Page 1

Welkom op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2017-2018

Bij ons leerleer je jededewereld Bij ons wereld kennen kennen


Inhoudsopgave

Welkom

1

Automatische inschrijving

6

De faculteit

2

Leids studiesysteem en BSA

7

Bachelordiploma

3

Tentamenbeleid

8

Hoe ziet je eerste jaar eruit?

4

Blackboard

8

Leiden Law Practices en Introductieweek

4

Wat komt er verder nog op je pad? 10

Studeren = meedoen

5

Praktische informatie

Vaste werkgroepen

6

12


Welkom op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Studeren is voor jou waarschijnlijk een nieuwe ervaring. Je begint aan een tijd met nieuwe docenten, nieuwe studiegenoten in een andere omgeving. En aan een nieuwe studie, Rechten, Notarieel recht, Fiscaal recht of Criminologie. In deze welkomstbrochure, voor eerstejaars voltijdstudenten, vind je alle informatie om een goede start aan onze faculteit te maken. Naast belangrijke informatie over hoe het eerste jaar eruit ziet, komen ook zaken rondom je studie -- zoals roosters en de werkgroepen -- aan de orde. Een belangrijk onderdeel vormt Leiden Law Practices onder begeleiding van een docent- en studenttutor. Met een vaste groep medestudenten volg je niet alleen de werkgroepen van de ‘gewone’ vakken, maar ook, gedurende een aantal maanden, om de week Leiden Law Practices. Daarin komen onder meer de studieopbouw, studievaardigheden en beroeps­perspectieven aan bod. Ik wens je veel succes met je studie Rechten, Notarieel recht, Fiscaal recht of Criminologie en een heel goede studententijd!

Prof. dr. Joanne van der Leun Decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid

1


De faculteit De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is gehuisvest aan de Steenschuur in het Kamerlingh Onnes Gebouw en en aan de Sterrenwachtlaan in de sfeervolle Sterrewacht. Twee prachtig gerestaureerde gebouwen voorzien van de modernste faciliteiten. De komende jaren vormen zij de ‘thuisbasis’ voor je studie. Hier volg je colleges, werkgroepen, studeer je in de bibliotheek, zijn de activiteiten van de studieverenigingen, congressen, borrels enzovoorts.

Je zult hier, naast je medestudenten, nog veel meer nieuwe mensen ontmoeten. Natuurlijk de hoogleraren, docenten, ouderejaars studenten en alumni, maar ook andere medewerkers van de universiteit. Denk daarbij aan de portiers, studieadviseurs, bibliotheekmedewerkers maar ook aan de decaan en de andere leden van het faculteitsbestuur, onder wie een student-lid. Zij dragen allen bij aan het kwalitatief hoogstaand onderwijs en de goede sfeer binnen onze faculteit. Het belangrijkste is dat jij je hier thuis gaat voelen en alles uit je studie kunt halen. Dat je je talenten optimaal kunt ontwikkelen en ontplooien en na vier jaar met trots je bachelor en master afrondt. Jouw band met Leiden en de faculteit start vandaag en zal voor altijd blijven.

2


Bachelordiploma in drie, maximaal vier jaar halen De faculteit streeft naar een studieklimaat waarin betrokkenheid en inzet van zowel studenten als docenten de norm is. Daarom verwacht zij van haar studenten dat ze hun bachelordiploma in drie, maximaal vier jaar halen. Om je hierbij te helpen verzorgt de faculteit uitdagend onderwijs en zal zij zich de komende jaren intensief met je studievoortgang bezighouden. Dit zal gebeuren aan de hand van het Bindend Studieadvies (zie meer hierover op pagina 7), studieplannen en gesprekken met de studieadviseurs. Het is daarom heel belangrijk dat je een goede start maakt en je studietijd goed benut. Vanzelfsprekend kunnen er bijzondere individuele omstandigheden zijn, die vertraging rechtvaardigen. In dat geval is de examencommissie bevoegd om uitzonderingen op de geldende regels te maken. Alleen wanneer er goede redenen toe zijn, zal zij een verzoek tot afwijking van de regels inwilligen. De faculteit verwacht van je, dat je je bachelor in drie, maximaal vier jaar afrondt. Zorg daarom dat je een goede start maakt.

