Page 1

De Kwieke Tijger

Jaargang:14

Zie volgende pagina’s…


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 10

Dinsdag, 21 december 2010

De Kwieke Tijger, het officiële clubblad van “Legmeervogels”. Legmeervogels, Postbus 173, 1420 AD Uithoorn. Randhoornweg 100, 1422 NE Uithoorn  Clubhuis: 0297 – 563 681 Algemene bankrekening – nr.: Rabobank, nr. 3785.28.289, t nv. Legmeervogels internet: WWW.LEGMEERVOGELS.NL kopij: rschijff@planet.nl HOOFDBESTUUR: Dagelijksbestuur: Voorzitter: Bart Top  0297 – 256 056 /  06 – 51669123 / info@topinterim.net Secretaris: Fons Fronik  0297 – 561 553 / afronik@caiway.nl Penningmeester: Jan Weber  0297 – 560 692 / penningweber@tiscali.nl Algemen zaken: Paul Legez  06 – 546 253 95 / paul.legez@live.nl Overige afdelingen : Zater- en zondagsenioren: Hans Heere  0297 – 567 787 – j.heere@kpnplanet.nl Jeugdvoetbal: Loes Pijpers  06 – 233 44 757 / loespijpers@gmail.com Manager Jeugdopleiding: Klaas Vreugd  06 – 135 948 61 / manager@legmeervogels.nl Hoofd. Tech.zaken: Jeroen Roest  06 – 532 465 52 / hoofdtz@legmeervogels.nl Handbal: Ribut Abdulrasjid  0297 – 561 061 Futsal: M. Gorter  06 – 512 16 996 - m_a_gorter@hotmail.com Ledenadministratie: Sjaak van der Tol  (0297) 560 901 Uitsluitend schriftelijk hier afmelden en wijzigen, andere meldingen worden niet geacht te zijn gedaan. (Postbus 173, 1420AD Uithoorn of sjaak@vandertol.info)

Bezorging “De Kwieke Tijger”: Margriet de Pauw  0297 – 533892 (na 19.30uur) mdepauwbrands@hotmail.com Sponsoring: dennis@storageunited.nl Dennis van Soest  06 – 467 77 222 Kantinebeheer: Rob van Setten  06 – 146 64 284 / rob.vansetten@gmail.com Materiaalbeheer voetbal: Wim Röling  0297 – 567 157 / rolingw@caiway.nl Activiteiten commissie: lmv.sportenspel@live.nl Club van 100: Frans Lakerveld  0297 – 567 182 - RABO: 36 35 89 368

Mededelingen: Van het bestuur: Legmeervogels verlengt overeenkomst met trainers Het bestuur van Legmeervogels heeft de in juni 2011 aflopende overeenkomsten met de trainers Henny Snel, Harry Talsma en Raymond van Damme met een jaar verlengt. Deze trainers zullen dan ook in het seizoen 2011 -2012 voor de spelersgroep staan. Ondanks de iets tegenvallende resultaten heeft het bestuur van Legmeervogels er het volste vertrouwen in dat de resultaten onder deze trainers spoedig zullen terugkomen. Naast het verlengen van eerder genoemde overeenkomsten met een jaar hebben ook de beide leiders t. w. Ferry Brouwer en Sjaak v.d. Tol aangegeven na dit seizoen minimaal een seizoen door te gaan. Dat geldt ook voor de beide ass. scheidsrechters, Dave Bon en Bert Schuitenboer. Daarnaast heeft ook de verzorger Hans Blommestein aangegeven nog een seizoen door te willen gaan. Nieuwjaarsreceptie: De nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op 2 januari 2011 in ons clubgebouw. Voor het programma van deze dag zie hieronder: - Om 12.00 uur VVC pup tegen LMV D2 in de aktie Spieren voor Spieren en wordt er tijd ens en na deze wedstrijd gecollecteerd. - 14.00 uur Oud LMV - Nieuw LMV senioren. - 16.00 uur aanvang receptie. Ik hoop daar velen van u te ontmoeten Fons Fronik, Alg. secretaris

Het hoofdbestuur van Legmeervogels wenst u allen een uiterst prettige jaarwisseling! en daarnaast een voorspoedig, gezond en sportief

2011

TERREIN AFKEURINGEN Bij de lokale omroep RiCK FM op iedere zaterdag om 08.00, 08.30, 09.00, 09.30 en 10.00 uur en zondag om 08.30, 09.00, 09.30, 10.00 en 11.00 uur, telkens na het (lokale) nieuws. U kunt RiCK FM ontvangen via het kabelnet van Uithoorn op 99.0 of Caiway digitale radiokanaal 829. Via de ether is RiCK FM te ontvangen op FM 106.3. Bij mogelijk algehele afgelastingen kunt u ook kijken op teletekst pagina 603 NED1/2/3. District West 1. Zie ook www.legmeervogels.nl . De redactie van de Kwieke Tijger behoudt zich het recht in samenspraak met het bestuur om bepaalde ingezonden copy niet te plaatsen.

1


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 10

Dinsdag, 21 december 2010

OLIEBOLLENTOERNOOI Ja, ja, het komt er weer aan!!1 Het Oliebollenklaverjas -en voetbaltoernooi. Een leuke traditie die wij zeker ook dit jaar willen voortzetten. En het kan ook niet anders er zjn genoeg oliebollen aanwezig. Deze keer ook om op te eten. U mag er zelf, als u dit wlt poedersuiker op doen. Zoals geschreven het oliebollentoernooi bestaat uit 2 gedeeltes. Je hebt het voetbalgedeelte en het klaverjas gedeelte. Het voetbalgedeelte. Wij verwachten de deelnemers m/v tussen 19.00 uur en 19.15 uur. Wij noteren de namen en doen deze allemaal in een grote bokaal. Vervolgens worden de teams Via loting samengesteld. Wie mogen er mee doen? Natuurlijk alle A -junioren, zaterda g en zondag. De senioren zaterdag en zondag. Waarbij wij nog toch echt de wens uit spreken dat er ook eens wat meer spelers komen uit de lagere teams. Alle zaalvoetballers en handballers m/v zijn uiteraard ook van harte welkom. Trainers van alle teams/elft allen van pupillen tot en met senioren. Moet u betalen om mee te mogen doen? Nee, het is gratis. Dan het andere gedeelte, het klaverjasgedeelte. Dit begint om 20.00 uur. Helaas zijn hier wel kosten aan verbonden maar slechts â‚Ź2,50. Is toch bijna voor niets?. Maar wanneer is het ook weer!!!!! DONDERDAG 30 DECEMBER 2010. Wij rekenen op een hele, hele, hele grote opkomst zowel bij het voetbalgebeuren als bij het klaverjassen. SPIEREN VOOR SPIEREN Op 2 januari 2011 speelt het R egio Haarlemmermeer E -top selectie haar volgende wedstrijd voor Spieren voor Spieren. Om 12.00 zal er afgetrapt worden op het sportpark van Legmeervogels in Uithoorn. Het adres is Randhoornweg 100 in Uithoorn. Stichting Spieren voor Spieren zet zich in voor kinderen met een spierziekte en richt zich op fondsenwerving. Onder het motto ‘Gezonde spieren zetten zich in voor zieke spieren' ondersteunen veel (ex) topsporters de doelstellingen van de Stichting. Spieren voor Spieren zet de netto -opbrengsten snel en effectief in ten behoeve van spierziekte onderzoek en de verbetering van het diagnosetraject. Daarnaast organiseert zij leuke activiteiten voor kinderen met een spierziekte. In 2008 bereikte de Stichting, in samenwerking met het Universitair Medisch Cen trum Utrecht (UMC), een belangrijke mijlpaal met de opening van het Spieren voor Spieren Kindercentrum, dat zich volledig richt op diagnose, onderzoek, registratie en de behandeling van kinderen met een spierziekte. Op deze website kunt u lezen hoe u kun t bijdragen, bijvoorbeeld door uw gezonde spieren in te zetten voor zieke spieren. U leest meer over de doelstellingen, missie en visie van de Stichting, het Kindercentrum, de ambassadeurs en de (ex) topsporters. Ook is er informatie over de evenementen di e de Stichting organiseert en de projecten die de Stichting steunt. Help spierziekten de wereld uit! Oproep voor scheidsrechters om junioren wedstrijden te fluiten. Voor de wedstrijden van de junioren teams A1(zo) t/m A4, B1(zo) t/m B3 en C1(zo) t/m C6 totaal 13 teams zijn momenteel niet zoveel scheidsrechters beschikbaar om al deze wedstrijden te fluiten. Wie o wie meld zich aan om zondags een wedstrijd voor de jeugd te fluiten. Gaarne melden bij Sjaak van der Tol, tel.: 0297 560901 of via email Sjaak@vandertol.info . Zolang ik niet de beschikking heb over scheidsrechters voor alle wedstrijden zullen de leiders/trainers van de junioren teams zelf voor een scheidsrechter moeten zorgen of zelf moeten fluiten. Prolongatie (vervanging) spelerspassen Het merendeel van de spelerspassen in de districten Noord , Oost, West I , Zuid I en Zuid II moeten de komende maanden worden vervangen , daar de termijn van 5 jaar is verlopen. Om nieuwe passen aan te vragen on tvangt de vereniging prolongatieformulieren. Nadat het prolongatieformulier (verlenging spel erspas) voorzien van een n ieuwe pasfoto tijdig is ingeleverd, ontvangt de veren iging twee weken voordat de geldighe idsdatum van de huid ige spelerspas vervalt, de nieuwe spelerspas. Bovenstaande geldt voor onderstaande spelers. Voor deze spelers is de geldigheidsdatum van de spelerspas t/m 12 -2010. Onderstaande spelers dienen een recente pasfoto in te leveren. Gelieve de pasfoto (voorzien met je naam en geboortedatum op de a chterkant) zo spoedig mogelijk in te leveren bij Sjaak van der Tol, zodat je niet het risico loopt dat je niet mag spelen omdat je spelerspas ongeldig is. Onderstaande leden moeten nog een pasfoto inleveren als nieuw lid of eerste jaars D -pupil: MDPX39W M. Ashoshai Adem 26-5-1999 CGVZ37J P. Lucas MNHP75K B.J.J. Broekman 08-12-1999 MKBH609 M. Rami NRHD274 B. El Farrad 7-7-1986 MCSL69P N. Vucenic MJBM54E J. Koenen 10-2-1999

