Page 1

De Kwieke Tijger

Jaargang:14

Zie volgende pagina’s…


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 3

Dinsdag, 14 september 2010

De Kwieke Tijger, het officiële clubblad van “Legmeervogels”. Legmeervogels, Postbus 173, 1420 AD Uithoorn. Randhoornweg 100, 1422 NE Uithoorn  Clubhuis: 0297 – 563 681 Algemene bankrekening – nr.: Rabobank, nr. 3785.28.289, t nv. Legmeervogels internet: WWW.LEGMEERVOGELS.NL kopij: rschijff@planet.nl HOOFDBESTUUR: Dagelijksbestuur: Voorzitter: Bart Top  0297 – 256 056 /  06 – 51669123 / info@topinterim.net Secretaris: Fons Fronik  0297 – 561 553 / afronik@caiway.nl Penningmeester: Jan Weber  0297 – 560 692 / penningweber@ tiscali.nl Algemen zaken: Paul Legez  06 – 546 253 95 / paul.legez@live.nl Overige afdelingen : Zater- en zondagsenioren: Hans Heere  0297 – 567 787 – j.heere@kpnplanet.nl Jeugdvoetbal: Loes Pijpers  06 – 233 44 757 / loespijpers@gmail.com Manager Jeugdopleiding: Klaas Vreugd  06 – 135 948 61 / manager@legmeervogels.nl Hoofd. Tech.zaken: Jeroen Roest  06 – 532 465 52 / hoofdtz@legmeervogels.nl Handbal: Ribut Abdulrasjid  0297 – 561 061 Futsal: M. Gorter  06 – 512 16 996 - m_a_gorter@hotmail.com Ledenadministratie: Sjaak van der Tol  (0297) 560 901 Uitsluitend schriftelijk hier afmelden en wijzigen, andere meldingen worden niet geacht te zijn gedaan. (Postbus 173, 1420AD Uithoorn of sjaak@vandertol.info)

Bezorging “De Kwieke Tijger”: Margriet de Pauw  0297 – 533892 (na 19.30uur) mdepauwbrands@hotmail.com Sponsoring: dennis@storageunited.nl Dennis van Soest  06 – 467 77 222 Kantinebeheer: Rob van Setten  06 – 146 64 284 / rob.vansetten@gmail.com Materiaalbeheer voetbal: Wim Röling  0297 – 567 157 / rolingw@caiway.nl Activiteiten commissie: lmv.sportenspel@live.nl Club van 100: Frans Lakerveld  0297 – 567 182 - RABO: 36 35 89 368

TERREIN AFKEURINGEN Bij de lokale omroep RiCK FM op iedere zaterdag om 08.00, 08.30, 09.00, 09.30 en 10.00 uur en zondag om 08.30, 09.00, 09.30, 10.00 en 11.00 uur, telkens na het (lokale) nieuws. U kunt RiCK FM ontvangen via het kabelnet van Uithoorn op 99.0 of Caiway digitale radiokanaal 829. Via de ether is RiCK FM te ontvangen op FM 106.3. Bij mogelijk algehele afgelastingen kunt u ook kijken op teletekst pagina 603 NED1/2/3. District West 1. Zie ook www.legmeervogels.nl . De redactie van de Kwieke Tijger behoudt zich het recht in samenspraak met het bestuur om bepaalde ingezonden copy niet te plaatsen.

Mededelingen: Van het bestuur: Erelid Gerard Koot overleden Zondagmorgen jl. on tvingen wij een telefonisch bericht dat ons erelid Gerard Koot op 78 -jarige leeftijd was overleden. Gerard Koot was een markante man, vroeger binnen VDO, na de fusie bij Legmeervogels. Naast zijn drukke werkzaamheden buiten de sport besteedde hij ook veel tijd aan onze sportverenigingen. Zowel op de voorgrond maar ook achter de schermen zorgde hij o.a. dat dingen soms mogelijk werden die kansloos leken. Vooral bij de fusie tussen de VV Uithoorn en VDO speelde hij een cruciale rol, pendelend tussen de beide ledenvergaderingen die op dat moment gehouden werden. De laatste tijd was hij meer een positief kritische toeschouwer die er niet voor schroomde op zijn eigen wijze de richting aan te geven die naar zijn mening noodzakelijk was. Voor dit alles zijn wij he m zeer dankbaar! Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en familie heel veel strekte bij het verwerken van dit verlies. Details rond de begrafenis: Afscheid nemen van Gerard wordt gedaan in besloten kring (familie) op donderdagavond 16 september a.s. tuss en 19.00 en 20.00 uur. Adres: Tesselschadelaan 41, 1422JB te UITHOORN. Ook eventuele bloemen naar dit adres. Zaterdag 18 september 2010 is er om 10.30 uur een Eucharistieviering in de Emmaüs kerk aan het Potgieterplein 4, 1422BB UITHOORN Om 12.00 uur zal dan de begrafenis plaatsvinden op de Alg. Begr. Plaats aan de Noorddammerweg te De Kwakel. Na de begrafenis zal er in de aula van het crematorium gelegenheid zijn om de familie te condoleren. Fons Fronik, Alg. secretaris In memoriam Wij, “de biljartgroe p van de maandagavond” zijn hevig geschokt door het bericht van overlijden van Gerard Koot! Wij zullen hem erg missen, en wensen bij deze zijn vrouw, kinderen en familie veel sterkte in deze moeilijke tijd. De biljartgroep v/d maandagavond. Sleutels kwijt 13 september j.l. om ca. 18.00uur ben ik mijn sleutels verloren van mijn auto (Kia). Aan sleutelbos zit de autosleutel en een alarm. Indien gevonden kunt u mij bellen 06-51176937 Bedankt voor de steun! Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de j arenlange steun in de Supportersclub. De Supportersclub houdt op met bestaan. Het resterende bedrag zal gesponsord worden aan de Club van 100. Waar uiteraard een goede bestemming voor gevonden zal worden. Nogmaals bedankt voor de steun. Met vriendelijke groet, Jan Stolwijk

1


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 3

Dinsdag, 14 september 2010

Beste trainers,leiders, Iedere leider/trainer heeft bij het ophalen van de kleding een formulier ontvangen waarop staat welke datum je team staat ingepland om kantinedienst te draaien. Op het formulier staat dat ik graag alle formul ieren voor 15 september terug ontvang met minimaal 4 namen erop. Ik heb al verscheidene teams terug ontvangen,willen diegene die nog geen tijd hadden of dat er nog onduidelijkheid was over de samenstelling van het team of misschien gewoon vergeten graag he t formulier inleveren in het bakje kantine in de kleine bestuurskamer. Mailen mag natuurlijk ook, zie kantinerooster voorin het clubblad voor mijn mailadres. Voor diegenen die niets ontvangen hebben,in het gebouw hangen op verschillende plaatsen het jaarro oster,in het vorige clubblad heeft het rooster ook gestaan. Mvg.Ineke Legez, coรถrdinator kantinebezetting. Oproep voor scheidsrechters om junioren wedstrijden te fluiten. Voor de wedstrijden van de junioren teams A1(zo) t/m A4, B1(zo) t/m B3 en C1(zo) t/m C6 totaal 13 teams zijn momenteel niet zoveel scheidsrechters beschikbaar om al deze wedstrijden te fluiten. Wie o wie meld zich aan om zondags een wedstrijd voor de jeugd te fluiten. Gaarne melden bij Sjaak van der Tol, tel.: 0297 560901 of via email Sjaak@vandertol.info . Zolang ik niet de beschikking heb over scheidsrechters voor alle wedstrijden zullen de leiders/trainers van de junioren teams zelf voor een scheidsrechter moeten zorgen of zelf moeten fluiten. Prolongatie (vervanging) spelersp assen Het merendeel van de spelerspassen in de districten Noord , Oost, West I , Zuid I en Zuid II moeten de komende maanden worden vervangen , daar de termijn van 5 jaar is verlopen. Om nieuwe passen aan te vragen on tvangt de vereniging prolongatiefo rmulieren. Nadat het prolongatieformulier (verlenging spelerspas) voorzien van een n ieuwe pasfoto tijdig is ingeleverd, ontvangt de veren iging twee weken voordat de geldighe idsdatum van de huid ige spelerspas vervalt, de nieuwe spelerspas. Bovenstaande geldt voor onderstaande spelers. Voor deze spelers is de geldigheidsdatum van de spelerspas t/m 12 -2010. Onderstaande spelers dienen een recente pasfoto in te leveren. Gelieve de pasfoto (voorzien met je naam en geboortedatum op de achterkant) zo spoedig mogelijk in te leveren bij Sjaak van der Tol, zodat je niet het risico loopt dat je niet mag spelen omdat je spelerspas ongeldig is. Relatiecode GKLY332 FPWH66E CGVX97R FMMH68F CGWH990 CGWG88F CGVX04R CGWD76T CGWF47V CGWH75E CGVY45F GKGS265 CGLK37A CGWD61L CGVY29D FJTL960 CHJVOOI FMNY55X BBPB66Z CGWF43R FTWN09Z LWTB459 CGVY226 GHTJ16F LWZS10U BKRS35J FYXP67P FMMY20M CGRT08H FTVQ38L FRDR10A

2

Naam Abdallaoui. M. Ahalli, Y. Akker, Y. van den Alink. M.R.F. Alkerna. SJ. Alonso Gomez, GL Bakker. T Beemdelust. R van Berg. M van de Bleijswijk. D.F.M. Bos, M Bosch, J.R. Brouwer, P.H.P.C. Brouwer. R. Bruning, B.PJ. Cobussen. M. Diemen, PJ van Diemen. T.M. van Dijk. R. van Duisdeiker. R. Eskes, P.H. Farrad. M. el Gozems, K.F.C. Graanoogst, R.M. Hama Haval, H. Hogenboom, R. Hulst, M. van de Jalving, S. Jensen, A. Johnson, J. Kader, S.

Geb.datum 25-10-1981 25-4-1990 23-10-1988 7-11-1992 2-7-1970 3-7-1955 16-3-1987 17-7-1983 23-9-1970 12-4-1975 6-9-1989 11-2-1993 23-9-1983 8-8-1983 27-11-1985 28-2-1980 2-6-1963 8-4-1992 29-11-1986 15-6-1982 3-4-1991 21-6-1993 24-4-1984 26-6-1987 29-12-1993 2-12-1987 31-7-1995 11-8-1992 16-5-1958 11-3-1993 10-7-1991

Relatiecode CBTG30S GLRK08B CGW0570 CGQM37L BBPF092 CGWJ145 FWYB645 FFSR10H BBXV77P CGW083T CGWH455 CGVW89L CGWB518 CGWG586 CGYL97M FMP013U CGW0441 FMQ0200 FMMY27J FJQB32X FFRC262 BBPH036 FJWP98X CHFK05W CGWH73C CGW062M CGW034F CGWH80M CGW073Q CGW033E FYXX38N FMPQ546

Naam Keulen, B. van Kooten. RFM Lakerveld, M. Meijerhoven, F. Mollers. T. Oussoren, R. Pauw. G.O. Pelt, D. van Persoon. P. Pierre. S van Polak. V Rijnbeek. D Roest, R van der Rossum, WC van Schaap. M Schaik. W. van Schinkel. 0 van de Schmid, E.G. Schrikkema. T. Slierendregt. J. Takeuchi. K. Veerdonk. K.J. van de Wal, C. van der Wal, J. van de Weely. R.W. van Weerdenburg. C.J. van Wegbrands. J.G.J. Westera. M. Weerdeman. P.J. Zaal, lP. van Zethof, K. Zwaard, lP. v.d.

Geb.datum 16-11-1980 17-5-1979 27-7-1981 28-11-1982 8-11-1989 21-10-1986 9-11-1994 25-7-1973 7-7-1970 1-6-1984 25-8-1968 16-10-1986 20-2-1990 3-1-1949 11-2-1972 6-6-1992 29-10-1982 27-5-1990 11-11-1991 17-2-1990 5-7-1989 18-1-1979 22-5-1991 20-2-1989 23-10-1971 2-6-1982 8-12-1981 19-11-1984 28-5-1983 18-5-1982 8-4-1995 11-9-1991