3


Hoe ziet je eerste jaar eruit? Leiden Law Practices en Introductieweek Student zijn is voor jou waarschijnlijk een nieuwe ervaring. Een nieuwe stad, nieuwe mensen en bovenal studeren aan een universiteit. Om je te helpen wennen aan deze nieuwe ervaring, volg je in een tutorgroep (een vaste groep van ongeveer dertig studenten) in je eerste semester ongeveer om de week Leiden Law Practices (LLP). LLP start aan het begin van het studiejaar, op 4 september, met een Introductieweek. In de Introductieweek krijg je onder meer een Introductiecollege, een taalvoordracht en een lezing van verschillende gastsprekers. Daarnaast bekijk je samen met de andere eerstejaarsstudenten een film over juridische en ethische dilemma’s, gevolgd door een discussie met docenten van onze faculteit. Verder vinden in de Introductieweek de eerste drie tutorbijeenkomsten plaats. Tijdens LLP krijg je het antwoord op vele vragen die je als nieuwe student zult hebben en leer je de weg kennen in de wereld van het recht of de criminologie en de juridische faculteit. Tijdens LLP vergroot je je kennis en begrip van je studie en leer je een aantal belangrijke vaardigheden, zoals het raadplegen van wetgeving, het lezen van jurisprudentie en het zoeken in bronnen. Verder besteedt LLP veel aandacht aan het studeren zelf: Hoe kun je het recht of criminologie het beste bestuderen? Zijn er strategieën die het gemakkelijker maken om een tentamen te halen? Onderdeel van LLP is de verplichte taaltoets in het eerste semester. Goede taalbeheersing is heel belangrijk voor je prestaties als student Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht, Fiscaal recht of Criminologie. Met deze toets willen we je inzicht geven in je eigen kennis en beheersing van het Nederlands. Wanneer je geen voldoende haalt voor de taaltoets en ook niet voor de herkansing, haal je je propedeuse (het eerste jaar van je studie) niet. LLP richt zich ook op de praktijk van het recht en de criminologie. Zo wordt er een rechtbankbezoek afgelegd, kunnen onder meer het Vredespaleis, de

4

Tweede Kamer of de Raad van State bezocht worden en wordt er uitgebreid gesproken over verschillende juridische en criminologische studierichtingen en beroepen. Ten slotte heeft LLP een belangrijke sociale functie. Het is dé gelegenheid om studiegenoten te leren kennen. Tijdens de LLP-bijeenkomsten is er veel gelegenheid om nader kennis te maken met je tutorgroep, waarmee je ook de werkgroepen van andere vakken volgt. Bijzonder is dat iedere tutorgroep wordt geleid door een ervaren docenttutor en een studenttutor (een ouderejaarsstudent). Vanuit hun eigen ervaringen en kennis leveren deze tutoren een bijdrage aan je juridische of criminologische én academische vorming. Binnen het LLP is de studenttutor je ‘praktische’ steun en toeverlaat. Met veel van je vragen kun je bij hem/haar terecht. Zo nodig verwijst de studenttutor je naar iemand anders in de faculteit. De studenttutor heeft de organisatorische leiding binnen het LLP, begeleidt zelfstandig een aantal LLP-bijeenkomsten en geeft feedback op bepaalde opdrachten. De docenttutor leidt ook een aantal LLP-bijeenkomsten, geeft je eveneens feedback bij bepaalde opdrachten, volgt je studieresultaten en bespreekt deze met je in (individuele) studievoortgangsgesprekken. Ook geeft hij of zij een ‘kijkje in de keuken’ door te vertellen over zijn of haar werkzaamheden binnen en buiten de faculteit, zoals werkgroepen of colleges geven, tentamens en essays beoordelen, onderzoek doen en artikelen of adviezen schrijven. Deze tutoren begeleiden je gedurende de eerste maanden van je studie intensief. Samen met een vaste groep medestudenten maak je kennis met alle kanten van je nieuwe studie. Mocht je nog twijfels hebben over de studierichting die je wilt volgen na je propedeuse, dan zal LLP je hierbij helpen. Kortom: LLP biedt een unieke kans om belangrijke basisvaardigheden te leren, van professionals advies te krijgen en je sociale netwerk op te bouwen. Je zult er je hele studie baat bij hebben!


