Page 1

De Kwieke Tijger

Jaargang:14

Zie volgende pagina’s…


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 9

Dinsdag, 7 december 2010

De Kwieke Tijger, het officiële clubblad van “Legmeervogels”. Legmeervogels, Postbus 173, 1420 AD Uithoorn. Randhoornweg 100, 1422 NE Uithoorn  Clubhuis: 0297 – 563 681 Algemene bankrekening – nr.: Rabobank, nr. 3785.28.289, t nv. Legmeervogels internet: WWW.LEGMEERVOGELS.NL kopij: rschijff@planet.nl HOOFDBESTUUR: Dagelijksbestuur: Voorzitter: Bart Top  0297 – 256 056 /  06 – 51669123 / info@topinterim.net Secretaris: Fons Fronik  0297 – 561 553 / afronik@caiway.nl Penningmeester: Jan Weber  0297 – 560 692 / penningweber@tiscali.nl Algemen zaken: Paul Legez  06 – 546 253 95 / paul.legez@live.nl Overige afdelingen : Zater- en zondagsenioren: Hans Heere  0297 – 567 787 – j.heere@kpnplanet.nl Jeugdvoetbal: Loes Pijpers  06 – 233 44 757 / loespijpers@gmail.com Manager Jeugdopleiding: Klaas Vreugd  06 – 135 948 61 / manager@legmeervogels.nl Hoofd. Tech.zaken: Jeroen Roest  06 – 532 465 52 / hoofdtz@legmeervogels.nl Handbal: Ribut Abdulrasjid  0297 – 561 061 Futsal: M. Gorter  06 – 512 16 996 - m_a_gorter@hotmail.com Ledenadministratie: Sjaak van der Tol  (0297) 560 901 Uitsluitend schriftelijk hier afmelden en wijzigen, andere meldingen worden niet geacht te zijn gedaan. (Postbus 173, 1420AD Uithoorn of sjaak@vandertol.info)

Bezorging “De Kwieke Tijger”: Margriet de Pauw  0297 – 533892 (na 19.30uur) mdepauwbrands@hotmail.com Sponsoring: dennis@storageunited.nl Dennis van Soest  06 – 467 77 222 Kantinebeheer: Rob van Setten  06 – 146 64 284 / rob.vansetten@gmail.com Materiaalbeheer voetbal: Wim Röling  0297 – 567 157 / rolingw@caiway.nl Activiteiten commissie: lmv.sportenspel@live.nl Club van 100: Frans Lakerveld  0297 – 567 182 - RABO: 36 35 89 368

TERREIN AFKEURINGEN Bij de lokale omroep RiCK FM op iedere zaterdag om 08.00, 08.30, 09.00, 09.30 en 10.00 uur en zondag om 08.30, 09.00, 09.30, 10.00 en 11.00 uur, telkens na het (lokale) nieuws. U kunt RiCK FM ontvangen via het kabelnet van Uithoorn op 99.0 of Caiway digitale radiokanaal 829. Via de ether is RiCK FM te ontvangen op FM 106.3. Bij mogelijk algehele afgelastingen kunt u ook kijken op teletekst pagina 603 NED1/2/3. District West 1. Zie ook www.legmeervogels.nl . De redactie van de Kwieke Tijger behoudt zich het recht in samenspraak met het bestuur om bepaalde ingezonden copy niet te plaatsen.

Mededelingen: De Kwieke Tijger in 2010 en 2011 21 december komt de laatste Kwieke Tijger uit van 2010. In het nieuwe jaar komt de eerste Kwieke Tj jger uit op dinsdag 4 januari . Kerstpresentje.. Vanaf heden ligt er voor iedere vrijwilliger in de bestuurskamer een kerstpresentje. Krijtlijnbrigade Zaterdag 11 december 2010:Edwin Meijer en Carel de Kuijer Zaterdag 18 december 2010: Ed van Pierre en Bart v.d.Rotten Na deze datum’gaat de winterstop in voor de krijtlijnenbrigade.

Van het bestuur: Verkeerssituatie bij de ingang van ons sportpark De gemeente Uithoorn had ons op de hoogte gesteld van het feit dat zij de voorgestelde werkzaamheden gingen uitvoeren vanaf 6 december 2010. Echter werd vorige week een mailtje ontvangen v an de gemeente waarin ons werd medegedeeld dat de geplande werkzaamheden wegens weersomstandigheden werden uitgesteld. De uitvoering zal nu plaatsvinden in de maanden februari/maart 2011 met een afsluiting van de Randhoornweg in de week vanaf 14 maart en dan ook weer voor 2 weken. Kort nieuws uit de Algemene Ledenvergadering van 22 november 2010 Op de presentielijst stonden 38 personen. Naast de gebruikelijke punten zoals opening, verslagen van afdelingen en notulen werden aan de daar voor in aanmerking komende leden die aanwezig waren hun jubileumspeld van 40 jaar uitgereikt. De uitgenodigde leden die niet aanwezig waren ontvangen hun speld later. Cor de Groot werd gehuldigd i.v.m. zijn 70 -jarig lidmaatschap. Voorts werd met instemming van de vergadering Peter de Kruif benoemd tot Erelid van de vereniging, daarna werden Gerrit v.d. Maat en Gerke Folkertsma benoemd tot Leden van Verdienste. Bestuursverkiezing: Paul Legez, Jan Weber en Ribut Abdulrasjid werden in hun functie’s opnieuw benoemd terwijl Loes Pijpers de nieuwe jeugdvoorzitter is geworden. De rekening 2009/2010 werd toen goedgekeurd en kennis genomen van het verslag van de kascommissie. Bij de begroting 2010/2011 werd uitgebreid stil gestaan. Na een goede discussie en enkele toelichtingen werd o ok deze begroting goedgekeurd. Na de rondvraag kon de voorzitter om 21.18 uur de vergadering sluiten. Fons Fronik, Alg. secretaris Oproep voor scheidsrechters om junioren wedstrijden te fluiten. Voor de wedstrijden van de junioren teams A1(zo) t/m A4, B1(zo) t/m B3 en C1(zo) t/m C6 totaal 13 teams zijn momenteel niet zoveel scheidsrechters beschikbaar om al deze wedstrijden te fluiten. Wie o wie meld zich aan om zondags een wedstrijd voor de jeugd te fluiten. Gaarne melden bij Sjaak van der Tol, tel.: 0297 560901 of via email Sjaak@vandertol.info . Zolang ik niet de beschikking heb over scheidsrechters voor alle wedstrijden zullen de leiders/trainers van de junioren teams zelf voor een scheidsrechter moeten zorgen of zelf moeten fluiten. 1


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 9

Dinsdag, 7 december 2010

Legmeervogels Sinterklaas voetbalcircuit gezellig druk ! Bij Legmeervogels was het woensdag 24 november gezellig druk. In totaal 175 voetballers van de F -teams en mini’s kwamen naar Sportpark de Randhoorn om mee te doen aan het eerste Legmeervogels Sinterklaas Voetbalcircuit. Op 2 voetbalvelden stonden verschillende voetbalonderdelen klaar. Na een kwartier werden alle jongens en meisj es verrast door de komst van Sinterklaas en zes Pieten . Sinterklaas was duidelijk weer erg blij dat hij naar de Legmeervogels mocht komen! Enthousiast stapte hij samen met de Pieten op het voetbalveld om ook even een balletje te trappen. De zwarte pieten gingen samen met de kinderen penalty’s nemen, voetbalbowlen en nog veel meer. Na drie kwartier was het tijd voor limonade en wat lekkers in de kantine. Tijd om met elkaar te zingen, te swingen en sommige teams mochten zelfs bij de Sint op het podium komen . Sinterklaas had voor alle voetballers een presentje mee. Nadat de kinderen op de foto zijn gegaan met Sint en de pieten was het tijd om de Sint gedag te zingen. Al met al een zeer geslaagde middag, hopelijk brengt Sinterklaas volgend jaar weer een bezo ek aan Legmeervogels! Uiteraard alle lof aan de hulpouders, een aantal enthousiast jeugdleden uit de C-D en E-teams en niet te vergeten de sponsor van de teams - AH JOS VAN DEN BERG. Voor meer foto’s, zie www.legmeervogels.nl Prolongatie (vervanging) spelerspassen Het merendeel van de spelerspassen in de districten Noord , Oost, West I , Zuid I en Zuid II moeten de komende maanden worden ver vangen, daar de termijn van 5 jaar is verlopen. Om nieuwe passen aan te vragen on tvangt de vereniging prolongatieformulieren. Nadat het prolongatieformulier (verlenging spel erspas) voorzien van een n ieuwe pasfoto tijdig is ingeleverd, ontvangt de veren iging twee weken voordat de geldighe idsdatum van de huid ige spelerspas vervalt, de nieuwe spelerspas. Bovenstaande geldt voor onderstaande spelers. Voor deze spelers is de geldigheidsdatum van de spelerspas t/m 12 -2010. Onderstaande spelers dienen een recent e pasfoto in te leveren. Gelieve de pasfoto (voorzien met je naam en geboortedatum op de achterkant) zo spoedig mogelijk in te leveren bij Sjaak van der Tol, zodat je niet het risico loopt dat je niet mag spelen omdat je spelerspas ongeldig is.