2

13-5-1987 13-6-1998 06-9-1997


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 10

Dinsdag, 21 december 2010

Onderstaande spelers kunnen in januari 2011 niet me er spelen als men geen recente pasfoto inlevert. Gaarne zo spoedig mogelijk een recente pasfoto inleveren. GEEN GELDIGE PAS = NIET SPELEN Relatiecode GKLY332 FMMH68F CGWG88F CGWF47V GKGS265 CGWD61L CGVY29D FJTL960 CHJVOOI CGWF43R FTWN09Z LWTB459 LWZS10U FTVQ38L FRDR10A

Naam Abdallaoui. M. Alink. M.R.F. Alonso Gomez, GL Berg. M van de Bosch, J.R. Brouwer. R. Bruning, B.PJ. Cobussen. M. Diemen, PJ van Duisdeiker. R. Eskes, P.H. Farrad. M. el Hama Haval, H. Johnson, J. Kader, S.

Geb.datum 25-10-1981 7-11-1992 3-7-1955 23-9-1970 11-2-1993 8-8-1983 27-11-1985 28-2-1980 2-6-1963 15-6-1982 3-4-1991 21-6-1993 29-12-1993 11-3-1993 10-7-1991

Relatiecode GLRK08B FFSR10H BBXV77P CGWH455 FMP013U FMMY27J FJQB32X FFRC262 BBPH036 FJWP98X CGW073Q CGW033E FMPQ546 CGWC59L

Naam Kooten, RFM Pelt, D. van Persoon. P. Polak, V Schaik, W. van Schrikkema. T. Slierendregt. J. Takeuchi. K. Veerdonk. K.J. van de Wal, C. van der Woerdeman. P.J. Zaal, J.P. van Zwaard, J.P. v.d. Zeldenthuis, P.A.T.

Geb.datum 17-5-1979 25-7-1973 7-7-1970 25-8-1968 6-6-1992 11-11-1991 17-2-1990 5-7-1989 18-1-1979 22-5-1991 28-5-1983 18-5-1982 11-9-1991 15-8-1970

Verjaardagen: 21 december 22 december 23 december 24 december 26 december 27 december 28 december 29 december 30 december 31 december 01 januari 03 januari

Piet van Houten, Wesley Robe rts, Maurits Swijnenburg, Dennis Kragtwijk, Kimberley Frankvoort, Dane Caldenhove Peter Brouwer, Jessine Kissami, Hasib Sahadat, Lars Hoogeveen, Nassim Louassari Silvia van den Broek, Johan v.d. Wilt Yvonne Versteeg, Dennis Asberg, Tristan Bonarius Bas Rooijmans, Joshua Calis Leon van de Veerdonk, Chantal Baardse John van de Vaart, Immanuelson Duku, Daan Verwer Hezha Hama Haval, Noah Koopmans Diana van Vliet, Robin Staff, Ryan Smal Bart Schukking, Jeffrey Olyerhoek Peter de Kruif, Abdulgadir Gacal, Brent Kaandorp, Muhammed Gacal, Suzanne Tjalsma, Masha te Kolst茅, Yoran van Donselaar Cyrill Gill, Kevin Sch枚nhage

Kantine diensten: Openingstijden kantine "Legmeervogels"; Bij afgelasting is de kantine gesloten. Maandag : 18.00 - 22.00 uur * Donderdag : 18.00 - 22.00 uur * Zaterdag : 08.30 - 18.00 uur Dinsdag : 18.00 - 22.00 uur * Vrijdag : 19.00 - 22.00 uur* Zondag : 09.00 - 18.00 uur Woensdag : 19.00 - 22.00 uur * (*) Bij wedstrijden minimaal 1 uur voor aanvang van de wedstrijd

Openingstijden Kantine tijdens de winterstop: Tot en met 29 december is de kantine gesloten. Op 30 december, vanaf 19.00 uur is er een Olieboll entoernooi en is de kantine open. 31 december 2010 en 1 januari is de kantine gesloten. 2 januari is de kantine open. Met het volgende programma: Om 12.00 uur VVC pup tegen LMV D2 in de aktie Spieren voor Spieren en wordt er tijdens en na deze wedstrijd gecollecteerd. Om 14.00 uur Oud LMV - Nieuw LMV senioren en om 16.00 uur aanvang nieuwjaarsreceptie.

KANTINE COMMISSIE WENST ALLEN PRETTIGE FEESTDAGEN

Kwieke Tijger in 2011: De volgende Kwieke Tijger komt uit in het nieuwe jaar op: Dinsdag 4 januari 2011. Kopij kunt u inleveren de maandag ervoor 3 januari v贸贸r 19.00 uur. 3


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 10

Dinsdag, 21 december 2010

Wedstrijdprogramma Voetbal: Programma voor het aankomend jaar komt in de eerste Kwieke Tijger va n 2011 te staan. U dient er wel vast rekening mee te houden dat de vrije dagen die staan in het jaaroverzicht van de KNVB allemaal worden gebruikt voor inhaal..