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 3

Dinsdag, 14 september 2010

Aankondiging Trainerscursus F/E pupillen De trainerscursus F/E pupillen zal op de volgende vrijdagavonden gaan plaatsvinden: 15 okt., 12 nov., 26 nov., en 10 dec.. Doel en inhoud: Het leren trainen en coachen van de F/E -pupillen in de vereniging. De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde: Het circuitmodel, trainingsvoo rbereiding, kenmerken van pupillen en structuur in coachen. Organisatie: De cursus bestaat uit twee delen: een cursus - en een ervaringsdeel. Het cursusdeel bestaat uit 4 bijeenkomsten van elk 3 uur met zelfstudie/huiswerkopdracht. Het ervaringsdeel betreft het trainen van F/E -pupillen (tenminste 1x per week gedurende een half seizoen, minimaal 8 trainingen). Docenten: Jeroen Roest en Klaas Vreugd Inmiddels hebben al 14 trainers zich vooraf aangemeld, maar er is nog plaats. Aanmelding per mail bij Klaas Vreugd: manager@legmeervogels.nl Club van 100 gaat zijn 12 e jaargang in. Eind seizoen 1997/1998, laatste seizoen op het Burgermeester Koot Sportpark, werd door Fred Steenbergen en Henk Blom aan mij gevraagd of we met de verhuizing naar Sportpark Randhoorn, een Club van 100 op konden richten. Met toestemming van voorzitter F.Fens is dat ook gebeurd. Het was al bekend, dat de vereniging, ondanks het schitterende nieuwe sportpark, het financieel niet makkel ijk zou krijgen. Daarom hebben wij een Club van 100 opgericht, om dingen te kunnen doen wat voor de vereniging niet of voorlopig niet haalbaar was. Na een schitterende start bij de opening van het sportpark bleek dat de animo voor een Club van 100 erg groo t was en wij zelfs aan 1 bord (gesponsord en belettert door Martin’s Product) niet genoeg hadden. Wij hadden erop gerekend dat het terug zou lopen, maar dat er toch nog steeds een hele kern trouw lid is gebleven, vinden wij groots. Wij danken deze mensen voor hun vertrouwen in de Club van 100. Helaas door omstandigheden is Henk Blom al vroeg moeten stoppen en later is Fred Steenbergen overleden. Hans Heere en Jan Stolwijk zijn er ondertussen bij gekomen ter ondersteuning. Ook hebben wij binnen de verenigi ng “vaste lasten” gekregen. Zoals o.a. onderhoud van planten in kantine/oprit, coniferendag, teamnamen op het aankondigingborden van de zondag 1 langs de weg, onderhoud aanhangwagen en natuurlijk waar iedereen het meest naar kijkt is Eredivisie Live. Deze kosten van de TV worden voornamelijk betaald door het voetbalspel. Dus “hou a.u.b. het voetbalbalspel heel” en zie toe dat er niet teveel steentjes of andere rommel in wordt gegooid. Men loopt vaak te mopperen, dat het voetbalspel stuk is, maar dat is niet zo. Men leest dus gebruiksaanwijzing niet. Knop uitgetrokken houden totdat alle ballen eruit zijn als inworp uitsluitend een muntstuk van € 0,50. In de afgelopen jaren heeft U wel gezien wat de Club van 100 voor onze vereniging Legmeervogels heeft kunnen betekenen en dat was niet weinig. Vorig seizoen was voor de Club van 100 helemaal “een topper” voor wat zij voor onze vereniging hebben kunnen doen: Uiteraard de “vaste lasten” - belettering voorgevel “Welkom bij Legmeervogels” - Naambord “Legmeervogels” bov en hoofdingang – zaagmachine voor onze werkers (in samenwerking met supportersclub) – nieuw tosti ijzer voor de keuken – en dan onze trots: het scorebord op het hoofdveld. Dit laatste was wel iets boven onze begroting, maar hard nodig. Maar een 1 e eftal zonder scorebord, dat kan toch niet. Dus nu zijn wij ook bijna blut en gaan weer hard sparen voor een volgend project, wat wij voor de vereniging kunnen doen.: “Steun Legmeervogels en word lid van de Club van 100. 12e jaargang, dit houdt in dat de Club v an 100 (ook sportpark Randhoorn) volgend jaar maart 12½ jaar bestaat en dit jubileumjaar willen wij niet zomaar voorbij laten gaan, want dit hadden wij bij onze start nooit verwacht. Hoe wij dit invullen wordt later bekend gemaakt. In ieder geval bedanken wij nogmaals alle leden voor hun vertrouwen dat zij in de Club van 100 hebben. Voor informatie:

Frans Lakerveld (06 -51108351) – Jan Stolwijk (06-19468338) – Hans Heere (06-51080124)

De Club van 100 zal de Club van 100 niet wezen of zij hebben al iets gedaan. Een van onze allereerste aankopen 12 jaar geleden was het kinderhoekje. Het was nu echt aan vervanging toe. Na 12 jaar mag dat wel en we hopen dat onze kleintjes weer zolang van het nieuwe kinderhoekje zullen genieten.

Verjaardagen: 15 september 16 september 17 september 18 september 21 september 22 september 23 september 24 september 25 september 26 september 28 september

Daaf Beuse, Jasper van Gelderen, Arjan Bodegraven Joey de Horde Kevin Helmich, Robin van Dijk, Dusan Vucenic, Jasper Ossewaarde, Timmy de Kort Michel Duikersloot Ashley de Horde, Camiel Schouten, Teun Gieling, Nick Diepeveen Gianni van der Schaft, Lars Veenhof Marco van de Berg, Mirte Roode, Wouter Habing, Yannick Wip, Patrick Brouwer, Niels Hoogeveen, Nino Schellingerhout Maarten Bruines, Diamo Vermeer, Michiel Vriens Bart Woerde Jan vd Zande, Tim Huisman, Daan van Pesch, Mark Rutgers Edwin Jelle van der Wal, Raymond van Damme, Daan Boot 3


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Een stille wens werd een diep verlangen jij hebt hoop door geluk vervangen

Nummer: 3

Dinsdag, 14 september 2010

Geboren! Luca Hendrik geboren op 22 augustus om 17.58uur De trotste ouders zijn: Ester & Jeroen Roest, Flierveld 92, 2151 LJ, Nieuw -Vennep

Kantine diensten: Openingstijden kantine "Legmeervogels"; Bij afgelasting is de kantine gesloten. Maandag : 18.00 - 22.00 uur * Donderdag : 18.00 - 22.00 uur * Zaterdag : 08.30 - 18.00 uur Dinsdag : 18.00 - 22.00 uur * Vrijdag : 19.00 - 22.00 uur* Zondag : 09.00 - 18.00 uur Woensdag : 19.00 - 22.00 uur * (*) Bij wedstrijden minimaal 1 uur voor aanvang van de wedstrijd

Datum en aanvang activiteit Woensdag 15 sept. 13.00 uur 19.00 uur Donderdag 16 sept. 19.00 uur Vrijdag 17 sept. 18.00 uur Zaterdag 18 sept. 8.00 uur v.a.13.00 uur 20.00 uur Zondag 19 sept. 9.00 uur v.a.13.00 uur Maandag 20 sept. 8.00 uur 19.00 uur Dinsdag 21 sept. 19.00 uur Woensdag 22 sept. 13.00 uur 19.00 uur Donderdag 23 sept. 19.00 uur Vrijdag 24 sept. 18.00 uur Zaterdag 25 sept. 8.00 uur v.a.13.00 uur 19.30 uur Zondag 26 sept. 9.00 uur

Barbezetting September 2010

Activiteiten

Stien Justus en Joke Cramer Lidy Pronk

Schoolhandbal Bekerwedstr LMV C1 - Waterwijk Trainingen

Frans Lakerveld

Trainingen, 1 HB.wedstrijd

Paul Legez, Sjaak v.d.Tol

Trainingen

Anneke Valentijn, Corien Drost, Ineke Legez, Handbal dames 2 (3x) Voetbal heren zo1(5x)

Competitie Voetbal

Feest UWTC 75 jarig jubileum Sandra Frankvoort, Voetbal ouders F14 (3x) Herman de Jong, Sandra Frankvoort en Handbal ouders MC2 (4x)

Competitie Voetbal Handbalcompetitie 5 wedstrijden

Ria Schijf Ria Schijf

GGD vaccinaties Trainingen

Rob v. Setten

Trainingen,vergadering DB

Joke Cramer en Stien Justus

Rens Jan Ossenwaarde

Schoolhandbal Trainingen

Chris en Gerda Vermey

Trainingen,1 Hb recr.wedstrijd.

Paul Legez, Sjaak v.d.Tol

Ineke Legez, Hennie de Vries, Voetbal ouders C2(4x) Ineke Legez, Voetbal ouders C3(5x)

Competitie Voetbal wedstrijden. 1 HB wedstrijd

Frans & Cobie Lakerveld, Maus de Vries, Peter Bramsen en Ineke Legez idem,Voetbal ouders F3(2x)

Competitie Voetbal wedstrijden.

13.00 uur Maandag 27 sept. 19.00 uur Ria Schijf Trainingen Dinsdag 28 sept. 19.00 uur Arno Schartman, Mike Lachmising, Douglas de Haan Trainingen Woensdag 29 sept. 19.00 uur Lidy Pronk Trainingen Opgemaakt maandag 13 september 2010. Voor meer informatie mailen naar, Ineke.Legez@hotmail.com Ineke Legez, uitsluitend mobiel te bereiken onder nummer 06 24 71 69 89. 4


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 3

Dinsdag, 14 september 2010

Wedstrijdprogramma Voetbal: datum woensdag 15-sep-10 donderdag 16-sep-10 zaterdag 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 18-sep-10 zondag 19-sep-10 19-sep-10 19-sep-10 19-sep-10 19-sep-10 19-sep-10 19-sep-10 19-sep-10 19-sep-10 19-sep-10 19-sep-10 19-sep-10 19-sep-10 19-sep-10 19-sep-10 19-sep-10

tijd

wed.nr.

thuis team

uit team

scheidsrechter

18:00

99578

Legmeervogels F12

RKDES F9

n.n.b.

18:30

27994

Ouderkerk C3

Legmeervogels C3

clubscheidsrechter

14:00 14:00 14:30 14:30 14:45 14:00 14:00 11:00 10:30 11:00 11:00 09:00 10:00 09:00 09:00 09:00 09:00 11:00 09:00 11:00 11:00 09:00 11:45 11:00 12:30 09:30 11:00 12:45 12:45 12:45 11:45 10:00 11:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:30 11:00 11:30 09:00 09:30 11:00 09:00 12:45

38554 102752 107884 107844 82154 104797 42267 124823 107847 148022 77637 73678 107860 109777 102479 107941 146334 80089 127374 107942 107948 71674 139525 118803 107956 82100 102103 123050 94332 119941 126737 107912 82083 92624 99556 122914 118421 82094 115703 107807 107798 107813 108074 82110 108469

Legmeervogels 1 Legmeervogels 2 RKAV VE2 RCH VE2 Pancratius A1 Legmeervogels B1 Legmeervogels C1 VSV D2 Meer de D1 RKDES D1 Legmeervogels D4 Legmeervogels D5 Pancratius D7 Legmeervogels D7 Legmeervogels D8 Pancratius E2 Legmeervogels E2 Legmeervogels E3 Legmeervogels E4 DWS E3 RKDES E1 Legmeervogels E7 Sporting Martinus E3 Legmeervogels E9 SDZ E7 CTO 70 E5 Legmeervogels E12 Legmeervogels E13 Legmeervogels E14 Legmeervogels E15 RODA 23 ME1 Chabab F1 KDO F1 Legmeervogels F4 Legmeervogels F5 Legmeervogels F6 Legmeervogels F7 Parkstad sv F1 Legmeervogels F9 KDO F3 Ouderkerk F8 RKAVIC F5 Legmeervogels F13 RODA 23 F14 Legmeervogels F15M

VVH Velserbroek 1 NFC/Brommer 2 Legmeervogels VE1 Legmeervogels VE2 Legmeervogels A1 Geinoord N'gein B1 Quick Boys C1 Legmeervogels D1 Legmeervogels D2 Legmeervogels D3 Fortius D2 Waterwijk D5 Legmeervogels D6 RODA 23 D8 AMVJ D2 Legmeervogels E1 Almere City FC E1 Zeeburgia E4 Chabab E2 Legmeervogels E5 Legmeervogels E6 Abcoude E3 Legmeervogels E8 SDZ E8 Legmeervogels E10 Legmeervogels E11 Swift E9 Arsenal ASV E9 Ouderkerk E9 Buitenveldert E8 Legmeervogels ME1 Legmeervogels F1 Legmeervogels F3 Vlug en Vaardig F1 RKDES F4 Arsenal ASV F4 SDZ F6 Legmeervogels F8 Blauw Wit Amsterdam F4 Legmeervogels F10 Legmeervogels F11 Legmeervogels F12 RKAVIC F3 Legmeervogels F14 DSS F19M

C. Schut M.J.M.H. Tiemessen clubscheidsrechter clubscheidsrechter R.G.M. de Lange D. Bast W.J.G. Holtrop clubscheidsrechter clubscheidsrechter clubscheidsrechter n.n.b. n.n.b. clubscheidsrechter n.n.b. n.n.b. clubscheidsrechter n.n.b. n.n.b. n.n.b. clubscheidsrechter clubscheidsrechter n.n.b. clubscheidsrechter n.n.b. clubscheidsrechter clubscheidsrechter n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. clubscheidsrechter clubscheidsrechter clubscheidsrechter n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. clubscheidsrechter n.n.b. clubscheidsrechter clubscheidsrechter clubscheidsrechter n.n.b. clubscheidsrechter n.n.b.