Onderstaande spelers kunnen in januari 2011 niet meer spelen als men geen recente pasfoto inleverd. Gaarne zo spoedig mogelijk een recente pasfoto inleveren. GEEN GELDIGE PAS = NIET SPELEN Relatiecode Naam Geb.datum Relatiecode Naam GKLY332 Abdallaoui. M. 25-10-1981 FTVQ38L Johnson, J. FPWH66E Ahalli, Y. 25-4-1990 FRDR10A Kader, S. FMMH68F Alink. M.R.F. 7-11-1992 GLRK08B Kooten, RFM CGWG88F Alonso Gomez, GL 3-7-1955 CGQM37L Meijerhoven, F. CGWF47V Berg. M van de 23-9-1970 FFSR10H Pelt, D. van GKGS265 Bosch, J.R. 11-2-1993 BBXV77P Persoon. P. CGWD61L Brouwer. R. 8-8-1983 CGWH455 Polak. V CGVY29D Bruning, B.PJ. 27-11-1985 FMP013U Schaik. W. van FJTL960 Cobussen. M. 28-2-1980 FMMY27J Schrikkema. T. CHJVOOI Diemen, PJ van 2-6-1963 FJQB32X Slierendregt. J. FMNY55X Diemen. T.M. van 8-4-1992 FFRC262 Takeuchi. K. BBPB66Z Dijk. R. van 29-11-1986 BBPH036 Veerdonk. K.J. van de CGWF43R Duisdeiker. R. 15-6-1982 FJWP98X Wal, C. van der FTWN09Z Eskes, P.H. 3-4-1991 CGW073Q Woerdeman. P.J. LWTB459 Farrad. M. el 21-6-1993 CGW033E Zaal, J.P. van LWZS10U Hama Haval, H. 29-12-1993 FMPQ546 Zwaard, J.P. v.d. BKRS35J Hogenboom, R. 2-12-1987 CGWC59L P.A.T. Zeldenthuis FYXP67P Hulst, M. van de 31-7-1995 Onderstaande leden moeten nog een pasfo to inleveren als nieuw lid of eerste jaars D -pupil: MDPX39W M. Ashoshai Adem 26-5-1999 CGVZ37J P. Lucas MNHP75K B.J.J. Broekman 08-12-1999 MKBH609 M. Rami NRHD274 B. El Farrad 7-7-1986 MCSL69P N. Vucenic MJBM54E J. Koenen 10-2-1999 GFNJ72X R. Elyazidi

2

Geb.datum 11-3-1993 10-7-1991 17-5-1979 28-11-1982 25-7-1973 7-7-1970 25-8-1968 6-6-1992 11-11-1991 17-2-1990 5-7-1989 18-1-1979 22-5-1991 28-5-1983 18-5-1982 11-9-1991 15-8-1970

13-5-1987 13-6-1998 06-9-1997 14-5-1990


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 9

Dinsdag, 7 december 2010

Verjaardagen: 07 december 08 december 09 december 11 december 12 december 13 december 14 december 15 december 16 december 17 december 19 december 20 december

Casper Schuiteboer Jeroen Wegbrands, Bente Broekman, Joy Blondeau, Tijmen Boelrijk, Steff Boelrijk Wilfred Roling, Nanne Wijbrandi, Keita Inoue Tobias Kuyvenhoven, Stefan van Grieken, Bernard Dirkse, Lars Bekkers Rob van Gelderen, Tim Lotgerink, Thijs Anderiessen, Esmee Hali, Gijs van Schouten, Diego Vroomans Mike Jennekens, Tristan van Oostveen, Thomas Pijper, Bart Duikersloot Youp Hafkamp, Thijs Overing, Quinten Tekke, Jesse Sanders Piet Theijssen, Thijs Misset Sander Koopmans, Joeri van Bemmelen Ruben Heideman, Jamie Rienks Jan Feddema, Rinse Verkerk, Klaas van der Stro om, Koen Wilcke, Martijn Emmelot Pieter van Duuren

Kantine diensten: Openingstijden kantine "Legmeervogels"; Bij afgelasting is de kantine gesloten. Maandag : 18.00 - 22.00 uur * Donderdag : 18.00 - 22.00 uur * Zaterdag : 08.30 - 18.00 uur Dinsdag : 18.00 - 22.00 uur * Vrijdag : 19.00 - 22.00 uur* Zondag : 09.00 - 18.00 uur Woensdag : 19.00 - 22.00 uur * (*) Bij wedstrijden minimaal 1 uur voor aanvang van de wedstrijd Datum en aanvang activiteit Woensdag 8 dec. 19.00 uur Donderdag 9 dec. 19.00 uur Vrijdag 10 dec. 18.00 uur Zaterdag 11 dec. 08.00 uur v.a.13.00 uur Zondag 12 dec. 09.00 uur v.a.12.00 uur Maandag 13 dec. 19.00 uur Dinsdag 14 dec. 19.00 uur Woensdag 15 dec. 19.00 uur Donderdag 16 dec . 19.00 uur Vrijdag 17 dec. 19.00 uur Zaterdag 18 dec. 08.00 uur v.a.13.00 uur Zondag 19 dec. 09.00 uur v.a. 13.00 uur

Barbezetting december 2010

Activiteiten

Lidy Pronk

Trainingen

Sjaak Omkens en Bianca Hooghordel

Trainingen

Paul Legez, Sjaak v.d.Tol

Trainerscursus, trainingen

Corien Drost, Ineke Legez, Voetbal ouders D7 (4x) Rob v.Setten, Voetbal ouders E.13(5x)

Competitie Voetbal

Cobie & Frans Lakerveld, Maus de Vries, Peter Bramsen, Idem en Voetbal ouders FM15(3x)

Competitie Voetbal

Ria Schijf

Trainingen, vergadering Sport en Spel

Rob v.Setten

Trainingen, LMV O23-SCW O23

Rens Jan Ossenwaarde

Trainingen

Chris en Gerda Vermey

Trainingen

Paul Legez,Sjaak v.d.Tol

Trainingen

Wil Abma, Hennie de Vries, Voetbal ouders B1 zo. (4x) Wil Abma, Voetbal ouders D8(4x)

Inhaal/Beker Voetbal

Sandra Frankvoort, Voetbal ouders E14(2x) Sandra Frankvoort, Herman de Jong, Voetbal ouders E12 (4x)

Inhaal/Beker Voetbal

Maandag 20 dec. 07.30 uur 19.00 uur Ria Schijf Trainingen Dinsdag 21 dec. 19.00 uur Ineke legez Trainingen, vergadering DB Woensdag 22 dec. 19.00 uur Lidy Pronk Trainingen Opgemaakt maandag 6 december 2010. Voor meer informatie mailen naar, Ineke.Legez@hotmail.com Ineke Legez, uitsluitend mobiel te bereiken onder nummer 06 24 71 69 89.

3


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 9

Dinsdag, 7 december 2010

Wedstrijdprogramma Voetbal: datum zaterdag 11-dec 11-dec 11-dec 11-dec 11-dec 11-dec 11-dec 11-dec 11-dec 11-dec 11-dec 11-dec 11-dec 11-dec 11-dec 11-dec 11-dec 11-dec 11-dec 11-dec 11-dec 11-dec 11-dec 11-dec 11-dec

tijd

wed.nr.

thuis team

uit team

scheidsrechter

14:00 14:00 14:30 14:00 12:00 14:00 14:00 10:15 11:00 11:30 10:00 11:00 11:00 11:00 10:15 11:30 11:00 11:00 09:00 09:00 09:00 11:00 09:00 09:00 10:15

38873 115632 107881 106955 82149 111986 42387 124822 156824 107859 107937 146345 149884 152391 107906 168047 153714 121012 154517 92884 160201 120451 149838 164558 107798

Legmeervogels 1 Legmeervogels 2 Amstelveen VE1 Legmeervogels VE2 Delta Sports A1 Legmeervogels B1 Legmeervogels C1 HBC D1 Legmeervogels D4 Pancratius D8 BFC E1 Zeeburgia E1 Legmeervogels E3 Legmeervogels E5 Sporting Martinus E2 Sporting Martinus E3 Legmeervogels E9 Legmeervogels E11 JOS/W'graafsmeer E5 Legmeervogels E13 Legmeervogels E14 Legmeervogels F1 Swift F5 SCW F4 Ouderkerk F8

Alliance 22 1 Volendam (rkav) 8 Legmeervogels VE1 Kon. HFC VE2 Legmeervogels A1 Hoofddorp s.v. B2 Hercules C1 Legmeervogels D1 RODA 23 D6 Legmeervogels D6 Legmeervogels E1 Legmeervogels E2 Sporting Martinus E1 ZRC/Herenmarkt E1 Legmeervogels E7 Legmeervogels E8 Badhoevedorp E3 DCG E5 Legmeervogels E12 Ouderkerk E8 GeuzenM'meer E7 DCG F1 Legmeervogels F9 Legmeervogels F10 Legmeervogels F11

G.H.J. Schiering Henny Courtier clubscheidsrechter zelf A. van Diermen F.A.J. Smal S.T. van der Laak clubscheidsrechter n.n.b. clubscheidsrechter clubscheidsrechter clubscheidsrechter n.n.b. n.n.b. clubscheidsrechter clubscheidsrechter n.n.b. n.n.b. clubscheidsrechter n.n.b. n.n.b. n.n.b. clubscheidsrechter clubscheidsrechter clubscheidsrechter

zondag 12-dec 12-dec 12-dec 12-dec 12-dec 12-dec 12-dec 12-dec 12-dec 12-dec 12-dec