Activiteiten: VERGEET NIET OM IN TE SCHRIJVEN VOOR HET SPORT- EN SPELWEEKEND 2011 Het weekend wordt gehouden van vrijdagavond 27 mei 2011 t/m zondagmiddag 29 mei 2011. Voor informatie en een inschrijfformulier kun je terecht bij Cobie Lakerveld , telefoon 0297-567182 of mailen naar laker074@hotmail.com

Zondag- & Zaterdagsenioren: Voorzitter: Hans Heere  (06) 510 801 24 Trainers zondagselectie: Henny Snel  (06) 201 408 38 & Harry Talsma  (023) 557 97 45 Trainer keepers zondagselectie: Raymond v. Damme  (020) 619 7848 Leiders zondagselectie: Ferry Brouwer  (0297) 565 482 & Sjaak v.d. Tol  (06) 478 160 58 Leider zaterdag 1: Chris Vermeij  (0297) 565418 - Trainer zaterdag 1: Michel Duikersloot  (06) 539 555 77 Bij uitwedstrijden wedstrijdformulier inleveren in bakje wedstrijdsecr . zat & zondagsenioren in het wedstrijdsecretariaat. Categorie A: Zondag 1 en 2, Zaterdag 1 en 2 Categorie B: Zondag 3 en 4 , Zaterdag 3,4 veteranen 1 en 2 Vriendschappelijk wedstrijd Legmeervogels zat. 1 tegen Sportief eindigt onbeslist. 4 - 4 Omdat er voorlopig niet meer gevoetbald gaat worden, en een aantal wedstrijden waren al afgelast, is door de trainer een oefenwedstrijd georganiseerd. Uitgenodigd werd vv Sportief uit Noorden uitkomend in de 4de klasse West II. Sportief staat verdienstelijk op de 5e plaat in d e competitie. Vanwege de vele afzeggingen van de selectie Zaterdag 1 spelers, kwam de Duikersloot formatie in een een soort fantasie opstelling het veld in. Met dank aan en aanvulling uit het 2e elftal kon er toch een representatief elftal op de been gebracht worden. In een vriendschappelijke wedstrijd werd er goed gevoetbald. Beide teams waren aan elkaar gewaagt. Legmeervogels opende de scoren. Een paar minuten later maakte Sportief alweer gelijk. Dit score verloop was zo gedurende de hele wedstrijd. Legmeervogels had regelmatig de mogelijkheid om meer afstand van Sportief te nemen maar zoals zo vaak stond het vizier niet op scherp. De eindstand was dan ook 4- 4. Het was een goede wedstrijd tegen een goed voetballende sportieve tegenstander. Doelpunten v oor Legmeervogels werden gemaakt door Earl 2x, Nick en Wesley. Het oliebollentoernooi op donderdag 30 december 2010 aanvang 19.30 uur. De trainer laat weten dat het voor de Zaterdag 1 selectie verplicht is om op dit toernooi aanwezig te zijn. De Zaterdag 1 trainer(s) wil voor die tijd met de selectie van gedachten wisselen over hoe nu verder. Met een 10de plaats in de competitie, de vele (gemakkelijke) afzeggingen, blessures, ziekte, pijntjes, feestjes en vakanties, is het ondanks een selectie van 24 voet ballers moeizaam om elke zaterdag een elftal op de been te krijgen. We zitten nu op de helft van de competitie, staan onderaan dus de motivatie om te komen spelen zal niet bijster hoog zijn. De trainer(s) en zijn begeleiding wil graag weten hoe de vlag erb ij hangt. Het toernooi vangt aan om 19.30 uur graag iedereen om 18.30 aanwezig zijn in de bestuurskamer.

Pupillen D – E – F & Meisjes: Voorzitter: Loes Pijpers  (06) 23344757 – Wedstrijdsecretaris: Loes Pijpers  (06) 23344757 – Scheidsrechters: Sven Kuit  (0297) 560016 – Toernooicom.: Frank van der Veer  (06) 11921493 – Technisch coördinator: Klaas Vreugd  (06) 13594861 – Coördinator D: Jeroen Bruning  (06) 55816055 – Coördinator E: Pablo de Ruiter  (06) 50992888 – Coördinator F: Wil Gieling  (06) 20550591 – Techniektrainer D: Mohamed Boussatta  (06) 28778947 – Hoofdtr. 1e jrs D: Yassine El Hamami  (06) 49628512 – Hoofdtr. 2e jrs D: Stefan Van Grieken  (06) 46615016 – Hoofdtrainer 2 jrs. E: Wim Rölng  (06) 21278291 – Hoofdtrainer 1e jrs. E: Jerrol Elburg  (06) 30207804 – Hoofdtr. 1e jrs. F: Linda van Beek  (06) 19108296 – Hoofdtrainer 2e jrs F: Jan van Schouten  (06) 21221255 & Roger van Vliet  (0297) 560858 – Mini’s: Dennis Bartels  (06) 46398542 & Menno Tekke  (06) 48330832 F1 Legmeervogels ongeslagen kampioen Dinsdag 14 december 2010 heeft de F1 van Legmeervogels thuis een inhaalwedstrijd gespeeld tegen DCG F1. Als de F1 deze wedstrijd zou winnen kon met zelfs nog 1 wedstrijd te spelen al de kampioensvlag uitgestoken worden waarbij de F 1 ongeslagen zou zijn. Met het nodige publiek aan de zijlijn ging de F1 er vol voor. Van zenuwen was niets te merken en met het gebruikelijke spel waarbij de tegenstander al snel onder druk gezet wordt, was het voor de toeschouwers kenbaar welke grote stap pen de spelers dit seizoen hebben gemaakt. Binnen een paar 4


