Page 1

De Kwieke Tijger

Jaargang:14

Zie volgende pagina’s…


De Kwieke Tijger

Jaargang: 15

Nummer: 8

Dinsdag, 24 november 2009

De Kwieke Tijger, het officiële clubblad van “Legmeervogels”. Legmeervogels, Postbus 173, 1420 AD Uithoorn. Randhoornweg 100, 1422 NE Uithoorn  Clubhuis: 0297 – 563 681 Algemene bankrekening – nr.: Rabobank, nr. 3785.28.289, t nv. Legmeervogels internet: WWW.LEGMEERVOGELS.NL kopij: rschijff@planet.nl HOOFDBESTUUR: Dagelijksbestuur: Voorzitter: Bart Top  0297 – 256 056 /  06 – 51669123 / info@topinterim.net Secretaris: Fons Fronik  0297 – 561 553 / afronik@caiway.nl Penningmeester: Jan Weber  0297 – 560 692 / penningweber@tiscali.nl Algemen zaken: Paul Legez  06 – 546 253 95 / paul.legez@live.nl Overige afdelingen : Zater- en zondagsenioren: Hans Heere  0297 – 567 787 – j.heere@kpnplanet.nl Jeugdvoetbal: Jeroen Bruning  06 – 225 259 43 / jeroenbruning@hotmail.com Manager Jeugdopleiding: Klaas Vreugd  06 – 135 948 61 / manager@legmeervogels.nl Hoofd. Tech.zaken: Jeroen Roest  06 – 532 465 52 / hoofdtz@legmeervogels.nl Handbal: Ribut Abdulrasjid  0297 – 561 061 Futsal: M. Gorter  06 – 512 16 996 - m_a_gorter@hotmail.com Ledenadministratie: Sjaak van der Tol  (0297) 560 901 Uitsluitend schriftelijk hier afmelden en wijzigen, andere meldingen worden niet geacht te zijn gedaan. (Postbus 173, 1420AD Uithoorn of sjaak@vandertol.info)

Bezorging “De Kwieke Tijger”: Margriet de Pauw  0297 – 533892 (na 19.30uur) mdepauwbrands@hotmail.com Sponsoring: sponsering@legmeervogels.nl Dennis van Soest  06 – 467 77 222 Kantinebeheer: Rob van Setten  06 – 146 64 284 / rob.vansetten@gmail.com Materiaalbeheer voetbal: Wim Röling  0297 – 567 157 / rolingw@caiway.nl Activiteiten commissie: lmv.sportenspel@live.nl Supporters vereniging: Corresp. adres: Jan Stolwijk  0297 – 567 754 Club van 100: Frans Lakerveld  0297 – 567 182 - RABO: 36 35 89 368

TERREIN AFKEURINGEN Bij de lokale omroep RiCK FM op iedere zaterdag om 08.00, 08.30, 09.00, 09.30 en 10.00 uur en zondag om 08.30, 09.00, 09.30, 10.00 en 11.00 uur, telkens na het (lokale) nieuws. U kunt RiCK FM ontvangen via het kabelnet van Uithoorn op 99.0 of Caiway digitale radiokanaal 829. Via de ether is RiCK FM te ontvangen op FM 106.3. Bij mogelijk algehele afgelastingen kunt u ook kijken op teletekst pagina 603 NED1/2/3. District West 1. Zie ook www.legmeervogels.nl . De redactie van de Kwieke Tijger behoudt zich het recht in samenspraak met het bestuur om bepaalde ingezonden copy niet te plaatsen.

Mededelingen: Uitkomen Kwieke Tijger De volgende Kwieke Tijger komt uit, over 2 weken, op dinsdag 8 december. Maar let op!: De laatste Kwieke Tijger van

2009 komt uit op dinsdag 15 december 2009!!! Krijtlijnbrigade Zaterdag 28 november Zaterdag 5 december

Jan Smit en Aad v.d.Hoort Edwin Meijer en Carel Kruijer

Van het bestuur: Kort verslag Algemene ledenvergadering gehouden op 9 november 2009 Aanwezig via de presentielijst: 37 leden . Naast de gebruikelijke punten als opening, jubilarissen, notulen van de ledenve rgadering van 25 mei 2009 zijn de volgende punten behandeld: - Verslagen secretaris over het jaar 2008 -2009 goedgekeurd. - Voorts werden goedgekeurd de verslagen van de zaal -, jeugden seniorenvoetbal. - Fons Fronik werd bij acclamatie weer gekozen als secretar is. Het voorstel van het DB om te komen tot een uitbreiding van het DB met Paul Legez is na discussie door de vergadering goedgekeurd. Ook tegen het voorstel om het hoofdbestuur uit te breiden met Rob van Setten (kantinezaken) en Dennis van Soest (sponsoractiviteiten) waren uiteindelijk geen bezwaren. - Financieel verslag en kascommissie: de vergadering toont zich tevreden na beantwoording van enkele vragen met het financieel verslag en het verslag van de kascommissie en complimenteert de penningmeester met het resultaat. - Ook de begroting voor het seizoen 2009 -2010 werd na enige discussie goedgekeurd met een vijftal stemmen tegen. - Via een voorstel van de voorzitter werd er gepeild in hoeverre extra kosten voor de zondagselectie ten laste van de vereniging kon worden gebracht. De vergadering was van mening dat dit alleen kon indien de kosten volledig gedekt werden door sponsors enz., dus op geen enkele manier ten laste zouden komen van de normale exploitatiekosten van de vereniging. Na de rondvraag kon de voorzitter om 21.43 uur de vergadering sluiten. Fons Fronik, Alg. secretaris

PRIJSAANPASSINGEN KANTINE Ten gevolge van o.a. verhoogde inkoopprijzen en accijns op alcoholische dranken ontkomt ook onze vereniging er niet aan haar verkoopprijzen in de kantine aan te passen. Gelukkig hebben wij de meeste artikelen niet in prijs behoeven aan te passen. De nieuwe verkoopprijzen gaan in per zaterdag 28 november aanstaande, check de aangepaste prijslijst in de bar voor details. De kantine commissie. Randhoornweg / parkeerplaats Op de afgelopen Algemene Leden Vergadering is de vraag gesteld hoe het stond met de situatie bij de ingang van ons sportpark, al jaren geleden (sinds de definitieve invulling van de Randhoornweg en de parkeerplaats) is daar een zeer gevaarlijke situatie ontstaan en we hebben dat al bij diverse gelegenheden 1


De Kwieke Tijger

Jaargang: 15

Nummer: 8

Dinsdag, 24 november 2009

naar voren gebracht bij de gemeente. In het begin ontkende men glashard dat er een gevaarlijke situatie was maar geleidelijk gaf men aan dat de gekozen oplossing inderdaad gevaarlij k was en dat aanpassing noodzakelijk was. Wij als Legmeervogels hebben ook aangegeven hoe je de situatie op een betrekkelijk eenvoudige manier veel kindvriendelijker/verkeersveiliger zou kunnen uitvoeren. Vorig jaar tijdens de besprekingen over het kunstgr as heeft men aangegeven er iets aan te gaan doen maar dat was helaas in 2009 niet meer mogelijk gezien het ontbreken van budget maar men gaf aan dat het opgenomen zou worden in de planning voor 2010. Eind september hebben wij via een brief aan de gemeente gevraagd hoe de stand van zaken is maar naast de ontvangstbevestiging van de brief hebben wij nog geen reaktie ontvangen en binnenkort zullen wij opnieuw contact met de gemeente hierover opnemen. Tijdens eerder genoemde ALV kwam naar voren dat het wellicht zou helpen als leden en dan met name leden met jonge kinderen een brief zouden sturen naar de gemeente om ook vanuit die kant te wijzen op de gevaarlijke verkeerssituatie bij de ingang van ons sportpark. Bij deze dus het verzoek massaal de gemeente hierov er aan te schrijven om zodoende een oplossing te versnellen. Zodra wij meer weten houden wij U op de hoogte. Paul. Afkortzaag Met financiĂŤle middelen van de Club van 100 en de Supportersclub hebben wij een prachtige afkortzaag kunnen aankopen, geen ge wone maar eentje die ook geschikt is om metalen zoals aluminium en zelfs ijzer kan afkorten. De eerste klus zit er al op want van de kokerprofielen van de oude ballenvangers hebben we vier prachtige zitbanken kunnen maken, over recycling gesproken !! Prachtig afgezaagd, door Piet gelast hebben we nu stevige banken voor bij het handbalveld, met een lik verf van de bekende kleur zal dat begin volgend jaar als de handbal weer bij ons komt spelen een prachtig gezicht zijn en natuurlijk voor de toeschouwers een ideale plek om hun teams aan te moedigen. Op de foto's ziet U de nieuwe afkortzaag, de fabricage en het uiteindelijke resultaat. Club van 100 en Supportersclub, namens de on derhoud- en reparatieploeg hartelijk dank. Paul.

Verjaardagen: 24 november 25 november 26 november 27 november 28 november 29 november 30 november 01 december 02 december 03 december 04 december 05 december

Sergio Drenth Enrico Derriks, Iris Houtkamp Dave Bijl, Jan van Soest, Tim Streefkerk, Menno Webbers Dennis van Zwieten Killian Phelan, Melissa Smits Rob van Dijk, Daan van de Huffel, Omar Idris Jordy Felthuis, Loes Pijpers, Mark Pronk, Denise van der Jagt Arie Geudeke Iman Griffith, Rowan Hogenboom, Wouter Kloos Roy Beszelsen, Myrthe Polfliet Bastiaan Claus Jasper Andringa, Jesper van Duuren, Lars de Groot, Melle de Hertog, Mitchell Kamsteeg, Youri Koster, Jaydey Marinus, SINTERKLAAS 06 december Aad van Diemen, Randy Koopman, Stan Tjassens 07 december Jitze Dobber, Casper Schuiteboer

2


De Kwieke Tijger

Jaargang: 15

Nummer: 8

Dinsdag, 24 november 2009

Kantine diensten: Openingstijden kantine " Legmeervogels"; Bij afgelasting is de kantine gesloten. Maandag : 18.00 - 22.00 uur * Donderdag : 18.00 - 22.00 uur * Zaterdag : 08.30 - 18.00 uur Dinsdag : 18.00 - 22.00 uur * Vrijdag : 19.00 - 22.00 uur* Zondag : 09.00 - 18.00 uur Woensdag : 19.00 - 22.00 uur * (*) Bij wedstrijden minimaal 1 uur voor aanvang van de wedstrijd Datum en aanvang activiteit Woensdag 25 november 19.00 uur 20.00 uur Donderdag 26 november 19.00 uur Vrijdag 27 november 17.00 uur 18.00 uur Zaterdag 28 november 8.00 uur 13.00 uur Zondag 29 november 9.00 uur 13.00 uur Maandag 30 november 19.00 uur Dinsdag 1 december 19.00 uur Woensdag 2 december 17.00 uur 19.00 uur Donderdag 3 december 19.00 uur 20.00 uur Vrijdag 4 december 19.00 uur Zaterdag 5 december 8.00 uur 13.00 uur Zondag 6 december 9.00 uur 12.00 uur Maandag 7 december 19.00 uur Dinsdag 8 december 19.00 uur 19.30 uur Woensdag 9 december 17.00 uur 19.00 uur 20.00 uur

Barbezetting oktober/november 2009

Activiteiten

Rob v. Setten

KNVB trainerscursus TC3 trainingen LMV 023 – Swift O23

Frans Lakerveld

Trainingen

HB personeel

HB sinterklaasfeest Trainingen, pupillencursus

Marjon de Haan, Astrid Zi jlstra, Mary v. Vliet, Ingrid Heemink, Voetbal ouders D5(3x) Joke Cramer, Stien Justus, Marianne Schijf, Voetbal ouders D4(4x)

Competitie wedstrijden

Ria Heere, Wil Abma, Voetbal ouders F13(3x) Rob v. Setten, Voetbal heren VE2(6x)

Competitie wedstrijden

Ria Schijf

Trainingen

???

