Page 1

Le i d s e b u u r t j e s Geen gewone steen

Milo (10 jaar)

oude spullen die je in de grond kunt vinden.

waar de Haarlemse stadsmuur heeft gestaan.

Milo Elfers is 10 jaar en woont 8 jaar in de

Dat zijn archeologen. Zij bekijken wat ik heb

En ook waar plekken zijn waar je in de grond

Leidsebuurt met zijn vader en moeder.

gevonden en zeggen of het echt heel oud is.’

misschien iets heel ouds kunt vinden.’

Hoe vind jij het hier in de buurt?

Waarom vind je deze hobby leuk en

Wat zijn goede plekken om te zoeken

‘Ik vind het hier leuk en ik kan hier leuk spelen,

hoe is dat begonnen?

en hoe zoek je in de grond?

zoals voetballen bij ‘de bol’. Als ik op straat

‘Mijn vader wilde graag een fossiel vinden. Dat

‘Ik ga naar plekken waar in de grond is geschept

speel moet ik wel goed uitkijken want er rijden

kan een versteend diertje zijn, of een afdruk

en dan voel ik met mijn handen door het zand.

van een diertje of plantje in een steen. Toen

Want met een schepje beschadig ik misschien

veel auto’s door de buurt.’

we op vakantie in Frankrijk waren, keek

dingen die verstopt zitten. De goede plekken

Jij hebt een hobby, waarover

ik naar de grond. Daar lag iets. Dat

om te zoeken waren de schooltuintjes, het

je wilt vertellen?

was geen gewone steen. Ik pakte het

Nieuwe Kerksplein, aan het eind van de Oost-

‘Mijn hobby is archeologie. Ik zoek naar oude spullen in de grond.

en liet het aan mijn vader zien. Het

Indiëstraat en natuurlijk in Frankrijk!’

was een echt fossiel!

Als ik een scherfje of een stuk van een pot heb

Ik lees veel over

gevonden, dan laat

vroeger. Ik vind

ik het aan mijn

het leuk om te

ouders zien. Als

weten

het echt oud is,

de

dan ga ik naar

v r o e g e r

mensen die heel

leefden

veel weten van

en ik weet

Er was brand in de Assendelverstraat.

hoe

mensen

Brand!

Wil jij ook over je hobby vertellen in de Leidsebuurtkrant? Stuur dan een e-mail met je naam en hobby naar: wijkkrant@leidsebuurt.nl

Ik ben er gauw weer naartoe gegaan en heb veel foto's gemaakt. Ik heb het fototoestel teruggebracht maar ik moest er van Marjolijn ook wat over vertellen. Toen ben ik weer teruggegaan om het te vragen en het was een brand op de zolder van een huis.

De brandweermannen klommen op een hele hoge ladder en hebben de brand geblust. Ze gingen ook door de deur naar binnen om te kijken of er nog meer brand was. Gelukkig waren er geen mensen en dieren in de brand maar het is wel jammer voor het huis.

Ik was er met Ties en Max en de brandweer was er al. Ik ging het gauw aan Marjolijn vertellen want zij schrijft in de krant.

De Leidsebuurtkrant - pagina 8

Maar zij was naar schaatsen aan het kijken en ze zei, maak jij maar foto's. Toen kreeg ik haar fototoestel.

Dat is mijn verhaal.

flor is

(10 jaar)

door Marjolijn van Bilderbeek, Connie van ’t Hof en Inez Michielsen

Hallo Milo, mag ik je even voorstellen?

Lente2014 pag 8  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you