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 10

Dinsdag, 21 december 2010

minuten was er al een aantal doelpunten gescoord en de F1 bleef doorgaan. Met mooie acties en goed combinatiespel kwam de einduitslag van 12 -1 tot stand. Zeer goed gespeeld. Voor de vierde keer op rij mag een F1 team van Legmeervogels zich daarmee kampioen noemen. Na de wedstrijd werd het kampioenschap gevierd met medailles en werden de door Smits Sportprijzen ter beschikking gestelde bekers uitgereikt. Het mag gezegd worden dat de F1 een uitsteken de eerste seizoenshelft heeft gespeeld. DWV E6 - Legmeervogels E14 Dit keer moesten we uit spelen tegen DWV in Amsterdam Noord. Het was een mooie, zonnige dag en we hadden er zin in, ondanks de conditie van het veld. Het bleek, dat er veel zand was gest rooid, het leek wel Zandvoort aan de Zee. En de zilte lucht kon je ook bijna ruiken! Maar goed, ze zeggen wel eens "in de beperking toont zich de meester". Laten we daar dan maar vanuit gaan. Paul, onze trainer bracht wat eerst nog wat wijzigingen aan in d e posities van 2 spelers. Zo moest Alex naar voren en River de verdediging ondersteunen. Verder hadden we in eerste instantie 1 wissel. Maar daar kwam later nog een 2e wissel bij, omdat Floris iets later was gearriveerd. Op papier leek DWV op zich een rede lijk te nemen barrière, gezien hun stand. Maar al tijdens de wedstrijd bleek dat de beste kansen voor DWV te zijn. Het spel ging redelijk op en neer, Max en Alex hadden nog wat kleine kansjes. Maar er kon niet voor worden voorkomen, dat we tijdens rust al tegen een achterstand van 2 -0 stonden aan te kijken. En dat terwijl onze keeper (broer van Stefan) ook nog voor een aantal mooie reddingen had gezorgd. Tijdens rust moest de trainer wel ingrijpen en heeft Alex ter versterking van de verdediging naar achter en gezet. River mocht weer vrijuit spelen op het middenveld en Finn was de regisseur in de verdediging, naast onze goedspelende Jay. Helaas was er een heel talentvolle speler bij DWV, die gewoon te goed was voor dit niveau. Mede door zijn spel heeft DWV we er kunnen scoren: 3 -0. Vervolgens hebben we nog wat kansjes kunnen creÍren door River, Max en Menno. En dit leidde dan uiteindelijk ook tot een prachtig doelpunt door Menno, op aangeven van de verdediging, 3 -1. En dat notabene met zijn rechtervoet, zijn \"chocoladebeen\". Dat gaf de burger weer moed om terug te komen. Helaas speelde DWV het spel goed uit en kon na een laatste doelpunt de volle winst pakken: 4-1. Een beetje teleurgesteld zijn we teruggekeerd naar huis. Maar wel met hoofd omhoog, want we hadden onze stinkende best gedaan en de eer gered met een tegendoelpunt. Verliezen hoort helaas ook bij het spel. Volgende keer beter. Er is een video verslag te vinden op internet onder: http://vimeo.com/17035982 en http://vimeo.com/17045406 . Met dank aan Joep, de vader van Max. AFC F1 - Legmeervogels F1 2-5 (2-0) Na de geleden nederlaag van de F2 van AFC dacht AFC zich in en oefen wedstrijd te revancheren met hun F1. Niet du s. Hoewel het spel van de ploeg van trainers Roger en Jan de eerste 10 minuten te wensen overliet werd er redelijk gespeld en overgepassed. Het voornaamste verschil was dat de passes van AFC een stuk beter aankwamen en onze jongens door veel slordigheden o nnodig balverlies leden. Zo was de stand al snel 2 -0 voor AFC en moest er iets gebeuren om het tij te keren. Dat hadden de jongens gelukkig ook in de gaten en na het tweede doelpunt tegen begon er ineens meer te lukken. Goede passing, kaatsen, 1 -2 tjes en zeer goed positiespel maakte al snel een enorm verschil. Nog voor de rust viel de 2 -1 en was de inhaalrace begonnen. In de rust nog even de tactiek bespreken en hup, weer het veld op. Een speciale pluim voor Jaden die ziek was, maar toch niet langs de kant bleef staan. Wat een bikkel! De tweede helft had AFC geen enkel antwoord meer op deze ode aan de trainers. Duels werden gewonnen, de assists, 1-2tjes en het positiespel waren schitterend om naar te kijken. Het is duidelijk waar jullie vanaf de zomer voor hebben getraind. Legmeervogels F4 - Legmeervogels F13 1 - 4 Het dreigde heel even een decembermaand zonder buitenvoetbal te worden. Twee weekeinde achter elkaar de competitie wedstrijden in West 1 afgelast. Gelukkig was het net op tijd opgeknapt om de kun stgrasvelden te prepareren voor een oefenwedstrijd. De F4 kon op deze korte termijn gelukkig ook een team op de been brengen, dus snel een veld geregeld en daar stonden we dan om 9:30 uur op sportpark de Randhoorn. Buiten een goede bezetting achter de bar was het opvallend rustig, maar dat mocht de pret niet drukken. Het veld en het weer waren goed en er was ook nog een scheidsrechter geregeld, onze complimenten voor deze enthousiaste jongens die er elke zaterdag weer staan. Zonder Nicolai (weekendjeweg.nl) en Caden (Griepje) maar met Riley (broer van Caden en keeper uit de F6) stonden de mannen van de F13 aan de aftrap. Een week of 3 geleden ook al een wedstrijd tegen de F4 gespeeld en toen werd het veldoverwicht alleen uitgedrukt in hoekschoppen en niet in de doelpunten met een 3 -1 verlies als gevolg, hoe zou het vandaag gaan. De F13 trapt af en na wat korte schermutselingen op links en het middenveld stoomt David op rechts als een moderne back langs de zijlijn, krijgt de bal aangespeeld en rond knap af met een hard schot in de verre hoek. De mannen van de F13 blijven na het doelpunt goed druk zetten Malky heerst midden achter, er volgen een aantal halve kansen tot dat een harde voorzet door 1 van de spelers van de F4 achter de eigen keeper wordt gewerkt. Na de 2 - 0 komt ook de F4 een paar keer gevaarlijk door. Riley laat met goed uitlopen zien dat het wel erg fijn is om een goede vaste keeper te hebben. Hij kan echter ook niet voorkomen dat een half weggewerkte bal hoog in wordt geschoten zodat we met een 2-1 voorsprong de rust in gaan. De 2e helft is net begonnen als Derk vanaf links hard en hoog voor zet en de bal via het lichaam van een speler van de F4 in het doel rolt. Na de rust worden de posities beter gehouden, David is weer terug op de rechtsachter plaats en kan daar regelmatig Alex lanceren die daar vervolgens met rechts (zijn chocolade been) moet voorzetten. Het is 1 van deze voorzetten die Teun van dichtbij hard binnen schiet. Het is nu 4 -1 en reden genoeg om nog eens flink gas te geven. Mooie aan vallen over links en over rechts, Jesse steeds goed aanspeelbaar in de spits. Jelmer komt vanaf links goed door maar zijn schot smoort helaas in een woud van benen. Na nog 2 ballen in het zijnet, een paar gestopt door de keeper en een schot op de lat zit het erop en fluit de scheidsrechter af. Vandaag hebben we staan kijken naar een leuke wedstrijd waarin iedereen goed zijn positie hield, er goed werd verdedigd en leuk werd aangevallen. Hopelijk gaat de wedstrijd van volgende week tegen RKDES door en is ie dereen er weer bij. Riley bedankt voor het mee spelen.

5


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 10

Dinsdag, 21 december 2010

A – B & C junioren: Voorzitter: Loes Pijpers  (06) 23344757 - Wedstrijdsecretaris : Sjaak van der Tol  (06) 47816058 Technisch coördinator: Jeroen Roest  (06) 53246552 - Coördinator A & B: vacant Coördinator C: Alex Drost  (06) 50648056 - Hoofdtr. 1e jrs, A : Johan Kraaikamp  (06) 23875881 Hoofdtrainer 2e jrs A: Enrique Zschuschen  (06) 55387438 - Hoofdtr. 1 jrs. B: Herman van Hoek  (06) 20704023 Hoofdtr. 2e jrs. B: Victor Herrendorf  (06) 27432469 - Hoofdtr. 1e jrs. C: Peter van Holstein  (06) 43223472 Hoofdtr. 2e jrs. C: Bas Groenveld  (06) 53849144 - Hoofdtr. keepers: Herman van Hoek  (06) 20704023

Competitie tussenstand per 19-dec-2010 winterstop – A-categorie en A-junioren (B-categorie)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Teamnaam BFC A1 OSM 75 A1 Legmeervogels A1(za) Elinkwijk A2 Spakenburg A1 CJVV A1 DOVO A1 Swift A1 Pancratius A1 Vriendenschaar A1 VVIJ A1 Bilt De A1 Delta Sports A1 Sporting 70 A1

W 10 11 10 10 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11

P 25 22 18 18 17 17 16 15 14 11 10 10 9 8

DV 47 24 24 30 20 20 32 16 20 21 17 22 7 16

DT 12 24 17 24 13 20 25 18 18 36 24 34 23 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Legmeervogels A1(zo) VSV A3 Meer de A1 Kon. HFC A2 Concordia sv A2 Nieuw Sloten sv A1 CTO 70 A1 Ouderkerk A2 Pancratius A3 RAP A1

8 5 7 8 8 4 6 8 8 6

22 13 12 12 10 9 7 7 4 2

30 15 23 29 16 19 11 23 13 11

8 4 15 21 18 7 18 24 39 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pancratius A4 Arsenal ASV A1 RODA 23 A4 Legmeervogels A2 Buitenboys A2 Waterwijk A5 Ouderkerk A3 Sporting Martinus A2 Hoofddorp s.v. A4 RODA 23 A3 Velsen A3 OSV A3