Trainingen vergadering DB

Rens Jan v. Ossewaarde

KNVB MO13 KNVB trainerscursus TC3 trainingen

Jose Halpenny

Trainingen Jeugdcommissie VB

Paul Legez, Sjaak v.d. Tol

Trainingen

Jacobien Rijnbeek, Corien Drost, Ineke Legez, Voetbal ouders D7 (3x) Ineke Legez, Voetbal ouders D10(5x)

Competitie wedstrijden

Frans & Cobie Lakerveld, Maus de Vries, Peter Bramsen en Ineke Legez. Voetbal ouders Zat-A1(3)

Competitie wedstrijden

Ria Schijf

Trainingen

Nico Zijlstra

Trainingen Vergadering DB

Jose Halpenny

KNVB MO23 Trainingen LMV O23

Opgemaakt, zondag 22 november 2009. Voor meer informatie, mailen naar, Ineke.Legez@hotmail.com Ineke Legez, uitsluitend bereikbaar op: 06 24 71 69 89.

Activiteiten: Trekking van de Grote Clubactie 2009: De trekking van de Grote Clubactie 2009 vindt plaats op donderdag 26 november 2009. Vanaf die dag kunt u de trekkingsuitslag vinden op de website: www.groteclubactie.nl . Daarnaast is de trekkingsu itslag ook te raadplegen via de uitslagenlijn: 0900 -258 22 28 (â‚Ź 0,35 per minuut). Uw lotnummer staat vermeld op uw bankafschrift, waarmee middels eenmalige machtiging het lot is afgerekend. Activiteitencommissie 3


De Kwieke Tijger

Jaargang: 15

Nummer: 8

Dinsdag, 24 november 2009

Zondag- & Zaterdagsenioren: Voorzitter: Hans Heere  (06) – 510 801 24 Trainers zondagselectie: Danilo Raciti  (06) 219 64 490 & Jur Geus  (06) 222 441 31 Trainer keepers zondagselectie: Raymond v. Damme  (020) 619 7848 Leiders zondagselectie: Ferry Brouwer  (0297) 565 482 & Sjaak v.d. Tol  (06) 478 160 58 Trainer zaterdagselectie: Michel Duikersloot  (06) 539 555 77 Bij uitwedstrijden wedstrijdformulier inleveren in bakje wedstrijdsecr . zat & zondagsenioren in het wedstrijdsec retariaat. Categorie A: Zondag 1 en 2, Zaterdag 2 Categorie B: Zondag 3 en 4 , Zaterdag 3,4 veteranen 1 en 2 HEREN VAN DE ZATERDAG & ZONDAG SENIOREN VANAF DIT SEIZOEN ZULLEN WIJZIGINGEN DIE NA HET VERSCHIJNEN VAN HET CLUBBLAD BINNENKOMEN WORDEN VERMELD OP DE WEBSITE VAN DE LEGMEERVOGELS BIJ MEDEDELINGEN.

De bal rolt Even ter herinnering. Zondag 27 december 2009 het OLIEBOLLEN VOETBAL - EN KLAVERJASTOERNOOI voor A junioren en senioren. Aanvang 13.00 uur voor de voetballers en het binn en gebeuren het klaverjassen begint om 13.30 uur. De nieuwjaarsreceptie is dan op zondag 3 januari. Wij zijn bezig om op deze dag ook een voetbalwedstrijd te organiseren. Rene van Gogh is daar druk doende mee. Dan even iets over bekerwedstrijden. De KNVB h eeft besloten dat bekerwedstrijden, van jong en oud, als deze worden afgelast en de thuisspelende vereniging beschikt over een of meerdere kunstgrasvelden deze bekerwedstrijden gespeeld MOETEN WORDEN op kunstgras. Dat wil dus zeggen dat als er een bekerwedstrijd op een doordeweekse dag wordt vastgesteld en de grasvelden worden afgekeurd deze bekerwedstrijd MOET uitwijken naar een kunstgrasveld met als mogelijk gevolg dat er dan niet getraind kan worden door de groep die op dat moment op dat veld staat voor trainingen. Dus nogmaals BEKERWEDSTRIJDEN gaan ten alle tijden door, dan hebben wij het over de thuiswedstrijden. Dan worden er ook met ingang van 1 januari 2010 , nieuwe regel van kracht m.b/t ons terras. Er zal een duidelijke afzetting moeten komen. Het n uttigen van alcoholische consumpties buiten, mag dan alleen binnen de hekken van het terras worden genuttigd. Het doet denken aan het Amsterdamse terrassen beleid. Wat wel mag is staand drinken en dat mag weer niet in Amsterdam. Is het wonen in Uithoorn da n toch een voordeel? En trainers, houdt u er vast rekening mee dat in de maand december 2009 de kantine een korte periode helemaal gesloten is. Ook is het niet mogelijk om in deze gesloten periode vergaderingen etc. te beleggen. Er moet gewoon even een rus tpuntje worden genomen. Bij het kantine rooster kunt u lezen wanneer deze periode precies is. Zeker tussen kerst en oud en nieuw (uitzondering zondag 27 december 09 en 3 januari 10.) Uitslagen Zaterdagsenioren Legmeervogels 1 – Muiden 1 Argon 3 – Legmeervogels 2 Legmeervogels ve.1 – A’veen ve.1 Legmeervogels ve.1 – Eenboys ve.1 Legmeervogels ve.2 – Kon.HFC v2 Legmeervogels ve.2 – B’daal ve.3

7-2 3-1 2-3 1-2 1-3 5-2

Uitslagen Zondagsenioren De Dijk 1 – Legmeervogels 1 Legmeervogels 2 – RKDES 2 ABN Amro 2 – Legmeervogels 3 KDO 3 –Legmeervogels 3 Geinburgia 3 – Legmeervogels 5 Sp. A’dam – Legmeervogels 5

0-2 2-2 uitg. 1-1 1-5 afg.

Programma: Zaterdag 28 november 2009 Nr Wedstrijd 067221 Legmeervogels 1 Hertha 1 069604 Legmeervogels 2 SCW 2 132760 Kampong ve.1 Legmeervogels ve.1 132781 DCG ve.2 Legmeervogels ve.2

Aanv. 14.00 13.00 15.00 14.30

Scheidsrechter M.P.Dijkstra H.Courtier N.B. N.B.

Programma: Zaterdag 5 december 2009 Nr Wedstrijd 067220 Legmeervogels 1 Zeeburgia 1 069612 Legmeervogels 2 Volendam 8 132761 Eemboys ve.1 Legmeervogels ve.1 132782 Legmeervogels ve.2 RCH ve.2

Aanv. 14.00 13.00 14.30 14.00

Scheidsrechter J.Tromp H.Courtier N.B. ZELF

Vertrek/ Aanwezig

Vertrek/ Aanwezig

Prgramma 5 e kl.C Zaterdag 28 november 2009 Vliegdorp – OSM’75, KDO – Overamstellievertjes. RAP – Zeeburgia, SDZ – Muiden, Legmeervogels Hertha. +OSO = vrij. Programma 5 e kl.C Zaterdag 5 december 2009 SDZ - Vliegdorp, RAP - Overamstellievertjes, OSO - Hertha, KDO - OSM’75, Legmeervogels - Zeeburgia, Muiden = vrij. Legmeervogels Za 1 komt tegen FC Muiden laat op gang. 7 -2 (2-1) Een fitte zaterdag 1 selectie van de Legmeervogels had na twee weken rust weer zin in een wedstrijd. FC Muiden staat in de competitie op een negende plaats met een doelgemi ddelde van 25 voor en 49 tegen, wist Legmeervogels dat er iets te halen was. Ofschoon onderschatting op de loer ligt, Muiden had toch al 25 keer gescoord in acht wedstrijden. Legmeervogels startte aanvallend in een 4.3.3 en FC Muiden in 4.4.2. opstelling. Beide elftallen namen in de beginfase een afwachtende houding aan. Legmeervogels was om onduidelijke reden zenuwachtig en had moeite om de bal in de ploeg te houden. Nieuwkomer Dingeman van Rietschoten kreeg in de zevende minuut de bal aangespeeld, het was zijn eerste balcontact. Ging als een haas ervandoor richting het Muiden doel. Met een droge knal belande de bal in de korte hoek tegen het net 1 -0. Een mooie opsteker voor Dingeman en Legmeervogels. Daarna breekt er een fase aan waarin 4


De Kwieke Tijger

Jaargang: 15

Nummer: 8

Dinsdag, 24 november 2009

Muiden duidelijk de betere ploeg is. Oorzaak is het onnodige balverlies van Legmeervogels en onzuivere passing. Door goed keeperswerk van Jos van Duykeren weet hij zijn doel tot aan de 31ste minuut schoon te houden. Een hoge voorzet van Muiden bereikt een aanvaller die de ba l mooi, onbereikbaar voor Jos van Duykeren, boven in de hoek kopt 1 -1. Geschrokken van dit tegen doelpunt gaat Legmeervogels wat feller op de bal spelen. Dit heeft in de 44ste minuut resultaat als Nanne Wijbrandi vrij voor het doel staande hard inschiet 2 -1. Dit is tevens de ruststand. Beide teams komen ongewijzigd in de tweede helft het veld op. Muiden heeft de aftrap en zoekt direct het doel van Legmeervogels op. Een schot op doel uit het niets was wel goed voor de 2 -2 in de 46ste minuut. Legmeervogels do et er nog een tandje bij en krijgt veel kansen om weer op voorsprong te komen. De vele mooie aanvallen van Legmeervogels worden door onzorgvuldig afwerken niet beloond. Wouter Frankhuizen krijgt een opgelegde kans om voor een leeg doel in te koppen, kopt helaas voorlangs. In de 63 minuut een vrije schop op de hoek van het strafschopgebied. Wordt strak genomen en door Coen van Weerdenburg ingekopt 3 -2. Dan gaat het even snel. In de 65ste minuut is het Nick Driehuis die voor een leeg doel kan inkoppen 4 -2. In de 71ste minuut weer een vrije schop op 20 meter afstand van het doel. Coen van Weerdenburg ontfermd zich over de bal. Zijn harde schot, onder de opspringende muur door, wordt pas door het doelnet gestopt 5-2. In de 75ste minuut een strak genomen hoekscho p wordt onberispelijk door Coen van Weerdenburg ingekopt 6-2. Muiden heeft moeite om onder de druk uit te komen. Even later krijgt Muiden met behulp van de scheidsrechter de kans om de uitslag een iets dragelijker aanzien te geven door het benutten van een strafschop. Jos van Duykeren, in top vorm, stop de toegekende strafschop. In de 85ste minuut weer een vrije schop aan de zijkant van het strafschopgebied. Weer neemt Coen van Weerdenburg de toegekende vrije schop. Met een curve draait de bal, ongrijpbaar van de keeper, het doel in 7-2. Volgens kenners was het een eigendoelpunt van Muiden. De scheidsrechter vind de stand welletjes en fluit in de 86ste minuut af. Man of the match Jos van Duykeren. Opstelling: Rick Beemdelust, Jos van Duykeren, Nick Driehuis (Bas Righarts 72), Walter Hoffman, Wouter Frankhuizen, Peter Lakerveld, Dingeman van Rietschoten (Tijn Bakker 60), Dave van de Schinkel (Stephan van de Velde 62), Nanne Wijbrandi, Coen van Weerdenburg, Legmeervogels Vet 1. - Sc. Muiden vet 1 4-3 Strooigoed op het veld ..... 1ste wedstrijd na het herfstreces. Voor sommige voelde de voetbal pauze aan als het werken naar een hoogtepunt. Deze wedstrijd ging erom. Zou vet 1. mee blijven draaien in de top van de poule ?? Tevens gaf vet 1 icoon Marco Huel aan dat zijn medisch specialist hem informeerde dat langer voetballen niet verantwoordelijk was. Deze wedstrijd zou dus tevens zijn actieve voetbal carrière afsluiten. Aan afscheidswedstrijden wordt altijd een extra lading gegeven en sommige hadden daarbij in gedachte de catastrofale wedstrijd van Ajax tegen Bayern Munchen als afscheid van El Salvador. Wat zou het bij ons gaan worden ??? Na een redelijk tot goed begin met bijbehorende doelpunten liet vet 1 de tegenstander terug in het spel komen vanwege een aantal afgestrafte foutjes. Tegen het eind van de eerste helft vroeg Marco om zijn publieks wissel om hierna zijn voetbalschoenen voor goed op te gaan bergen. Onder luid applaus van het publiek en spelers kreeg hij zijn verdiende wissel. De tegenstander liet zich hier echter niet door imponeren en kwam al snel gelijk. Met de stand 3-3 op het bord wisten de vogels de alles beslissende 4-3 te scoren. Hiervan was de tegenstander zo onder de indruk dat er door een fanatieke speler verbaal met strooigoed gesme ten werd. Het woord pepernoot werd daarbij zelfs niet geschuwd. Voor de sympathieke spelbegeleider die slechte herinneringen bewaarde aan de goedheilig man was dit het moment om maar af te fluiten. De overwinning was een feit en de punten waren binnen wat een reden was om eens goed te gaan genieten van het gerstenat en bijbehorende bitterballen. Dit smaakte naar meer !