Studeren = meedoen Je hebt besloten aan de Universiteit Leiden te studeren. Dat is een heel goede keuze. De Universiteit Leiden biedt kwalitatief hoogstaand onderwijs en intensieve begeleiding. Daardoor wordt studeren leuk en kun je je talenten optimaal ontwikkelen en ontplooien. Het Leidse onderwijssysteem biedt je alle mogelijkheden om je bachelor- of masterdiploma binnen een redelijke tijd te behalen. Daar staat uiteraard iets tegenover. De faculteit verwacht dat je actief deelneemt aan het onderwijs. Werkgroepen en Leiden Law Practices zijn dus niet vrijblijvend. Je wordt geacht al het onderwijs te volgen en het bijwonen en voorbereiden van de werkgroepen is verplicht.

Als je van een vak teveel werkgroep-bijeenkomsten hebt verzuimd mag je niet deelnemen aan het tentamen en het hertentamen van dat vak. Deelname aan Leiden Law Practices en een voldoende voor de taaltoets gelden als aanvullende eis - bovenop je reguliere vakken - om je propedeuse-examen te kunnen halen.

5


Vaste werkgroepen Aan het begin van het jaar word je door de faculteit in vaste werkgroepen ingedeeld. De werkgroepen zijn gekoppeld aan Leiden Law Practices. Je LLP-groep bestaat dus uit dezelfde studenten als de studenten in je eerste werkgroep. In principe blijft deze werkgroep gedurende het hele eerste semester hetzelfde. In het tweede semester kunnen de werkgroepen qua samenstelling veranderen.

Automatische inschrijving In je eerste jaar word je door de universiteit automatisch ingeschreven voor het werkgroep­onderwijs. Dit betekent dat je rooster vastligt. Bij aanvang van het collegejaar ontvang je ook het nummer van de tutorgroep waarin je bent ingedeeld. Aan de hand van dit nummer kun je op internet je persoonlijke rooster vinden voor het eerste semester. Kijk op www.student.universiteitleiden.nl/ studie-en-studeren/studie/onderwijsinformatie bij Propedeusestudenten, Roosters en Aanmelding onderwijs, Tutorgroepenrooster. Het rooster voor het tweede semester wordt bekend gemaakt in januari. Het onderwijs vindt plaats op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 uur. Wij verwachten dat je gedurende deze tijd beschikbaar bent voor het onderwijs. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij onvoldoende zaalcapaciteit, kan het voorkomen dat onderwijs tussen 19.00 en 21.00 uur wordt gegeven. Het is niet mogelijk om af te wijken van het rooster of onderling te ruilen. Ook voor je tentamen en de eventuele herkansing ervan word je automatisch aangemeld (zie verder ‘Tentamenbeleid’).

6


Leids studiesysteem De Universiteit Leiden hanteert het Leids studiesysteem met

Om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk studenten een negatief

bindend studieadvies (BSA). Dit houdt in dat je aan het einde

bindend studieadvies krijgen, wordt er in het eerste jaar twee

van het eerste studiejaar een zogeheten bindend advies krijgt

maal een studieadvies uitgebracht om een goed beeld van je

over de voorzetting van je studie. In het eerste jaar moeten alle

studievoortgang te geven; het eerste (niet bindend) studieadvies

voltijdstudenten minimaal 45 studiepunten (ec) halen van de 60.