14:00 12:00 14:00 12:00 14:00 12:00 12:00 14:30 11:30 12:00 10:00 12:00 10:00 10:00 11:00 10:00

35404 45774 48530 48426 48414 63589 63609 63587 65654 66387 66407 67220 68027 67771 68003 140447

Legmeervogels 1 Legmeervogels 2 Pancratius 6 Ouderkerk 4 Legmeervogels 5 RODA 23 A3 Legmeervogels A2 RODA 23 A5 OSV B1 Legmeervogels B2 Legmeervogels B3 Legmeervogels C1 Legmeervogels C2 Legmeervogels C3 Buitenboys C10 SDZ C2

ZSGO/WMS 1 Kennemers 2 Legmeervogels 3 Legmeervogels 4 Pancratius 10 Legmeervogels A1 VVA/Spartaan A1 Legmeervogels A3 Legmeervogels B1 RODA 23 B3 Abcoude B3 Sporting Martinus C1 AFC C4 Overbos C1 Legmeervogels C4 Legmeervogels C5

H. Hermans M. Zilverberg clubscheidsrechter clubscheidsrechter Jan de Kuyer clubscheidsrechter Henry Bon clubscheidsrechter M.G Thurnim ZELF Chris Vermeij F. Aygun ZELF ZELF clubscheidsrechter clubscheidsrechter 5


De Kwieke Tijger Vervolg zondag 19-sep-10 12:00 woensdag 22-sep-10 19:00 zaterdag 25-sep-10 14:30 25-sep-10 14:30 25-sep-10 14:00 25-sep-10 14:00 25-sep-10 14:00 25-sep-10 13:30 25-sep-10 12:00 25-sep-10 11:00 25-sep-10 09:00 25-sep-10 09:00 25-sep-10 11:00 25-sep-10 11:15 25-sep-10 11:00 25-sep-10 12:00 25-sep-10 11:15 25-sep-10 10:30 25-sep-10 09:30 25-sep-10 10:00 25-sep-10 11:00 25-sep-10 09:00 25-sep-10 09:30 25-sep-10 09:00 25-sep-10 10:30 25-sep-10 09:00 25-sep-10 11:00 25-sep-10 10:00 25-sep-10 09:30 25-sep-10 09:45 25-sep-10 10:15 25-sep-10 12:45 25-sep-10 11:00 25-sep-10 09:00 25-sep-10 11:00 25-sep-10 09:00 25-sep-10 09:00 25-sep-10 09:00 25-sep-10 09:30 25-sep-10 11:00 25-sep-10 10:45 25-sep-10 09:00 25-sep-10 12:45 25-sep-10 11:00 25-sep-10 09:30 25-sep-10 12:45 25-sep-10 09:00 zondag 26-sep-10 14:00 26-sep-10 11:30 26-sep-10 12:00 26-sep-10 14:00 26-sep-10 11:30 26-sep-10 14:00 26-sep-10 09:00 26-sep-10 12:00 26-sep-10 12:00 26-sep-10 10:00 26-sep-10 10:00 26-sep-10 13:00 26-sep-10 09:30 26-sep-10 10:00 26-sep-10 10:00 26-sep-10 10:00 26-sep-10 10:00

6

Jaargang: 16

Nummer: 3

Dinsdag, 14 september 2010

68002

Ouderkerk C5

Legmeervogels C6

clubscheidsrechter

oefen

Victoria C1

Legmeervogels C

clubscheidsrechter

38601 107826 116713 116673 77869 82142 42285 119613 89186 148027 107873 107855 120420 107791 107795 146335 107830 107892 85834 118954 107904 109304 107963 100449 102072 82115 82122 82130 82160 119999 116928 92787 92792 107921 107926 82092 107930 122888 107805 92818 108065 83508 82108 94376 130730

Kon. HFC 1 Overbos 3 Legmeervogels VE1 Legmeervogels VE2 Legmeervogels A1 Victoria B1 GVVV C1 Legmeervogels D1 Legmeervogels D2 Legmeervogels D3 RODA 23 D4 Arsenal ASV D3 Legmeervogels D6 Blauw Wit A’dam D4 Jong Aalsmeer United D5 AFC E1 RAP E2 Sloterdijk E2 Legmeervogels E5 Legmeervogels E6 KDO E1 Legmeervogels E8 AFC E13 Legmeervogels E10 Legmeervogels E11 Ouderkerk E7 RKDES E4 GeuzenM'meer E7 Nieuw Sloten sv E6 Legmeervogels ME1 Legmeervogels F1 Legmeervogels F2 Legmeervogels F3 Pancratius F5 AFC F5 Amstelveen F2 SDW F1 Legmeervogels F8 SDZ F8 Legmeervogels F10 Legmeervogels F11 Legmeervogels F12 Badhoevedorp F2 Legmeervogels F14 Jong Aalsmeer United F9

Legmeervogels 1 Legmeervogels 2 DRC VE1 DEM VE1 CJVV A1 Legmeervogels B1 Legmeervogels C1 Stormvogels D2 JOS/W'graafsmeer D1 Ouderkerk D2 Legmeervogels D4 Legmeervogels D5 DCG D4 Legmeervogels D7 Legmeervogels D8 Legmeervogels E2 Legmeervogels E3 Legmeervogels E4 SDZ E3 Buitenveldert E3 Legmeervogels E7 RODA 23 E7 Legmeervogels E9 Swift E7 Swift E10 Legmeervogels E12 Legmeervogels E13 Legmeervogels E14 Legmeervogels E15 Buitenveldert ME5 VVC F1 Ouderkerk F1 Ouderkerk F2 Legmeervogels F4 Legmeervogels F5 Legmeervogels F6 Legmeervogels F7 Arsenal ASV F2 Legmeervogels F9 Ouderkerk F6 RKAVIC F2 Zuidoost United F3 Legmeervogels F13 Ouderkerk F10 Legmeervogels F15M

R.R. van Unen clubscheidsrechter Sven Kuit ZELF D. Frijn C.M. Heij B. van Soest n.n.b. n.n.b. n.n.b. clubscheidsrechter clubscheidsrechter n.n.b. clubscheidsrechter clubscheidsrechter clubscheidsrechter clubscheidsrechter clubscheidsrechter n.n.b. n.n.b. clubscheidsrechter n.n.b. clubscheidsrechter n.n.b. n.n.b. clubscheidsrechter clubscheidsrechter clubscheidsrechter clubscheidsrechter n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. clubscheidsrechter clubscheidsrechter clubscheidsrechter clubscheidsrechter n.n.b. clubscheidsrechter n.n.b. n.n.b. n.n.b. clubscheidsrechter n.n.b. clubscheidsrechter

35569 45899 48868 48901 48860 63621 63672 63613 65677 66524 66484 67237 68064 67775 68095 145010 68084

KDO 1 DEM 3 Legmeervogels 3 Legmeervogels 4 FIT 5 Legmeervogels A1 Swift A1 Legmeervogels A3 Legmeervogels B1 KDO B2 Almere City FC B3 Pancratius C1 Weesp FC C3 RODA 23 C3 Legmeervogels C4 Legmeervogels C5 Legmeervogels C6

Legmeervogels 1 Legmeervogels 2 KDO 4 RKAV 6 Legmeervogels 5 Pancratius A3 Legmeervogels A2 Kadoelen sv A1 Pancratius B1 Legmeervogels B2 Legmeervogels B3 Legmeervogels C1 Legmeervogels C2 Legmeervogels C3 VVC C1 Almere FC C6 KDO C1

J.A.M. Wever E. Boekel Jan de Kuyer ZELF clubscheidsrechter Willem Oosterling clubscheidsrechter ZELF Henry Bon clubscheidsrechter clubscheidsrechter clubscheidsrechter clubscheidsrechter clubscheidsrechter ZELF ZELF Chris Vermeij


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 3

Dinsdag, 14 september 2010

Activiteiten: GROTE CLUBACTIE 2010: Ook dit jaar doen wij als vereniging Legmeervogels mee aan de ‘Grote Clubactie 2010’. Met deze actie proberen wij de leden van de vereniging te bewegen om geld in te zamelen, wat ten goede komt aan het organiseren van evenementen binnen onze vereniging. Denk bijvoorbeeld aan het jaarlijks terugkerende Sport en Spel weekend. Voor dit evenement is veel geld nodig, waardoor elke euro meer dan welkom is. Daarom doen wij een beroep op alle leden om deel te nemen aan de Grote Clubactie. Menig lid zet zich al jaren keihard in voor dit goede doel en verdienen daarbij ook zelf nog een leuk zakcentje, namelijk €0,50 per verkocht lot. De loten kosten €3,-, waarvan €2,40 direct naar de vereniging gaat. Alle jeugdteams ontvangen komende week via hun leider/ trainer de benodigde intekenlijsten met daarbij de uitleg over de verkoop van loten. Heb je deze niet ontvangen of wil je extra intekenlijsten hebben? Download deze dan via de clubsite. Namens de activiteitencommissie van de Legmeervogels alvast hartelijk bedankt en heel veel succes met de lotenverkoop. OPROEP

OPROEP OPROEP OPROEP

OPROEP OPROEP

OPROEP

OPROEP OPROEP

De activiteiten commissie zoekt voor uitbreiding van het gezellige team een: voorzitter / aanspreekpunt Sport - & spel weekend actief medewerker voorbereidingen enkele enthousiaste commissieleden die helpen bij het organiseren van het sport - en spelweekend. Stuur een mail om a an te melden / informatie naar: lmv.sportenspel@live.nl OPROEP

OPROEP OPROEP OPROEP

OPROEP OPROEP

OPROEP

OPROEP OPROEP

Zondag- & Zaterdagsenioren: Voorzitter: Hans Heere  (06) 510 801 24 Trainers zondagselectie: Henny Snel  (06) 201 408 38 & Harry Talsma  (023) 557 97 45 Trainer keepers zondagselectie: Raymond v. Damme  (020) 619 7848 Leiders zondagselectie: Ferry Brouwer  (0297) 565 482 & Sjaak v.d. Tol  (06) 478 160 58 Leider zaterdag 1: Chris Vermeij  (0297) 565418 - Trainer zaterdag 1: Michel Duikersloot  (06) 539 555 77 Bij uitwedstrijden wedstrijdformulier inleveren in bakje wedstrijdsecr . zat & zondagsenioren in het wedstrijdsecretariaat. Categorie A: Zondag 1 en 2, Zaterdag 1 en 2 Categorie B: Zondag 3 en 4 , Zaterdag 3,4 veteranen 1 en 2 HEREN VAN DE ZATERDAG & ZONDAG SENIOREN VANAF DIT SEIZOEN ZULLEN WIJZIGINGEN DIE NA HET VERSCHIJNEN VAN HET CLUBBLAD BINNENKOMEN WORDEN VERMELD OP DE WEBSITE VAN DE LEGMEERVOGELS BIJ MEDEDELINGEN.

Volgende keer weer mee over de senioren… Gr. hh. Maar noteer vast in uw agenda, Oliebollentoernooi donderdag 30 december 2010, later meer. Legmeervogels za 1 geeft in laatste minuut voorsprong tegen Alliance'22 weg. 3 -3 (1-1) De uitwedstrijd van Legmeervogels tegen Alliance'22 werd in het FC Haarlem stadion gespeeld in verband met vernieuwing van het Allica nce'22 complex. Het elftal van Alliance bestond hoofdzakelijk uit voormalig eerste elftal spelers van de zondag, een soort veredelt veteranen elftal. Het elftal van Alliance bleek wel over twee zeer snelle vleugelspelers te beschikken. Eerste helft was nog geen twee minuten bezig of Legmeervogels keek al tegen een 1 -0 achterstand aan. Vanaf de aftrap van Alliance werd de bal naar voren gespeeld en een loep zuivere pass bereikte een snelle vleugelspeler die Peter Lakerveld zijn schoenzolen liet zien. De voo rzet vanaf de achterlijn bereikte niet de meegelopen aanvallers maar werd ongelukkig door Nanne Wijbrandi, met een sliding, in het eigen doel geschoven. Legmeervogels was met deze actie gewaarschuwd en Alliance zou veelvuldig doormiddel van counters van de ze vleugelspelers gebruikmaken. Legmeervogels was veel aan de bal zonder gevaarlijk voor het doel van Alliance te worden. Het zou tot aan de 43ste minuut duren voordat Legmeervogels eindelijk tot scoren zou komen. Goed voorbereidend werk van Bas Righarts s telde Wesley Roberts in staat om op doel te schieten. Zijn schot belandde eerst onder op de paal maar kreeg de bal gelukkig terug en kon toen alsnog scoren 1 -1. Met deze stand werd de rust bereikt. Tweede zelfde spelbeeld, een veldoverwicht van Legmeervog els en een counterend Alliance. In de 58ste minuut werd een goed uitgevoerde counter door Alliance met een doelpunt afgerond 2 -1. In de 70ste minuut komt Legmeervogels op gelijke hoogte door een eigendoelpunt van Alliance. Een corner van Legmeervogels word t door twee Alliance verdedigers verkeerd beoordeelt en verwijd achter de keeper in het eigen doel 2 -2. Een minuut later verschijnt Nick Driehuis alleen voor de keeper. Zijn inzet is te zacht en kan door de keeper gepakt worden. In de 72ste minuut is het dan wel raak. Een Legmeervogels aanval en een mooie actie van Martijn Roos, stelt Earl Tjin a Kiem in de gelegenheid om te scoren 2-3. Op dat moment een terechte voorsprong. Met nog 18 minuten te gaan moet de winst vast gehouden kunnen worden. Het slot off ensief is voor Alliance en Legmeervogels maakt het zich zelf nodeloos moeilijk. De winst kon tot de 89ste minuut vast gehouden worden. Een toegekende vrije schop rand 16 meter wordt onberispelijk over het muurtje achter doelman Jos van Duykeren geschoten 3 -3 en dit was tevens de eindstand. 8


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 3

Dinsdag, 14 september 2010

Blauw-Wit VE1 - LMV VE1 1-1 (0-1) VE1 sluit beker reeks positief af en is klaar voor seizoen Na een 1-6 en 5-2 uitslag, nu een 1-1 tegen de VE1 van Blauw -Wit. De scouts van LMV VE1 hadden reeds gewaarschuwd dat Blauw-Wit over goed voetballende (oud hoofdklassen) voetballers beschikt. VE1 was hier niet van onder de indruk. Sterker nog, VE1 begon zelfs bijna met 10 man omdat Kees de tijd had genomen om in alle rust een grote boodschap te doen en na beindiging erachter kwam dat de deur van de kleedkamer reeds 15 min afgesloten was. Met morscodes en rook signalen wist hij Blauw -Wit omstanders toch zover te krijgen om hem te bevrijden. VE1 begon gretig. Ondanks gebrek aan rust en verzorgd voetbal wist VE1 gevaarlijk voor het doel te worden. De 1-0 werd dan ook terecht gemaakt. Dit dankzij de laatste man en slot op de deur Terry die besloot om de spitsen maar eens te gaan helpen. Na een ouderwetse solo wist hij uiteindelijk de doelman met een snoei zacht schot te verschalke n. Na de rust wist Blauw-Wit de druk te verhogen maar was lang niet succesvol. Uiteindelijk viel toch de 1 -1. De Blauw-Wit scheidsrechter was helaas nog niet tevreden en besloot een goedkope strafschop te geven na apel van een Blauw-Wit speler. Gerechtigheid bestaat nog en de strafschop werd gemist. Blauw-Wit bleef echter gevaarlijk maar zonder verder succes. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.) Legmeervogels ve1 - Amstelveen Heemraad ve1 (0-1) - 70 min gespeeld - LMV gaat voor fairplay Helaas het resultaat 0 punten maar wel direct lijstaanvoerder van de KNVB fairplay trofee seizoen 2010/2011. Thuis wedstrijden tegen Amstelveen zijn altijd beladen. Vorige seizoen boekte zij nog een "gestolen" overwinning door in de laatste minuut de winnende treffer te maken. Ve1, een team in opbouw, begon met veel vertrouwen aan de wedstrijd. Door tactische omzettingen met Gerrit -Jan als bekwame voorstopper en een ijzersterk middenveld met Marco S, Marco W, Adriaan en Co werd er zoals geho opt meer gevoetbald. Het resultaat was mooie combinaties, rustig spel, kijken naar vrije mensen en dat deze ook nog aangespeeld werden was helemaal prettig. Diverse kansen voor LMV, helaas zonder resultaat. Amstelveen wist wel de 0 -1 te maken. Ve1 wist nog diverse keren gevaarlijk te worden met oa een steekpass van Adriaan op spits Sjoerd die de laatste man volledig wist weg te spelen maar helaas de back der backs Sjuul over het hoofd zag die voor het eerst in 45 jaar de 16m van de tegenstander had bereikt en klaar stond om zijn eerste doelpunt te scoren. Helaas heeft het niet zo mogen zijn waardoor Sjuul nog wat te wensen over houdt in zijn voetbal carrière. In de 2de helft werd het middenveld versterkt met Rene. De 2de helft was meer voor de Ve1. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.)