Café “ De Gevel “

Legmeervogels vet 1 - Amstelveen vet 1 (2-3) Op zijn Duits verslagen ... Met wederom 3 wissels aan de kant kon deze wedstrijd beginnen . Via computer analyses was de winst reeds berekend op 60 % kans. Zou dit ook in de praktijk gaan gelden ??? Het begin was wederom goed. Al snel werd de 1 -0 gemaakt. De tegenstander beschikte over een massief sterke spits die onze verdediging aardig bezig hield. Uit een hoekschop werd het al weer snel 1-1. Via een schitterende combinatie wisten de aanvallers van vet 1 het team op voorsprong te zetten (2 -1). De rust stand was echter 2-2 door een goede actie van de spits van Amstelveen. Na de thee vonden de n odige omzettingen plaats met verrassende posities. Zou vet 1 het volhouden ?? Het eerste half uur waren er aan beide zijde weinig kansen. Het laatste kwartier kwam het doel van Amstelveen onder grote druk te staan. Helaas misten de diverse schoten de benodigde precisie en werden enkel andere kansen niet verzilverd. In gedachte had iedereen reeds vrede met de puntendeling zodat in ieder geval de stand in de competitie gehandhaafd kon blijven. Helaas werd het anders. Uit een 5


De Kwieke Tijger

Jaargang: 15

Nummer: 8

Dinsdag, 24 november 2009

aanval van Amstelveen werd een ho ekschop over gehouden waarvan de bal in 1ste instantie nog buiten de 16 kon worden gewerkt. De bal kwam echter weer snel terug. De links half met het Braziliaanse uiterlijk liet zien wat in Zuid Amerika gewoon is. Met zijn rug naar het doel wist hij met zi jn hak een ingeschoten bal achter onze betrouwbare sluitpost te werken. Helaas 2 -3. Onmiddellijk hierna werd er door de foutloze scheidsrechter afgevloten waardoor deze Duitse overwinning met een Braziliaans tintje als gestolen kon worden beschouwd. Niets puntendeling. Het werd dus een verlies. Volgende week beter als de nummer 2 op bezoek komt. Wederom op ons terrein. Legmeervogels Vet. 2 - KHFC 1 - 3 Vandaag voegde ik mezelf maar bij het rijtje afmelders; buikspierblessure, Sinterklaas, wat krijg ik in mijn Schoenendoos, zaterdagwerker, cum laude.......ik koos voor de griepgroep. Na een nacht badend in het zweet en vol gepropt met pillen, leek ik 's morgens op een waggelende paal. Met al die wind zou zou ik me nooit staande kunnen houden op veld 6, dus smste ik de kootsj: succes ! Met een team louter bestaand uit gelijkwaardige spelers moest er tegen de Koninklijke gespeeld worden. Volgens zeggen boden we goed partij, waren we zelfs een groot gedeelte de bovenliggende.....ook wel eens lekker als je zo vaak verliest, toch? Toch kwamen we ondanks onze sterke verdediging met 0 - 1 achter. De voorhoede met scorend vermog en lieten vandaag de mooiste kansen liggen. Krijgen ze de kans, Ton Lensen niet in, John uit de Vahrt, Carel Kraskras naast, benutten ze hem niet. Klaas "Kerlon" besloot na 35 min. al het veld te verlaten met de mededeling: ik heb hier vandaag niets te zo eken.....kon iemand zich niet inhouden door er achteraan te zeggen dat ze dat op zijn werk ook wel eens afvragen! Onze alleskunner Carel Kraskras schoot nog wel de 1 - 1 prachtig in het netje. Vervolgens was hun lastige ???( zeg maar goede ) spits degene die boven het maaiveld uitkwam. Terechte penalty dus 1 - 2. Kort daarna gevolgd door 1 - 3, een lachertje van het kaliber "weggevertje". Na afloop werd de kater weg gespoeld........ Kluwe bedankt voor je positieve inbreng !!! Volgende week staat Bloemendaa l op het menu, kan spannend worden als de afmelders zich weer aanmelden. Hopelijk sturen ze niet hun hockeyers, want daar heben wij er slechts 1 van.... Nr.5, allerlaatste veteraan zonder griepprik Legmeervogels Vet.2 - Bloemendaal 3 5 - 2 Vandaag weer een pot tegen een ogenschijnlijk gelijkwaardige tegenstander gezien de stand. Zoals zo vaak dit seizoen kan het muntje 2 kanten opvallen. We begonnen eerst aan een koffie traktatie van El Capitano ( jammer dat er zo weinig gehoor aan gaven en wee r te laat aankwamen ) welke mij naar later bleek, behoorlijk zwaar op de maag kwam te liggen. De kootsj was niet van plan om gehoor te geven aan de witte zakjes en zette een aantal spelers disciplinaire aan de kant. Met een nieuw centraal duo en 2 kleine c ontroleurs op de back positie ( El Torro en Kees ? van Vliet...) moest geprobeerd worden om de nul te houden. Eigenlijk werden we vanaf de eerste minuut overklast op het middenveld; zij bleven gegroepeerd combineren en wij liepen ons suf. Gelukkig hield Pe ekel zijn hoofd koel en brulde zijn mannen tot scherpte !!!. Geheel verrassend opende wij toch de score na goed doorzetten van Klaas kwam de bal uiteindelijk bij Schoenendoos die scoorde 1 - 0. Helaas verstoorde Bloemendaal onze vreugde al snel en nadat Ke es ?? iemand om de doelman hoorde roepen en zijn hoof introk maakte de lange spits 1 - 1. Toen kwam het moment waar velen langs de kant al op hoopten.....nr.5, ikzelf dus, kwam in een benarde situatie terecht, verspeelde kinderlijk eenvoudig de bal en prompt was het 1 - 2. Waarschijnlijk had dit allemaal te maken met de nog niet uit gewerkte griep. Anderen zouden een blessure voorwenden en eruit stappen, maar ik besloot te blijven staan. Gelukkig werd de rust bereikt en na een korte blik naar de kootsj begr eep ik dat hij geen vertrouwen meer in mij had. Zonder morren deed ik het trainingspak aan. Ook Von der Vahrt bleek een vervelende bovenbeenblessure opgelopen te hebben. ( volledig versl.: www.legmeervogels.nl - red.) Programma: Zondag 29 november 2009 Nr Wedstrijd 036957 Legmeervogels 1 FC Weesp 1 040809 Concordia 2 Legmeervogels 2 133334 Legmeervogels 3 RAP 5 155670 Legmeervogels 5* Overamstellievertjes 4 * = Legmeervogels 5 in reserveshirts

Aanv. 14.00 11.00 12.00 14.00

Scheidsrechter M.Meekes A.S.Menig ZELF J.de Kuijer

Programma: Zondag 6 december 2009 Nr Wedstrijd 036948 Legmeervogels 1 Hillegom 1 044589 Legmeervogels 3 KDO 3 155671 Eendracht 6 Legmeervogels 5 Legmeervogels 2 = vrij.

Aanv. 14.00 12.00 14.30

Scheidsrechter F.Ozyar J.de Kuijer N.B.

3e kl. C Programma zondag 15 november 2009 Abcoude – Geinburgia Nieuw West – De Dijk Voorland – Hillegom HBC – RKDES Concordia – CTO’70 Legmeervogels – FC Weesp

Res.2 e kl.C Fortius 2 – Diemen 2 HBC 2 – Geinburgia 2 RKDES 2 – Abcoude 3 RKAVIC 2 – Swift 3 Concordia 2 – Legmeervogels 2 Brederodes 2 = vrij.

3e kl. C Programma zondag 22 november 2009 RKDES – CTO’70 Nieuw West – FC Weesp Voorland – Geinburgia HBC – Abcoude Concordia – De Dijk Legmeervogels – Hillegom

Res.2 e kl.C RKDES 2 – Diemen 2 HBC 2 – Swift 3 Concordia 2 – Abcoude 3 Fortius 2 – Geinburgia 2 Brederodes 2 – RKAVIC 2 Legmeervogels 2 = vrij.

6

Vertrek/ Aanwezig

Vertrek/ Aanwezig


De Kwieke Tijger

Jaargang: 15

Nummer: 8

Dinsdag, 24 november 2009

De Dijk 1 - Legmeervogels 1 (0-0) 0-2 Een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Een collectief spelend Legmeervogels liet zich niet uit de tent lokken en bleef gedurende het gehele duel gedisciplineerd voetballen waardoor men nauwelijks kansen weg geeft. 2 treffers va n Robin Ousoren in de 2 e helft heeft de koploper De Dijk moeten betalen met de 2 e nederlaag van dit seizoen. Maar het belangrijkste van dit duel is toch wel dat Legmeervogels over veel kwaliteit beschikt. Het is onmogelijk om een uitblinker te noemen in dit duel. Ook de invallers hebben hun opgedragen taak uitstekend uitgevoerd. Dat De Dijk een nederlaag maar moeilijk kan verkroppen blijkt wel uit het feit dat de trainer en een speler vroegtijdig het speelveld moesten verlaten. Voor zondag aanstaande weer een topper. Dan thuis tegen FC Weesp. Legmeervogels2 – Rkdes2 2-2 Deze druilerige ochtend moest er aangetreden worden tegen de buren uit Kudelstaart dus een kleine derby . Rkdes bevind zich op een vierde plaats en wij derde dus we voelde de hete adem in de nek . We traden vandaag weer m et een herstelde martijn onder de lat aan maar moeten het waarschijnlijk de rest van het seizoen zonder Sjoerd doen . Hij heeft tijdens de training een ernstige blessure opgelopen dus vanaf deze plaats namens je team een voorspoedig herstel gewenst . Maar nu de wedstrijd waar Rkdes toch wel de boven liggende partij was en dan ook verdiend op een 0 -1 voorsprong komt in de 13e minuut . De volgende aanval is dan voor Legmeervogels en krijgt Jordy een goede kans maar helaas . Beide teams zijn in de resterende t ijd van de eerste helft aan elkaar gewaagd met kleine kansjes aan beide zijde. De tweede helft moest Legmeervogels wel komen want bij een volgende nederlaag ga je toch meer naar beneden kijken maar in de 14e minuut is het Rutger die de stand gelijk trekt . Terecht of niet maar dat kijkt toch iets lekkerder en blijven we hopen op meer maar door dat er te weinig stootkracht is in onze voor hoede door een tekort aan spitsen en vleugelspelers komen moeilijk tot scoren . Dit is al een probleem van enkele jaren . Dan slaat het noodlot toe en scoort Rkdes 1-2 in de 44e minuut en denk je daar staan we weer met lege handen . Maar nee hoor want in 45e minuut is daar onze keeper – middenvelder- en spits Dennis die dan toch nog een punt uit het vuur sleept en eindigt deze wedstrijd in een 2-2 eindstand . Volgende week vrij en dan naar de koploper Concordia hopelijk met een versterkt tweede om te stunten veel succes . Vaak Aanwezig .