eind januari en het (bindend) eindadvies vóór 15 augustus. Je

Om je propedeuse te behalen moet je voor ĂĄlle vakken van het

kunt deze studieadviezen steeds bespreken met de studieadviseurs

eerste jaar een voldoende hebben gehaald, je LLP voldoende

of je tutoren. Wil je in september 2018, na een propedeuse

hebben gevolgd en een voldoende hebben gehaald voor de

Notarieel Recht of Rechtsgeleerdheid, het tweede jaar van de

taaltoets.

studie Fiscaal Recht gaan volgen, dan moet je deelnemen aan een selectieprocedure. Ook hiervoor kun je contact opnemen met je studieadviseur. Het Leids studiesysteem met BSA is opgezet om je zo snel mogelijk duidelijkheid te geven of Rechten, Fiscaal recht, Notarieel recht of Criminologie jouw studie is.

7


Tentamenbeleid Je mag alleen deelnemen aan het tentamen van een vak wanneer je voldoende aanwezig bent geweest bij de werkgroepen. Voor ieder vak zijn er twee tentamenmogelijkheden per collegejaar. Dit betekent dat je voor ieder vak twee kansen hebt om dat vak met een voldoende af te sluiten. Voor de tentamens word je automatisch ingeschreven. Ook voor deelname aan een eventuele tweede tentamenmogelijkheid, de herkansing (die zo kort mogelijk op het eerste tentamen plaatsvindt), word je automatisch ingeschreven. Om mee te mogen doen aan het hertentamen moet je wel als voltijds eerstejaarsstudent aan de volgende twee voorwaarden voldoen: 1) Je moet deelgenomen hebben aan de eerste tentamenmogelijkheid van het betreffende vak, ĂŠn; 2) Je moet een 4 of een 5 voor de eerste tentamengelegenheid van het vak behaald hebben. Als je niet aan deze twee voorwaarden voldoet, is het niet mogelijk om in dit collegejaar het vak en de daaraan verbonden studiepunten te behalen. Je moet dan in het volgende collegejaar het vak opnieuw volgen. Laat het dus vooral niet zo ver komen. Met dit beleid wil de faculteit bereiken dat studenten de tentamens vanaf het begin van de studie serieus nemen. Na het eerste jaar gelden andere tentamenregels. Bij ieder tentamen moet je een geldig legitimatiebewijs bij je hebben.

Blackboard Het onderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid wordt ondersteund door de digitale leeromgeving Blackboard: blackboard.leidenuniv.nl. Met behulp van Blackboard kun je mededelingen van docenten bekijken, sheets en andere relevante documenten downloaden, opdrachten inleveren, vragen stellen en discussiÍren met medestudenten. Ieder vak heeft een eigen Blackboardmodule op het internet. Zorg dat je je tijdig enrollt (aanmeldt) voor de Blackboardomgevingen van LLP, de Taaltoets en eerstejaars vakken! Uitleg en instructiefilmpjes over Blackboard vind je op de site www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/ studiefaciliteiten bij Handleidingen en Formulieren.

8


9


Wat komt er verder nog op je pad?

Eén propedeuse; vier afstudeerrichtingen bachelor

uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse universiteiten. Hulp

Rechtsgeleerdheid

bij het regelen van je internationale ervaring krijg je van het

Studeer je Rechtsgeleerdheid, dan heb je gekozen uit vier

Bureau Internationaal Onderwijs van de faculteit: 071 527 76 09 of

afstudeerrichtingen: de mono-disciplinaire variant (de ‘gewone’

outgoingexchange@law.leidenuniv.nl.

rechtenstudie), Recht & Economie, Entrepreneurship and Management, of International Business Law. Heb je gekozen voor een

Minoren

van de laatste drie, dan besteed je na je propedeuse tweederde van je

Alle bachelorstudenten aan de Universiteit Leiden kunnen een

tijd aan rechtenvakken en eenderde van je tijd aan de andere studie.

minor volgen. Een minor is een samenhangend pakket van vakken met een omvang van 30 studiepunten (ec) dat je binnen je eigen