Legmeervogels VETERANEN 2, de Focus Nog een weekje aftrainen, voordat we weer aan de competitie gaan beginnen. De transferperiode is achter de rug en we hebben best in angst gezweet. R de Cruijff werd al vroeg als nieuwe aankoop gepresenteerd. Konden we er meer halen voor de 3-dubbele bezetting (nodig op Vet. niveau) of moest er eerst verkocht worden? W. v Rossum raakte we kwijt aan Fata Morgana Club de Futbol uit Ikweeniewa en de opbrengst daarvan werd geschonken aan het goede doel. Nu Ajax besloot om de eigen opleiding, de eigen opleiding te laten ( men durft de jon kies niet meer voor de leeuwen te gooien ) en zich op \"oudjes\" halen ging concentreren, was ik bang dat we onze Klaas kwijt zouden raken. Gelukkig bleef het boegbeeld van de Veteranen 2 zijn team trouw. Onze selectie is dus op peil gebleven, nu de condi tie nog. Zelf was ik al vroeg in training, omdat mijn opbouw uit meerdere facetten bestaat. In den beginne had ik contact met H Heere voor de duurloop, hij trainde, om met suc6, de 4 -daagse van Nijmegen te volbrengen. Daarna startte ik olv van Maria van de r Tol en Ineke Legez aan de rondens om het Zijdelmeer. En nu maar afwachten hoe ik reageer als de bal voor mijn voeten rolt..... Onze afdeling bestaat weer uit 26 wedstrijden en de meeste teams zijn we vorig seizoen al tegen gekomen. Dus helaas geen streek derby\'s. Voor aankomende zaterdag zijn de eerste afmeldingen al bekend en dat is geen nieuws. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.)

Legmeervogels Vet.2 - VVC 2 - 5 Van focus tot anti -climax..... met een ruime selectie mochten we vandaag aantreden voor de eerste competitie wedstrijd. De meeste denken zonder ritme weer hun oude niveau te kunnen vervolgen, andere hebben wederom praatjes en vullen geen gaatjes. VVC was getraind,de beter combinerende ploeg en pakte uiteindelijk verdiend de eerste 3 punten. Vooraf werden de 2 nieuwe aankopen voorg esteld, maar als je er 2 inkoopt is meestal de 3e de beste. Deze laatt zich, door ons krappe budget, nog even op zich wachten. Met 15 man !!! was het al een hele klus op iedereen te vreden te houden. Arie Stenberg hanteerde de fluit en zou dit tot ver na d e wedstrijd blijven doen, hij kreeg ook bijval van een assistent scheidsrechter ( voorheen technisch directeur M.K. te U.) Het eerste kwartier was gewoon goed te noemen :kort combineren en dan afwerken. Helaas misten wij nog wat scherpte en gelukkig VVC oo k, want anders was er al een hoge score. Nu werd het 1 - 0 door Edu en kon VVc op verdiende gelijke hoogte komen. Na een misverstand prikte Der Bomber ( hij speelt op zijn goeie ene been ( van de 3 ) nog beter dan menig ander ) ook zijn kool binnen 2 - 1 en het was tijd voor rust. Hard nodig om de koppies fris te maken, want we gingen steeds meer als een stel pupillen uit onze posites lopen. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.)

Pupillen D – E – F & Meisjes: Voorzitter: Loes Pijpers  (06) 23344757 - Wedstrijdsecretaris: Loes Pijpers  (06) 23344757 Scheidsrechters: Sven Kuit  (0297) 560016 - Toernooicom.: Frank van der Veer  (06) 11921493 Technisch coördinator: Klaas Vreugd  (06) 13594861 - Coördinator D: Jeroen Bruning  (06) 55816055 Coördinator E: Pablo de Ruiter  (06) 50992888 - Coördinator F: Wil Gieling  (06) 20550591 Hoofdtr. 2e jrs D: Stefan Van Grieken  (06) 46615016 – Hoofdtr. 1e jrs D: Yassine El Hamami  (06) 49628512 Hoofdtrainer 2 jrs. E: Wim Rölng  (06) 21278291 - Hoofdtrainer 1e jrs. E: Jerrol Elburg  (06) 30207804 Hoofdtrainer 2e jrs F: Jan van Schouten  (06) 21221255 & Roger van Vliet  (0297) 560858 Hoofdtrainer 1e jrs. F: Linda van Beek  (06) 19108296 - Mini’s: Ferdi Rademaker  (06) 13923785 Aankondiging Trainerscursus F/E pupillen De trainerscursus F/E pupillen zal op de volgende vrijdagavonden gaan plaatsvinden: 15 okt., 12 nov., 26 nov., en 10 dec.. : Zie voorin de Kwieke Tijger voor meer informatie.

9


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 3

Dinsdag, 14 september 2010

Allen, Gelukkig is het tot nu toe eigenlijk op de belangrijkste momenten heerlijk weer geweest, maar de herfst nadert en dan wordt het buiten toch al gauw w at frisser. Zoals ook in de eerste Kwieke Tijger gemeld, ben ik absoluut bereid om de coördinatie van het openen van de kantine tijdens trainingsuren op werkdagen op mij te nemen, maar dan heb ik het ook echt over coördinatie. Dit betekent dat ik van alle ouders van met name mini’s, F en E pupillen hulp verwacht. Op maandag, dinsdag en donderdag is of Tom of ik zelf op het terrein met kantine tas en sleutel. We kunnen openen en gaan dan weg. Dit betekent dat volgens onderstaand rooster 2 van de ouders van h et aangewezen team een uurtje voor koffie, thee en limonade zorgt. (hooguit aangevuld met tosti’s of hotdogs, maar daar houdt het mee op). Keuken is verder gesloten en geen alcohol tot 19.00 uur. Even onderling uitmaken wie er gaan staan, bij voorkeur per beurt 2 ouders, niet vanwege de drukte, maar dat er geen problemen ontstaan als 1 van de 2 onverwacht niet kan. Aan het eind van het uur komt de avondploeg en zo niet, dan alles afsluiten en zorgen dat de tas met sleutels weer bij 1 van ons komt. Wij late n bij afgifte weten waar wij zijn. Op woensdag geldt hetzelfde, maar omdat het meer uren zijn is er sprake van wisseling van de wacht. Wisselen kost 30 seconde, dus je hoeft echt niet eerder aanwezig te zijn en vertrek is echt aan het einde van het traini ngsuur. Als het bekend is, dat er geen aflossing is, dan wel even op tijd beginnen met het sluiten van de kantine. Mochten er ouders zijn van D pupillen die ook wekelijks op het terrein aanwezig zijn en af en toe een uurtje willen helpen, dan hoor ik het g raag. Laten we met z’n allen proberen dit werkend te krijgen, zodat we aankomende winter weer warm en droog staan en kunnen genieten van een kopje koffie of thee. Vragen of suggesties hoor ik graag, loespijpers@gmail.com - 06-23344757 Groetjes, Loes Dag Datum maandag 13-9-2010 dinsdag 14-9-2010 woensdag 15-9-2010 donderdag 16-9-2010 maandag 20-9-2010 dinsdag 21-9-2010 woensdag 22-9-2010 donderdag 23-9-2010 maandag 27-9-2010 dinsdag 28-9-2010 woensdag 29-9-2010 donderdag 30-9-2010 maandag 4-10-2010 dinsdag 5-10-2010 woensdag 6-10-2010 donderdag 7-10-2010 maandag 11-10-2010 dinsdag 12-10-2010 woensdag 13-10-2010 donderdag 14-10-2010 maandag 18-10-2010 dinsdag 19-10-2010 woensdag 20-10-2010 donderdag 21-10-2010

14.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

F5 F6

handbaltoernooi

mini'& F10

F7 F6

voetbalschool

mini'& F10

F8 F6

voetbalschool

mini'& F10

F9 F6

voetbalschool

mini'& F10

F11 F6

voetbalschool

mini'& F10

F12 F6 F6 op donderdag indien gewenst

18.00-19.00 E5 E1 E3 F14 E8 E2 E4 F1 E7 E9 E6 F2 F6 E10 E11 F3 E12 F14 E13 F4 E15 F15M E14 E1

voetbalschool in overleg Legmeervogels D1 - HBC D1 7-1 De eerste competitie weds trijd van het nieuwe seizoen begon voor de D1 uitstekend. In de eerste minuten werd gelijk druk op de verdediging van HBC gezet waarbij een paar kansen werden gecreëerd die helaas net doel misten. Toch lukte het HBC door de verdediging heen te breken en ze lfs in de 12 e minuut te scoren, 0 -1. Na de schrik van het tegendoelpunt werden de jongens feller en werd de ene na de andere aanval opgebouwd. In de 21 e minuut scoorde Yoric de gelijkmaker na een knappe voorzet van Mitchel. Gelijk daarna scoorde Roy P. me t zijn linkerbeen snoeihard door het midden, 2 -1. De laatste 5 minuten van de 1 e helft waren spannend met een mooi genomen vrije trap van Mitch die knap werd gehouden door de keeper van HBC. Een afstandschot van Rick lande op het dak van het doel. Een aanval van achteruit van Mitch via Mitchel naar Tim leverde helaas geen doelpunt op maar in de laatste minuut voor rust scoorde Tim heel mooi na een opnieuw strakke voorzet van Mitchel, 3 -1. In de 2 e helft kregen de jongens de smaak te pakken. Mitchel scoorde al in de 3 e minuut 4-1. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.) Legmeervogels D2- Roda'23 D3, eindstand: 3 -1 Voetbal is simpel je bent op tijd of je bent te laat. Als je te l aat bent moet je eerder vertrekken (Cruijff) Roda 23 trad aan met GROTE jongens. De eerste helft hadden onze mannen last van enige buitenspel momenten, dat is nog steeds wennen. Aanvallend over rechts, goed opgebouwd vanuit achter verliepen redelijk tot goed. Maar Roda was een, aan de mannen gewaagde, tegenstander. Een prachtig 1ste doelpunt van Milo (een speler van Roda probeerde nog a la Suarez, WK wedstrijd tegen Ghana, het doelpunt tegen te houden) gaf een beetje lucht. En terwijl Roda veel gebruik maakte van de handjes schoot Milo gewoon 2 -0. Door de gladheid van het veld kon Roda terug komen met 2 -1 en zo gingen we de rust in. Werd er voor de rust goed gebruik gemaakt van de flanken, na de rust leek een soort spons onze mannen naar het midden op te zuigen. De tegenstander was véél in bal bezit. Moeizaam, maar tactisch gespeeld kwam 10