Pupillen D – E – F & Meisjes: Jeugdbestuur: Voorzitter: Jeroen Bruning  (06) 225 259 43 – Secretaris: vacant  Scheidsrechterscommissie : Hans Commisaris  0297 – 521 245 - Wedstrijdsecr. Pupillen: Loes Pijpers  (06) 233 447 57 – Toernooicomm.: Frank van der Veer  06 – 119 21 493 – Tech. Coörd.: Klaas Vreugd  (06) 135 948 61 Hoofdtrainer D: Rene v.d. Nolk van Gogh  (06) 120 243 09 – Coördinator D: Frank Konincks  (06) 411 927 48 – Hoofdtrainer E: Wim Röling  (06) 212 782 91 – Coördinator E: Henny te Kolsté  (0297) 534 353 – Hoofdtrainer F: Jan van Schouten  (06) 212 212 55 & Roger van Vliet  (0297) 560 858 Coördinator F: Marcel Oerlemans  (06) 419 190 19 – Trainer mini’s: Wil Gieling –  (06) 205 505 91 Programma: Zaterdag 28 november 2009 Nr Wedstrijd 91803 Legmeervogels D1 Nieuw Sloten sv D1 96697 Amstelveen D1 Legmeervogels D2 95041 AFC D6 Legmeervogels D3 95437 Legmeervogels D4 Zeeburgia D5 95421 Legmeervogels D5 Amstelveen D2 96437 Diemen D5 Legmeervogels D7 99923 Tos Actief D5 Legmeervogels D9 99936 Legmeervogels D10 Buitenveldert MD2 101232 Legmeervogels E1 DCG E1 105180 Legmeervogels E2 SDZ E3 105993 RKDES E1 Legmeervogels E3 107126 Pancratius E5 Legmeervogels E4 142171 Buitenboys E2 Legmeervogels E5 165383 Legmeervogels E7 Ouderkerk E6 165344 NFC/Brommer E4 Legmeervogels E8 166566 Legmeervogels E10 Ouderkerk E7 171043 Legmeervogels E11 Roda 23 E10 111532 Legmeervogels E12 Roda 23 E12 113017 Portugal Adam FC E2 Legmeervogels E13 146525 Roda 23 E16 Legmeervogels E14 116692 Legmeervogels F1 HBC F1 172790 Legmeervogels F2 Jong Aalsmeer United F2 118613 Pancratius F4 Legmeervogels F3 153971 Legmeervogels F4 Pancratius F9 175245 Legmeervogels F5 Amstelveen F1 117526 RKDES F2 Legmeervogels F6 163671 Blauw Wit Amsterdam F4 Legmeervogels F7 175501 Legmeervogels F8 NFC/Brommer F2 121849 Nieuw Sloten sv F5 Legmeervogels F9 117318 KDO F3 Legmeervogels F10

Aanv. 11:00 09:30 10:30 11:15 09:30 12:00 10:00 09:30 09:30 11:00 09:30 10:15 09:00 09:00 09:30 11:15 11:15 11:00 10:00 13:00 11:00 09:00 09:00 11:00 09:30 11:00 10:00 09:30 09:00 09:00

Scheidsrechter

Vertrek/ Aanwezig

7


De Kwieke Tijger

Jaargang: 15

Vervolg programma: Zaterdag 28 november 2009 Nr Wedstrijd 124120 RKDES F6 Legmeervogels F11 175964 Legmeervogels F12 AMVJ F4 Oefen Legmeervogels F13 AVV Sloterdijk F3 124303 Legmeervogels MF1 Hoofddorp s.v. F14 Programma: Zaterdag 5 december 2009 Nr Wedstrijd Oefen Legmeervogels E1/E2 Argon E1 De overige teams zijn vrij.

Nummer: 8

Dinsdag, 24 november 2009

Aanv. 11:00 09:30 13:00 13:00

Scheidsrechter

Vertrek/ Aanwezig

Aanv. 09:30

Scheidsrechter

Vertrek/ Aanwezig

R.K.A.V. Volendam D1 - Legmeervogels D1 : 3 - 1 (1 - 0 ) In een programma van Ivo Niehe zou de voice -over van Ivo zelf ongeveer als volgt beginnen: "Volendam..... , idyllisch gelegen aan de boorden van het IJsselmeer. De Volendammers zijn een volkje van noeste werkers. Vroeger visserlui, maar tegenwoordig ook bepalend i n de Nederlandse muziek . " Waarna het 1.672e item over Jan Smit over de Tv schermen zou rollen. Maar ik ben Ivo Niehe niet, en dus gaat deze inleiding anders. Keurig over grotendeels de rechterrijbaan bereikten we Volendam, zonder dat ik me deze keer in een aflevering van "Wegmisbruikers " verdwaald voelde. Zoals u al eerder gelezen hebt, ben ik niet ongevoelig voor de historie van een club, en dat heeft Volendam in rijke mate te bieden. Van de gebroeders Muhren, via Pier Tol naar Wim Jonk en alles wat d aar tussen zit. Het complex achter het stadium voelt nu echter ook de tand des tijds en onder een loodgrijze lucht, gegeseld door de regen, maakt het geheel een wat mistroostige indruk. Warmlopen door onze jongens, gebeurde op het veld naast de trainingsve lden waar trainer Fritz Korbach in de jaren '80 op luide toon zulk grof taalgebruik bezigde om zijn spelers in toom te houden, dat de bewoners van de aangrenzende huizen erover klaagden bij het bestuur. Op kosten van de club mochten ze dubbel glas ( jaren '80 ; thermopane ! ) laten aanbrengen. Maar dat is allemaal lang geleden. De glorie van Volendam is enigszins verbleekt. Na het vertrek van Jeroen Verhoeven naar Ajax zou ik, buiten Melvin Platje, geen huidige speler van "Het Andere Oranje " weten te noeme n. De D1 speelde op het hoofdveld en wij nestelden ons op de knusse tribune. En de LMV D1 voetbalde me toch goed, in de eerste helft. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.) Legmeervogels D2 – RKAVIC D1 Na vorige week niet te hebben gespeeld ivm de vele zieken c.q. geblesseerden mochten de jongens afgelopen zaterdag weer aantreden. Gelukkig ging het ondanks de harde regen ’s morgens wel door. De eerste helft speelde zich voornamelijk af bij de goal van RKAVIC en werden de aanvallen veelvuldig over rechts uitgevoerd. Goede combinaties wisselden elkaar af met soms balverlies wat dan een snelle tegenaanval van RKAVIC tot gevolg had. Rick, Roy, Robin en Danny stonden echter goed te verdedigen en met behulp van Daan die gelukkig voor het team kon invallen en goed stond te keepen, bleef het lange tijd 0 – 0. Legmeervogels had tot dan toe een paar goede kansen gehad. Yoric stond vandaag linksbuiten en dribbelt als vanouds zijn tegenstander veelvuldig voorbij ma ar heeft nog een beetje pech met het afmaken. Mitch heeft een goed schot op het doel, helaas net naast. Roy Pasman kopt de bal vanuit een corner op de lat en een hard schot van Thimo gaat maar net over. Gelukkig blijft Roy Gomersbach bij de volgende kans r ustig en schiet hij de bal laag buiten bereik van de keeper in de rechterhoek. Vervolgens heeft Roy nog een goede kans om de 2 – 0 te maken als hij alleen op de keeper afgaat na een goede pass van Mitch. RKAVIC heeft echter een paar goede verdedigers en een ervan loopt Roy van de bal. Met 1 – 0 gaan ze de rust in en komen ze er weer scherp uit want de 2 e helft is nog maar net begonnen of Roy Gomersbach scoort zijn 2 e goal en het wordt 2 – 0. Daarna zien we een wedstrijd die hetzelfde beeld toont als in de e erste helft en heeft Thimo weer een mooi schot dat op de lat komt en kopt Roy Pasman bijna de 3 – 0 binnen. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.) Almere D1 – Legmeervogels D2 (0-0) 2-0 Op woensdag 18 november stond er een inhaalwedstrijd voor de D2 gepland, en wel tegen koploper Almere D1 (allen 2e jaars D)! Aanvang wedstrijd 18.45, betekende om 16.30 uur wegrijden uit Uithoorn. Gelukkig arriveerden we ruimschoots op tijd, en de jongens hadden er zin in! Legmeervogels deed de eerste 20 minuten van de wedstrijd niet onder voor Almere. Het tempo lag lekker hoog, en het publiek kreeg mooie combinaties en individuele acties te zien. Zowel Mitchel als Donny hadden kans om te scoren, maar doelpunten bleven helaas uit. Eind van de eerste helft ging Almere steeds sterker spelen, maar dankzij goede verdediging van Legmeervogels en uitstekend keepwerk van Clemens gingen we met 0 -0 de rust in. Na de rust pakte Almere op waar ze gebleven waren, zij bleven in de aanval, Legmeervogels kwam eigenlijk alleen nog maar aan verdedigen toe. Na 10 minuten werd er dan ook gescoord door Almere. Een paar minuten later kwam al de 2 -0; een corner ging er in één k eer (met behulp van de wind) in. Dit is wel ook de eindstand gebleven, jongens jullie hebben je goed verweerd tegen de koploper van jullie poule! Rap D3 - Legmeervogels D3 : Een rap gelijkspel. Met aanwezigheid van scout Shota Arveladze begon de D3 tegen een concurrent. Het leek erop dat de D3 er soms wat makkelijk over dacht, het was soms niet scherp genoeg. Ondanks dat werd het wel een echte wedstrijd want de coaches en supporters probeerden de D3 wakker te schudden.Dario en Kay waren weer fit, dus de z iekenboeg begint leeg te lopen. Het werd 0-1 voor ons door een mooi combinatie van Dario naar Chendo, met een mooie pass kreeg Ricky de kans en counterde de 0 -1 binnen. Rap reageerde heel rap, want het was door een afvallende bal zomaar weer 1 -1. Lars Verheul viel geblesseerd uit, hopelijk niet ernstig. Een uitbraak van Rap werd gestopt door goed meeverdedigen van Rick, terwijl Daan de daarop volgende vrije trap goed stopte. Een pass van Lars Veenhof zorgde ervoor dat Ricky voor de 2-1 zorgde. Weer was Rap rap met een uitbraak, 2 -2. In de 2e helft met invallers Robin en Jesper (bedankt voor het invallen) werd met een hoog tempo gestart en zette de D3 Rap goed vast. Het leverde kansen op, zelfs een bal op de paal van Chendo na een goede aanval via Lars Hoogev een, een bal vlak voorlangs, volgens mij nog een bal tot op de lijn, maar hij wilde er niet in. Ondertussen viel Ties ook uit met griepverschijnselen waardoor de coaches Peter en Peter wat tactische aanpassingen moesten doen. Door de wijzigingen gingen wat spelers niet op hun eigen plek spelen 8