14:00 12:00 11:00 10:00 14:00 14:30 12:00 12:00 11:00 09:30 11:30

36454 46664 53425 53349 64350 157200 64341 65866 157631 67805 68623

Legmeervogels 1 Legmeervogels 2 RODA 23 4 KDO 6 Legmeervogels A1 Hoofddorp s.v. A4 Legmeervogels A3 Legmeervogels B1 Waterwijk B7 Kon. HFC C2 Overbos C5

Concordia sv 1 RKDES 2 Legmeervogels 3 Legmeervogels 4 Ouderkerk A2 Legmeervogels A2 GeuzenM'meer A2 VVA/Spartaan B1 Legmeervogels B3 Legmeervogels C3 Legmeervogels C6

L.C. Blank M. Uaftouh clubscheidsrechter clubscheidsrechter Willem Oosterling clubscheidsrechter Jan de Kuijer R. Hardeman clubscheidsrechter clubscheidsrechter clubscheidsrechter

zaterdag 18-dec 18-dec 18-dec 18-dec 18-dec 18-dec 18-dec 18-dec 18-dec 18-dec 18-dec 18-dec 18-dec 18-dec 18-dec 18-dec 18-dec

11:30 14:00 14:00 11:30 10:00 09:00 09:00 10:45 09:30 11:00 11:00 09:00 11:15 11:00 09:30 11:30 11:00

107821 88744 75152 156825 107860 107941 107831 159041 82099 118830 82121 160196 160241 100429 145427 107800 82105

RKAVIC 2 Legmeervogels VE2 Legmeervogels A1 Pancratius D5 Pancratius D7 Pancratius E2 Swift E3 SDZ E8 AMVJ E4 Legmeervogels E12 Abcoude E8 Ouderkerk E9 Buitenveldert E8 Legmeervogels F3 ZSGO/WMS F1 RODA 23 F10 RKDES F7

Legmeervogels 2 Bloemendaal VE3 BFC A1 Legmeervogels D4 Legmeervogels D6 Legmeervogels E1 Legmeervogels E3 Legmeervogels E9 Legmeervogels E11 SDZ E10 Legmeervogels E13 Legmeervogels E14 Legmeervogels E15 Swift F2 Legmeervogels F5 Legmeervogels F11 Legmeervogels F13

C. Kleijne zelf D. Bast clubscheidsrechter clubscheidsrechter clubscheidsrechter clubscheidsrechter clubscheidsrechter clubscheidsrechter n.n.b. clubscheidsrechter clubscheidsrechter clubscheidsrechter clubscheidsrechter clubscheidsrechter clubscheidsrechter clubscheidsrechter

zondag 19-dec 19-dec 19-dec 19-dec 19-dec

14:30 14:00 14:00 12:30 10:00

36156 51422 50980 157192 68627

Nederhorst 1 RKDES 5 Legmeervogels 4 Arsenal ASV A1 Diemen C7

Legmeervogels 1 Legmeervogels 3 NFC/Brommer 4 Legmeervogels A2 Legmeervogels C4

D. Nijhuis clubscheidsrechter Jan de Kuijer clubscheidsrechter clubscheidsrechter

4


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 9

Dinsdag, 7 december 2010

Activiteiten: Trekkingsuitslag Grote Clubactie 2010 De trekkingsuitslag van de Grote Clubactie 2010 is bekend! Kijk snel naar het bijgevoegde overzicht voor de winnende lotnummers. Uw lotnummer(s) staat vermeld op uw bankafschrift (bij loten via de eenmalige machtiging) . Het welverdiende 'zakcentje' voor de lotenverkopers zal binnenkort worden overgemaakt op het opgegeven rekeningnummer.

VERGEET NIET OM IN TE SCHRIJVEN VOOR HET SPORT- EN SPELWEEKEND 2011 Het weekend wordt gehouden van vrijdagavon d 27 mei 2011 t/m zondagmiddag 29 mei 2011. Voor informatie en een inschrijfformulier kun je terecht bij Cobie Lakerveld , telefoon 0297-567182 of mailen naar laker074@hotmail.com

Zondag- & Zaterdagsenioren: Voorzitter: Hans Heere  (06) 510 801 24 Trainers zondagselectie: Henny Snel  (06) 201 408 38 & Harry Talsma  (023) 557 97 45 Trainer keepers zondagselectie: Raymond v. Damme  (020) 619 7848 Leiders zondagselectie: Ferry Brouwer  (0297) 565 482 & Sjaak v.d. Tol  (06) 478 160 58 Leider zaterdag 1: Chris Vermeij  (0297) 565418 - Trainer zaterdag 1: Michel Duikersloot  (06) 539 555 77 Bij uitwedstrijden wedstrijdformulier inleveren in bakje wedstrijdsecr . zat & zondagsenioren in het wedstrijdsecretariaat. Categorie A: Zondag 1 en 2, Zaterdag 1 en 2 Categorie B: Zondag 3 en 4 , Zaterdag 3,4 veteranen 1 en 2 De bal rolt Tijdens de laatst gehouden ledenvergadering is ons gevraagd om de uitslagen en de standen te publiceren van de zondag 1 en 2 en van de zaterdag 1. De reden van dit verzoek is dat een groot landelijk ochtendblad tegenwoordig het lagere amateurvoetbal gewoon links laat liggen; niet commercieel genoeg? Zaterdag 1 Zondag 1 01.Kon.HFC 10-22 01.ZSGO-WMS 10-26 02.UNO 10-19 02.Concordia 11-21 03.HBC 09-17 03.RKDES 10-20 04.Sp.Martinus 10-16 04.SV Nieuw West 10-16 05.SIZO 09-14 05.NFC/Brommer 10-15 06.Alliance’22 10-13 06.Nederhorst 10-14 07.Olympia Haarlem 10-13 07.HBC 10-14 08.VEW 10-11 08.VVA/Spartaan 11-13 09.Legmeervogels 10-10 09.Geinburgia 11-12 10.Hoofddorp 10-10 10.Hillegom 09-10 11.VVH Velserbroek 10-04 11.Legmeervogels 10-10 12.DWS 10-10 13.KDO 10-09 14.CTO’70 10-07 Zondag 2 01.EDO 3 11-29 Bij de zaterdag 1 is Kon.HFC winnaar van de 1 ste periode 02.Kennemers 2 10-22 In de competitie van de zondag 1 is ZSGO/WMS de 03.Swift 2 10-21 winnaar van de 1 ste periode en bij de zondag is dit 04.Velsen 2 10-20 EDO 3. Programma’s 11 en 12 december 2010. 05.HBC 2 10-18 Legmeervogels-Alliance 22, VEW - Velserbroek 06.RKDES 2 09-13 O.Haarlem – HFC, UNO – Hoofddorp, Sp.Martinus 07.Kon.HFC 3 10-11 SIZO. 08.Legmeervogels 2 11-11 Zondag 1:Legmeervogels – Concordia, HBC-Nw West, 09.Abcoude 2 11-11 NFC – DWS, KDO – Nederhorst, ZSGO/WMS 10.RKAVIC 2 08-06 Geinburgia, RKDES – CTO’70, Hillegom-VVA/Spart. 11.United/DAVO 2 11-05 Zondag 2;Legmeervogels 2 - RKDES 2,EDO 3 – DEM 3 12.DEM 3 11-03 Velsen 2 – Kennemers 2,HFC 3 – Abcoude 2, HBC 2 – Swift 2, RKAVIC – United/DAVO 2 Voor zaterdag 18 en zondag 19 december is er een inhaalprogra mma vastgesteld. Zaterdag 1 is dan vrij . De zaterdag 2 speelt uit tegen RKAVIC 2. De ve.2 van Legmeervogels spelen thuis tegen Bloemendaal ve.3 De zondag 1 speelt uit tegen Nederhorst . De zondag 2 is vrij. De zondag 3 reist af naar KudelCity, RKDES 5 en d e zondag 4 speelt thuis tegen NFC/Brommer 4 . LET OP, DIT IS EEN VOORLOPIG INHAALPROGRAMMA. Dan toch weer even het OLIEBOLLENTOERNOOI. Dit wordt dit jaar gehouden op donderdag 30 december 2010 en bestaat zoals al jaren uit een 2 -tal onderdelen; het voetbal gedeelte en 5