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 3

Dinsdag, 14 september 2010

via Davey de stand op 3 -1. Man van de wedstrijd is deze keer Ogan; Keihard gewerkt, goed zichzelf vrij gespeeld, prachtige passen gegeven. Pancratius D3-Legmeervogels D3 : in de 2e helft gelijkspel! De 3e bekerwedstrijd voor onze mannen. Nog zoekende naar de goede opstelling en de eerste jaars D3 -spelers nog wat onwennig met een groot veld, had de D3 de eerste 2 wedstrijden verloren, maar ze gingen het opnieuw proberen. D e eerste helft was moeilijk voor de D3, ze stonden zwaar onder druk en kregen niet de kans de voorhoede te bereiken. Grote ruimtes tussen de verdediging, middenveld en aanval zorgden ervoor dat Pancratius alle ruimte had om te voetballen en te counteren, w aardoor de D3 bij rust met 6 -0 achter stond. En toen kwam de 2e helft, ja, die was heel anders. De linies speelden korter op elkaar, waardoor Pancratius veel meer moeite had met onze D3. Het werd nog wel 7-0, maar toen was de maat vol. De D3 begon grip te krijgen op de wedstrijd en na een goeie pass van Lars V scoorde spits Diego het eerste tegendoelpunt, 7 -1. Dit had hij zijn vader beloofd, ja, wat je beloofd moet je doen. Pancratius maakte 8-1, maar weer counterde de D3 er vandoor na een goeie pass van Ka i. Weer Diego, helaas lukte het deze keer niet. Even later weer een couter, pancratius greep de noodrem. Penalty. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.) Legmeervogels D3- AFC D7 (4-1) Met mooi weer, goed veld en een goede scheids begonnen we zonder onze coach Piet (met een hamstringblessure) lekker vroeg tegen AFC D7. Voordat we het goed en wel en de gaten hadden stonden we binnen een minuut al met 0 -1 achter. Gelukkig werden we hierdoor wakker geschut en weer een minuut later scoorde Diego voor ons. 1.1en nog geen 2 minuten gevoetbald. Hierna liep het de rest van de eerste helft gelijk op met wat betere kansen voor ons. Met gevaar voor eigen leven hield Kevin vlak voor rust de stand nog op gelijke hoogte. Na rust waren wij de betere van de 2 ploegen. Al na 2 minuten was het weer raak voor ons. Na een uitval van Mischa die nog door de keeper werd gevloerd, scoorde Diego 2-1 voor ons. AFC kwam nog wel terug met een tegenaanval en een bal op de lat maar wij wisten goed stand te houden. Lars (Verheul) scoorde vervolgens met een mooi schot uit de 2e lijn 3 -1. Daarna nog een goede aanval maar helaas, net over. Mischa scoorde uit een counter nog 4 -1 wat tevens de eindstand was. Jongens, lekker gevoetbald en goed samen gespeeld. We zijn op de goede weg. Volgende week tegen RKDES weer zo. En natuurlijk niet te vergeten; Kees bedankt als invalcoach. KDO ME1 - Legmeervogels ME1 2-16 Vandaag een spannende dag... de eerste competitie wedstrijd met dit meidenteam en wel uit tegen KDO. De girls hadden er echt zin in, buiten de zonnenstralen wat het weer betreft, straalden ze allemaal stuk voor stuk. Helaas waren Joy en Robin afwezig. Met in de eerste helft Bente op doel begonnen ze aan de wedstrijd en al snel werd het eerste doelpunt gescoord. De moeders hadden weinig tijd om te kletsen aan de kant want ze moesten de doelpunten tellen, dat ging achter elkaar door. Bente had het erg rustig in haar doeltje en zat alles goe d in de gaten te houden, zoals het tellen van de vele vaders van KDO die maar IN het veld liepen om hun spelertjes te adviseren om te proberen balbezit te kunnen krijgen. Na de rust ging Luna op doel zodat Bente ook even lekker kon voetballen en weer ging en de meiden af van spoor. Er werd leuk overgespeeld en ook de meiden die voor het eerst meededen gingen lekker met de rest mee. Meiden, was een genot om naar jullie te kijken, dit ruikt naar meer.... Een grote ME1 Fan. Legmeervogels E1 - Verrichtingen in de bekerpoule Na een aantal oefenwedstrijdjes en de openingswedstrijd tegen de E2 was het de hoogste tijd voor duels "om het echie". In de bekerpoule heeft de E1 aangetreden tegen JAU E1, Pancratius E2 en Amstelveen E1. De eerste wedstrijd begon de E1 erg goed, maar moesten ze nog wel aan elkaar wenn en. Trainer Wim heeft een iets gewijzigd speelplan voor ogen, en dat kost tijd om onder de knie te krijgen. De jongens moesten onderling ook nog wat wennen aan elkaar. JAU E1 heeft ook een goed team en na een sterke start viel onze E1 iets terug en kon JAU E1 er met de winst (3 -5) van door gaan. De 2e wedstrijd op woensdagmiddag uit in Badhoevedorp ging al iets beter. De jongens vonden elkaar en er werd dan ook een prima overwinning geboekt van 3 -7 na een achterstand van 2 -0! De laatste partij tegen Amstelv een E1 was er duidelijk sprake van niveauverschil. Dit werd al na enkele minuten duidelijk toen het al 3 -0 stond. Het werd uiteindelijk 17-0 en vrijwel elke E1 vogel vond het net. De grootste verrassing kwam later die dag toen we hoorden dat JAU E1 verloren had van Pancratius. Onze E1 is door in de beker! D Legmeervogels E1 - Zeeburgia E1 - 9-2 (5-0) - competitie Vandaag ging het echt beginnen, de competitie voor de E1 in Hoofdklasse D. He? Daar staat toch Legmeervogels E2? Ja dat klopt. Omdat de KNVB he t niet om kon ruilen speelt onze E1 als E2 in de Hoofdklasse D en onze E2 als E1 in de Hoofdklasse C. Ja, als je het nog 5x opnieuw leest snap je het. Met een heerlijk nazomer zonnetje kwamen de E1 \'ers opgewekt om 08.15 uur de kleedkamer binnen. Een enkel ing zat in de verkeerde (; -)) maar dat mocht de pret niet drukken. Snel over in de concentratiemodus want er wachtte een sterke tegenstander, Zeeburgia E1. Onze E1 begon echt bloedscherp en in no time was het 1 -0 met een mooie knal van Tommy. En ze gingen gewoon op dezelfde wijze door. Geconcentreerd en positioneel sterk. Het hele team vocht voor elkaar en dat was te merken. Zeker voorin had Zeeburgia sterke spelers maar ze kwamen niet in de buurt van Vincent. Er werd goed druk gezet en aan de bal varieerden we veel. De goals vielen als rijpe appelen, waaronder mooie schoten van afstand van Dino en een vrije trap in het kruis. Inde rust waakte de coaches voor concentratieverlies. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.) Legmeervogels E1 - BFC E1 Zaterdag 11 september, mooi weer, begin van de competitie. De oorspronkelijke E2 speelt als E1 zijn eerste wedstrijd tegen BFC uit Bussum. De Vogels komen goed uit de startblokken en door een schot van Stijn op de paal komen we bijna op voorsprong. Daarna neemt BFC het initiatief over en het blijkt een sterke tegenstander te zijn met technische spelers, maar Lars houdt zijn doel schoon met 2 uitstekende reddingen. Nadat Tom nog een keer net naast schiet, word slordig verdedigen afgestraft door BFC, 0 -1. Kort daarna schiet Luuk uit een vrije trap net over, gevolgd door een uitstekende aanval van BFC, 0 -2, waarna de rust volgt. Tweede helft speelt de E2 meer als team en wordt er feller gespeeld waardoor er over en weer kansen zijn, helaas kunnen wij de achterstand niet meer goedmaken en blijft het 0 -2. 11


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 3

Dinsdag, 14 september 2010

Ondanks het verlies een mooi begin van de competitie te gen een sterke tegenstander met vooral een goede 2e helft. Op naar volgende week. Coen Lodder RAP E2- Legmeervogels E2 (0-12) Ja wat moet je hier over schrijven. Doelpunten parade!!!!! Maar ook leuk om een keer mee te maken. Wie weet hoe zwaar we het nog gaan krijgen. Het eerste doelpunt liet niet lang op zich wachten want na bijna 2 minuten was het al 0-1 door Rutger. Na een lange rush van Luuk werd het al snel 0 -2. Om de tegenpartij even op adem te laten komen bleef het tijdelijk even rustig. Ook handig om een papier en pen erbij te pakken want ik zag al dat dit lastig voor mij zou worden. Thyme zorgde voor 0-3, Rutger na een mooie pass van Thyme voor 0-4, Gianni voor 0-5, en daar was onze topscoorder Rutger weer 0-6, en jawel Rutger 0 -7, En na een mooie combinatie met Stan was het weer Rutger 0-8, Gianni na mooie combinatie met Rutger 0 -9, Tom zorgde voor een mooi rond getal 0 -10. Tussen door niet te vergeten een geweldige redding van Lars en hield zijn doel schoon. Ja zelfs Stan met een solo va n achteruit zorgde voor 0-11 en een snoeiharde vrije trap van Tom zorgde voor de eindstand 0-12. Maar zonder het harde werken van Coen en Stijn waren we niet aan de 12 gekomen. Op naar de volgende ronde. Jong Aalsmeer United E2 - Legmeervogels E3 (2-3) Woensdag 1 september speelde de E3 haar 2e bekerwedstrijd. Het bleek uiteindelijk een wedstrijd met ee n lach en een traan. De eerste helft speelden we een beetje terughoudend met te weinig druk, en wisten we elkaar niet altijd even goed te vinden, waardoor de tegenstander een aantal keren de kans kreeg om zich vrij te spelen. Morris, voor het eerst sinds lange tijd weer als laatste man, moest er nog even aan wennen om de tegenstander niet te ver uit te laten komen. Het eerste doelpunt door JAU werd gelukkig afgekeurd, omdat de scheids al had gefloten, maar niet snel daarna werd het 1-0 voor JAU. Onze keeper Bob stond standvastig in zijn doel en had ook echt een paar mooie reddingen. Jesper deed meerdere goeie pogingen op het doel, die jammer genoeg niet resulteerden in een doelpunt. Luc, de nieuwkomer vanuit de E-4 in ons team, speelde prima en probeerde goed druk te zetten. Stefan voerde een mooi trucje uit, waardoor hij de tegenstander op het verkeerde been zette. Ons eerste doelpunt werd gescoord do or Davey. Echt een pracht schot ! (volledig verslag.: www.legmeervogels.nl - red.)

Argon E3 - Legmeervogels E3 (3-8) Na een voortvarende opening van het seizoen tegen de E4 en mooie bekerwedstrijden tegen Pancratius (8 -2 winst) en Aalsmeer (2-3 winst), was er afgelopen zaterdag voor de E3 feitelijk de bekerpoulefinale tegen en bij Argon E3. Deze eveneens eerstejaars van Argon hadden ook de eerste 2 wedstrijden gewonnen, dus de winnaar zou door gaan. Evenals bij Aalsmeer was het veld zeer slech t doordat het gras veel te hoog stond. Dat haalt heel veel snelheid uit het spel en doet zelfs de rechtgeaarde voetballiefhebber verlangen naar het kunstgras bij LMV. De eerste paar minuten van de wedstrijd was het voor de E3 even zoeken naar de juiste sne lheid van de bal op dit veld. Vervolgens kwam de E3 op stoom. Bij balbezit werd heel behoorlijk over de zijkanten gespeeld, bij balverlies moet nog beter het veld klein gemaakt worden want des te eerder kun je de bal weer veroveren. De eerste helft werd af gesloten met een ruime voorsprong na mooie goals van diverse spelers. Het begin van de tweede helft was wat slap maar daarna pakte de E3 de draad weer op en werd er opnieuw flink gescoord. Uiteindelijk stokte de teller bij 8 -3 en gaat de E3 door in de beke r. Een uitstekende seizoensopening dus van de E3. Blauw Wit E2 - Legmeervogels E4 3-4 (1-1) Om 10:15 op deze zonnige septemberochtend was dan eindelijk de aftrap van de competitie. De mannen van de Legmeervogels waren er helemaal klaar voor. Versterkt me t een nieuwe keeper, omdat onze eigen keeper voorlopig bij de E3 moet keepen en met een nieuwe coach langs de kant, gingen ze vol goede moed van start. Al snel werd duidelijk dat Blauw Wit vooral erg fysiek was en dus moesten de jongens van de Legmeervogel s hun voetbalkwaliteiten tonen. Het eerste doelpunt voor de Legmeervogels werd al snel gemaakt, maar helaas volgde de gelijkmaker ook vlug. Met een 1-1 stand gingen we de rust in en na wat drinken en instructies van de coach kon de 2e helft beginnen. Weer een snelle goal en opnieuw de voorsprong, die vervolgens ook nog uitgebouwd werd naar 1 -3. Blauw Wit werd steeds fysieker en scoorde de 2-3, maar de jongens van de Legmeervogels lieten zich niet uit het veld slaan en maakte de 2 -4. Vlak voor tijd kwam Blauw Wit nog terug, maar gelukkig werd er bij een eindstand van 3 -4 in het voordeel van de Legmeervogels afgefloten. Met rode hoofden van de inspanning kwamen de mannen van het veld af, ze hadden lekker gevoetbald en goed spel laten zien, kortom een goed begi n van de competitie! Legmeervogels E6 - Legmeervogels E7 3-8 (oefen) Vandaag staat de oefenwedstrijd tegen Legmeervogels E7 op het programma. Het lijkt lekker nazomerweer, toch staat er een behoorlijk fris windje. Fabio staat in de eerste helft op doel, Emilio neemt zijn honneurs de tweede helft waar. Omdat Ottavio vandaag 9 jaar geworden is, mag hij de aanvoerder zijn. Ben begint als reserve. Thomas, Ottavio en Luc vormen de achterhoede. Stijn, Emilio en Sanny bevolken de voorhoede. De E6 gaat voortvaren d van start. Bij de eerste aanval scoort Stijn 1 -0. Maar de E7 stelt al snel orde op zaken: de 1 -1, 1-2 en 1-3 laten niet lang op zich wachten. Emilio neemt in de 18e minuut de aansluiter voor zijn rekening: 2 -3. Even later schiet hij net langs de keeper. Ondanks het feit dat Fabio een puike wedstrijd keept, kan hij de 2 -4 niet beletten. In de tweede helft loopt de E7 nog verder uit: 2 -5, 2-6,27 en 2-8 vliegen Emilio om de oren. Het zit de E6 niet bepaald mee: een kopbal tegen de lat, een misser van Ben, e en redding van de keeper op een inzet van Stijn en de paal die een afstandsschot van het feestvarken Ottavio keert. Tegen het eind van de wedstrijd zweeft een aantal ballonnen hoog over, maar de voetballers hebben er geen oog voor. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.)