De Kwieke Tijger

Jaargang: 15

Nummer: 8

Dinsdag, 24 november 2009

waardoor het wat meer werkvoetbal werd. En dat heeft niet verkeerd uitgepakt, wat heeft de D3 geknokt voor dit punt. Rap had ook kansen, ook voorlangs, maar gelukkig scoorden zij ook niet. De terechte beloning was een 2-2. Legmeervogels D3-Omniworld D5: Grootse teamprestatie! Iets verlaat begonnen wij met een invaller scheids (bedankt voor het fluiten). Vandaag keepte Clemens Allen (ook bedankt).De eerste 10 minuten kwamen wij niet in ons spel, Omniworld zorgde voora l links voorin voor veel gevaar met een paar grotere jongens dan de onze, wat al snel een 0 -1 achterstand opleverde. De coaches schreeuwden onze mannen naar "korter dekken" zodat Omniworld minder ruimte kreeg om te voetballen. Dat lukte want in het 2e deel van de 1e helft kregen wij ook meer kansen, ballen voorlangs, schoten van grote afstand (bijna middellijn??). Wij kregen meer grip op het spel doordat de middenvelders veel meters maakten, hier werd een echte strijd geleverd, waardoor er een heel leuke we dstrijd te zien was. De 1 -1 zat dan ook in de lucht, en uit een gigantische scrimmage knalde Chendo Melgers de 1-1 binnen. De tweede helft begonnen wij heel goed, met wel 5 tot 6 goede kansen op een doelpunt, maar het wilde nog net niet lukken. Zelfs de la t stond nog een doelpunt in de weg. De complete voorhoede was lekker actief en maakte bij vlagen Omniworld helemaal gek. Uiteindelijk lukte het en via een goeie assist van Maarten Ekkelkamp scoorde Lars Veenhof 2 -1. Toch gaf Omniworld niet op en werd het i n de laatste 10 minuten weer heel spannend (ook voor de ouders) want onze mannen werden teruggedrongen op hun eigen helft. De verdediging moest regelmatig met uiterste krachtinspanning met behulp van de aansluitende middenvelders ingrijpen om grote kansen te voorkomen. Vandaag is er echt als een team gespeeld, wat een vechtlust en inzet, maar ook met goeie combinaties, grote klasse! Mede hierdoor hebben wij terecht gewonnen. Roy Pasman en Maarten Ekkelkamp nog bedankt voor het invallen, en wij wensen Daan van der Schot veel sportief succes in de D1. Legmeervogels D5 - Roda 23 D6 We begonnen deze thuiswedstrijd in een lekker herfstzonnetje. Toen onze LMV jongens tegenover hun tegenstander van deze vroege zaterdagochtend stonden was het wel even schrikken. Ee n aantal van de Roda jongens was echt een stuk groter dan onze mannen. Enkelen waren zelfs groter dan de scheidsrechter! En in de wedstrijd merkten we dat echt; De Roda mannen liepen sneller, gaven stevige schouderduwen en wisten te scoren! Onze LMV jongen s weerden zich kranig. Lars heeft heel wat ballen uit het doel weten te houden en de verdedigers Remon, Ramon en Silvio gingen meerdere keren de confrontatie aan met de grote tegenstander maar het mocht niet baten. Voorin probeerde o.a. Kaya heel stoer om de aanval op te bouwen maar de tegenstander was toch echt sneller. Invallers Ajoub en David werkten heel hard maar stuitte ook op de sterke tegenstander. Ook de lange benen van Sam en Jimme hadden net niet genoeg snelheid om echt een kans te hebben. Onze j ongens vochten, in de ondertussen stromende regen, als leeuwen en gaven niet op. Ook na rust bleef de vechtlust volop aanwezig, alleen de tegenstander was te ervaren en groot. Drijfnat en met 0-6 om te oren gingen onze jongens onder de douche. Weer een hoo p geleerd. Maar hopelijk zitten we na de winterstop in een meer passende poule. RKAVIC D2 - Legmeervogels D5 : 0-13 (0-8) Ja, je leest het goed we hebben heel dik gewonnen! En dat terwijl niet eens zeker was of er wel gespeeld zou gaan worden omdat er bi j RKAVIC 's ochtends 5 kinderen waren ziek gemeld. Wij mochten kiezen, een andere keer spelen of 9 tegen 9. Inmiddels was de enorme regenbui weggetrokken dus kozen wij voor 9 tegen 10. RKAVIC begon meteen en in de 1e minuut moest Lars al een redding verric hten. Oeps, we zijn begonnen. Maar we gingen direct in de tegenaanval met een solo van Sam gevolgd door een mooi schot, raak in de 2e minuut 0 -1. Vlak daarna een hoekschop van Reinier die via de keeper en de paal in het doel belandde, 0 -2. HĂŠ, het zit mee! Onze jongens kregen er zin in en na een verre uittrap van Lars op Sam stond het in de 7e minuut al 0 -3. In de 11e minuut ging Reinier er, na een verdedigende actie vanaf zijn eigen cornervlag, vandoor helemaal richting de keeper en sloot af met een schot. . net voorlangs.. maar werd alsnog ingeschoten door Sam, 0 -4. Een zuivere hattrick voor Sam dus. Vlak daarna weer zo'n hardloop actie van Reinier maar nu werd zijn schot gestopt door de keeper. De volgende 2 hoekschoppen, ook door Reinier genomen, waren oo k weer gevaarlijk maar geen doelpunten. In de 20e minuut was het wel weer raak na een doelpunt van Django 0 -5 die vlak daarna na een mooie aanval zijn schot geblokt zag worden maar na wat gerommel voor de goal was het toch weer Django die de bal in het net kreeg, 0-6. Het mooiste doelpunt in de 1e helft kwam op naam van Deniz die met een prachtige lob voor de 0 -7 zorgde. De ruststand werd door Jimme op 0 -8 gezet door een prima geplaatst schot vanaf de zijkant. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.) Legmeervogels D7 heeft makkie tegen DCG D6 Tegen het op de laatste plaats staande DCG heeft de D7 niet zijn beste wedstrijd gespeeld. We gingen een beetje mee in het kluitjes- hotseknotsevoetbal van de tegenstander en wisten lange tijd geen raad met de man meer situatie. Ook waren de keepers van DCG ook best wel goed maar hadden we duidelijk te veel k ansen nodig om te scoren. Te lang wachten met afspelen of onzuiver schieten waren daar oorzaken van. Toch wisten we voor de rust 3 keer te scoren. De tweede helft deed DCG niets anders als met 9 spelers voor het doel liggen en werd het er niet makkelijker op. Soms werd er wel gevoetbald en gespeeld en dat leverde toch nog een aantal mooie doelpunten op. Toch was het nog knap zoveel kansen er nog gemist werden want de uitslag had nog veel hoger kunnen uitvallen, nu bleef de teller bij 8 -0 steken. Volgende week wordt het een stuk lastiger. Legmeervogels D7 speelt prima wedstrijd tegen Pancratius De thuiswedstrijd tegen Pancratius D8 werd er door het hele team erg goed gevoetbald. We waren fel, speelden goed over en hielden het goed breed. Er werd gekeken waar de bal heengespeeld werd en we zagen maar weinig dingen fout gaan. In de eerste helft begonnen we heel sterk, daarna nam de tegenpartij het een beetje over. Maar juist in die fase scoorden wij via een mooie aanval en prima doelpunt. Daarna ging het s pel redelijk op en neer waarbij er weinig kansen waren voor beide teams. Ook in de tweede helft dit spelbeeld. Maar langzamerhand werden we wel sterker. Toch was het nu Pancratius dat wist te scoren door een bekeken hoge bal. Daarna zijn we bijna niet mee r van hun helft afgeweest, maar helaas wilde de bal er niet in. Het bleef dus bij 1 -1. Jongens het was een hele goede wedstrijd, volgende week koploper Diemen dat zal lastig worden maar deze inzet is veel mogelijk. 9


De Kwieke Tijger

Jaargang: 15

Nummer: 8

Dinsdag, 24 november 2009

Rkav Volendam E2 - Legmeervogels E1 Op het kunstgrasveld in het Kras Stadion, waar FC Volendam normaal haar thuiswedstrijden speelt, moest het gaan gebeuren. Na de overwinning op koploper Haarlem vorige week helaas geen winst in Volendam. Na een 0 -1 voorsprong kwam Volendam E2. In een op zich l euke wedstrijd met een 3 -1 stand bij rust werd het uiteindelijk enigzins geflatteerd 6 1. De wedstrijd begon 5 minuten te vroeg waardoor de warming -up moest worden ingekort. Legmeervogels gaat voortvarend van start en laat zich regelmatig voor het Volendam se doel zien. Volendam creeert ook wat kansen. De E1 komt op voorsprong als Koen de bal inspeelt op de vrijstaande Tim die de 0 -1 intikt. Volendam is wakker en een paar minuten later wordt het met een afstandschot via onderkant lat gelijk (1 -1). Vlak erna wordt het 2-1 door een verzorgde aanval van Volendam. Uit een weggeven corner die vervolgens snel werd genomen werd zelfs de 3 -1 binnen geschoten. Na een korte rust in de kleedkamer onder de hoofdtribune, gaan de jongens proberen het de 2e helft weer recht te trekken. Met schoten onderkant lat en net over lijkt de 3 -2 in het verschiet te liggen, maar dan gebeurt in voetbal vaak net dat andere dus ook vandaag, het wordt 4 -1 via een schot in de kort hoek. Er is nog een kans de achterstand te verkleinen. Koen wordt van achter getackeld, penalty. De keeper duikt de penalty Tim uit het doel, dus blijft het 4 -1. De scheids zag veel vandaag, maar dan vooral als het voordeel van de thuisploeg was. Een handsbal van een Volendamspeler wordt niet gezien en uit de count er die daaruit volgt wordt het 5 -1. De scheids leidde de 6 -1 zelf in. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.)