10

Studeren in het buitenland

faculteit of bij een andere faculteit kunt volgen. Er zijn in de hele

Studeren in het buitenland is een boeiende ervaring waar je

universiteit ca. 50 verschillende minoren ontwikkeld, op de meest

gedurende je studie, maar ook zeker daarna, veel aan zult heb­

uiteenlopende vakgebieden (minoreninleiden.nl). De minoren

ben. Je komt in contact met andere culturen, vergroot je

zijn in het algemeen zo vormgegeven dat je ook 15 ec van een

spreekvaardigheid en zelfredzaamheid. En het is goed voor je

minor kan volgen. Dat is bij de faculteit Rechten voldoende om je

kansen op de arbeidsmarkt. De Universiteit Leiden heeft vele

keuzeruimte mee te vullen.


Stages

Wil jij meer na je propedeuse?

Veel studenten lopen stage tijdens hun studie. Dit kan bijvoorbeeld

Tijdens de bacheloropleiding biedt de Leidse rechtenfaculteit

bij een notaris- of advocatenkantoor, bij de griffie van een recht­

diverse extra programma’s en activiteiten aan voor gemotiveerde

bank, onderzoeksinstituut of een bedrijf. Het is ook mogelijk in het

studenten die meer uit hun studie willen halen. Deze activiteiten

buitenland stage te lopen, bijvoorbeeld bij één van de internationale

zijn onder meer:

notariskantoren. Elke studierichting heeft eigen contacten met het

• Honours College Law: een speciaal traject voor studenten die

bedrijfsleven en toegang tot verschillende stagemogelijk­heden. De

meer willen en meer kunnen dan het reguliere programma

faculteit heeft ook een loopbaancoach voor studenten, die je kan

• Honours Classes.

adviseren over loopbaanvragen en stagemogelijkheden. Maar je kunt

Je kunt ook gaan werken bij de rechtswinkel of actief worden in

uiteraard ook zelf een stageplek regelen.

een studievereniging. Zie www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/ extra-uitdaging

11


Praktische informatie Universitaire website: student.universiteitleiden.nl

Ook houden de studieadviseurs telefonisch spreekuur. Zaken voor

Hier maak je een profiel aan en deze pagina geeft alle

de studieadviseur zijn onder andere het maken van een persoonlijk

informatie over studie en voorzieningen.

studieplan, dreigende studievertraging door ziekte of voorlichting over studievaardigheden. Kijk op www.student.universiteitleiden.nl/

Onderwijs Informatie Centrum

studie-en-studeren/studie bij Ondersteuning, Studieadviseurs.

Het Onderwijs Informatie Centrum (OIC) verzorgt de registratie van studie- en onderwijsgegevens en geeft telefonisch en aan de

Loopbaancoach

balie informatie. Heb je vragen? Kijk dan eerst op www.student.

Met alle vragen die te maken hebben met je (toekomstige)

universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/onderwijsinformatie/

loopbaan kun je terecht bij de loopbaancoach van de faculteit.

studieprogramma/ bij Rechtsgeleerdheid, of in de A-Z zoekindex.

Kijk voor informatie over afspraken en telefonisch spreekuur op

Het Onderwijs Informatie Centrum is te vinden op de begane

de website: www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/

grond, kamer c0.31.

studie/studievoortgang bij Studiekeuze en Loopbaanbegeleiding,

Telefoon 071 527 87 87

Rechtsgeleerdheid.

E-mail oic@law.leidenuniv.nl Openingstijden balie en telefoon

ULCN

ma t/m vr 10.00-12.30 uur

Universiteit Leiden Community Network, toegankelijk met

za en zo gesloten

account en password. www.student.universiteitleiden.nl/studie-enstuderen/studie/studiefaciliteiten bij Studentenaccount.Belangrijke

Roosters

mogelijkheden van ULCN:

Alle roosters kun je op internet raadplegen op

• uSis: bekijken en controleren van tentamenaanmeldingen en

www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/ studie/onderwijsinformatie, bij Propedeusestudenten, Roosters en Aanmelding onderwijs, Tutorgroepenrooster.

