met

advertenties@leidsebuurt.nl

ergernis bijna uit elkaar ploft, maar ga al

Buurtcentrum De Til

eerder het gesprek aan.

Steunpunt Ouderen Zuid-West Van Oosten de Bruynstraat 60

Tamariki Salon Dinsdagmiddag om 14.30 uur en

Wanneer dat niet helpt kunt u de politie

in de vakantie vanaf 12.00 uur

bellen op het algemene nummer 0900-

Judo

8844. Uw melding wordt geregistreerd en

Buurtbemiddeling

Donderdagmiddag en -avond,

de politie is zo spoedig mogelijk ter plaatse.

Mary Heinen

voor de jeugd (tegen betaling)

De politie moet echter wel prioriteiten

023-569 88 83.

Disco

stellen, dus als er elders in de buurt een

Van maandag t/m donderdag is er tussen

Zaterdag, 1x per kwartaal:

calamiteit is, dan zal deze voorgaan.

8:30 en 16:30 uur altijd iemand bereikbaar.

26 april van 19.30 tot 22.00 uur voor kinderen vanaf 9 jaar

023-532 42 61

buurtbemiddelinghaarlem@meerwaarde.nl Het is belangrijk dat u herhaalde overlast blijft melden! Zoals gezegd, uw melding

Vrienden van de Houtvaart

Kijk voor actuele informatie op:

wordt geregistreerd. Als er veel meldingen

p/a D. Karman

www.haarlemeffect.nl

binnenkomen over dezelfde plek, liefst

Lordensstraat 49

www.speeltuinfloragaarde.nl

door verschillende bewoners, komt die plek

023-531 45 17

www.speeltuinklarenhof.nl

hoger op de prioriteitenlijst van de politie.

www.houtvaart.nl

Kopij Uiterste inleverdatum 25 april 2014 per e-mail naar wijkkrant@leidsebuurt.nl

De Leidsebuurtkrant - pagina 18

Advertenties Uiterste inleverdatum 16 mei 2014 per e-mail naar advertenties@leidsebuurt.nl

WWW.RUTTEFINANCIEELADVIES.NL De Leidsebuurtkrant - pagina 19


Cadeaubon Ter waarde van 20% Korting op alle behandelingen Te besteden bij Kapsalon Bas van der Pennen Ook geldig op alle producten van Schwarzkopf en Jafra Bel voor een afspraak Bas van der Pennen 023-8444179/0617290921 Deze cadeaubon is te besteden bij Kapsalon Bas van der Pennen, Brouwersstraat 35,ingang Jan Nieuwenhuijzenstraat, 2013 WG, Haarlem Deze kortingsbon is 1x te gebruiken per klant.

DRUKKERIJ GRAFISCHE PRODUKTIES Het verzorgen van huisstijlen waaronder: Briefpapier, fakturen, bloks, visitekaartjes, enveloppen, brochures, strooifolders, magazines van full color tot zwart/wit. VAN ONTWERP TOT DRUKWERK

Divendal Repro, Brouwersvaart 48c, 2013 RB Haarlem, tel. 023-532 90 25 www.divendalrepro.nl

Lente2014 web  

Leidsebuurtkrant lente 2014