Legmeervogels E1 wint van Roda23 E1 en bekert verder Een echte streekderby tussen twee aan elkaar gewaagde hoofdklasse teams. Het was een leuke wedstrijd om te zien. Door op de juiste momenten toe te slaan werd het uiteindelijk 4 -0 voor Legmeervogels E1 tegen een goede tegenstander. In het begin gaat de wedstrijd gelijk op, met wat meer kansen voor Legmeervogels dan voor Roda23. Er werd goed overgespeeld, er werd goed rugdekking gegeven en fysiek lieten jullie zien op de momenten dat het moest je mannetje te kunnen staan. Soms was er wat pech in de afronding, maar dat gold voor beide ploegen. Na een kwartier wordt de score geopend. Nadat een Roda23 -aanval op de paal eindigde, wordt de daaropvolgende van achter opgezette aanval via Koen voor het doel gebracht om Tim in staa t te stellen de 1 -0 binnen te tikken. Voor de rust nog een paar kansen om de voorsprong uit te breiden; dat gebeurde niet maar er kwam ook geen tegendoelpunt. Dat was mede te danken door goed samenwerking van alle Legmeervogels -spelers. Na de rust komt het initiatief vooral van de vogels. Een slim genomen corner wordt door Koen naar Pieter gespeeld die de bal meteen doorschuift naar Tim en de 2 -0 ligt binnen. Legmeervogels drukt door en er zijn redelijk wat kansen op een extra doelpunten. Uiteindelijk valle n er nog twee: Max brengt Tim in stelling en na een fraaie actie zet hij zichzelf vrij voor de keeper en schiet de 3 -0 binnen en even later zorgt Dino voor de 4 -0 op aangeven van Tim. Roda heeft dan nog een aantal goede kansen om de eer te redden maar paal danwel Vincent staan in de weg. Uitblinkers van deze wedstrijd: Vincent, Pieter, Daan, Max, Bo, Koen, Tim en Dino. Jullie allemaal dus! Legmeervogels E1 gaat door naar de 2e ronde van de KNVB -beker, welke op 23 januari 2010 zal worden afgewerkt. / Ronald Nieuw Sloten E1 - Legmeervogels E2 1-2 (0-1) Nieuw Sloten is een team wat voorheen uitkwam in de hoofdklasse maar sinds een paar weken een stap terug heeft gedaan naar de 1e kl asse. Legmeervogels begon het duel voortvarend en had het betere van spel. Er werd in het begin leuk gecombineerd wat ook resulteerde in een goed doelpunt. Mike speelde zijn tegenstander uit en gaf de bal diep op Davey die vanaf de achterlijn de bal voorsc hot naar de meegelopen Bram. Echter was het de keeper van Nieuw Sloten die eerst nog de bal aanraakte maar Bram stond goed op te letten en kon de 0 -1 intikken. Na de 0 -1 was het ook afgelopen met het combinatiespel van LMV en kwam Nieuw Sloten steeds beter in zijn spel. Het was een geluk voor LMV dat de spelers van Nieuw Sloten hun vizier niet echt op scherp hadden staan want zij hadden toch een paar mooie kansen en als er een bal op doel kwam stond daar nog onze keeper Quincy om de bal tegen te houden. Rus tstand 0-1. Na de rust een beetje hetzelfde beeld. Er werd te weinig voetbal gespeeld en als we dit dan wel deden dan werd het gelijk ook gevaarlijk. Uiteindelijk werd het 5 minuten na de rust 0 -2 doordat Bram de keeper van Nieuw Sloten omspeelde en met links inschoot. Zo'n 15 minuten voor het einde van de wedstrijd kwam Tom in het veld (hij was eerst ivm zieke spelers met de E1 mee) en bij zijn 2e actie was het gelijk gevaarlijk maar zijn voorzet werd niet goed verwerkt en de bal ging naast. Zo hebben we n og een aantal kansen gehad en bleef het lang 0 -2 omdat Nieuw Sloten hun kansen bleef verprutsen. Vlak voor tijd werd het dan toch 1 -2 en de daarna wat extra gespeelde minuten bleven spannend want de 2-2 hing in de lucht, maar ook de 1 -3 had nog kunnen vall en. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.) OSV E2 - Legmeervogels E2 0-2 (0-0) Zaterdag 21 november om 07.45 uur vertrok de E2 zonder Tom (op bezoek bij Manchester United), Quincy (ziek) en uw vaste reporter (reden afgekeurd door technische commissie, intern beraad volgt) richting Oostzaan voor uitwedstrijd tegen OSV E2. Vanaf het beginsignaal was Legmeervogels de betere ploeg. De intent ie om te voetballen was aanwezig en de bal werd aardig rond gespeeld. Dit resulteerde in de 1e helft in een paar kansjes (geen opgelegde kansen zoals in vorige wedstrijden) die niet werden benut. Opletten voor de counter moesten we wel maar deze werden doo r onze jongens en onze stand -in keeper "Lev" vakkundig in de kiem gesmoord. De 2e helft eigenlijk hetzelfde beeld. Legmeervogels ging toch iets meer nadrukkelijker aanvallen en dit resulteerde in de zoveelste hoekschop. Deze werd eerst nog weggewerkt door de verdediging van OSV maar de bal kwam voor de voeten van Diego. Hij bedacht zich geen moment en knalde de bal met een harde schuiver in het doel, 0 - 1. Het spelbeeld bleef hierna hetzelfde maar 2 x was OSV dicht bij een doelpunt. 1x stond het vizier va n een speler OSV niet op scherp en hij schot de opgelegde kans voorlangs. De 2x keer was het LEV met een katachtige reactie die de bal uit het doel hield. Legmeervogels heeft nog een aantal kansen gehad maar deze werden door de spelers van Legmeervogels ze lf verknald. Zo'n 8 minuten voor tijd kregen wij voor de zoveelste keer een hoekschop. Deze hoekschop werd door Mike op het hoofd van Cenqiz geplaatst die de bal hard inkopte, 0 - 2. Dit was tevens de eindstand. Jongens, we gaan vaak met 2 of 3 spelers op 1 verdediger af en dit wordt niet goed uitgespeeld. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.) Argon E3 - Legmeervogels E3 - oefen - 3-2 (2-0) HĂŠĂŠl erg vroeg trad onze E3 aan tegen "de buren" uit Mijdrecht. Hun E3 bestaande uit een mix van 1e en 2e jaars en speelt net als alle andere Argon teams in het district Utrecht dus die komen w e niet tegen in de competitie. Op gewoon 10


De Kwieke Tijger

Jaargang: 15

Nummer: 8

Dinsdag, 24 november 2009

gras en met gezellig onze E4 naast ons die een bekerwedstrijd speelden begon de E3 in een andere opstelling. Lars op doel, Lucas en Tom op de flanken achterin en Mervin als laatste man. Voorin Tommy en Luuk en Micha el in de spits. Argon E3 is een goed team, met een mix van voetbal en fysiek. We kwamen maar moeilijk onder de druk uit door de hoge ballen van hun keeper en goede vleugelspelers. Dit kwam ook omdat onze vleugelspelers niet genoeg mee verdedigden bij balve rlies. Onze verdediging had het dus moeilijk, maar gelukkig was Lars in topvorm! Veel kansen werden door hem en de verdediging onschadelijk gemaakt maar toch kwamen we achter. Voorin hadden we enkele kansen, mooie voorzetten van Luuk met name maar ze ginge n er niet in. Het werd zelfs 2 -0 voor Argon door een mooi afstandsschot waar Lars niet bij kon. De 2e helft speelde onze E3 veel beter. Meer samenspel en Rutger was gevaarlijk in de spits. Er werd vooral door de aanvallers harder gewerkt en we kregen de ov erhand. Ja jongens en dan kunnen we heus wel voetballen. Argon werd nerveus en wij bleven druk zetten. Toen vielen de doelpunten door goede aanvallen over de vleugels, Tom de Leeuw als rechtsback zette ook een paar keer goed door. Rutger de topspits maakte er 2 en de stand was gelijk. Helaas werd het vlak voor tijd 3 -2 voor Argon door een slippertje van onze kant, dat kan gebeuren maar was wel jammer. Dat Argon won was niet onterecht, maar wij gunden onze jongens het gelijke spel. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.)

KDO E1 - Legmeervogels E4 2-2 (0-1) Zaterdagmorgen het regent lekker en de mannen die het veld moeten keuren bij KDO keuren het hoofdveld af, dit houdt voor ons in dat het tweede veld gebruikt gaat worden voor de D1 van KDO. Wij worden op een lekkere modderpoel losgelaten een trainingsveld noemen ze het ook wel. Het is echt waar wat er altijd word geroepen over een "streekderby" 1-0 voor KDO ons loslaten in hun moestuin en daar je wedstrijd zien te volbrengen wat een afgang. 11.00u: Langzaam druppelen steeds meer vogels van de E4 binnen in de compleet vernieuwde kantine van KDO. 11.15u: Peter neemt de mannen mee naar beneden naar de kleedkamer en neemt de opstell ing door geeft nog wat aanwijzingen en stuurt ze dan naar buiten om zich warm te gaan lopen in de regen. De opstelling is als volgt: op doel Raynor, verdediging van links naar rechts Coen, Stijn en Tim, aanval van links naar rechts Thomas, Thyme en Renzo, reserve Sergio. LMV trapt af en het is de eerste minuten even aftasten KDO valt aan maar Raynor pakt de bal geeft mee aan Tim die Thyme de bal aanspeelt en vervolgens Thomas voor de keeper zet 0 -1. Heerlijke snelle aanval van begin tot het eind. LMV vergee t afstand te nemen en speelt erg rommelig ik moet overigens wel zeggen dat dit ook aan de conditie van het veld ligt. Thomas wordt door Tim gelanceerd richting KDO doelgebied maar de verdediger haalt hem als een volleerd houthakker neer en Sergio mag zijn plek overnemen. Sergio laat gelijk zien welke kant hij op wil en schiet richting het doel speelt de tegenstander door de benen en stuit dan helaas op de volgende verdediger. KDO breekt uit en via Coen wordt het corner, KDO neemt maar Raynor pakt de bal pro bleemloos. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.) Legmeervogels E4 - NFC Brommer E1 5-0 (3-0) Het is donker maar absoluut niet koud als de eerste vogels langzaam binnenkomen bij sportpark "de Randhoorn" om de wedstrijd tegen NFCB te gaan spelen. Verschillende ouders verwachten kinderen die met de brommer zull en komen maar niets is minder waar, deze spelers zijn net als die van ons nog niet oud genoeg voor een bromfiets certificaat. Peter neemt zijn mannen bij de hand en gaat richting kleedkamer 13 om de opstelling en de tactiek voor deze wedstrijd te bespreken. Op doel Raynor, van links naar rechts in de verdediging Coen, Stijn en Tim, van links naar rechts in de aanval Renzo, Thyme en Sergio, eerste reserve Thomas. Zoals jullie zien is Jeffrey er helaas nog steeds niet bij maar hij is wel bezig met fysiothera pie, hopelijk gaat dit zijn herstel versnellen en zien we hem na de winterstop weer terug in het team. NFCB trapt af en gelijk duiken de mannen vol in het duel Coen verovert de bal en speelt naar Renzo die geeft hem weer terug en Coen haalt uit maar schiet naast. LMV houdt druk en Sergio en Thyme versieren de eerste corner Sergio neemt hem via Renzo, Tim, Sergio en Thyme weet de keeper van NFCB de bal te pakken. Stijn verovert de bal geeft mee aan Renzo die zijn tegenstander poort en bediend Thyme die goed kijkt en Sergio aanspeelt deze haalt direct uit en via de lat gaat de bal over. NFCB breekt uit en het meisje in de spits begaat een overtreding op Stijn de scheidsrechter fluit maar NFCB hoort het niet en gaat door scoren maar helaas voor hen telt de goal niet. Stijn neemt de vrije trap en geeft een mooie bal op Sergio de keeper let goed op en ramt de bal tot corner, Sergio geeft voor en Thyme weet met zijn linkervoet (?1,--) de bal in het doel te krijgen 1 -0. (Voor volledig verslag: www.legmeervogels.nl - red.) Legmeervogels E6 - DSS E7 1-4 (1-2) De jongens begonnen met flinke tegen win d. DSS speelt gelijk in de aanval. Ze hebben binnen de eerste minuten al 2 keer kans gezien om op ons doel te schieten. Gelukkig gingen ze naast. Hicham had in de eerste minuten ook een mooie poging gedaan maar jammer genoeg mocht die er niet in. DSS is constant in de aanval en heeft regelmatig kans om op ons doel te schieten. Gelukkig houd Marcio er genoeg uit, maar rond de 14 minuut scoort DSS toch en binnen 5 minuten nog eens; stand dus 2-0 voor DSS. De Legmeer jongens doen hun uiterste best om DSS nie t weer te laten scoren. In een van de laatste minuten maakt Tyco er 2 -1 van. Stand eerste helft 2 -1 voor DSS. Tweede helft geen wind mee; wind weg, maar wel vol op regen. DSS valt gelijk weer aan, maar onze jongens willen er echt nog wel een scoren. Stan heeft in de eerste minuut een kans maar helaas de bal mag er niet in. Hun keeper is te groot voor ons. DSS heeft weer enkele kansen, maar Marcio houd ze er uit. Inmiddels gaat het steeds harder regenen en de jongens gaan niet zo hard meer. Toch heeft Tyco 2 kansen gehad maar ook die blijven uit het DSS -doel! DSS scoort in de 35e minuut; stand 3-1. DSS had nog 5 kansen om te scoren, maar ze gaan er niet in. Tyco heeft in de 45ste minuut nog een kans, maar ook deze gaat er niet in. DSS scoort nog in de laatst e minuut; jammer voor ons, maar DSS wint met 4 -1. Hoorde in de gangen van de Legmeervogels zeggen dat : de jongens beter samen hadden moeten spelen?? Ik heb geen verstand van voetbal, maar vind het knap van ze, dat ze, ondanks de regen, gewoon door gaan en dan gaan ze ook nog met ze allen penalty's nemen; de rest van de velden waren al verlaten. Vind Sabastian, Hicham, Anne -Tijme, Jasper, Krijtje, Marcio, Tyco en Stan kanjers!!!! en Kees die ziek thuis zit ook. En de scheids deed ook zijn best! Arsenal ASV E8 - Legmeervogels E8 6-3 De wedstrijd begint op tijd, het dreigde even een groot waterballet te worden, maar na enkele minuten werden de weergoden wat milder. De eerste helft was een gelijk opgaande strijd met over en weer een aantal kansen. In de 9e minuut wisten we op voorsprong te komen. Een goed opgezette aanval via Pim en Oussama kwam de bal uiteindelijk bij Yannick die met een mooi geplaatst schot de stand op 0 -1 bracht. Vijf minuten later kwam Arsenal op gelijke hoogte door 11