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 9

Dinsdag, 7 december 2010

het klaverjasgedeelte. De voetballers, alle zaterdagsenioren, dus incl de veteranen de A -junioren, de zondagsenioren (alle), de Ajunioren (alle) worden dan om 19,00 uur verwacht in de kantine. De namen van alle deelnemers gaan dan in een grote emmer en via loting worden de teams samengesteld. Dan gaan wij als alles mee zit beginnen aan een kleine competitie. Er is warme chocolademelk en natuurlijk ook oliebollen. Het andere gedeelte, het klaverjassen begint, om 20.00 uur. De deelnemers m/v beta len hier slecht 2,50 euro otjes. Dan weer even terug naar het voetbalgebeuren. Aan het eind van dit seizoen lopen de overeenkomsten af met de huid ige trainer t.w Henny Snel, Harry Talsma en Raymond van Damme, dan hebben wij het alleen even over de trainers van de zondagselektie Het bestuur heeft al lang geleden aangegeven dat wij er uiterlijk 20 december 2010 uit willen zijn. Inmiddels weten wij hoe de trainers en de spelers er over denken. Dinsdag 7 december staat dit punt dan ook op de agenda van de bestuursvergadering. Mogelijk in het volgende clubblad dan de uitslag.Er zit nu al volop beweging in de trainer carrousel. Zo vertrekt aan het eind van dit seizoen Ron Langhout bij KDO na daar drie seizoen actief te zijn geweest. Bij RKAV is er al een nieuwe trainer benoemd voor het seizoen 2011 – 2012 het is Dirk Cornelisse. Hij wordt de opvolger van Henry Egberts die stopt aan het eind van dit seizoen. Bij RKDES vertrekt aan het eind van dit seizoen Rob Wever na een 3 -tal jaren bij RKDES actief te zijn geweest. Het wordt steeds vroeger en vroeger dat er beslissingen worden genomen mbt tot trainers. Was het een groot aantal jaren geleden zo maart/april dat er met trainers werd gesproken. Nu is het al december en als wij niet uitkijken wordt het straks zo dat er al na en 2-tal, 3-tal wedstrijden beslissingen worden genomen. Dit was het dan voor deze keer gr.hh O ja, mijn mobiele telefoon werkt inmiddels weer; kabel en stekker zijn weer aangesloten. Legmeervogels za 1 sleept op k arakter een punt uit de wedstrijd tegen VEW. 0 -2 (3-3) Vorige week onnodig verlies tegen Olympia. Nu dreigde dit tegen VEW uit Heemstede weer te gebeuren. Het is VEW wat als eerste de schroom van zich afgooit en de aanval op zoekt. Het komt een paar keer g evaarlijk voor het doel van Roy Brouwer. Legmeervogels is nog voorzichtig houdt veel mensen achter de bal om het achterin gesloten te houden. Legmeervogels was gewaarschuwd dat VEW vanuit een gesloten verdediging met een counter de snelle nummer 9 aan het werk zet om gevaar te stichten, wat ook gebeurde. In de 15de minuut enige opwinding in het strafschopgebied van Legmeervogels. Een schot op doel wordt door een verdediger op de borst/buik opgevangen. Op appel oordeelt de scheidsrechter dat daar ook een hand bij zat en geeft de omstreden strafschop. Dit vroege sinterklaas cadeautje wordt door VEW feilloos benut 0 -1. Legmeervogels weet dan wat het te doen staat en moet de aanval zoeken. In de 20ste minuut een hard schot van Bas Righarts op het VEW doel, w ordt goed door de keeper gestopt. De weggeschoten bal wordt goed door een speler van VEW opgepikt geeft een mooie pass aan een aanvaller. Deze omspeelt simpel een paar Legmeervogels verdedigers en rond het simpel af met schuivertje in de korte hoek 0 -2 in de 21ste minuut. In de 32ste minuut krijgt Legmeervogels een vrije schop halverwege de helft van VEW. Deze wordt door strak in het strafschopgebied van VEW gebracht. De in het strafschopgebied staande Bas Righarts wekt de bal het doel in. Scheidsrechter fluit, wijs naar het midden, naar de stip of naar de achterlijn. Loopt naar de grensrechter van VEW en keurt vervolgens op zijn advies het doelpunt af. Ook hier wordt weer om dubieuze reden een beslissing gerechtvaardigd. Met een teleurstellende 0 -2 achterstand gaan de spelers rusten. Legmeervogels gaat ongewijzigd de twee helft in. Legmeervogels is vanaf het begin feller en is de bovenliggende partij en dringt VEW terug op eigen helft. In de 52ste minuut krijgt VEW een hoekschop te nemen. De indraaiende bal wordt door iedereen gemist en hobbelt bij de tweede paal het doel in 0 -3. Feest bij VEW en treurnis bij Legmeervogels omdat het op dat moment het betere van het spel had. Met de moed der wanhoop wordt alles op de aanval gegooid en een op een gespeeld. Dit had in de 61ste minuut succes. Een hoekschop voor Legmeervogels wordt door Rick Beemdelust direct op de slof genomen en in het dak van het doel geschoten 1 3. In de 63ste minuut is het Nick Driehuis die een snelle aanval van Legmeervogels kundig af rond 2-3. Met nog bijna een half uur te gaan moet het lukken om minimaal een gelijk spel uit het vuur te halen. Vele kans op de gelijk maker doen zich voor maar het is pas in de laatste minuut dat Earl Tjin a Kiem de verdiende gelijkmaker uit een hoekschop binnen kopt 3-3. Er had beslist meer in gezeten wat gezien het spelbeeld terecht geweest was. Maar dan kom je in de als gevallen, heeft geen zin, volgende keer beter. Komende zaterdag is Legmeervogels vrij.

Café “ De Gevel “

6


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 9

Dinsdag, 7 december 2010

Pupillen D – E – F & Meisjes: Voorzitter: Loes Pijpers  (06) 23344757 – Wedstrijdsecretaris: Loes Pijpers  (06) 23344757 – Scheidsrechters: Sven Kuit  (0297) 560016 – Toernooicom.: Frank van der Veer  (06) 11921493 – Technisch coördinator: Klaas Vreugd  (06) 13594861 – Coördinator D: Jeroen Bruning  (06) 55816055 – Coördinator E: Pablo de Ruiter  (06) 50992888 – Coördinator F: Wil Gieling  (06) 20550591 – Techniektrainer D: Mohamed Boussatta  (06) 28778947 – Hoofdtr. 1e jrs D: Yassine El Hamami  (06) 49628512 – Hoofdtr. 2e jrs D: Stefan Van Grieken  (06) 46615016 – Hoofdtrainer 2 jrs. E: Wim Rölng  (06) 21278291 – Hoofdtrainer 1e jrs. E: Jerrol Elburg  (06) 30207804 – Hoofdtr. 1e jrs. F: Linda van Beek  (06) 19108296 – Hoofdtrainer 2e jrs F: Jan van Schouten  (06) 21221255 & Roger van Vliet  (0297) 560858 – Mini’s: Dennis Bartels  (06) 46398542 & Menno Tekke  (06) 48330832

Legmeervogels 1 – VEW 1 Zaterdag 20 november 2010 Wat is je naam: Bodhi Ploeg Hoe oud ben je: 8 jaar Welke school zit je: Toermalijn Welke team speel je: Legmeervogels F2 Wat vind je leuk aan voetbal: Doelpunten maken Wat is je favoriete club : Ajax Wat is je favoriete speler: Wesley Sneijder Wie is de beste speler van het Nederlands elftal: Wat zijn je hobby’s: Wat wil je later worden:

Wesley Sneijder Voetbal Voetballer

Legmeervogels D1 - Bloemendaal D1 1-2 Na de teleurstellende nederlaag vorige week in Haarlem begon de D1 deze keer fanatiek en fel aan de wedstrijd tegen Bloemendaal . In de eerste minuten werd gelijk druk op de verdediging van Bloemendaal gezet maar echte kansen werden niet gecreëerd. De strijd speelde zich vooral af op het middenveld. Pas in de 20e minuut ontstond de eerste kans, een mooie voorzet van Mitchel bereikte helaas de spitsen net niet waardoor de stand aan het einde van de eerste helft op 0-0 bleef steken. Ook in de tweede helft waren de teams gelijkwaardig maar in de 10e minuut lukte het Bloemendaal toch door de verdediging heen te breken en via de binnenkant van de paal te scoren, 0 -1. Na de schrik van het tegendoelpunt werden de jongens feller en werd de ene na de andere aanval opge bouwd. In de 20e minuut scoorde Mitch de gelijkmaker vanuit een perfect genomen vrije trap. In de laatst 10 minuten van de tweede helft kreeg Bloemendaal nog een gele kaart wegens kritiek op de goed fluitende scheidsrechter. Vervolgens lukte het Bloemendaa l uit de enige kans die ze wisten te creëren ook nog 1 -2 te scoren en werd de wedstrijd onterecht verloren door onze jongens. Een spannende wedstrijd met enthousiaste spelers en positieve ouders eindigde helaas met een nederlaag. IJburg D2- Legmeervogels D2 (0-9) Zaterdag 20 november j.l. stond de wedstrijd IJburg D2 - Legmeervogels D2 oftewel nummer laatst tegen nummer één op het programma. Aan de uitslag te zien moest dit een makkelijke opgave geweest zijn maar de werkelijkheid was toch even anders. Allereerst waren er de vele glij partijen op het kunstgrasveld van IJburg, dit kunstgras was toch van andere kwaliteit dan wat wij gewend zijn bij Legmeervogels. Daarnaast bleef het 1e doelpunt lang uit en kreeg IJburg ook kansen om op voorsprong te komen. E r werd rommelig gevoetbald, we stonden veel buitenspel en het allerbelangrijkste, het vastzetten van de tegenstander en de samenwerking in het veld was niet goed zoals Yassine jullie na afloop heeft medegedeeld. Ook als staat de tegenpartij op de laatste p laats, je moet iedere wedstrijd serieus ingaan en niet denken ze staan laatste dus dat wordt een makkie! Neen, zo werkt het niet. Al met al hebben we toch ook nog genoten van jullie. Tenslotte 9 doelpunten gescoord en achterin de oh zo belangrijke 0. 1e h elft; 0 - 1 Koen, 0 - 2 Bo (assyst Alessandro!!!) , 0 - 3 Bo, 0 - 4 Bo, 2e helft: 0 - 5 Koen, 0 - 6 Davey (prima assyst Koen), 0 - 7 Davey (goed doorgaan Valence en assyst op Davey), 0 - 8 Stift Alessandro, 0 - 9 Koen. Er zaten prachtige goals tussen en de ene stift was nog mooier dan de andere. We moeten niet vergeten dat Quincy, Max, Pieter, Cenqiz, Mike, Maurits, Ogan en Milo ook mee hebben gedaan. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.) Legmeervogels E1 - HBC E1 - 8-2 (5-0) - Beker 1e ronde Op een winterse dag nog zonder sneeuw speelde de E1 nu weer eens echt als E1 de bekerwedstrijd in de 1e ronde tegen HBC uit Heemstede. Een voor ons onbekende tegenstander, en dat maakt spelen in de beker ook zo leuk. Het was de bekende vroege tijd, en dus lekker fris. Maar de E1 \'ers hadden er veel zin in. Dat bleek ook wel uit de 1e helft, want die liep als een trein. Heel even kon HBC meekomen, maar al snel bleek dat Legmeervogels toch wel de betere partij was. En de goals kwamen du s regelmatig en lekker binnen. Met 5 -0 rusten nam de kou uit de spiertjes. Toen ze de 7