7 9 9 6 9 9 7 9 8 3 1 7

19 19 17 16 16 14 7 7 3 1 0 0

48 42 31 31 29 20 12 23 12 3 0 8

6 15 17 10 19 11 27 37 37 17 1 62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Swift A2 New Amsterdam A1 Kadoelen sv A1 GeuzenM'meer A2 Meer de A2 RKDES A2 Legmeervogels A3 Zwanenburg A2 Buitenboys A3 Diemen A3 RODA 23 A5

9 6 8 10 7 8 9 6 8 6 9

24 18 18 16 15 9 8 6 6 5 0

43 52 40 34 27 22 23 10 26 21 9

14 7 12 30 14 29 42 21 50 29 59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Teamnaam RODA 23 B1 Soest SO B1 BFC B1 DOVO B1 Geinoord N'gein B1 Legmeervogels B1(za) Zuidvogels B1 JSV Nieuwegein B1 Victoria B1 OSM 75 B1 Vriendenschaar B1 VVIJ B1 Delta Sports B1 Hoofddorp s.v. B2

W 11 11 11 11 11 10 11 11 11 10 11 11 11 11

P 29 22 22 20 18 15 15 14 11 9 9 8 7 1

DV 52 36 39 49 29 24 27 20 25 22 13 24 28 12

DT 10 13 23 25 23 16 26 23 38 27 34 45 44 53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Fortuna Wormerv. B1 Nieuw Sloten sv B1 Pancratius B1 Zwanenburg B1 Blauw Wit Amsterdam B1 GeuzenM'meer B1 OSV B1 RKDES B1 Almere City FC B1 Rijp (de) B1 VVA/Spartaan B1 Legmeervogels B1(zo) DWS B1 Purmerend B2

11 10 11 11 11 11 11 10 11 10 11 11 10 11

26 25 24 22 18 18 18 16 13 12 8 7 4 2

42 54 31 38 25 27 31 17 20 17 20 10 20 13

17 15 12 20 16 18 22 23 26 20 43 32 52 49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Teamnaam RODA 23 C1 UVS C1 Soest SO C1 GVVV C1 Waterwijk C1 Quick Boys C1 Hercules C1 Zeeburgia C2 IJsselmeervogels C1 Geinoord N'gein C1 SDO C1 Legmeervogels C1(za)

W 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

P 28 27 20 20 17 14 13 12 12 11 10 4

DV 31 54 32 21 26 23 21 21 24 15 14 13

DT 14 13 21 19 20 34 25 28 35 23 25 38

Legmeervogels C1(zo) is uit de competitie(stand) gehaald en lager ingedeeld, in de 2e klasse.

7


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 10

Dinsdag, 21 december 2010

Najaarscompetitie B -categorie: de voorlopige eindstand met nog één wedstrijd te spelen op zondag 15 -jan-2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Teamnaam RODA 23 B3 Legmeervogels B2 Volendam (rkav) B2 WV-HEDW B2 Geinburgia B1 GeuzenM'meer B3 Swift B3 AS 80 B5 Buitenboys B5 KDO B2 Purmersteijn B3 Buitenboys B6

W 8 10 10 9 10 10 10 9 9 10 10 9

P 22 22 21 20 18 16 14 9 7 6 5 3

DV 36 53 44 36 37 37 26 28 36 20 13 24

DT 11 24 17 22 19 30 25 24 53 46 60 59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

AFC C4 Buitenveldert C2 Swift C1 Buitenboys C3 Fortius C1 Almere City FC C4 JOS/W'graafsmeer C2 Waterwijk C4 Legmeervogels C2 Almere FC C3 Weesp FC C3

8 10 9 8 9 9 9 9 9 9 9

24 24 22 15 15 12 12 9 5 4 3

41 46 54 30 54 29 32 18 6 10 12

8 16 13 20 25 28 31 28 35 72 56

1 2 3 4 5 6

RODA 23 C3 Sporting Martinus C3 Kon. HFC C2 Overbos C1 Pancratius C4 Legmeervogels C3

10 9 9 10 8 8

25 19 16 9 5 0

45 38 26 19 18 11

13 22 15 37 22 48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VVC C1 Overbos C3 Kon. HFC C4 Legmeervogels C4 Ouderkerk C3 Pancratius C5 AFC C8 GeuzenM'meer C7 RKAVIC C1 Sporting Martinus C4 Diemen C7 Buitenboys C10

10 10 9 9 8 8 10 10 7 9 7 9

30 22 16 16 15 13 10 10 6 6 5 4

76 40 57 29 45 18 33 24 20 20 10 21

13 14 20 22 22 32 30 39 39 49 36 77

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Teamnaam Almere City FC B3 AFC B5 Legmeervogels B3 Almere FC B4 Muiden B1 Abcoude B3 Almere FC B3 AS 80 B8 Waterwijk B7 Diemen B4 WV-HEDW B3 Waterwijk B8

W 10 8 9 4 8 9 9 9 7 5 8 6

P 27 16 14 12 12 12 10 9 8 4 4 2

DV 61 41 28 20 25 21 11 17 28 15 14 16

DT 18 19 22 3 41 26 21 33 23 24 30 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RODA 23 C6 Kon. HFC C5 NFC/Brommer C1 Zuidoost United C2 Overbos C4 VVC C2 Abcoude C5 GeuzenM'meer C5 SDZ C2 Ouderkerk C4 Legmeervogels C5 AS 80 C11

8 8 9 5 10 7 9 5 8 8 9 8

24 18 16 15 15 12 11 7 7 6 6 0

47 40 42 47 24 28 28 16 16 16 11 14

7 20 22 4 27 19 46 29 27 29 52 47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tos Actief C2 KDO C1 Kon. HFC C6 Buitenveldert C4 RODA 23 C7 Ouderkerk C5 WV-HEDW C4 Legmeervogels C6 RODA 23 C8 Overbos C5 Pancratius C7 Wherevogels De C2

10 8 9 9 9 9 8 9 10 9 10 6

30 21 17 15 15 14 13 11 9 7 3 0

92 88 33 49 36 27 39 24 23 37 23 5

15 15 43 35 35 28 34 43 48 68 61 51


De Kwieke Tijger

Competitie indeling voorjaar 2010-2011 B-categorie

Jaargang: 16

Nummer: 10

Dinsdag, 21 december 2010

nr. 1 2 3 4 5 6

2e klasse 12 vrij Almere FC B2 Nieuw Sloten sv B3 AFC B4 Tos Actief B3 Legmeervogels B2

nr. 1 2 3 4 5 6 7 8

3e klasse 16 Ouderkerk B4 AS 80 B7 AFC B5 Kon. HFC B7 Legmeervogels B3 RODA 23 B6 vrij Buitenboys B6

nr. 1 2 3 4 5 6 7 8

2e klasse 1 Legmeervogels C1(zo) Chabab C1 vrij Zuidoost United C1 Sloterdijk C1 Waterwijk C2 Kon. HFC C1 AFC C2

nr. 1 2 3 4 5 6 7 8

2e klasse 8 Sporting Martinus C3 Meteoor C1 Nieuw West SV C1 Kon. HFC C2 Almere FC C3 AGB C1 Legmeervogels C2 Diemen C4

nr. 1 2 3 4 5 6

3e klasse 09 Arsenal ASV C3 Buitenboys C9 Legmeervogels C3 WV-HEDW C3 Weesp FC C4 AS 80 C9

nr. 1 2 3 4 5 6

3e klasse 12 RODA 23 C6 Geinburgia C2 AGB C2 Diemen C6 Legmeervogels C4 Abcoude C4

nr. 1 2 3 4 5 6

3e klasse 16 Buitenveldert C4 Legmeervogels C5 Ouderkerk C5 VVC C2 SDZ C2 Abcoude C5

nr. 1 2 3 4 5 6

3e klasse 17 Ouderkerk C4 RODA 23 C7 Legmeervogels C6 WV-HEDW C4 AS 80 C10 Kon. HFC C6