De Kwieke Tijger

Jaargang: 15

Nummer: 8

Dinsdag, 24 november 2009

de bal, vanuit een s nelle aanval, geplaatst achter Jorian te schieten 1 -1. 6 minuten voor rust kwamen we op voorsprong. Rivano speelt over naar Oussama en vervolgens komt de bal bij Lorenzo die de bal heel hard in het doel van de tegenstander schiet. We gaan met 1 -2 de pauze in. De tweede helft begon Arsenal heel sterk. Ze waren duidelijk van plan om de stand om te draaien, ondanks de goede verdedigers Edwin, Pim, Rivano en Armin lukte het Arsenal toch na 10 minuten er 2-2 van te maken. Een tegenvaller voor ons was het uitval len van onze keeper Jorian. Hij wordt vervangen door Quinten. We waren duidelijk even van slag. De druk van Arsenal werd steeds groter, maar ondanks dat, werd vanuit een mooi opgezette aanval, via Rivano, Yannick en Oussama, uiteindelijk Lorenzo in stell ing gebracht die ons op een 2-3 voorsprong zette. Arsenal werd steeds gevaarlijker. Een paar mooie reddingen van Quinten en ook nog een keer gered door de lat wist uiteindelijk Arsenal toch de gelijkmaker te scoren 3 -3. De grip op de wedstrijd raakte we k wijt en Arsenal wist hiervan te profiteren. Uiteindelijk werd de eindstand 6 -3. Na afloop was de teleurstelling dan ook zeer groot. Even een dag balen en dan weer vooruit kijken naar de volgende wedstrijd. KDO E4 - Legmeervogels E10 1-6 Er is mij gevraagd een verslag te schrijven over onze vogeltjes tegen de polderboys. Jeetje, lastig want ik heb maar bar weinig kennis van voetbal maar ben wel een grote fan van onze E10. KDO wilde natuurlijk revanche aangezien wij 2 weken geleden thuis met 3 -1 gewonnen hadden. Vanmorgen zei Mirco al dat ik alvast kon opschrijven dat de E10 natuurlijk ging winnen. De eerste helft verliep net als 2 weken geleden wat moeizaam. Aan onze zijde een beetje flipperkast voetbal met goede kansen die maar net steeds niet wilde lu kken. Maar uit een cornerbal ging weliswaar via een polderboy de eerste er in. 1 -0 voor ons. Helaas net voor rust scoorde (wat ons betreft uit een onterechte vrije trap) KDO. We gingen de rust in met 1 -1. Wat een kansen hadden we de tweede helft die er hel aas niet allemaal in gingen maar het betere voetbal resulteerde in een 5 -1 overwinning voor onze vogeltjes! Goed gedaan mannen! Robert, onze keeper werd letterlijk nog even op handen gedragen door het team. Leuk om de jongens zo met elkaar te zien! Complimenten Robert, je hebt goed staan keepen. Het was een leuke pot om naar te kijken tussen twee teams die aan elkaar gewaagd waren. Pascale, fan van de E10 en moeder van Mirco. Legmeervogels F1 - Hoofddorp F2 8-0 Een uitstekende wedstrijd van de F1. Hoo fddorp werd direct vanaf het begin onder druk gezet en er werd niet meer losgelaten door de F1. De ene aanval volgde de andere op en er werden prima doelpunten gescoord. Als de afwerking van de kansen nog wat nauwkeuriger was geweest, waren de dubbele cijf ers gehaald. Prima F1. Legmeervogels F1 - Overbos F1 3-1 Deze wedstrijd liet met name in de eerste helft de F1 zien dat er een flinke ontwikkeling is doorgemaakt dit seizoen. Hoewel er niet zo goed werd gevoetbald als in de twee wedstrijden hiervoor, wa s Overbos kansloos. Binnen een paar minuten was het 2-0 en als de kansen beter zouden zijn benut, was ook hier de uitslag weer hoger geweest. De F1 laat zien dat nog steeds terecht kans bestaat op het kampioenschap. Op naar de laatste twee belangrijke competitiewedstrijden. Daarvoor nog een bekerwedstrijd tegen RKDES. VVC F2 - Legmeervogels F1 0-3 Opnieuw een uitstekende wedstrijd, waarbij met name in de eerste helft bijzonder goed werd gevoetbald en positioneel VVC voortdurend onder druk werd gezet. VVC kwam nauwelijks over de middenlijn maar zoals vaker dit seizoen was de score geen juiste afspiegeling van het overwicht. Er werd "slechts" 3 keer gescoord, maar ook hier had de uitslag veel hoger kunnen zijn. Ga zo door F1. Legmeervogels F1-RKDES F1 8-2 De F1 bekert weer verder na een wedstrijd tegen RKDES waarbij het vooral eenrichtingsverkeer was. In de eerste helft begon de F1 iets te slap, maar na een paar minuten werd er een hogere versnelling geschakeld en wat pittiger gespeeld. Dat resulteerde in maar liefst 5 doelpunten in de eerste helft. Hoewel met name het positiespel, normaal gesproken het wapen van de F1, niet goed was, werd er dus behoorlijk gescoord. Zoals vaak het geval is na een flinke voorsprong, werd er in de tweede helft erg individue el gespeeld en gingen te veel spelers op zoek naar een doelpunt. Er werd niet meer over de zijkanten gespeeld en dat was echt zonde. Was er met meer overleg gespeeld de tweede helft, waren de dubbele cijfers gehaald. Nu gebeurde dat niet en omdat er teveel naar voren gelopen werd en te weinig verdedigd, wist RKDES ook nog twee keer, onnodig, te scoren. De laatste fase van de competitie komt eraan met een aantal belangrijke wedstrijden. F1, zorg ervoor dat met overleg gevoetbald wordt, dan ligt er nog het no dige in het verschiet. Roger en Jan Roda 23 F3 - Legmeervogels F2 0 - 7 Op papier moest dit DE wedstrijd van het jaar worden. Roda 23 stond 2e met 4 punten verschil maar ook 1 wedstrijd minder gespeeld. Ruim op tijd verzamelde we op de parkeerplaats om naar Roda af te reizen. We gingen direct naar de kleedkamer waar de coaches behalve wat peptalk eigenlijk niet anders konden meegeven als: voetbal net als vorige week, wees actief en gretig. We gingen het veld op en het mag gezegd worden, tijdens de warmi ng up imponeerde de F2 al. De wedstrijd begon 7 tegen 7. De F2 voerde onmiddellijk de druk op, er werd prachtig samen gespeeld en zowel de onze aanval als onze verdediging waren heer en meester. Het eerste doelpunt viel vroeg en dat stimuleerde onze jongens om vol door te gaan. Ondanks dat onze verdediging stevig aan de bak moesten raakten we niet uit balans en hielden we de nul terwijl de aanval door ging met scoren. Vele wissels en positie veranderingen aan onze kant zorgden niet voor verandering van het spel en daaran zie ja dat de F2 een allround goede ploeg aan het worden is. Nu is het een kwestie van het nog verder optimaliseren van het spel en de verlengde competitie op deze manier uitspelen. Geweldig gedaan!!!!! Overbos F3 - Legmeervogels F2 0 - 8 We moesten uit tegen Overbos, Overbos staat laatste in onze pool dus we gingen er van uit dat zij er hard tegen zouden gaan. De wedstrijd begon niet echt, wel werd er goed overgespeeld maar het ging gewoon niet vlot, misschien werd er toch wat makkelijk over deze wedstrijd gedacht. Het duurde dan ook lang voor dat het eerste doelpunt viel. Maar dat was 12