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 9

Dinsdag, 7 december 2010

kleedkamer uitkwamen voor de 2e helft was het veld al een stuk witter. Dat ging hard. Maar het kon de mannetjes niet deren. Het veldspel was wel minder, en dat was vooral te wijten aan een mindere concentratie. Ging toch te makkelijk die 1e helft?! Maar ondanks dat kwam de E1 geen enkel moment in gevaar. En konden ze uitlopen naar 8 -0. Toen de rem erop ging lukte het tot grote vreugde van de Heemstedenaren om nog 2 goals t e maken. Vooral Vincent had daar de pest in, en dat was terecht. Maar daar maalde niemand om. Met een uitstekende overwinning speelt de E1 na de winterstop de volgende ronde van de beker. Luuk en Rutger bedankt voor het invallen! D Legmeervogels E2 - Pancratius E1 (1-1) 3-6 Bekerwedstrijd 2e ronde Nadat net de eerste sneeuw gevallen was, gingen onze jongens de wei in voor de bekerwedstrijd in de tweede ronde tegen Pancratius E -1. Dino en Mervin van de E -1 deden mee om het team te versterken. Met Wim als c oach erbij ging het de eerste 10 minuten gelijk op met kansen aan beide kanten, maar de keepers hielden met kunst en vliegwerk hun doel schoon. Pancratius scoorde als eerste met een mooi afstandschot, Lars was kansloos. De vogels pakten het meteen weer op en door een overstap van Gianni na een vrije trap van invaller Dino, stond het weer gelijk, 1 -1. Tot de rust werd er niet meer gescoord, hoewel beide teams veel kansen hadden. Pancratius kwam na de rust beter uit de kleedkamer en na slordig verdedigen werd het al snel 1-2. Legmeervogels was daarna dicht bij de 2 -2, maar na een scrimmage werd er net niet gescoord. Pal daarna scoort de tegenstander door een mooie vrije trap 1 -3. Met schoten van Coen, Gianni, Tom en Dino werd geprobeerd de achterstand te verkl einen, maar met wederom een vrije trap over Lars word het 1-4. Vol op de aanval maken de Vogels 2 -4, Dino. Maar door 2 goed uitgespeelde counters komt Pancratius op 2-6. Wedstrijd beslist. Dino zorgt nog voor het slotakkoord met een vrije trap, waardoor de eindstand op 3-6 eindigt. Goede wedstrijd gespeeld tegen een sterke tegenstander, zeker voor de rust. Jan Willem en Coen Roda 23 E1 – Legmeervogels E3 (2-2) 6-3 Gelijk na aftrap wist Roda 23 goed aanvallend te spelen waardoor ze een doelpunt mee pikte: 1-0. Na dit tegen doelpunt kwam LMV goed terug en kreeg als beloning een penalty, maar die werd jammer genoeg gemist. Gelijk daarna werd het 2-0 voor Roda 23. Zij wisten elkaar goed te vinden en LMV moest nog wakker worden. Na een paar aanwijzingen van de trainer lukte het onze jongens om alsnog 2 -1 te maken. Ze waren wakker en spelen meteen aanvallend. Kort voor de rust werd het voor LMV 2 -2. Na de rust werd er hard tegen hard gespeeld. Roda maakte het tot 3 -2. LMV deed ook niet onder en maakte 3 -3. Roda ging echt te keer en maakte 4 -3. Al snel werd het 5 -3 en niemand die door had dat er een gat in het net zat. Roda was nog niet klaar en maakte het tot 6 -3. LMV heeft het goed gedaan ondanks de kou. De volgende keer beter toch jongens. AFC E4 - Legmeervogels E4 2-2 (2-1) Voor AFC was dit een belangrijke wedstrijd want bij winst was het kampioenschap nog haalbaar voor hen. Voor ons was het te hopen dat onze spelers de stijgende lijn van het goede spel tegen VVA/Spartaan van vorige week konden doortrekken. Coach Kenneth besprak in de kleedkamer de opstelling en het strijdplan en onze mannen waren vol goede moed om er een mooie wedstrijd van te maken. Na een goede warming up kon de wedstrijd beginnen en vanaf de start zaten onze spelers fel in de wedstrij d en werd er gestreden voor iedere bal. Maar ook de lessen op de trainingen werden vandaag goed toegepast en er werd goed overgespeeld en hard ingespeeld naar elkaar. De eerste 10 minuten van de wedstrijd speelden we heerlijk voetbal met mooie aanvallen en dat leidde tot een mooie aanval en ons eerste doelpunt van de wedstrijd, 0 -1. Daarna kwam AFC beter in de wedstrijd en twee onoplettendheidjes werden door de aanvallers van AFC goed afgewerkt, 2 -1. Na de rust ontstond een hele leuke wedstrijd met aanvalle n over en weer en uit één van onze aanvallen konden wij de 2 -2 maken. Hierna hebben wij nog een aantal goede kansen gehad maar helaas niet benut. Maar ook AFC had nog diverse kansen die gelukkig door onze verdediging goed werden tegengehouden. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.)

Oefenwedstrijd RAP E2 - Legmeervogels E4 1-5 (1-3) Zaterdagmorgen guur en koud is het als de vogels zich verzamelen op de parkeerplaats om vervolgens letter lijk vol gas te geven richting RAP in Amstelveen. Een voor een (gelukkig wel compleet) komen we aan op Sportpark " t' Loopveld " waar het steeds grauwer word naarmate de heren gaan inschieten. De tegenstander arriveert tegelijk met de scheidsrechter dus ga an we vlug beginnen, het is inmiddels gaan sneeuwen en wij nemen vlug de aftrap. Allereerst tasten we elkaar een beetje af en dan word langzaam maar zeker RAP wat sterker eerst een corner die niets oplevert en dan speelt een van de spelers zich vrij kijkt goed en drukt de 1 -0 in het doel. Wij nemen de aftrap en het lijkt wel alsof we wakker geschud zijn door deze goal gelijk druk naar voren en dit resulteert al gauw in een corner. Tim ligt de bal lekker voor de goal alleen komt niemand erbij RAP breekt uit maar Sam is alert en weet de bal te onderscheppen. Tim zoekt een een tweetje op met Mick haalt uit en dan vliegt de bal er lekker in 1 -1. Het spel word steeds beter en we gaan elkaar steeds beter vinden achterin staan Jules, Sam en wisselend Jaimy en Stefa n heerlijk te verdedigen. Weinig wilde trappen maar gewoon met de bal aan de voet eruit zien te komen. Voor de oplettende lezer missen we vandaag onze geweldenaar met paardenlongen "Nick" hij is vandaag mee op stage bij de E3 (hopelijk voor ons doet hij he t niet al te goed anders zijn we deze held straks kwijt...) (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.) Roda 23 E4 - Legmeervogels E6 5-1 Jayden is de enige die zich heeft afgemeld. Gelukkig heeft het niet zo hard gevroren als gisteren: we hoefden de autoruiten niet te kra bben en, wat belangrijker is, de wedstrijd hoeft niet afgelast te worden. Fabio staat als vanouds op doel, Ottavio begint koukleumend langs de kant. Voor de verandering spelen we weer op echt gras. Achter de goal ligt een sloot, de ballenvangers liggen al strategisch opgesteld. Ze liggen daar niet voor niets: in de loop van de wedstrijd wordt een aantal keren dankbaar gebruik gemaakt van hun diensten. De thuisploeg trapt af en gaat voortvarend van start. De wedstrijd is nog geen halve minuut oud of we kijke n al tegen een achterstand aan: 0 -1. Wat je noemt een wakeup-call! Na 10 minuten knalt Stijn ons echter naar de verdiende 1 -1. Vijf minuten later scoort de thuisploeg, na een reeks aanvallen van de Legmeervogels, de 2 -1. Een kopbal van ons raakt helaas all een de lat, Roda daarentegen treft nog een maal ons doel, vlak voor het rustsignaal, 3 -1. Het weer verslechtert, het begint steeds harder te sneeuwen, zowaar een hagelbui begint over het veld te dansen. Het spel van de Legmeervogels wordt wel steeds beter, maar wordt 8