Handbal: Voorzitter: Ribut Abdulrasjid  (0297) 561 061 – Secretaris: Ria de Jong  (0297) 566 698 – Penningmeester: Martin Frankvoort  (020) 6435925 – Tech. Zaken: Henk v.d. Greft  (0297) 562 366 Wedstr.secr. senioren: Esther Oudendijk  (0297) 568 720 – Wedstr.secr.Jeugd: Carla van Laar  (0297) 534 478 – Ledenadministratie: Carla van Laar  (0297) 534 478 – Scheidsr. contact pers.: Anita Abdulrasjid  (0297) 561 061 Sponsorcomissie: Vacant

Het handbalbestuur wenst iedereen fijne kerstdagen en een gezond en sportief 2011. Trainingsschema Zaalseizoen 2010/2011 Wanneer Waar Wie Trainer Vanaf Maandag 20.00 tot 21.00 uur Alkwin DR zelf m.i.v. 1 november Maandag 17. 30 tot 18.30 uur Brede School MC2/3 Dirk m.i.v. 1 november Maandag 18. 30 tot 19.30 uur Brede School MC1/B1* Dirk m.i.v. 1 november Dinsdag 21.00 tot 22.00 uur Brede School DS3 Riet m.i.v. 2 november Dinsdag 19.00 tot 20.00 uur Amstelhof DA2 Ria m.i.v. 19 oktober Dinsdag 20.00 tot 21.00 uur Amstelhof DSSel/DA1 Henk m.i.v. 19 oktober Woensdag 18.00 tot 19.00 uur Scheg MC1/MC2 Nellie/Andrea m.i.v. 20 oktober Donderdag 18.00 tot 19.00 uur Scheg MB1 Rene m.i.v. 21 oktober Donderdag 18.00 tot 19.00 uur Scheg MC3 m.i.v. 21 oktober Donderdag 19.00 tot 20.30 uur Scheg DA2/DA1 Ria m.i.v. 21 oktober Donderdag 20.30 tot 22.00 uur Scheg DS1/DS2 Henk m.i.v. 21 oktober De volgende donderdagen kunnen wij vanaf 18.45 uur niet in de Scheg: 27/1/11- 10/2/11- 10/3/11). Op deze data wordt uitgeweken naar de Brede School. In de schoolvakanties is er geen training voor de teams die in scholen trainen. Tevens wordt er in de schoolvakanties niet getraind door de C -jeugd. *Vrijwillige basis Uitslagen 11/12 december 2010 DR1 – We Have 1 niet gespeeld DS1 – Achilles 1 28-15 DS2 – VOS 2 12 -06 DS3 – Vido 3 17-11 DA1 – ZAP 1 13-13

DA2 – VOS 1 MB1 – HSV 1 MC1 – Najaden 1 MC2 – Volendam 5 DSS 4 – MC 3

14-10 10-09 07-08 09-08 23 -03 9


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 10

Dinsdag, 21 december 2010

Competitieprogramma vanaf woensdag 5januari t/m 16 januari 2011 Woensdag 5 januari 2011 DR1 Monnickendam 1

Legmeervogels 1

’t Spil

19.30 uur

18.15 uur

Zaterdag 8 januari 2011 MC1 Legmeervogels 1 MC2 Legmeervogels 2 MC3 HSV 2

We Have 1 We Have 3 Legmeervogels 3

De Scheg De Scheg De Vlijt

10.00 uur 10.45 uur 12.50 uur

09.30 uur 10.15 uur 11.50 uur

Trainer 10.15 uur 14.00 uur 12.45 uur 09.30 uur

Zondag DS1 DS2 DS3 DA2 MB1

9 januari 2011 DA1 vrij o.v.b. Legmeervogels 1 We Have 1 Legmeervogels 2 DSS 3 Legmeervogels 3 Najaden 1 Legmeervogels 2 Aristos 1 Legmeervogels 1 We Have 1

De Scheg De Scheg De Scheg De Scheg De Scheg

L. Kalverda Zelf Zelf T.M. v. Zuylen Zelf

12.20 uur 11.05 uur 14.45 uur 13.30 uur 10.00 uur

kruiswedstrijd

21.00 uur

19.45 uur

10.15 uur 09.30 uur

09.45 uur 09.00 uur

Maandag 10 januari 2011 DR1 DSG 1

Legmeervogels 1

’Sporth. Zuid

Zaterdag 15 januari 2011 MC1 Legmeervogels 1 MC3 Legmeervogels 3

Volendam 2 We Have 2

De Scheg De Scheg

Zondag DS1 DS2 DS3 DA1 DA2 MB1 MC2

16 januari 2011 Legmeervogels 1 Legmeervogels 2 Legmeervogels 3 Legmeervogels 1 Legmeervogels 2 Legmeervogels 1 Legmeervogels 2

programma is vol dus op tijd beginnen Leidsche Rijn 2 De Scheg Volendam 2 De Scheg Lotus 2 De Scheg VZV 1 De Scheg Volendam 2 De Scheg Vido 2 De Scheg Vido 2 De Scheg

Zelf Zelf Andrea Smit Zelf Zelf

13.35 uur 12.30 uur 15.50 uur 11.20 uur 14.40 uur 10.25 uur 09.30 uur

Trainer 11.45 uur 15.20 uur 10.20 uur 14.00 uur 09.45 uur 09.00 uur

Legmeervogels Dames 1 - HMS/Achilles 28-15 Opnieuw een thuiswedstrijd, dit keer tegen HMS/Achilles uit Utrecht. We hebben daar al diverse keren tegen gespeeld en altijd was het erg moeilijk. Waar we ze op konden pakken was de snelheid en het was duidelijk dat die mededeling goed aangekomen was, want juist door die snelle aanvallen liepen we al snel uit naar een 5 -1 voorsprong. Daarna stokte het even waardoor de tegenst ander wat terug kon doen, maar na een rustige 10 minuten pakten we de draad weer op en liepen we weg naar een 13 -6 tussenstand. De tweede helft gingen we in eerste instantie nog gelijk op, waarbij wel wel een aantal mooie systemen konden lopen die ook nog afgemaakt werden en prima doelpunten opleverden. Na 20-14 gaven we nog wat gas bij en liep de score op naar een 28 -15 eindstand. Legmeervogels 2- Vos (6-5) 12-6 Na een 2 weken afwezigheid door vakantie was ik er vandaag weer bij en kan ik dus ook weer een verslag schrijven! De op 1 na laatste zaalwedstrijd van dit jaar alweer de dagen gaan snel! We begonnen de wedstrijd goed, met een schitterend doelpunt van Dorien, die ging keihard in de kruising. De eerste helft liep de stand steeds gelijk op, en bleef het dus redelijk spannend. De tweede helft konden we vrij gemakkelijk uit lopen. Nellie vond het af en toe te snel gaan want na wat commentaar van de coach riep ze dat ze de jongste niet meer was. Hahha Nellie je bent zo oud als je jezelf voelt he! En daarna heb je dat natuurlijk ook wel bewezen, het valt reuze mee met je. Bianca stond vandaag geweldig te keepen (ik geloof 3,4 of misschien wel 5 penalties gestopt vandaag!!!! En heel wat andere ballen en breaks) Ik heb al overleg gepleegd met Jesse en hij hee ft me beloofd, wat je nu hebt gegeten voor je ontbijt krijg je voortaan altijd voor een wedstrijd hahhah. Iedereen pikte zo haar doelpuntje mee. Ook de invalsters denise en nadesja (bedankt!!!!!) Hebben een paar mooie goals gemaakt. En dat na die zware wed strijd van jullie eigen team klasse! Het was een leuke wedstrijd vandaag. Hopelijk word de laatste wedstrijd tegen vriendschap net zo leuk!! In januari hoop ik weer te spelen! Maar ook dan blijf ik natuurlijk de vaste verslaggeefster! Ik wens iedereen alva st fijne feestdagen! Groetjes Suus Ps. Nadesja en Denise bedankt, en verder ook alle andere meiden van de a1 en andere invalsters die ons dit jaar uit de brand geholpen hebben. Jullie zijn toppers! Legmeervogels 3 - Vido 3 17-11 Maar weer eens tegen V ido, zo'n team dat al eeuwen samenspeelt. Dus met hulp van Iris, bedankt Iris, en onder leiding van Cynthia, ook bedankt, moesten we toch wel kunnen winnen. Toch hadden we er af en toe moeite mee in de verdediging, je speelt toch lekkerder tegen een komple et team. Gelukkig kwam Vido nooit dichterbij dan 3 punten en zo hebben wij de punten weer in Uithoorn gehouden. Nog een keer vroeg naar Diemen dit jaar en dan zullen we de stand eens bekijken. Tot dinsdag ! Nr. 10 Legmeervogels B1 - HSV B1 10-9 Weer vroeg in de Scheg, helaas niet compleet maar wel hulp van invalsters Melina, Suzanne en Eva (meiden bedankt !!) moesten we spelen tegen een bekend team, HSV. De wedstrijd ging gelijk op en zowel LEgmeervogels als HSV hadden moeite om doelpunten te maken. Veel schoten, maar de keepsters hielden de meeste ballen tegen. toch lukte het wel 10