Legmeervogels E7 best of the rest. Het voetbalseizoen is ook voor de E7 weer begonnen, de afgelopen weken zijn er oefenwedstrijden gespeeld tegen Legmeervogels teams. Helaas waren er geen bekerwedstrijden voor ons gepland dus werd de strijd aangegaan tegen de E8, E5 en E6 van LMV. Deze wedstrijden zijn door de E7 met 8 -1, 3-2 en 8-3 gewonnen. Het goede spel van het vorige seizoen werd al snel weer opgepakt, het overspelen, positie houden, een stevige verdediging en vele mooie aanvallen resulteerde in drie dik verdiende overwinningen. Dit seizoen heeft de E7 met Wouter een vaste keeper. Ook Jasper kwam erbij zodat samen met Dennis, Youp, Lucas, Senza, Mirco, Nick de competitie in de 2e klasse aangegaan kan 12


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 3

Dinsdag, 14 september 2010

worden. Alleen Sander zal er v oorlopig nog niet bij zijn vanwege zijn gebroken arm. De eerste wedstrijd tegen de E8 was best even wennen na de lange vakantie periode en nog geen trainingen maar dit hinderde niet om er direct een goede wedstrijd van te maken met een duidelijke overwinni ng. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.) RKAVIC E4 - Legmeervogels E9 1-6 Na een lange zomer en w at oefenpartijtjes was het dan eindelijk zover. De eerste wedstrijd van de nieuwe competitie tegen de E4 van Rkavic. Onze jongens ( m.u.v. Pim ) stonden om 8.30 uur weer te trappelen van ongeduld om op deze mooie dag weer te mogen spelen. De opstelling: Yannick in het doel. Armin, Rivano, en Edwin in de verdediging. Jorian op het middenveld en Lorenzo, Oussama en Quinten in de voorhoede. Na het eerste fluitsignaal werd het al snel duidelijk dat de LMV de bovenliggende partij was. M.u.v. 2 serieuze aanval len van Rkavic werd het gehele eerste bedrijf gespeeld op de helft van de tegenstander. LMV kreeg vele kansen maar kon deze nauwelijks omzetten in doelpunten. Alleen Rivano kon met een hard schot de ruststand op 1 -0 brengen. Na de rust ging het gelijk ee n stuk beter, al snel kopte Oussama op aangeven van Edwin de 2 -0 binnen. De 3-0 kwam op naam van Lorenzo. Na een mooie actie van Jorian die 3 man voorbij ging en de bal voor het doel kreeg, kon Quinten de 4 -0 binnen schieten. Rkavic kwam wat terug in de wedstrijd en kon er nog 4 -1 van maken. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.) Eerste wedstrijd Legmeervogels E13 seizoen 2010/2011 Nu de transfer markt is gesloten gaat de voormalige halve F6 door onder de naam E13. Zayd terug naar Rijsenhout Thomas naar de E6 - Pawan naar Dubai - En Jens na veel bellen en mai len toch nog een jaar in de F, wat jammer! Maar met 3 nieuwe jongens (Taha,Jay en Hidde) ging de harde kern (Daniel,Teun, Lars(u), Morvan, Lars(a) en Noah) met goede moed verder. Na twee oefenpartijtjes tegen de E14 bleek al snel dat Hidde het wel door had : overspelen en meelopen en dan krijg je de bal weer terug en dan schieten maar, als het kan. Taha en Jay moeten nog wat wenen aan dat schieten, maar dat komt vanzelf wel want ze zijn gedreven genoeg. De start was met Morvan in het doel, Daniel en Lars (u) achter, Taha en Teun in het midden en Lars(a) en Hidde voorin. Vervelend voor het middenveld, dat steeds naar voor en naar achter rennen en na de ramadan en een suikerfeest gaat je dat niet in de koude kleren zitten dus na 15 min met steken in je zij komt Jay erin, hij is er klaar voor! Het was toen al 2 -0 want Lars (a) speelde tijdens de oefenpartijtjes nog wel af, maar nu ging het erom en dan maak je ze zelf. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.) Legmeervogels F1- KDO F1 10-2 Vandaag was het dan eindelijk zo ver . Nadat afgelopen zaterdag de bekerwedstrijd tegen Rap F1 was afgelast, kon er vandaag gevoetbald worden. KDO F1 werd al direct verrast door de vele gevaarlijke aanvallen van de mannen van Legmeervogels F1. Het voelde goed langs de kant, dat eerste doelpun t zat er aan te komen. Na een minuut of acht werd voor het eerst gescoord. Er werd hard gewerkt, Legmeervogels was voortdurend in de aanval. Met een stand van 4 -1 gingen de jongens pauzeren. De tweede helft was een vuur van schoten op doel. Het werd uitein delijk 10-2. Met beter overspelen (vooral de laatste 10 minuten) had de uitslag nog gunstiger kunnen zijn. Desondanks een hele mooie uitslag voor een eerste echte wedstrijd! Rap F1- Legmeervogels F1 0-5 Bij de 2e bekerwedstrijd was LMV F1 te gast bij Rap F1. Vanaf het begin was LMV goed op dreef en meer aan de bal dan Rap. Ze waren zichtbaar een stuk sterker en al snel volgde er in de eerste helft 3 prachtige doelpunten voor de LMV. Rap probeerde zich daarna te herstellen door het tempo iets op te voer en waardoor het een paar keer gevaarlijk werd voor het doel van de LMV. De goed spelende laatste linie van de LMV hield echter stand en wist ook keer op keer de aanvallers van bruikbare ballen te voorzien. De 2e helft drukte de LMV met steeds beter positie spel RAP steeds verder terug waardoor er nog twee geweldige doelpunten gescoord werden. Ondanks de slechte conditie en gladheid van het kunstgrasveld van RAP, heeft de LMV F1 laten zien dat ze een gemotiveerd team zijn waar de ouders en toeschouwers nog veel plezier aan gaan beleven! Pancratius F3 - Legmeervogels F3 Wat is het toch leuk om in het beker toernooi mee te doen. Dit zijn toch de wedstrijden die er toe doen, uit naar Badhoevedorp! Ook deze wedstrijd was weer een zeer spannende partij voetballe n. De tegenstander Pancratius was zeer aan ons gewaagd, deze mannen konden er echt wel wat van. Wij hadden in het begin wat moeite met de kracht van onze tegenstander. Gelukkig konden wij de score openen met een fantastische hoekschop die in het doel verdw een 0-1. Daarna werd het lastig, Pancratius kwam goed terug, met name een paar spelertjes die het op hun heupen kregen en we moesten verdedigend er alles aan doen, helaas: 1 -1. Het werd daarna zeker niet gemakkelijker maar gelukkig konden we net voor de ru st de score weer onze kant op buigen. Na goed storen in de aanval werd het 1 -2. Dit was duidelijk een van de wedstrijden waarbij het lastig voorspellen was wie de winnaar zou worden. Na de rust kwam onze tegenstander iets beter uit de startblokken, het wer d weer gelijk. Gelukkig kwamen daarna weer de momenten voor ons, er werd veel beter als team verdedigd en als team aangevallen. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.) Legmeervogels F3 - RKDES F2 Op deze mooie zonnige zaterdag was het weer een mooie spannende wedstrijd die de jongens van de F3 en RKDES F2 ons voorschotelde. RKDES kwam beter uit de startblokken al sne l werd het 0-1. Dit doordat we de tegenstanders toch gewoon lieten schieten, terwijl de Leiders nog gewaarschuwd hadden! Volgende wedstrijd gewoon vanaf het begin goed opletten hÊ! Maar toen we eenmaal wakker waren ging de machine lopen. Voorin na een goe de hoekschop van Camiel (onze assist kampioen) kon Jordy scoren (1 -1). Kort daarna weer op aangeven van onze man op links, wij hebben geen problemen met die positie, kon Dylan intikken (al moet daar niet te licht over worden gedacht!) 2 -1. Dezelfde Dylan k on Stan ook heel goed bedienen bij de volgende goal (3 -1). Het laatste gedeelte van de 1ste helft was duidelijk voor ons. Natuurlijk zijn het niet alleen de aanvallers die het werk doen, het zijn altijd de verdedigers Vicent, Lars en Robin die 'aan de basis' van elke aanval staan. Met als laatste barrière (voor de tegenstanders dan) onze Gijs, hij voorkwam met goed uitkomen een aantal zekere tegendoelpunten. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.) 13


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 3

Dinsdag, 14 september 2010

Nieuw Sloten sv F2 - Legmeervogels F4 (0-2) Na drie bekerwedstrijden dan nu de eerste competitiewedstrijd tegen Nieuw Sloten sv F2 . Het team had er weer echt zin in en zocht na de aftrap gelijk te aanval op. Tim o, Bart en Wouter probeerde keer op keer ondersteunt door Rick voor het doel te komen. Helaas lukte het de tegenstander de aanvallen af te slaan. Maar, in de laatste 5 minuten van de 1ste helft ontstond na een hoekschop, voor Legmeervogels, enige verwarrin g voor het doel van Nieuw Sloten. Milan maakte hier dankbaar gebruik van en tikte de bal langs de doelman in het net. Nieuw sloten was duidelijk niet blij, met de achterstand, en voerde druk in de laatste paar minuten behoorlijk op. Gelukkig raakte de verd edigers, Tom , Rick en Vincent, niet in paniek en wisten echte doelkansen te voorkomen. Hoewel de tegenstander af en toe probeerde van afstand te scoren, ging deze schoten langs het doel of eindigde in de handen van Can, de doelman. In de tweede helft werd over en weer de aanvallen af gestopt. De aanvallen werden wel steeds gevaarlijker, omdat bij beide partijen de vermoeidheid een rol ging spelen. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.) Nieuw Sloten sv F2 - Legmeervogels F4 (0-2) Na drie bekerwedstrijden dan nu de eerste competitiewedstrijd tegen Nieuw Sloten sv F2 . Het team had er weer echt zin in en zocht na de aftrap gelijk te aanval op. Timo, Bart en Wouter probeerde keer op keer ondersteunt door Rick voor het doel te komen. Helaas lukte het de tegenstander de aanvallen af te slaan. Ma ar, in de laatste 5 minuten van de 1ste helft ontstond na een hoekschop, voor Legmeervogels, enige verwarring voor het doel van Nieuw Sloten. Milan maakte hier dankbaar gebruik van en tikte de bal langs de doelman in het net. Nieuw sloten was duidelijk nie t blij, met de achterstand, en voerde druk in de laatste paar minuten behoorlijk op. Gelukkig raakte de verdedigers, Tom , Rick en Olivier, niet in paniek en wisten echte doelkansen te voorkomen. Hoewel de tegenstander af en toe probeerde van afstand te scoren, ging deze schoten langs het doel of eindigde in de handen van Can, de doelman. In de tweede helft werd over en weer de aanvallen af gestopt. De aanvallen werden wel steeds gevaarlijker, omdat bij beide partijen de vermoeidheid een rol ging spelen . (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.) Legmeervogels F9 - Legmeervogels F13 0-7 Zaterdag 4 september, de tweede en laatste oefenwedstrijd voordat de competitie begint. Nadat de eerste wedstrijd tegen de F11 met goed spel was gewonnen, moesten de heren van de F13 nu aantreden tegen de F9. Na een stroeve eerste 10 minuten waarin erg rommelig gespeeld werd en iedereen van zijn plek ging en de bal wilde hebben was het ook niet verwonderlijk dat linksachter Alex het eerste doelpunt maakte. De ban was gebroken en er kwam wat meer rust in het spel. Jesse ging een paar keer goed door over de achterlijn en Jelmer speelde goed aan de linker kant. Na een pass van Nicolai benutte David zijn snelheid en schotkracht door met een hard schot van rechts de 2 -0 binnen te schieten. Achterin stond Teun, inmiddels bijna alleen, de uitvallen van de F9 onschadelijk te maken. Ook Caden en Malky stonden verdedigend hun mannetje veroverde op het middenveld veel ballen. Bij een 3 -0 ruststand aan de limo en aanwijzingen van de coach. De tweede helft ging flitsend van star t, Derk gleed door de verdediging en maakte de 4 -0. Na de snelle 5-0 kwam er een periode met veel slecht uitgespeelde kansen. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.)

ZSGO/WMS F2 - Legmeervogels F9 Na enkele, naar ik heb horen zeggen, moeizame oefenwedstrijden mochten onze jongens de wei in voor hun eerste competitiewedstrijd. Tegenstander was het altijd lastige \"Zonder Samenspel Geen Overwinning & Wilskracht Maakt Sterk\" (ik heb het echt niet verzonnen). Aan de manier hoe onze jongens het veld betraden, kon je zien dat ze er zin in hadden. Net als de profs de den ook zij aan een goede voorbereiding (keeper inschieten, elkaar de al toespelen). Als ze dat ook zo in de wedstrijd doen dan belooft het wat. Maar al gauw bleek dat we daar nog even niet op moesten rekenen. Wilskracht was er wel genoeg, ze gingen duels aan, veroverden ballen, verloren ze ook weer, kregen zo nu en dan een tegendoelpunt, maar ze bleven enthousiast, ze bleven proberen het doel van de tegenstander op te zoeken. En af en toe dacht ik \"Nu gaat het lukken \", naar de snelheid van hun laatste ma n zat ons steeds dwars. Ondanks het verlies (met de uitslag wil ik u hier niet belasten) ga ik toch tevreden naar huis. OkĂŠ, er valt nog genoeg te verbeteren, maar ergens moet je beginnen. En als die jongens het spelletje gaan zien en dat combineren met di e eerder genoemde wilskracht, dan heb ik er alle vertrouwen erin dat het goedkomt....Toch jongens? Sup Porter Legmeervogels F14 begint het seizoen heel goed! Zaterdag 11 september is de nieuwe competitie voor de F14 van Legmeervogels begonnen. De F14 is het allerjongste Legmeervogels-team en is gevormd door 10 jongetjes uit de mini's van het vorige seizoen. Na een aantal zeer goede oefenwedstrijden begon het dan nu voor het "echie". Er moest aangetreden worden tegen de F8 van RKDES. Een beetje gespannen zaten de spelertjes in de kleedkamer te luisteren naar de tactische bespreking. Voor de wedstrijd werden er eerst team-foto's gemaakt en daarna kon er afgetrapt worden. In het doel stond Daniel van Vliet. In de verdediging voor hem, stonden Robin Wakkers en Rody Hoogduijn. Rens Janmaat, Ayoub Elkaddouri en aanvoerder Sven Kas waren op het middenveld te vinden. Voorin zorgen Bart Duikersloot en Samuel Abel voor het aanvallende gevaar. Rohan Sassen en Jayden Zschuschen waren de wissels. Legmeervogels F14 schoo t uit de startblokken en liet er geen twijfel over bestaan, om de 3 punten gewoon in Uithoorn te houden. Na een verre uitrap (wind tegen) van keeper Daniel, rende Samuel langs alle verdedigers van RKDES en schoot onhoudbaar de 1 -0 binnen. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.)