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 9

Dinsdag, 7 december 2010

niet bekroond met een bevrijdende goal. Wel treffen we een keer de weerbarstige lat. De thuisploeg is efficiënter en weet nog twee maal te scoren: 5 -1. Wegens het slechte weer zien we maar af van strafschoppen. Legmeervogels E9 - AFC E13 3-4 Na de harde uitwedstrijd tegen AFC E13 nog vers in het geheugen, beginnen we vol goede moed op deze koude ochtend aan de thuis wedstrijd tegen deze ploeg. Rivano was de grote afwezige vandaag, maar we kregen hulp van 2 spelers van de E10. De tegenstanders kwamen laat het veld op en hadden vervolgens maar 6 spelers. Er werd besloten dat we beginnen met 7 tegen 6 ( later kwam speler nummer 7 van AFC erbij ) In de beginfase werd het gelijk al duidelijk ( na een harde elleboogstoot op Quinten )dat de tegensta nder op de zelfde voet wilde doorgaan als ze de vorige keer waren geëindigd. De aanvallen gingen over en weer maar de gevaarlijkste waren van de bezoekers. Toch kwamen er wel kansen voor de LMV , na een mooie aanval van Jorian - Oussama kwam de bal bij Qui nten die met zijn schot de bal maar net mis ziet gaan. Lorenzo deed ook erg goed mee, met een mooie loopactie bracht hij de bal voor het doel die vervolgens door Adil hard wordt overgeschoten. Het waren uiteindelijk de tegenstanders die vanuit een hoekscho p op een rommelige manier als eerste de bal in de touwen wist te krijgen 0-1. De LMV waren daar even van ontdaan, en kort daarop na bal verlies op het middenveld ontstond de aanval die de tweede treffer voor de tegenstander zou betekenen 0-2. Onze verdedigers Edwin , Pim en Armin hadden achterin alles onder controle, maar moesten toch toestaan dat de bal nog een keer het net zou raken 0 -3. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.) Legmeervogels E 13 - Portugal A'dam Fc E2 Op 13 november moest de E13 uit tegen Afc Amsterdam E17 en verloor daar met 3 -2. Hier valt niet erg veel over te melden, hooguit dat wij 2 belangrijke pionnen misten: Lars(u) en Teun. En AFC had ene Marc us uit de E7, we gingen dan ook nét aan de bietenbrug op, maar thuis pakken we ze in. Maar nu over naar de wedstrijd van de afgelopen week: We begonnen deze dag zonder Taha, dus werd het 7 tegen 7 met 1 wissel. Jay, die de laatste weken hard aan het trainen is om een nog betere keeper te worden dan hij al is, begon op doel. Daniel en Lars(u) achterin, op het middenveld Teun en Morvan en voorin zoals altijd Lars(a) en Noah. Al vrij snel bleek Portugal wel over veel snelheid te beschikken, maar het vinden van het doel bleek ze wat moeilijker af te gaan. Maar wij kregen de bal ook niet zomaar in het net; hun keeper ging ook niet opzij en hield zijn doel enige tijd schoon. Onze aanvallers kregen de ballen weer op maat en de meeste aanvallen gingen weer over de z ijkanten. Lars(a) zag zijn kans schoon, stoomde op, net voor de uitkomende keeper, en schoot de bal met buitenkant rechts erlangs, zó in het net! Dat is 1 -0. Het doorgaan van Noah levert een corner op, Noah neemt 'm zelf, Teun springt en met zijn opgeheven been tekent hij voor de 2 -0. Hun coach gaat al steeds harder roepen en schreeuwen. Dit had echter geen enkele invloed op ons spel. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.)

AFC F2 - Legmeervogels F3 6-0 (4-0) Beker Wat een affiche! AFC F2 - Legmeervogels F3 voor de Beker. De jongens van AFC komen uit in de competitie waar ook onze F1 in uit komt. Was het daarmee een gelopen wedstrijd? Nee zeker niet!! Het begon allemaal heel lastig, net op het moment dat we de kleedkamer uitgingen om te beginnen begon het hevig te sneeuwen. Het hele kunstgras bij AFC lag snel onder een witte deken, ging het nog wel door? Gelukkig werd er toch gespeeld, maar dat was natuurlijk niet gemakkelijk. De bal werd best zwaar door de sneeuw en af en toe gleden de spelertjes uit op het veld. Het kwam deze wedstrijd aan op heel hard werken, maar vooral ook plezier hebben in het voetballen. En laat dat nou net datgene zijn wat de mannen van de F3 hebben gedaan. De Legmeervogels hadden het niet gemakkelijk dat dient gezegd, maar ze hebben gevochten als le.vogels.. AFC was sterker, had het beste van het spel en kon zich ook goed aanpassen aan de omstandigheden. We konden ze lang van het doel afhouden, maar toch konden de jongens van AFC met goede afstand schoten en met name de 'tweede' bal toch veel scoren. Het eerste tegendoelpunt kwam na 15 minuten spelen en was goed uitgespeeld. Verdedigend ging het bij de Legmeervogels erg goed in deze eerste helft, AFC kon eigenlijk alleen maar scoren van afstand. Af en toe konden we ook aanvallen en probeerd e de jongens van de F3 goed over te spelen en het doel te bereiken. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.) Legmeervogels F9 - AMVJ F1 0-6 GE-WEL-DIG!!! Ik kan niet anders zeggen. Wat hebben jullie een geweldige teamprestatie geleverd. Ook alle papa's en mama's waren na afloop apetrots o p jullie. En dat was niet zonder reden, de werklust die jullie hebben getoond, was van het begin tot het eind ongekend.Goh, als ze dat nou week in week uit deden, wat voor moois zou er dan kunnen gebeuren... Doordat Julius, Michael en Jesse verhinderd ware n, hadden we voor deze wedstrijd de hulp ingeroepen van Isabelle en Jaimy. Beide mochten voorin hun kunsten etaleren en dat hebben ze meer dan naar behoren gedaan. De eerste kans in de wedstrijd was trouwens voor Isabelle. Jammer genoeg trof haar schot all een de paal. En bij dat ene schot bleef het niet. Ook Jaimy vuurde menig schot op doel. Zelfs Terrence bracht zijn linker veelvuldig in stelling.alleen het net werd maar niet gevonden. Het spel golfde op en weer. Zo dook AMVJ ook vaak voor Owen op. Met het nodige kunst en vliegwerk..en af en toe een klein beetje geluk, hield hij lange tijd zijn doel schoon. Dat deed hij uiteraard niet alleen. Hij had heel veel steun aan Niels, Terrence (ja, hij was ook achterin te vinden) en Stijn. Het was mooi om te zien hoe Stijn om zich heen keek of er nog een tegenstander vrij liep. Dat was iets dat hij voorheen niet deed, daar heeft hij toch een stapje gemaakt. Op het middenveld stonden Dean en Ian hun mannetje. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.)

Legmeervogels F9 - Amstelveen Heemraad F4 5-1 "We hebben gewonnen, we hebben gewonnen, olé, olé, olé. We hebben gewonnen, we hebben gewonnen, olé, olé ." Waren ze blij? Nee! Ze waren dol van vreugde. Het heeft dan ook aardig wat wedstrijden geduurd alvorens de eerste overwinning gevierd kon worden. Bij afwezigheid van Terrence, Jesse en Julius hadden we weer de hulp van Isabelle ingeroepen. Als dank werd ze meteen t ot aanvoerder gebombardeerd. De voorbeeldfunctie die dat met zich meebracht, vervulde ze beter dan die aanvoerder van de rood -witte brigade die hun thuishaven in de Arena hebben. Ze bood zich op de juiste momenten aan, ze speelde de bal af wanneer daar de gelegenheid toe was en hier en daar pikte ze haar doelpuntje mee. Het kon dan ook niet anders dan dat de rest van het team dit goede voorbeeld zou volgen. De wedstrijd werd gespeeld onder winterse omstandigheden, steenkoud was het, zeker voor de mensen lan gs de kant. Een goede warming-up was dan ook zeker nodig. En sorry Klaas deze keer was het zonder bal. Het zag er wel grappig uit. Als een 9


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 9

Dinsdag, 7 december 2010

zwerm bijen renden ze achter de trainer aan waarbij ze hem in al zijn gekkigheid nadeden. Bij aanvang van de wedstrij d gaven ze dan ook meteen vol gas met als gevolg dat de tegenstander werd vastgezet bij zijn eigen doel. Het duurde dan ook niet lang alvorens Niels de bal doeltreffend had afgerond. Blijdschap alom bij de kinderen natuurlijk. . (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.)