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 10

Dinsdag, 21 december 2010

om er af en toe eentje te maken door goed samenspel. Jammer dat er verdedigend soms wat misging zodat ook HSV eenpaar keer kon scoren, rust 2 -4 voor de tegenstander. De tw eede helft begonnen jullie veel fanatieker en dat leverde direct een aantal doelpunten op, 5 -4 voor ! Daarna ging het lange tijd gelijk op waarbij Legmeervogels wel steeds een doelpuntje voor stond. Dit wisten we tot het einde zo te houden onder de goede l eiding van de scheidsrechter. Meiden prima geknokt, ga zo door ! Henk Legmeervogels C2 -Zeeburg C3 De volgende wedstrijd tegen Zeeburg stond op de kalender. Mooie gelegenheid om de vorige wedstrijd even recht te zetten, en te laten zien dat C2 een t alentvol team is, die wekelijks vooruitgang boekt. En dat hebben ze deze wedstrijd laten zien. Met gelukkig weer de aanwezigheid van onze herstellende C2 speelster Claudia. Nog niet spelend, maar wel weer lekker bij de groep. Claudia, fijn dat je weer bij de groep bent en we kijken uit naar januari 2011 als jij met je talent de Legmeervogels C2 komt versterken. Legmeervogels C2 leverde deze wedstrijd goed verdedigend werk, en aanvallend goed samenspel, waarbij de cirkelspeelsters goed werden aangespeeld en iedere speelster de mogelijkheid kreeg om een doelpoging te wagen. Bij de start liet Zeeburg even hun tanden zien, maar Anouk redde fantastische op de 1e doelpoging. Anouk gaf de ploeg een zetje, en de C2 begon te draaien. Monique scoorde zoals gewoonlijk de 1-0 na een aanvalsopzet tussen Tessa en Merle. Legmeervogels liep qua kansen t.o.v. Zeeburg 1 op 2. Zoals twee doelkansen van Jaimy t.o.v. één kans van Zeeburg. De 2 -0 werd gemaakt door Julia, na een cirkelaanval met Rachel. Rachel scoorde nog, maar st ond helaas in de cirkel. De cirkel die, voordat ze de volgende bal op de lat zou gooien even checkte op de aanwezigheid rondom haar voeten. Daarna volgde een paar mooie goals. Jaimy, vanaf rechts de 3 -0 en Tessa vanaf links de 4-0, waarbij ze glunderend ev en opkeek naar de volgepakte tribune. Anouk tikte tussendoor nog even een fraaie boogbal van Zeeburg op de lat, maar was bij de volgende mooie bal (eindelijk voor Zeeburg) verslagen. 4 -1. Monique scoorde vanaf ver buiten de cirkel de 5 -1 en Anouk redde nog even met de voet. Jaimy scoorde met een streep, verrassend vanaf links, de 6 -1. Rachel raakte wederom de lat, zoals Zeeburg dat ook even deed en Maudy schoot fraai het volgende doelpunt op het scorebord. Ruststand 7 -1. De tweede helft besloten de coaches om positiewisselingen in het team door te voeren. Merle werd cirkelspeelster die na een doelpoging op de paal, via een break met een sprongschot, laag inschoot en 8 -1 maakte. Jaimy, nu vanaf rechts, herhaalde dit door ook laag de keepster te passeren en de 9-1 op het scorebord te zetten. Reddingen, tot wanhoop van Zeeburg, van Anouk werden afgewisseld met doelpunten van Legmeervogels. Een mooi sprongschot van Julia en een geplaatst schot van Maudy betekende de 10 en 11 -1. Zeeburg scoorde nog de 11 -2 door hun linkshandige speelster, die al meerdere goede doelpogingen had gedaan. Jaimy raakte nog de paal. Tessa maakte zich nog boos en scoorde 12 -2 en Monique sloot, net zoals zij de wedstrijd opende, de wedstrijd voor Legmeervogels af met de 13 -2. Zeeburg kreeg nog een strafworp, maar wij hebben ANOUKKIE !!. Anouk stopte de strafworp. Dames, gefeliciteerd. Het publiek heeft weer een leuke wedstrijd gezien. Eindstand 13 -2. # 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Team Nieuw Vennep C1* Lelystad C1 * Legmeervogels C2 KRAS/Volendam C5 Vido C2 KDO C2 WeHaVe C3 Zeeburg C3 Havas C3 T+A/VOC Amsterdam C3

G 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

W 5 5 3 3 3 2 2 1 1 0

Gl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V 0 0 2 2 2 3 3 4 4 5

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P 10 10 6 6 6 4 4 2 2 0

Dpv 89 44 29 50 48 35 23 34 24 14

Dpt 17 16 23 51 55 29 43 48 57 51

Verschil 72 28 6 -1 -7 6 -20 -14 -33 -37

Legmeervogels C2 -Nieuw Vennep C1 4-8 (2-4). Één van de koplopers kwam op bezoek in de Scheg. Nieuw Vennep C1, een team m et een aantal dispensatie -spelers. Net als Lelystad C1 een geduchte tegenstandster. De C2 mist nog altijd Claudia (nog even geduld), en we hadden ook te maken met de grieperige Merle, Maudy en Rachel. Gelukkig werden we geholpen door Myrthe en Pascal. De wedstrijd startte en Nieuw Vennep bepaalde gelijk de toon. Meestal komen "onze meiden" op voorsprong, maar binnen enkele minuten stond het 0 -1. Legmeervogels zette aan en na twee goede doelpogingen van Monique, gevolgd door Tessa, Jaimy en Rachel scoorde M yrthe de fraaie 1 -1. Nieuw Vennep ging de strijd aan, en scoorde 1 -2. Het spel ging over een weer. Maudy schoot hard over, en Anouk had weer een aantal "handige" reddingen. Eén redding met de rechterhand na een hard schot richting de kruising was echt weer fenomenaal. Een aantal mooie Legmeervogels aanvallen door o.a. Pascal, een mooie break van Tessa leverde helaas nog geen doelpunten op. Maar Myrthe bracht daar gelukkig verandering in door de 2 -2 op het scorebord te zetten. De wedstrijd golfde heen en wee r met kansen voor beide teams. Alleen Nieuw Vennep had een pittige "olijke tweeling" in het team die wel raad wist met kleine kansjes. Nog voor de rust scoorde er één twee doelpunten of misschien allebei één. Dat zou ook kunnen. De 1e helft zat er op. Ruststand 2-4. De tweede helft startte Legmeervogels goed. Myrthe, Merle net gestopt door de keepster, Rachel net over, Maudy op de lat. Maar Nieuw Vennep deed wel iets terug. Bij een uitval werd er door de verdediging van Legmeervogels een overtreding gemaakt . Nieuw Vennep kreeg een strafworp. Anouk had hem bijna, maar helaas werd het 2-5. Pascal bracht de spanning terug met een mooie 3 -5, en schoot na de 3 -6 van Nieuw Vennep ook nog net over het doel van Nieuw Vennep. Uit een break scoorde Nieuw Vennep de 3 -7 en een ver afstandsschot betekende de 3 -8. De wilskracht van dit "grieperige team" werd in de laatste minuten nog even getoond door een bal op de lat van Maudy en een doelpunt in een combinatie met Monique door Myrthe en dus de 4 -8. De C2 heeft weer een p rima prestatie geleverd en heeft laten zien dat het een eenheid is. Het team bezit spelvreugde en iedereen in het team wordt aangespeeld en in het spel betrokken. Als je zo samenspeelt hoef je niet altijd te winnen. Eindstand 4 -8.