tentamenresultaten. Adreswijzigingen kunnen alleen worden doorgegeven via studielink. • uMail: universitaire/facultaire e-mailbox op basis van je studentnummer. De faculteit gebruikt u-mail om actuele

Studiegids: studiegids.leidenuniv.nl

informatie door te geven. Controleer deze e-mailbox dus

Voor informatie over studieopbouw en vakbeschrijvingen. Bekijk

regelmatig of stel deze in op ‘automatisch doorsturen’ naar je

deze goed. Er staat veel informatie in die je kan helpen bij de voor-

privé e-mailadres. Dan kom je niet voor verrassingen te staan.

bereiding op je vakken.

Geen U-account gekregen? Neem contact op met het Studentencentrum Plexus, 071- 527 80 11.

Studieadviseurs De studieadviseurs werken op afspraak, hebben een inloopspreekuur en een telefonisch spreekuur. Aarzel niet om bij hen langs te gaan wanneer je met een vraag of probleem zit. Bel voor een afspraak naar het Onderwijs Informatie Centrum of kom langs. 12


Bibliotheken

Openingstijden Sterrewacht

www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/

ma t/m do 08.00-19.00 uur

studiefaciliteiten bij Bibliotheken.

vr 08.00-17.00 uur

Via deze website kom je in de catalogus van boeken en tijdschriften

za en zo gesloten

van de universiteit en de faculteit. Ook tref je op de website een digitale bibliotheek aan met geselecteerde internetinformatie (Leiden

Bibliotheek Rechten:

Law links) en elektronische tijdschriften. Zie voor meer informatie,

ma t/m do 09.00-22.15 uur

ook over collecties en openingstijden, de facultaire website.

vr 09.00-17.00 uur za en zo 11.00-17.00 uur

Computerwerkplekken De faculteit heeft ruim 220 computers beschikbaar voor studenten.

Functiebeperking

Deze computers zijn uitgerust met Windows, internet, Office en

Onder functiebeperking wordt verstaan een lichamelijke,

diverse juridische databanken.

zintuiglijke of andere functiestoornis, of functiebeperking die een vertragend effect op de studievoortgang kan hebben.

Onderwijsmaterialen

Voor studenten met een functiebeperking is er een aantal extra

Studenten schaffen readers en syllabi (dus geen studieboeken!)

faciliteiten. Heb je een functiebeperking, meld je dan direct bij

aan via readeronline. www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-

aanvang van je studie bij de studentendecanen (Studentencentrum

studeren/studie/onderwijsinformatie.

Plexus, Kaiserstraat 25, 071 527 80 25).

Boeken kun je aanschaffen via de studievereniging Grotius (voor

Universitaire website: universiteitleiden.nl

rechtenstudenten) en CoDe (studenten Criminologie), en bij alle

Algemene informatie over studeren, studiebegeleiding en loopbaan

erkende boekhandels.

in de rubriek Studenten (student.universiteitleiden.nl).

Openingstijden gebouw

Mare: mareonline.nl

Kamerlingh Onnes Gebouw:

Universitair weekblad met nieuws en achtergronden.

ma t/m do 07.30-22.30 uur vr 07.30-20.00 uur za en zo 11.00-17.00 uur

Colofon Deze brochure is bestemd voor alle eerstejaars voltijdstudenten Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht, Notarieel recht en Criminologie. Druk

UFB/GrafiMedia, Leiden

augustus 2017 13


/LeidenLawSchool Zoek op groep: Rechten in Leiden 2017-2018 Criminologie in Leiden 2017-2018 Deeltijdstudenten 2017-2018 Leiden Law School

/LeidenLaw @LeidenLawSchool /LeidenLawSchool @LeidenLaw /company/leiden-law-school /LeidenLaw

law.leidenuniv.nl/studenten

Welkom op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid  

Is studeren voor jou een nieuwe ervaring? In deze welkomstbrochure, voor eerstejaars voltijdstudenten, vind je alle informatie om een goede...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you