Page 1

v책ra tre viktigaste fr책gor.


för en bättre skola. Vi vill att alla ska tycka om att gå i skolan. Att alla ska vilja gå till skolan. Alla, både lärare och elever ska tycka att det är en bra och trevlig arbetsplats. Skolan ska inte få vara det första stället där man skär ner när det behöver göras besparingar. Vi kan inte se lättvindigt på att det är vår framtid vi investerar i när vi satsar pengar på skolan. Alla ska ha samma rätt till utbildning, till likvärdig utbildning, oavsett var man kommer ifrån, hur man ser ut, om man är pojke eller flicka eller hur mycket ens föräldrar tjänar. Utbildningen ska vara avgiftsfri och utbildning som kostar pengar ska inte vara bättre för att den är avgiftsbelagd. Utbildningen ska individanpassas så att alla elever har lika stor chans att lära. Skolan ska stödja eleverna i deras personliga och sociala utveckling lika väl som att de kunskap. Utomhuspedagogik ska vara en naturlig och given del i undervisningen.

2


för jämställdhet. Att Sverige idag inte är helt jämställt är oacceptabelt. Vi är ett modernt och långt framskridet land på väldigt många områden, även inom jämställdhet om man jämför med andra länder. Men bara för att man är bra, betyder inte det att man inte kan bli bättre. Bara för att löneklyftorna mellan kvinnor och män är mindre här än i andra länder, betyder inte de att de ska få finnas. Det ska vara lika lön för lika arbete. Diskriminering på gund av kön, etnicitet, sexualitet, religion, funktionshinder eller något annat är inte heller det acceptabelt på någon nivå. Att föräldrarledigheten delas lika mellan föräldrarna är också en del i ökad jämställdhet. Barn ska ha samma möjligheter som vuxna att leva ett bra liv. Bara för att de inte anses mogna nog att kunna fatta beslut och rösta, betyder inte det att de är mindre värda männniskor med mindre känslor och tankar. Vuxna får absolut aldrig sätta barns behov i andra hand, bara för att barnen inte kan säga ifrån.

4


för en grönare värld. Vi lever i en sjuk värld. Om vi inte gör något snart finns det ingen värld kvar att rädda. Vi måste bli mer medvetna om vad vi gör, och om vilka konsekvenser vårt handlande får. För att få en bättre hälsa och en god miljö att lämna över till barn och barnbarn måste vi acceptera en lägre materiell standard än den vi har i Sverige idag. Vi måste gynna och satsa mer på lokalt jordbruk för att få fram och i förlängningen sänka priserna på ekologiska, lokalproducerade matråvaror. Förbrukningen av de icke förnybara energikällorna måste upphöra. Vi ska satsa mer på förnyelsebar energi, som att bygga ut vindkraften och effektivisera vattenkraften. Kärnkraften skall avvecklas efter hand. Om det inte kommer fram något bra sätt att förvara det radioaktiva avfallet måste dock avvecklingen ske snabbare. Järnvägarna skall byggas ut och vi ska satsa på kollektivtrafiken för att dra ner på bilkörandet. Även cykelbanorna runt om i landet skall byggas ut och repareras, både för miljöns och det personliga välbefinnandets skull.

6


k채llor. Bildl채nkar:

sid 3: http://www.hp-lexicon.org/images/film/ op/DA.jpg

sid 5: http://blog.mlive.com/taking_notes/2007/10/dumbledore1.jpg

sid 7: http://www.gryffindorgazette.com/wpcontent/uploads/2007/07/draco-quidditch.png

8


kontakt. Potterpartiet Magigatan 8 161 52 Stockholm 08-161 520 20 (v채xel) 08-161 520 25 (fax) info@potterpartiet.se www.potterpartiet.se


bli medlem i...

Ja, jag vill... ... gå med i Potterpartiet ... veta mer om Potterpartiet ... prenumerera på Potterpressen (100 kr/år) ... gå med i Dumbledores Armé Namn: Adress: Postnr: Telefon: E-post:

Ort: Födelseår:

porto betalt

Potterpartiet Magigatan 8 161 52 Stockholm

Projektarbete  

Folder till projektarbete

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you