DSS F19M tegen Legmeervogels F15M (MF1) De competitie is vandaag voor de MF1 van start gegaan. De eerste uitwedstrijd tegen DSS F19M in Haarlem. De meiden hadden er na een paar weken trainen weer helemaal zin in en onder een prima zonnetje ging de eerste helft voortvarend van start. Isabelle wist 1 en 2 -0 te scoren. De meiden van DSS kwamen terug met 2 -1 en opnieuw wist Isabelle te scoren. De 4 -1 ( vlak voor rust) was een prachtig staaltje van samenspel: Een uitgooi van Florien kwam terecht bij Chimene, die de bal doorgeeft naar Charlotte. Charlotte zet de bal voor naar Isabelle en : 4 -1! Goed gedaan ! Na de rust kwam DSS terug naar 4 -2, Megan Lotgerink scoort een prima 5 -2, Isabelle tekent voor de 6 -2 en dan weten de meiden van DSS nog een keer uit te breken en wordt het 6 -3. Megan Houtsma maakt het af met 7-3! Een goed begin meiden, ga zo door! 14


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 3

Dinsdag, 14 september 2010

A – B & C junioren: Voorzitter: Loes Pijpers  (06) 23344757 - Wedstrijdsecretaris : Sjaak van der Tol  (06) 47816058 Technisch coördinator: Jeroen Roest  (06) 53246552 - Coördinator A & B: vacant Coördinator C: Alex Drost  (06) 50648056 - Hoofdtr. 1e jrs, A : Johan Kraaikamp  (06) 23875881 Hoofdtrainer 2e jrs A: Enrique Zschuschen  (06) 55387438 - Hoofdtr. 1 jrs. B: Herman van Hoek  (06) 20704023 Hoofdtr. 2e jrs. B: Victor Herrendorf  (06) 27432469 - Hoofdtr. 1e jrs. C: Marciano Vermeer  (06) 47457190 Hoofdtr. 2e jrs. C: Bas Groenveld  (06) 53849144 - Hoofdtr. keepers: Herman van Hoek  (06) 20704023 Techniektrainer D & C: Mohamed Boussatta  (06) 28778947 Oproep voor scheidsrechters om junioren wedstrijden te fluiten. Voor de wedstrijden van de junioren teams A1(zo) t/m A4, B1(zo) t/m B3 en C1(zo) t/m C6 totaal 13 teams zijn momenteel niet zoveel scheidsrechters beschikbaar om al deze wedstrijden te fluiten. Wie o wie meld zich aan om zondags een wedstrijd voor de jeugd te fluiten. Gaarne melden bij Sjaak van der Tol, tel.: 0297 560901 of via email Sjaak@vandertol.info . Zolang ik niet de beschikking heb over scheidsrechters voor alle wedstrijden zullen de leiders/trainers van de junioren teams zelf voor een scheidsrechter moeten zorgen of zelf moeten fluiten. Legmeervogels B1 (za) - SO Soest B1 (0-0) 0-1 In sommige wedstrijden heb je al snel het gevoel dat welke ploeg het eerste doelpunt maakt, de wedstrijd gaat winnen. Dit was dus het geval in de wedstrijd van onze B1 junioren. Veel uitgespeelde kansen waren er in deze wedstrijd niet. Beide ploegen wilde een hoog tempo spelen, wat vaak ten koste ging van de zuiverheid in de opbouw. Vele pogingen strandden dan ook op halverwege de helft van de tegenstander. Misschien had Legmeervogels in de eerste helft een penalty kunnen krijgen, maar de scheid srechter wilde daar niet aan. Al met al een terechte 0 -0 ruststand. De tweede helft eenzelfde beeld in de wedstrijd, en daar waar de tijd vorderde namen de fouten in de opbouw verder toe. Legmeervogels had ook nog de pech dat zij in de tweede helft veel g edwongen moesten wisselen, wat natuurlijk niet gauw leidt tot meer stabiliteit in de ploeg. Soest was middels een afstandschot nog het dichtst bij een doelpunt, maar Mike redde met een fraaie actie. Tot 8 minuten voor tijd leek de wedstrijd in 0 -0 te eindigen, echter via een teruggelegde bal van de achterlijn wist een Soest speler in een vol doelgebied zijn voet tegen de bal te duwen: 0 -1. De resterende tijd gokte Legmeervogels op een goedvallende bal voor het doel van de tegenstander, echter zoals de eind stand al verraad veranderde er niets meer in de score. Het begin van de competitie heeft helaas geen punten opgeleverd, echter met de aanwezige kwaliteit in de ploeg gaan er nog mooie dingen gebeuren. Het seizoen is immers nog heel lang....... JSV Nieuwegein B1 - LMV za B1 (0-0) 1-3 De tweede competitiewedstrijd mocht de B1 aantreden tegen de voorlopige koploper JSV Nieuwegein. Deze wedstrijd betekende tevens het debuut van de twee broertjes Martins, kort genoemd "Li" en "Lu". Legmeervogels had de eerste helft een veldoverwicht, wat echter niet tot doelpunten leidde. Tot de 16 lukte de combinaties aardig, maar een goede eindpass ontbrak om de score te kunnen openen. Achterin stond de organisatie goed, zodat heel erg weinig werd weggegeven. Een dubbelblanke r uststand legde nog maar eens de nadruk op waar het bij de B1 aan ontbrak, namelijk het scoren van doelpunten. De tweede helft gaf aanvankelijk een zelfde beeld weer als de eerste helft. Na 12 minuten maakte onze achterhoede de enige grote fout in de wedstr ijd, en tegen alle verhoudingen in werd dit direct afgestraft door de Nieuwegein aanval: 1 -0. Weer stond de B1 achter, en nu was het maar afwachten hoe de tot dan toe moeilijk scorende ploeg dit zou oppakken. De ploeg bleeft voetballend proberen kansen te creeren, en 7 minuten na de domper van het JSV doelpunt was het Lilingho die vanaf rechts naar binnen trok en vanaf 20 meter met zijn linkerbeen de Nieuwegein doelman het nakijken gaf: 1 -1. Voor Legmeervogels leek dit doelpunt bevrijdend te werken, want am per 3 minuten later was het de deze wedstrijd veel opkomende vleugelverdediger Sander die binnen de 16 onregelementair werd afgestopt: de strafschop werd door Noud binnengeschoten wat een 1 -2 voorsprong betekende. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.)

Legmeervogels C1 zat - IJsselmeervogels C1 4 -2 Vandaag was het zover, de eerste wedstrijd van de competitie. Een kans om rustig aan de competitie te beginnen is er niet, we moeten meteen aan de bak tegen het zeer sterke IJsselmeervogels. We beginnen wat onrustig aan de wedstrijd en het is duidelijk dat IJsselmeervogels gekomen is om te winnen. Al vrij snel echte r staat Kim Zethof oog in oog met de keeper van de tegenstander, maar de eerste zware overtreding is een feit. Kim wordt hard van achteren neergeschopt. IJsselmeervogels opent even later de score, en onze jongens en meiden staan voor een moeilijke taak. Ee n prima schot van Chelly Drost dat door de keeper van de tegenstander niet op waarde wordt beoordeeld brengt de stand weer gelijk, 1-1. Door pech achterin komt de tegenstander echter weer op voorsprong, maar nog voor de rust brengt Kim Zethoff Legmeervogels weer langszij. Hoewel IJsselmeervogels de betere ploeg blijft in de eerste helft, houdt Anko Smit Legmeervogels in de wedstrijd. Verschillende kansen van Legmeervogels worden op schandelijke wijze door een zeer partijdig vlaggende grensrechter om zeep ge holpen. Na de rust verhardt de wedstrijd, maar al snel blijkt dat we vandaag niet hoeven te verliezen. We komen iets beter in het spel. Halverwege de tweede helft komt Mike Bosse erin. Een supersub, want al binnen twee minuten scoort Mike de 3 -2. De tegenstander raakt duidelijk gefrustreerd en Nick Wijnhout wordt terwijl de bal al weg is hard onderuit geschopt. Gelukkig kan hij verder spelen, want een minuut later wordt Mike Bosse op z \'n enkel getrapt in de 16 meter. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.) Legmeervogels C6 Vandaag dan de 1e competitiewedstrijd, tegen Roda C8. Een ploegje met wat grotere jongens er in maar waar we zeker kansen tegen hadden. Om te winnen van dit soort tegenstanders moet je in elk geval met een goede instelling het veld in gaan, en dat was nu juist ons probleem de 1e helft. Er liepen jongens rond die de indruk gaven er geen zin in te hebben 15


0 uur

De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 3

Dinsdag, 14 september 2010

waardoor we steeds te laat waren en veel duels verloren. De bal werd niet echt weggewerkt en we de kansen die we zelf kregen deden we ook te weinig mee omdat we gewoon te slap waren. Roda wist hiervan te profiteren en stond bij de pauze dan ook met 0 -4 voor. De tweede helft een heel ander team in het veld, er was inzet er werd goed gevoetbald en we speelden veel op de helft van Roda. Er kwamen kansen maar die waren helaas niet aan ons besteedt, we hebben echt moeite om te scoren. Roda scoorde de 0 -5, maar daarna kwam toch de verdiende treffer voor de C6. Het hadden er nog meer kunnen zijn maar verder dan 1 -5 kwamen we niet. Jongens, volgende week 2 helften volledige inzet dan moet het zeker gaan lukken! Henk

Handbal: Voorzitter: Ribut Abdulrasjid  (0297) 561 061 – Secretaris: Ria de Jong  (0297) 566 698 – Penningmeester: Martin Frankvoort  (020) 6435925 – Tech. Zaken: Henk v.d. Greft  (0297) 562 366 Wedstr.secr. senioren: Esther Oudendijk  (0297) 568 720 – Wedstr.secr.Jeugd: Carla van Laar  (0297) 534 478 – Ledenadministratie: Carla van Laar  (0297) 534 478 – Scheidsr. contact pers.: Anita Abdulrasjid  (0297) 561 061 Sponsorcomissie: Vacant Trainingstijden m.i.v. heden DS1/2 selektie dinsdag/donderdag 20.00 – 21.30 uur. DS3 dinsdag 20.30 – 21.30 uur. DR maandag 20.00 – 21.00 uur. DA1 dinsdag 20.00 – 21.30 uur. donderdag 19.30 – 21.00 uur. DA2 dinsdag 18.30 – 19.30 uur. donderdag 18.30 – 19.30 uur. MB1 donderdag 18.30 – 20.00 uur. MC1 maandag 19.00 – 20.00 uur. MC2 maandag 18.00 – 19.00 uur. MC1/2 woensdag 18.30 – 19.30 uur. Kantinerooster!!!!!! Zorg dat dit onderling geregeld wordt, we hoeven dit seizoen maar 1 keer per team in de kantine te staan!!!! Zaterdag 18 september 2010 08.00 – 13.30 uur Dames 2 Zondag 19 september 2010 13.00 – 18.00 uur Ouders MC2 De coaches kunnen even contact opnemen met Ineke Legez ( Ineke.legez@hotmail.com ) voor het aantal mensen dat nodig is. Wellicht staat het al vermeldt in de kwieke tijger bij het kantinerooster. Laat haar ook even weten wie er komen!!! Openingstoernooi 9/10 oktober 2010 voor de jeugd Het openingstoernooi wordt dit jaar niet gehouden in Sporthallen Zuid. Deze was niet beschikbaar. De C-jeugd speelt in de Bloemhof, Aalsmeer De B-jeugd speelt in de Calandhal, Amsterdam -Osdorp De A-jeugd speelt in de Waterakkers, Heemskerk, Als je met je team hieraan mee wilt doen stuur dan voor 20 september een mailtje naar carlavanlaar@ versatel.nl. Geef dan meteen op wie er bereid is om te fluiten. Uitslagen 1/2/4/5/7 september 2010 VOS 1 – DS2 17 -07 DA2 – Najaden1 DS1 – Westsite 1 18-12 MB1 – HSV 1 DS2 – Havas 1 10-28 MC1 – DSS 2 DA1 – Fortissimo 1 11-17 DR 1 – HVBS 1

34-08 08-11 03-16 04-10

Uitslagen 28 september 2010 Vido 1 – DS 1 17 -12 Volendam 2 – MB1 Nieuwegein1–DS 2 06-09 Wijk aan Zee 1 – MC1 Vido 3 – DS 3 11 -04 HSV 2 – MC 2 Fidelitas 1 – DA 1 03-24 DSG 1 – DR 1 Zeeburg 2 – DA 2 09-14

10-04 07-11 05-04 07 -09

Competitieprogramma vanaf woensdag 16 september 2010 t/m dinsdag 28 september 2010. Donderdag 16 september 2010 DR1 Legmeervogels 1 Zaanstreek 1 Randhoorn Zelf 20.00 uur