11


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 10

Dinsdag, 21 december 2010

Legmeervogels C2 -Kras Volendam C5 9-8 (4-5) Vandaag zou Kras/Volendam op bezoek komen in de KDO -hal. Beetje vreemd, niet in onze eigen thuishaven "de Scheg". In de mooie kantine van KDO werd er vooraf aan de wedstrijd door Andrea namens de ouders aan de speelsters van de C2 een "kerstcadeautje" overhandigd. Alle dames kregen een mooie blauwe trui, met capuchon en met naam overhandigd, die vooraf aan de wedstrijd en trainingen gedragen kan worden. De dames vonden het prachtig en waren blij verrast. Over de wedstrijd hadden we al, conform de stand, het gevoel dat het een gelijkwaardige strijd zou gaan worden. En het werd inderdaad een gelijkwaardige wedstrijd en ook een spektakel. De C2 startte gelukkig weer met Claudia in de ploeg. Kras/Volendam was de ploeg die als eerste scoorde . Binnen enkele minuten stond het 0 -1. Merle gaf een schot op doel, en Anouk moest 2x redding brengen op gevaarlijke ballen van Kras/Volendam. Gelukkig herstelde Legmeer zich en gooide Maudy van ver de bal in de kruising, 1 -1. Dit zou een echte wedstrijd m oeten worden, maar Kras Volendam zette goed aan. Een tweetal dames van Kras/Volendam had er zin in, terwijl bij Legmeervogels de schoenveters niet vast zaten. En dus stond het ineens 1 -3. Claudia liet zien dat ze het handballen niet verleerd is, want van afstand gooide ze de bal onhoudbaar in de linkerbovenhoek. Kras scoorde na een mooie loopactie, al stuiterend, van de nummer 3 van Kras de 2 -4. Rachel gooide na een mooie aanval op de lat, en Anouk zorgde er weer 2x prachtig voor dat het nog 2 -4 stond. Toch scoorde Kras ook nog de 2 -5, en werd de voorsprong groter. Kras gooide zelfs nog op de lat. Maar Legmeervogels toonde veerkracht. Merle kreeg de bal goed aangegooid door Tessa, stuiterde voorbij de tegenstandster en gooide een lage stuiterbal in de linker benedenhoek langs de keeper, 3 -5. Monique gooide op de paal en na goede reddingen van Anouk, scoorde Merle weer uit eenzelfde actie. Legmeervogels had vlak voor de rust de aansluiting weer gevonden met Kras. Rust 4 -5. De tweede helft begon na een donderspe ech van coach Andrea over schoenveters en het nog beter verdedigen van een tweetal Kras -speelsters. De 2e helft moest Legmeervogels er nog iets feller tegen aan. En dat gebeurde. Na eerst een bal op de lat van Kras, onderschepte Merle een aanval van Kras e n ging alleen op de keepster af.Ze werd helaas door twee speelsters gestuit, maar kreeg wel een strafworp. Deze strafworp was mooi laag in de linkerbenedenhoek, maar ook tegen de paal. Jammer. Legmeervogels pakte het goed op, en na een schot van Rachel, wa s het Claudia die de 5 -5 maakte. Spannend ! Tessa maakte zich nog boos, maar miste helaas net het doel. Uit een break scoorde Kras de 5 -6, maar na een actie van Claudia, en een break van Merle was het Maudy die met een prachtig schot de 6 -6 maakte. Er kwam een serie paal en lat voor beide teams en na een doelkans voor Jaimy, scoorde Kras de 6 -7. Wat een wedstrijd ! Na een doelkans op de lat van Legmeervogels was het Rachel die goed reageerde 7-7. Kras viel aan, maar Anouk redde en waar iedereen op hoopte ge beurde. Claudia scoorde prachtig de 8-7. We stonden voor het eerst voor. Kras was weer aan de beurt en een kleine fanatieke dame scoorde in de linkerbenedenhoek de 8 -8. Wie gaat deze wedstrijd winnen ? Niemand kon het zeggen, maar het publiek stond weer op de banken. De laatste minuten in vogelvlucht : Claudia lat, Monique's schot geblokt, Maudy op de lat en via de rug van de keeper er bijna in, Jaimy binnenkant paal, reddingen van Anouk en weer een bal op de lat van Claudia. Nog enkele minuten te spelen, e n onze cirkelspeelster Merle, stuiterde wederom langs de verdediging en gooide laag langs de keeperster van Kras, langs de linkerpaal en scoorde 9 -8. We stonden vlak voor tijd voor. Kras zette alles op alles maar Legmeervogels C2 hield goed stand. Namens d e trotse ouders : Dames, wat een prachtige wedstrijd hebben jullie gespeeld. Eindstand 9 -8.

Futsal: Secretaris: Martijn Gorter  06 – 512 16 996 / m_a_gorter@hotmail.com Wedstrijd secretaris : Bob van Weerdenburg  06 – 149 83 609 / bweerdenburg@caiway.nl Zaaldiensten in de SCHEG te Uithoorn aanwezig zijn om 18.45 uur indien je niet kan zelf voor vervanging zorgen !!!

Winterse omstandigheden vs. zaalvoetballen De winterse omstandigheden zorgen weer voor veel problemen op de weg. Ondanks dat e r lekker warm in de sporthallen wordt gevoetbald, is het toch ook voor deze voetballers lastig om de sporthal te bereiken. Wanneer het voor een team niet mogelijk blijkt veilig de sporthal te kunnen bereiken, dan treedt de volgende procedure in werking: 1: Tegenstander afbellen (via voetbal.nl zijn de clubgegevens op te vragen) 2: Scheidsrechter afbellen (telefoongegevens in het officiele KNVB adresboek) 3: Sporthallen afbellen (via voetbal.nl zijn de sporthalgegevens op te vragen) 4: Mailtje sturen dat er niet afgereisd wordt voor de wedstrijd ....(wedstrijdnummer)... in verband met de sneeuw. Deze mail kan gestuurd worden naar: west1-competitie-zaal@knvb.nl datum 5-jan 7-jan 7-jan 7-jan

tijd 20:10 20:10 19:15 21:30

wed.nr 165706 168221 43388 166579

thuis team Legmeervogels 6 Sporting Martinus 4 Legmeervogels 4 Legmeervogels 5

uit team Adelaars zvv 4 Legmeervogels 3 Parkstad sv 9 FIT 2

scheidsrechter R.C.A.M. Bakker H.E.M. Mac-Intosh

zaal Scheg de Emergo hal Emergo hal Bloemhof de

Als er spelers/sters bijkomen in het seizoen gaarne even melden !!!! Zonder spelerskaart mag je n.l. niet spelen.

12

Kwieke Tijger JG 16 nr 10  

Clubblad Legmeervogels

Kwieke Tijger JG 16 nr 10  

Clubblad Legmeervogels

Advertisement