Legmeervogels F14 pakt de koppositie! Afgelopen zaterdag speelde de F14 van Legmeervogels alweer zijn 10e competitiewedstrijd. Deze zaterdag was Roda 23, F15 de tegenstander. Het was fris en het sneeuwde, maar de wedstrijd ging gelukkig door. Laatste man en stopper Robin Wakkers, aanjager Jayden Zsch uschen en de laatste wedstrijden veel scorende Rens Janmaat waren deze wedstrijd afwezig. Dus moest er een goede vervanger gezocht worden. Deze vonden wij in routenier Jens Smit. Om 11:45 uur begon de F14 de een na laatste wedstrijd van de competitie. Als deze gewonnen zou worden, zouden we op de eerste plaats staan. Roda 23 deed het in de thuiswedstrijden erg goed, dus spraken we af, om vanaf het begin volle bak erin te gaan. Samuel Abel was weer helemaal hersteld en stond weer in de goal. Jens Smit en Sve n Kas hielden achterin de zaak dicht. Aanvoerder Rody Hoogduijn en Ayoub Elkaddouri vochten voor elke meter op het middenveld. Bart Duikersloot en Rohan Sassen hielden de verdediging van Roda 23 telkens onder druk. Bij Roda 23 deden twee hele goede voetballertjes mee van een iets hoger F team, waardoor Jens echt volle bak moest geven. Bart werkte erg hard tegen zijn veel grotere directe tegenstander en was bijna succesvol. Ook Jens mikte van ver net over het doel van Roda 23. Ayoub en Rody liepen ouderwets te bikkelen op het middenveld en zorgen ervoor dat Rohan en Bart genoeg aanvoer kregen. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.)

A – B & C junioren: Voorzitter: Loes Pijpers  (06) 23344757 - Wedstrijdsecretaris: Sjaak van der Tol  (06) 47816058 Technisch coördinator: Jeroen Roest  (06) 53246552 - Coördinator A & B: vacant Coördinator C: Alex Drost  (06) 50648056 - Hoofdtr. 1e jrs, A : Johan Kraaikamp  (06) 23875881 Hoofdtrainer 2e jrs A: Enrique Zschuschen  (06) 55387438 - Hoofdtr. 1 jrs. B: Herman van Hoek  (06) 20704023 Hoofdtr. 2e jrs. B: Victor Herrendorf  (06) 27432469 - Hoofdtr. 1e jrs. C: Peter van Holstein  (06) 43223472 Hoofdtr. 2e jrs. C: Bas Groenveld  (06) 53849144 - Hoofdtr. keepers: Herman van Hoek  (06) 20704023 Legmeervogels A1 - UNO A1 1e ronde beker Het is fantastisch voetbalweer. Beetje koud, lekker zonnetje. Het kunstgrasveld ligt er weer strak bij. Legmeervogels gaat goed van start en profiteert al in de eerste minuut van een fout bij onze tegenstander. Na 35 seconden ligt de bal in het net. 1-0. Maar waar je als trainer verwacht dat het team de wedstrijd gaat controleren, zie je ineens allerlei andere dingen gebeuren. In de 13e minuut scoort UNO dan ook terecht de gelijkmaker. Hierna komt er iets meer rust in het spel van Legmeervogels. Onze tegenstander probeert heel snel druk te zetten. Maar daardoor geven ze veel ruimte weg achter hun verdediging. Hiervan weet Legmeervogels voor rust 1x te profiteren en in de 30ste minuut komen we op 2 -1 voorsprong. Meteen na de aftrap gaat het wederom mis bij UNO en scoort Legmeervogels 3 -1. Nu hebben we er 23 seconden over gedaan. De bal wordt snoeihard binnengeschoten. Maar onze opportunistische tegenstander is allerminst uit het veld geslagen. Ze blijven hard werken en krijgen loon naar werken. Zij weten Legmeervogels een behoorlijke koude douche te bezorgen. Eerst worden de gecreëerde kansen nog gemist. Maar in de 22ste en 26ste minuut is het wel raak. 3-3. Zal het toch nog verlengen worden? Zover komt het niet. In de 41ste minuut scoort UNO 3 -4. Zij tonen zich uitzinnig van vreugde. Legmeervogels toont zich aangeslagen en weet het tij niet meer te keren. De eerste nederlaag sinds 13 overwinningen op rij is een feit! Een nederlaag die over zichzelf is afgeroepen. UNO gefeliciteerd en veel succes verder in de beker. Legmeervogels C1 - Geinoord C1 2-4 Vandaag een uiterst belangrijke wedstrijd tegen Geinoord. Bij winst zouden we de aansluiting hervinden, waar we natuurlijk op hoopten vlak voor de winterstop. Om alvast een goede sfeer neer te zetten kwa m het team wat vroeger dan normaal samen om in de bestuurskamer te lunchen. Legmeervogels begon goed aan de wedstrijd. Er werd vroeg druk gezet en het spel speelde zich veelal af op de helft van Geinoord. Het lichte veldoverwicht zette zich in de 25e minuu t om in een 1 - 0 voorsprong toen Rob een vrije trap nam en Kim het net vond. Na de rust ging Legmeervogels goed door maar kon helaas niet voorkomen dat Geinoord na 10 minuten de stand gelijk trok. Na 15 minuten scoorde Yannick vanuit een corner de 2 - 1 en de fans zagen de drie punten dichterbij komen. Helaas viel Nick met een rugblessure uit en niet lang daarna moest ook Bas het veld geblesseerd verlaten. En toen, ja wat gebeurde er nou eigenlijk? Binnen 5 minuten scoorde Geinoord maar liefst 3 doelpunten . Een klap die ons team helaas niet meer te boven kwam. Het enige dat we kunnen zeggen is hou vol en zet hem op. We weten dat er veel geblesseerden zijn, na de winterstop is iedereen hopelijk weer fit. Op 4 december uit tegen IJsselmeervogels. We gaan vol aan de bak!

Handbal: Voorzitter: Ribut Abdulrasjid  (0297) 561 061 – Secretaris: Ria de Jong  (0297) 566 698 – Penningmeester: Martin Frankvoort  (020) 6435925 – Tech. Zaken: Henk v.d. Greft  (0297) 562 366 Wedstr.secr. senioren: Esther Oudendijk  (0297) 568 720 – Wedstr.secr.Jeugd: Carla van Laar  (0297) 534 478 – Ledenadministratie: Carla van Laar  (0297) 534 478 – Scheidsr. contact pers.: Anita Abdulrasjid  (0297) 561 061 Sponsorcomissie: Vacant

GEBOREN Vrijdag 26 november 2010 zijn Ilse van Tuyl en Peter de Ridder de trotse ouders geworden van zoon: BJORN JASPER Namens alle leden en het handbalbestuur feliciteren wij Ils e en Peter van harte. Wil je een kaartje stur en, het adres is: Christiaan Sepplaan 8, 1948 DC Beverwijk. 10


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 9

Dinsdag, 7 december 2010

Trainingsschema Zaalseizoen 2010/2011 Wanneer Waar Wie Trainer Vanaf Maandag 20.00 tot 21.00 uur Alkwin DR zelf m.i.v. 1 november Maandag 17. 30 tot 18.30 uur Brede School MC2/3 Dirk m.i.v. 1 november Maandag 18. 30 tot 19.30 uur Brede School MC1/B1* Dirk m.i.v. 1 november Dinsdag 21.00 tot 22.00 uur Brede School DS3 Riet m.i.v. 2 november Dinsdag 19.00 tot 20.00 uur Amstelhof DA2 Ria m.i.v. 19 oktober Dinsdag 20.00 tot 21.00 uur Amstelhof DSSel/DA1 Henk m.i.v. 19 oktober Woensdag 18.00 tot 19.00 uur Scheg MC1/MC2 Nellie/Andrea m.i.v. 20 oktober Donderdag 18.00 tot 19.00 uur Scheg MB1 Rene m.i.v. 21 oktober Donderdag 18.00 tot 19.00 uur Scheg MC3 m.i.v. 21 oktober Donderdag 19.00 tot 20.30 uur Scheg DA2/DA1 Ria m.i.v. 21 oktober Donderdag 20.30 tot 22.00 uur Scheg DS1/DS2 Henk m.i.v. 21 oktober De volgende donderdagen kunnen wij vanaf 18.45 uur niet in de Scheg: (9/12/10- 27/1/11- 10/2/11- 10/3/11). Op deze data wordt uitgeweken naar de Brede School. In de schoolvakanties is er geen training voor de teams die in scholen trainen. Tevens wordt er in de schoolvakanties niet getraind door de C -jeugd. *Vrijwillige basis Uitslagen 26/27/28 november 2010 DR1 – HSV1 11 -10 DS1 – Voice 1 21 -08 DS2 – Lelystad 1 23 -22 DS3 – NEA 3 05 -11 DA1 – Houten 1 25 -21

DA2 – HVBS 1 MB1 – VOC 3 Vriendsch/TOB 1 – MC 1 MC2 – Nieuw Vennep 1 DSS 4 – MC 3