19.15 uur

Zaterdag 18 september 2010 MC2 Zeeburg 3 Legmeervogels 1

Diemen

10.30 uur

09.15 uur

Zondag DS1 DS2 DS3 DA2 MB1 MC1

Zeeburg 1 Zeeburg 2 Zeeburg 4 Monnickendam 1 Legmeervogels 1 Legmeervogels 1

Randhoorn Randhoorn Randhoorn Randhoorn Weeren Riekerhaven

Ginkel/Slot W.T. Meijer Zelf Zelf

14.00 uur 12.40 uur 10.05 uur 15.10 uur 10.00 uur 10.00 uur

Trainer 11.45 uur

Westsite

Randhoorn

Zelf

19.30 uur

18.45 uur

19 september 2010 Legmeervogels 1 Legmeervogels 2 Legmeervogels 3 Legmeervogels 2 VOC B3 Westsite 1

Dinsdag 21 september 2010 DA1 Legmeervogels 1

16

14.30 uur 08.45 uur 09.00 uur


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 3

Donderdag 23 september 2010 DR1 Legmeervogels 1 DSOV 1

Randhoorn

Zaterdag 25 september 2010 MC1 Legmeervogels 1 DSOV 1 MC2 Legmeervogels 2 We Have C3 DS2 Legmeervogels 2 HVBS 1

Randhoorn Randhoorn Randhoorn

Zondag DS1 DS3 DA1 DA2 MB1

26 september 2010 Legmeervogels 1 Legmeervogels 3 Legmeervogels 1 Legmeervogels 2 Legmeervogels 1

Dinsdag 28 september 2010 DR1 DSG 2

Baarn DSG 2 Havas 1 Aristos 2 VOS 1

Legmeervogels 2

Randhoorn Randhoorn Randhoorn Randhoorn Randhoorn

Sloten

Dinsdag, 14 september 2010

Zelf

20.00 uur

19.15 uur

Grootveld/Pranger

11.00 uur 11.50 uur 19.30 uur

10.30 uur 11.20 uur 18.45 uur

Arts/Arts Zelf Zelf Zelf Zelf

14.00 uur 15.20 uur 11.10 uur 12.25 uur 10.00 uur

19.00 uur

Trainer 14.45 uur 10.15 uur 11.45 uur 09.30 uur

18.00 uur

Goede winst voor Legmeervogels Dames 1 tegen Westsite Tegen Westsite onze 2e veldwedstrijd. Nu een lekker zonnetje maar ook het gemis van een aantal speelsters. Ook nu weer werd het team aangevuld door 3 junioren, Loeki, F loor en Nadesja speelden een prima partij mee, bedankt daarvoor. Het werd een spannende eerste helft, er werd wel een voorsprong genomen, maar net als vorige week hadden we moeite dit vast te houden. Aanvallend wilde het best wel lukken, maar verdedigend m aakten we af en toe wat foutjes en kon Westsite er aardig doorheen komen. Ruststand was 10 -9 in ons voordeel. De tweede helft liepen we wat verder weg en hadden we vooral veel kansen nodig om te scoren. Maar omdat we nu de verdediging prima op orde hadden lukte het ook de tegenstander niet om te scoren. Toen het bij ons wel ging draaien was Westsite verder kansloos, we kwamen op 17-10 waarna er toch nog wat tegendoelpunten kwamen. Uiteindelijk werd er na een prima wedstrijd met 18 12 gewonnen. Legmeervogels Dames 1 verliezen van VIDO Tegen de kampioen van vorig jaar moesten we proberen om de ongeslagen reeks voort te zetten. Vido is een goed en sterk team dat wel van aanpakken houdt, maar er zeker niet van houdt om aangepakt te worden. Dan gaan ze piepen e n zeuren. In de eerste helft konden we het lang volhouden, we begonnen sterk aan de wedstrijd, scoorden mooie doelpunten en wisten het achter goed dicht te houden. een kleine voorsprong was het gevolg die we lang vast konden houden. Toch wist Vido nog voor de pauze een voorsprong te pakken. De sfeer was toen al wat minder vanwege een aantal vervelende overtredingen van vido die niet gezien werden door de scheidsrechter die het vandaag alleen moest doen. Ruststand 8-5 in ons nadeel. De tweede helft werd er o m en om gescoord en bleef het verschil gehandhaafd. Ook na een rode kaart aan onze kant en een blessure die Marion de rest van de wedstrijd aan de kant hield bleven we goed doorgaan. Het was soms wat te onrustig en gehaast, maar er was zeker veel inzet en we kwamen tot op 2 punten. Helaas kon de tegenstander de laatste minuten het verschil toch uitbreiden naar 5 doelpunten wat zeker niet verdiend was. Laten we hopen dat we hiervan leren om slimmer te worden, maar aan de inzet heeft het zeker niet gelegen. Vos – Legmeervogels 2 17 -7 (7-4) & Legmeervogels 2 - Havas 8-28 (4-12 ??) Deze week 2 wedstrijden gespeeld, en allebei helaas verloren. We zijn zoals iedereen wel weet vorig jaar kampioen geworden, en dus gepromoveerd naar een hogere klasse. We wisten van te voren dat het heel zwaar zou worden. Er is dan ook afgesproken er een leuk seizoen van te maken en gewoon lekker te handballen. En proberen om niet helemaal afgeschoten te worden. Tijdens het openingstoernooi van Legmeervogels zijn we eerste geworden . Afgelopen woensdag moesten we uit spelen tegen Vos, dit is het team waar dames 1 haar kampioenswedstrijd van heeft verloren. We wisten dus dat het zwaar ging worden. De eerste helft ging eigenlijk best heel goed, dat kun je ook zien aan de ruststand. Vooral invalster Iris wist het net vaak te vinden. In de tweede helft gingen we chaotischer spelen en lange ballen geven wat eigenlijk niet kon. Dit werd aan de andere kant meteen afgestraft waardoor het verschil meer en meer werd. Ook hebben we denk ik wel 2 0x op de paal en lat geschoten, het zat dus ook niet echt mee. Vandaag speelden we tegen Havas. Ook deze wedstrijd begonnen we best ok. Helaas hebben we het niet kunnen volhouden. We denken dat we nu de zwaarste tegenstanders al hebben gehad, dus op naar v olgende week! We maken er gewoon wat van! Als het maar leuk blijft. We moeten blijven trainen en de lol er in houden dan komt het goed. Invalsters Myrthe, nadesja en Iris heel erg bedankt voor jullie hulp. Ria en Ribut bedankt voor het coachen. Susan die nu eindelijk een eigen shirt heeft bij dames 2. (bedankt Esther!!) Venus Nieuwegein 1 - Legmeervogels 2 (4-5) 6-9 Vandaag moesten we tegen Venus Nieuwegein, zonder Bianca, zij is gisteren getrouwd, GEFELICITEERD!!!! Maar MET Jamie op doel begonnen we aan d eze wedstrijd. Behalve dat Jamie op doel stond ipv Bianca waren we vandaag voor het eerst met ons eigen team. En het ging goed he dames!!! De eerste helft was het vooral heel spannend. Het ging erg gelijk op. En naar mate de wedstrijd vorderde ging de verd ediging steeds beter staan in de tweede helft en werden de aanvallen ook beter. Jamie stond als een dijk te keepen, en de ballen gingen er nu WEL in ipv op de lat/paal enz. Ondanks dat de bal steeds nat was en dus glad, konden we elkaar vandaag goed vinden . Diana was vandaag zo licht als een veertje (ben je altijd hoor Diana) maar vandaag viel dat extra op omdat ze gewoon echt letterlijk een paar keer opgetild werd, wat er wel heel grappig uit zag maar natuurlijk niet mag. Al vond de dame die het deed dat z e niets deed! Het was een leuke wedstrijd, leuke tegenstander ook en vooral leuk omdat we hebben gewonnen!!!!!! Aangezien deze dames van tegenstanders die wij nog gaan krijgen dik gewonnen hebben, bied dit perspectieven voor ons zoals Edith al zei. De mannen van de meesten dames konden het niet geloven, sja dan moeten ze maar komen kijken he! Jamie heel 17


De Kwieke Tijger

Jaargang: 16

Nummer: 3

Dinsdag, 14 september 2010

erg bedankt voor het keepen je was super!! Na de wedstrijd nog heerlijk aan de quacamole en tortilla chips van Edith heerlijk!! Tot dinsdag of donderdag op trainen! Groetjes Suus. Ps ik ga echt voor Valkenburg hoor dit jaar!! :P :P Vido 3 - Legmeervogels 3 11-4 Zelden twee zo verschillende helften gezien als vandaag. Ging in de eerste helft bijna alles goed en scoorden we lekker uit de breaks, na de tropisc h fruitthee (stand 3 -3)lukte er bijna niets meer. Wel gingen sommigen als hindes over het veld, maar daar scoor je geen doelpunten mee. Gelukkig ging er in de laatste minuten nog eentje van ons in, de grootste wens van Yverl. Dus die hebben we dan tenminst e tevreden gekregen. Bedanken we Ingeborg en Wilma voor het meespelen, zo vroeg al helemaal naar Purmerend. En...er is dinsdag geen trainen ! Nr. 10 Legmeervogels C1 - DSS C2 3 - 16 (1-7) DSS was voor ons een te sterke tegenstander dat werd al snel duide lijk. Die meiden kunnen allen goed handballen en weten alle kansen goed af te maken. Maar ook onze meiden hebben goed spel laten zien. Jullie gaan steeds beter samenwerken in de verdediging. De aanvallen zagen er leuk, er wordt goed overgespeeld als iemand vrij staat. Er waren mooie kansen om op doel te gooien soms, worden ze niet gezien of benut. Maar ook vandaag waren er mooie schoten op doel helaas kregen we er niet meer dan 3 in. Wijk aan Zee C1 - Legmeervogels C1 7 - 11 (3-5) Op deze vroege zondagocht end moesten we tegen de meiden van Wijk aan Zee. Deze keer zonder Julia en Astrid en helaas is Kiki ook nog geblesseerd. Maar gelukkig wilde Monique weer mee doen. Onze keepers Anouk en Pascal hebben ook allebei een helft meegedaan. Zo hadden we gelukkig t och een wissel. Vanaf het begin van de wedstrijd speelden we heel goed samen. Helaas werd de bal soms onderschept, maar er werd ook dan hard gewerkt voor de bal. Er werd goed samengespeeld en met schoten van afstand en gepingel scoorden we in de eerste hel ft 5 keer. (3-5) Kim kreeg nog een duw en lag aardig open maar kon gelukkig al snel weer mee doen. In de tweede helft gingen we goed verder. Met goed samenspel konden we nog 6 keer scoren, we kregen nog wel een paar ballen tegen maar gelukkig gingen we nu gewoon door zodat we winnend af konden sluiten. Het was een leuke wedstrijd om te spelen ook al was het soms wel balen dat de scheids niet alles zag. Onze fans langs de kant zeiden te hebben genoten van het samenspel. Jessie Legmeervogels C2-Volendam C5 Zaterdag 28 augustus was het zover. Na het openingstoernooi en een oefenwedstrijd tegen HSV 2 in De Hoef begon het seizoen nu echt. De mooi gerenoveerde handbalvelden lonkten voor de eerste competitiewedstrijd. Een nieuw team, vorig seizoen nog D-tjes en nu C's, nog niet helemaal compleet geweest bij de trainingen, alles bij elkaar best spannend voor de dames. Om 11.50 zou de wedstrijd beginnen, maar een fikse regenbui gooide roet in het eten, of eigenlijk een beetje teveel water op het veld. Na een kwar tiertje werd het beter en konden de teams van start. De teams waren aan elkaar gewaagd en het begin van de eerste helft ging gelijk op. Volendam was iets meer gedreven en door veel stoorwerk en balverlies eindigde de eerste helft in een 0 -2 voorsprong voor Volendam. De peptalk en het fruit in de rust hebben goed werk verricht want in de tweede helft scoorde Monique 1 -2 en Claudia 2-2. Dat was ook de eindstand van de wedstrijd, met heel veel dank aan Anouk die ook nog een strafworp wist te stoppen en bij de tweede strafworp de tegenspeelster zo bang wist te maken dat zij haar voeten niet stil kon houden ; -). Wel jammer dat we net niet hebben gewonnen, maar aan de inzet en het harde werken van jullie heeft het niet gelegen! Het was een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. Dank jullie wel allemaal!

Futsal: Secretaris: Martijn Gorter  06 – 512 16 996 / m_a_gorter@hotmail.com Wedstrijd secretaris : Bob van Weerdenburg  06 – 149 83 609 / bweerdenburg@caiway.nl datum 24-9-2010

tijd 21:20

wed.nr 3846

thuis team WS 2

uit team Legmeervogels 1

scheidsrechter M. Admiraal

zaal Watertoren de

datum 14-9-2010 24-9-2010

tijd 22:00 21:05

wed.nr 146655 148839

thuis team RKAVIC 3 Legmeervogels 2

uit team Legmeervogels 2 Plein83 18

scheidsrechter P. Menger

zaal Emergo hal Scheg de

datum 13-9-2010 23-9-2010

tijd 21:10 19:55

wed.nr 146855 14626

thuis team RKAVIC 8 KDO 3

uit team Legmeervogels 3 Legmeervogels 3

scheidsrechter C. Zwanenburg H.E.M. Mac-Intosh

zaal Sporthoeve KDO

datum 16-9-2010 24-9-2010

tijd 22:00 19:15

wed.nr 146833 43345

thuis team Argon 7 Legmeervogels 4

uit team Legmeervogels 4 GeuzenM'meer 2

scheidsrechter W. Wormsbecher

zaal Emergo hal Scheg de

datum 15-9-2010

tijd 19:15

wed.nr 146522

thuis team Legmeervogels 5

uit team RKAVIC 26

scheidsrechter J.P.M. Paulen

zaal Scheg de

Als er spelers/sters bijkomen in het seizoen gaarne even melden !!!! Zonder spelerskaart mag je n.l. niet spelen.

18

Kwieke Tijger JG 16 nr, 3  

clubblad, voetbal, handbal, zaalvoetbal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you