Page 1

Wijkraad

van De

De wijkraad bestaat uit Mara van Limbeek, voorzitter; Luuk Zandstra, secretaris; Ineke Visscher, penningmeester; Paula Grapendaal, lid; en Jaap Korevaar, ambulant lid.

2013 ligt alweer een tijdje achter ons. We

contacten zijn onderhouden of verdwenen.

ruimte niet in 2013, maar pas in januari

zullen ons volledige jaarverslag presenteren

Een jaar waarin Jaap Korevaar enige

2014 kon plaatsvinden. Een verslag hiervan

op de komende jaarvergadering van de

afstand van de wijkraad moest nemen

leest u elders in de deze krant.

Leidsebuurt.

en Mara van Limbeek, de voorzitter, in

Deze

vergadering

wordt

gehouden op woensdag 23 april in het

september een prachtige dochter kreeg.

tot vertraging geleid, maar ook bij het

Badhuis. Aanvang 20.00 uur, deur open om De gemeente Haarlem heeft een forse

19.30 uur.

Dit alles heeft niet alleen bij de wijkraad Bewonersbedrijf Leidsebuurt.

reorganisatie doorgevoerd, waardoor we De bedoeling is dat het een gezellige avond

ineens met andere gesprekspartners te

Toch zijn we het afgelopen jaar in gesprek

wordt waarin de wijkraad onder meer met

maken hadden. De afdeling Wijkzaken

geweest met GOB over het herstel en de

een idee komt om de buurt al direct groener

werd

afdeling

reparatie van de openbare ruimte en het

te maken! Iedereen kan van dit idee gebruik

Gebiedsontwikkeling

Beheer

groen in de Leidsebuurt, met bureau 37pk

maken.

(GOB) en de wijkregisseur werd een

over het behoud van de straatpatronen en

gebiedsverbinder.

omgevormd

tot

de en

Projectmanagers

met Spaarnelanden over de ondergrondse

Op deze avond wordt niet alleen ons

werden procesmanagers en iedereen moet

vuilcontainers. Ook hebben we gesproken

jaarverslag

het met minder geld doen.

met Cobraspen over de opening van het

gepresenteerd.

Ook

het

OfficeHotel en de nieuwe Albert Heijn,

‘Ideeënboek’ van B&D Natuuradvies wordt officieel gepresenteerd en zal de leidraad

Hierdoor zijn enkele afspraken, die met

Etos, Gall & Gall en Aldi op het EKP-

voor het groen in de Leidsebuurt zijn.

de afdeling Wijkzaken waren gemaakt,

terrein aan de Westergracht. En met B&D

vertraagd. Dat is de reden dat de

Natuuradvies over het formuleren van een

Na afloop van de vergadering is er

ondertekening van het wijkcontract

gelegenheid om onder het genot van

voor het herstel en de reparatie van de openbare

een hapje en een drankje nader met

‘groen is doen’ voor de Leidsebuurt. Daarnaast is er een bijna volledig nieuwe redactie

elkaar kennis te maken.

van

de

Leidsebuurtkrant

opgetuigd door vrijwilligers die de

Een roerig jaar

krant enthousiast in een ‘nieuwe jas’ hebben gestoken.

Het afgelopen jaar was het tweede jaar van de huidige

Graag tot ziens op woensdag 23 april!

wijkraad. Een jaar waarin veel is gedaan, gebeurd, vergaderd, genetwerkt en waarin

nieuwe

Luuk Zandstra,

contacten

zijn gemaakt en bestaande

Secretaris

Inhoud

Colofon

3

Van de wijkraad

11

Steunpunt voor ouderen / Vuilcontainers

5

Het wijkcontract

12

Recept van het seizoen

5

Nieuwe website en krant vormgeving

14

Ontstaan Leidsebuurt / Ballenclub

6

Beleef de natuur in je buurt!

15

100-jarige voetbalclub The Haarlem Boys

7

Doe-tuinen

17

Stichting Bewonersbedrijf Leidsebuurt

8

Leidsebuurtjes vrije uurtjes

17

De Nee-Nee-Sticker / Tamariki Salon

Oasis game / Scratch

18

Activiteiten & mededelingen

10

Redactie Marjolijn van Bilderbeek, Heleen Hoek, Connie van ‘t Hof, Inez Michielsen, José Molenaar Vormgeving David Enker Drukwerk Divendal Repro, oplage 2.500

Deze Leidsebuurtkrant werd bezorgd door onder andere: Anneke v.d.Blonk, Annemieke Hartendorp, Bé Wildenboer, Floor Frederiks, Hanneke van Zon, Hennie/Aldo Steri, Marlies Ootjers, Jacolien van der Ham, Linda Willemsen, Marion Kamperman, Marion v.d. Vegt, Marja Klaver, Nel Taat, Rob van Hoek, Wies de Vos Burchart, Nicolette Schut

De Leidsebuurtkrant - pagina 3

Lente2014 pag 3  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you