25 -10 11 -09 07-07 04-08 10 -02

Competitieprogramma vanaf zaterdag 11 december t/m 9 januari 2011 Vrijdag 26 november 2010 DR1 Legmeervogels 1 HSV 1 De Vlijt Zaterdag 27 november 2010 MC1 Vriendschap/TOB 1 Legmeervogels 1 Elzenhagen DS1 Legmeervogels 1 Voice 1 De Scheg Anita en/of Esther DA2 Legmeervogels 2 HVBS 1 De Scheg Esther Zondag 28 november 2010 DS2 Legmeervogels 2 Lelystad 1 De Scheg Zelf DS3 Legmeervogels 3 NEA 3 De Scheg Zelf DA1 Legmeervogels 1 Houten 1 De Scheg F.v.d. Heijden MB1 Legmeervogels 1 VOC 3 De Scheg Zelf MC2 Legmeervogels 2 Nieuw Vennep 1 De Scheg Zelf MC3 DSS 4 Legmeervogels 3 Waterakkers Zaterdag 11 december 2010 MC1 Legmeervogels 1 Najaden 1 De Scheg MC2 Legmeervogels 2 Volendam 5 KDO HAL!! MC3 DSS 4 Legmeervogels 3 Waterakkers Zondag 12 december 2010 DS1 Legmeervogels 1 HMS-Achilles 1 De Scheg F. Heibloem DS2 Legmeervogels 2 VOS 2 De Scheg Zelf DS3 Legmeervogels 3 Vido 3 De Scheg Zelf DA1 Legmeervogels 1 ZAP 1 De Scheg M. Wilken DA2 Legmeervogels 2 VOS 1 De Scheg Zelf MB1 Legmeervogels 1 HSV 1 De Scheg Zelf Donderdag 16 december 2010 DR1 Legmeervogels 1 We Have 1 De Vlijt Zelf Zaterdag 18 december 2010 Indische Buurt Legmeervogels 2 RS MC2 Havas 3 Zondag 19 december 2010 Legmeervogels 1 RS DS1 Fidelitas 1 Zielhorst T. Branderhorst DS2 Vriendsch/TOB 3 Legmeervogels 2 Elzenhagen DS3 Zeeburg 4 Legmeervogels 3 Diemen DA1 DSS 1 Legmeervogels 1 Waterakkers R. de Groot DA2 Vriendsch/TOB 2 Legmeervogels 2 Elzenhagen MB1 Vriendsch/TOB 1 Legmeervogels 1 Elzenhagen MC1 DSS 3 Legmeervogels 1 Waterakkers MC3 Legmeervogels 3 Zeeburg 2 De Scheg Woensdag 5 januari 2011 DR1 Monnickendam 1

Legmeervogels 1

’t Spil

20.00 uur

19.15 uur

14.00 uur 21.15 uur 20.00 uur

13.00 uur Trainer 19.15 uur

13.55 uur 12.45 uur 11.40 uur 10,45 uur 10.00 uur 13.50 uur

13.15 uur 12.15 uur 11.00 uur 10.00 uur 09.30 uur 12.30 uur

10.00 uur 11.30 uur 13.50 uur

09.30 uur 11.00 uur 12.30 uur

13.20 uur 12.10 uur 15.45 uur 11.00 uur 14.30 uur 10.00 uur

Trainer 11.30 uur 15.00 uur 10.15 uur 13.45 uur 09.30 uur

20.00 uur

19.15 uur

10.20 uur

09.00 uur

13.45 uur 12.00 uur 09.35 uur 12.00 uur 09.30 uur 15.40 uur 14.45 uur 09.05 uur

19.30 uur

Trainer 11.00 uur 08.30 uur 10.30 uur 08.30 uur 14.30 uur 13.15 uur 08.30 uur

18.15 uur

11


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Zaterdag 8 januari 2011 MC1 Legmeervogels 1 We Have 1 MC2 Legmeervogels 2 We Have 3 MC3 HSV 2 Legmeervogels 3 Zondag 9 januari 2011 DA1 vrij o.v.b. DS1 Legmeervogels 1 We Have 1 DS2 Legmeervogels 2 DSS 3 DS3 Legmeervogels 3 Najaden 1 DA2 Legmeervogels 2 Aristos 1 MB1 Legmeervogels 1 We Have 1

Nummer: 9

Dinsdag, 7 december 2010

De Scheg De Scheg De Vlijt De Scheg De Scheg De Scheg De Scheg De Scheg

10.45 uur 10.00 uur 12.50 uur L. Kalverda Zelf Zelf T.M. v. Zuylen Zelf

12.20 uur 11.05 uur 14.45 uur 13.30 uur 10.00 uur

10.15 uur 09.30 uur 11.50 uur Trainer 10.15 uur 14.00 uur 12.45 uur 09.30 uur

Legmeervogels Dames 1 gemakkelijke winst tegen Voice Een beetje misselijk van de vlaai begonnen de dames aan de wedstrijd. Daarom duurde het waarschijnlijk even voordat we in ons spel kwamen. Tegen hekkesluiter Voice kon dit want we waren beter dan deze tegenstander. Na het aarzelende begin (tussenstand van 4 -4) kwamen we op stoom en liepen we nog voor rust uit naar een 9 -5 voorsprong. Normaal gesproken zakken we dan de 2e helft in, maar nu gingen we wel goed door en gingen we ste eds beter spelen. We vonden elkaar goed en er zaten snelle aanvallen bij waarbij de juiste dame kon afmaken. Achterin hielden we het goed dicht en het duurde dan ook erg lang voordat Voice weer een doelpuntje kon meepikken. Toen waren we al uitgelopen naar 19-5. De laatste minuten werd het wat rommelig maar de overwinning kwam niet meer in gevaar zodat we met 21-8 de punten in eigen huis hielden. Anita bedankt voor het fluiten. Danielle voor het meespelen. Legmeervogels 3 - Nea 3 5-11 Weer zo'n wedstrijd met twee gezichten. We begonnen leuk en hielden Nea aardig van het scoren af. Via een 3 -0 naar een 4-1 geen mandarijnenstand is toch een hele prestatie, goede aanvallen en een potdichte verdediging. Dus een stuntje zat in de lucht. Nou, keep on drea ming, want na rust wilde er echt geen bal meer in voor ons en ook al bleven we goed verdedigen, bij Nea lukte het ineens weer wel. Het bleef gelukkig wel een sportieve wedstrijd, mede door de correct leidende scheids, maar er had misschien meer in gezeten. Bedanken we dit keer Carina voor haar inzet. Dinsdag geen trainen en een vrije zondag, dus tot dinsdag over een week. Nr. 10 Legmeervogels B1 wint van VOC Met invalsters Iris en Myrthe (meiden bedankt !) speelde de B1 tegen VOC. De tegenstander was sn el en wendbaar en liepen al snel weg naar een 5 -1 voorsprong, de angst was dan ook dat het een fikse afstraffing zou worden. Maar gaandeweg kwam de B1 beter in het spel, de verdediging zat goed dicht en aanvallend wist men af en toe goed door te breken en te scoren. De ruststand was 5 -6 dus alles was weer mogelijk. In de tweede helft werd er geknokt voor alles wat de meiden waard waren. Fel verdedigen en mooie aanvallen zorgden voor een gelijkopgaande wedstrijd waarin het lange tijd niet zeker was wie zou w innen. Uiteindelijk werd een kleine voorsprong gepakt die vlak voor tijd veilig werd gesteld met de verdiende 11 -9. Meiden een mooie overwinning, ga zo door! Henk DSS C4-LEGMEERVOGELS C3 10-2 We begonnen met een schot van Alissa die Zoey overnam en sc oorde 0-1. In de 4e minuut kwam Dss op 1 -1. Lotte stond goed te keepen en wij schoten veel op het doel maar helaas geen resultaten. DSS kwam op 2 -1 maar deze werd afgekeurd door lopen. Toch werd het snel wel 2 -1 en 3-1. Wij kregen een paar goeie kansen maa r scoorde niet. Na een mooie sprongschot van DSS werd het 4 -1. een doelpunt van Legmeervogels werd afgekeurd maar wel een vrije bal voor Nina maar de keepster stopte deze. DSS maakt meteen na de rust 5 -1. Alle meiden van ons team probeerden te scoren maar helaas geen doelpunten kwamen daaruit. DSS maakte 6-1. Alissa gooide bal op de lat en met een snelle counter werd het 7 -1. de volgende aanval werd afgestraft naar 8 -1. Lotte stopt een moeilijke bal en bal komt veld weer in en speelster van DSS scoort 9 -1. Eline probeert te scoren maar keepster stopt de bal en met snelle uitbraak scoort DSS 10-1. Door goed over te spelen met elkaar scoort Nina 10 -2. Jammer het was een leuke wedstrijd met een paar slordigheidsfoutjes.

Futsal: Secretaris: Martijn Gorter  06 – 512 16 996 / m_a_gorter@hotmail.com Wedstrijd secretaris : Bob van Weerdenburg  06 – 149 83 609 / bweerdenburg@caiway.nl Zaaldiensten in de SCHEG te Uithoorn aanwezig zijn om 18.45 uur indien je niet kan zelf voor vervanging zorgen !!! datum 07-dec 08-dec 10-dec 10-dec 10-dec 15-dec 15-dec 17-dec 17-dec

tijd 22:00 18:30 21:05 22:00 19:15 20:55 21:05 21:05 22:00

wed.nr 165711 168047 15910 6218 21955 21423 165703 43479 168110

thuis team Palm 2 Sporting Martinus E3 Legmeervogels 1 DCG 2 Legmeervogels 3 Diemen 1 Legmeervogels 6 Wartburgia 5 Legmeervogels 5

uit team Legmeervogels 6 Legmeervogels E8 RCH 1 Legmeervogels 2 TOB 3 Legmeervogels 3 Nederhorst 1 Legmeervogels 4 UBA Sport 5

scheidsrechter

P. Welter W.F. Golta M. Makdan

zaal Muiden Overburg Scheg de Aristos Scheg de Oostenburg Scheg de Hogendorp van Bloemhof de

Als er spelers/sters bijkomen in het seizoen gaarne even melden !!!! Zonder spelerskaart mag je n.l. niet spelen. 12

Kwieke Tijger JG 16 nr 9  

Clubblad Legmeervogels

Advertisement