De Kwieke Tijger

Jaargang: 15

Nummer: 8

Dinsdag, 24 november 2009

dan ook wel meteen een hele mooie, de tweede volgde heel snel, dat leek er meer op. Het tempo leek daardoor ook toe te nemen. Met 0 - 2 gingen we de rust i n. De rust hebben we gebruikt om duidelijk te maken dat er sneller moest worden gespeeld en vooral zorgen dat de aanval wordt afgemaakt. Niet van te ver van het doel proberen te scoren maar de aanval uitspelen tot er een echte kans ontstaat. De 2e helft be gonnen we met een voorsprong maar was die groot genoeg? Nee natuurlijk niet de F2 was weer terug en op volle snelheid!!! Mooie combinatie en goed op snelheid werden de aanvallen mooi uitgespeeld en we liepen uit! in korte tijd werden er nog 6 ingeschoten. Met een verdiende 0 - 8 overwinning, door prachtige doelpunten, gingen we weer naar huis! Voortaan weer vanaf het begin vol aan de bak en de cup is in de knip!!!! Sporting Martinus F3 - Legmeervogels F3 (0-1) 2-4 Vandaag stond de wedstrijd tegen de onderste in de poule op het programma. De jongens zagen die vol vertrouwen tegemoet. Vandaag gingen ze wel winnen. Al hoewel een enkeling toch de gezonde spanning had, want van de onderste mocht je dan ook niet verliezen.. We mochten naar veld 4 vandaag. Maar dat was wel een vreemd veld. De lengte klopte wel, maar het was heel smal. Je kon merken dat onze jongens daar wel even aan moesten wennen, ze konden de eerste helft niet echt in de wedstrijd komen. De bal was door het smalle veld dan ook heel veel en snel uit. Het ingooien is dus dubbel en dwars geoefend. Uiteindelijk wist Dion zo'n 7 minuten voor rust toch te scoren en konden we met een voorsprong aan de limonade. De tweede helft liep het beter, de jongens wat feller op de bal, en er kwamen meer doelkansen. Toch wist Sporting Martinus als eerste te scoren en stond het weer gelijk. Daarna was de eer aan Ludnardo, hij zorgde voor de 1 -2. Ondanks vele kansen die steeds voortreffelijk gestopt werden door de keeper van Sporting Martinus, scoorden zij eers t de 2-2. Deze stand bleef een groot deel van de tweede helft zo staan, ook al kregen we zeker kansen. De spanning steeg nu toch wel heel erg, ook bij de ouders aan de kant. De aanmoedigingen en aanwijzingen werden steeds luider. Uiteindelijk wist Dzenis h et verlossende doelpunt te scoren, vlak voor tijd. Nu de spanning eraf was kregen de jongens nog even vleugels en kon ook Rick nog een doelpuntje meepakken. Nu stonden we helemaal safe en kon de wedstrijd rustig uitgespeeld worden. Wederom gewonnen ondanks een zieke, een raar veld en een hele goede keeper aan de andere kant. Goed gedaan jongens! Sporting Martinus F4 - Legmeervogels F5: 5-1 Op de zieke Carlito na is iedereen van de partij. O.l.v. Dave krijgt de F5 een professionele warming -up. Ook Tyler wordt niet vergeten. Hij wordt ingeschoten en geoefend op uittrappen. Sporting Martinus is niet alleen de club van ex multinational Reiziger, ook Dave heeft hier enkele jaren gevoetbald. Laatstgenoemde is overigens niet te spreken over de beruchte kwaliteit van de velden. Een regenbui en de velden moeten gelijk worden afgekeurd. Bij aanvang van de wedstrijd is het ondanks de pessimistische weersvoorspellingen droog. De zon schijnt zelfs. De moeder -supporters gaan gezellig keuvelend in de dug -out zitten. We sp elen op biljartkunstgras. Al snel kijken de Legmeervogels tegen een gapende achterstand van 2 -0 aan. Dit is tevens de ruststand. In de pauze spreken de coaches de terneergeslagen bezoekers moed in. Toch loopt ook de tweede helft bepaald niet gesmeerd. Niet alleen begint het te regenen, maar ook wordt de achterstand nog eens vergroot tot een geflatteerde 4 -0. In de tweede helft hebben de Legmeervogels een licht overwicht, maar springen ze helaas te slordig met hun kansen om. Liefst twee doelrijpe kansen word en niet verzilverd. Fabio, die in de tweede helft Bram vervangt, is wel trefzeker. Hij verzacht de pijn: 4 -1. Sporting Martinus loopt met een mooie lob alsnog uit tot de eindstand 5 -1. De strafschoppenserie gaat ons beter af dan in de voorafgaande wedstri jden. We weten maar liefst zes keer te scoren. Martinus is echter net iets doeltreffender: 8 doelpunten moet Tyler uit het net graaien. Legmeervogels F12 – Waterwijk F12 Zaterdag 7 november stond de wedstrijd tegen Waterwijk, de nr. 2 op de ranglijst, op het programma. De Vogels lieten zich in het begin intimideren door de reputatie van Waterwijk en keken binnen 5 minuten al tegen een 2 -0 achterstand aan. Het dreigde zodoende uit te lopen op een fiasco, maar de Vogels herpakten zich. Met frisse aanvalsl ust wisten zij zich te bevrijden uit de houdgreep van Waterwijk en maakten gauw 1 -2. Tot de rust bleef het spel in evenwicht en werd limonade gedronken bij 2 -3. Ondanks alle pogingen daartoe bleven de Vogels met minimaal 1 doelpunt achter staan. Vijf minuten voor tijd werd het zelfs 5 -7 en leek alles beslist. Toch wisten de Vogels nog tot 6 -7 terug te komen, maar de verdiende gelijkmaker werd helaas niet gemaakt en de 3 punten gingen mee naar Almere. De strijdlust van de jongens was geweldig, een volgende keer zal die ook zeker beloond worden. Als ouders genieten wij iedere wedstrijd weer van de inzet, maar vooral van het plezier van de jongens. Ga zo door ! Legmeervogels F12 speelt kater weg Vorige week een krappe 7 -6 nederlaag tegen de nr. 2 op de rangl ijst, nu stond nr. 4 SV Ouderkerk ons op te wachten.Wederom met een flinke schare supporters moesten we reeds om 9 uur aftrappen. Gelukkig was spits Selaxadin hersteld van griep en kon weer helemaal meedoen. We gingen flitsend van start en scoorden al snel 0-1. Maar het werd al snel duidelijk dat Ouderkerk niet voor niets hoger op de ranglijst staat, met rust keken we sip tegen een 3 -1 achterstand aan. Coach Ruud greep in door onze keeper Loek te wisselen en in de spits te plaatsen. Dit bleek een gouden wissel ( waar haalt ie dat toch vandaan ??). Hoewel de windkracht in tegenstelling tot de dag ervoor terug was naar 2, lieten de Vogels een voortdurende storm van aanvallen zien. Deze aanvalslust werd beloond met een 5 -3 voorsprong. De jongens moesten wel bli jven opletten. Ze zagen kans de overwinning met 5 -6 binnen te halen. Als beloning had Zwarte Piet alle schoenen in de kleedkamer stiekem gevuld met pepernoten en chocola. Jongens, woensdag goed trainen, dan zijn jullie vast klaar voor de volgende wedstrijd ! Man of the match Loek, met 3 doelpunten in 10 minuten, overige doelpunten Selaxadin 2x en Benjamin 1x.

13


De Kwieke Tijger

Jaargang: 15

Nummer: 8

Dinsdag, 24 november 2009

A – B & C junioren: Jeugdbestuur: Voorzitter: Jeroen Bruning  (06) 22525943 – Secretaris: vacant  Wedstrijdsecretaris Sjaak van der Tol  (06) 478 160 58 – Tech. coördinator: Jeroen Roest  (06) 532 465 52 – Jeugdcoördinator A & B junioren: Jos den Haan  06 513 803 58 & Jules Moelker  (06) 21501837 – C junioren: Alex Drost  (06) 506 480 56 & Joost Oljans  (06) 535 136 53 – Hoofdtrainer A Enrique Zschuschen  (06) 553 874 38 - Hoofdtrainer B Hiro Shirai  (06) 422 836 80 – Hoofdtrainer C Mohamed Boussatta  (06) 287 789 47 - Keepers- trainer B&C: Herman van Hoek  020 – 679 30 79 Dag datum

tijd

wed.nr.

thuis team

uit team

scheidsrechter vertrek

Zaterdag 28-11-2009 28-11-2009 28-11-2009

14:30 11:00 14:00

79147 82237 85885

Zaandijk A1 Zuidvogels B1 Legmeervogels C1

Legmeervogels A1 Legmeervogels B1 Waterwijk C1

R. Appelman H.ten Bookum J.H. Sprenger

trainer trainer trainer

Zondag 29-11-2009 29-11-2009 29-11-2009 29-11-2009 29-11-2009 29-11-2009 29-11-2009 29-11-2009 29-11-2009 29-11-2009

14:00 12:00 14:30 12:00 11:00 11:00 11:00 8:30 10:00 10:00

56932 163044 158803 59240 59528 144154 60491 61244 171345 61238

RKDES A1 Legmeervogels A2 AS 80 A2 Blauw Wit A’dam B1 Legmeervogels B3 Legmeervogels B4 Legmeervogels C1 Buitenveldert C2 Legmeervogels C3 Legmeervogels C4

Legmeervogels A1 Zwanenburg A2 Legmeervogels A3 Legmeervogels B1 Hoofddorp s.v. B2 Pancratius B4 DCG C1 Legmeervogels C2 Ouderkerk C4 Sporting Martinus C5

clubscheidsrechter ZELF clubscheidsrechter clubscheidsrechter Hans Versteeg

clubscheidsrechter ZELF Chris Vermeij

trainer 11:00 13:00 trainer 10:00 10:00 trainer trainer 09:30 09:30

Woensdag 02-12-2009

19.00

vriend.

ARC MJ 1

Legmeervogels B3

clubscheidsrechter

trainer

Zaterdag 5-12-2009 5-12-2009 5-12-2009

14:45 11:30 14:00

79217 83185 85877

SVW 27 A1 Legmeervogels B1 Legmeervogels C1

Legmeervogels A1 Vriendenschaar B1 Soest SO C1

B. Stor T.van Steijn G. Hendriks

trainer trainer trainer

Zondag 6-12-2009 6-12-2009 6-12-2009 6-12-2009 6-12-2009 6-12-2009 6-12-2009 6-12-2009 6-12-2009 6-12-2009

14:00 12:00 12:00 12:00 11:00 10:00 10:00 11:30 10:30 10:00

161477 163045 158804 58796 171507 172075 60514 170193 171353 170542

DCG A1 Legmeervogels A2 Legmeervogels A3 Legmeervogels B1 Legmeervogels B3 Legmeervogels B4 Sporting Martinus C1 Pancratius C3 VVC C3 Legmeervogels C4

Legmeervogels A1 KDO A2 Almere FC A2 DWS B1 RKDES B2 Volendam (rkav) B2 Legmeervogels C1 Legmeervogels C2 Legmeervogels C3 Almere FC C2

clubscheidsrechter Jan de Kuyer ZELF F. Aygun

trainer trainer 11:00 09:00 10:15 trainer 09:30 08:00

clubscheidsrechter clubscheidsrechter clubscheidsrechter Chris Vermeij

aanwezig vertrek

Uitslagen Zaterdag 14-11-2009 Legmeervogels A1 Meern De C1 Zondag 15-11-2009 Legmeervogels A1 Pancratius A4 Legmeervogels A3 Legmeervogels B1 DSOV B1 Hoofddorp s.v. B4 Roda 23 C1 Legmeervogels C2 Legmeervogels C3

14

Dijk De A1 Legmeervogels C1

AFC A1 Legmeervogels A2 Diemen A4 Sloterdijk B1 Legmeervogels B3 Legmeervogels B4 Legmeervogels C1 Sporting Martinus C2 Legmeervogels C4

9–0 2–0

2–1 4–4 Bno 3–2 4–1 2 – 11 1–2 0–3 7–0

Zaterdag 14-11-2009 Legmeervogels B1

CJVV B1

7–0

Zondag 22-11-2009 Legmeervogels A1 KDO A2 Legmeervogels A3 RKDES B2 Volendam (rkav) B2 Legmeervogels C2 Legmeervogels C3 Almere FC C2

DCG A1 Legmeervogels A2 Roda 23 A4 Legmeervogels B3 Legmeervogels B4 Pancratius C3 Overbos C6 Legmeervogels C4

Gst 1–2 6–2 Afg 1–5 3–5 6–0


De Kwieke Tijger

Jaargang: 15

Nummer: 8

Dinsdag, 24 november 2009

Handbal: Voorzitter: Ribut Abdulrasjid  (0297) 561 061 – Secretaris: Ria de Jong  (0297) 566 698 – Penningmeester: Arne Rekelhof  (0297) 568 605 – Tech. Zaken: Henk v.d. Greft  (0297) 562 366 Wedstr.secr. senioren: Esther Oudendijk  (0297) 568 720 – Wedstr.secr.Jeugd: Carla van Laar  (0297) 534 478 – Ledenadministratie: Carla van Laar  (0297) 534 478 – Scheidsr. contact pers.: Anita Abdulrasjid  (0297) 561 061 Sponsorcomissie: Vacant Niet vergeten !!! Vrijdagavond Heerlijk Avondje voor alle Handbal Jeugdleden Aanvang vanaf 17.00 uur, einde tussen 21.00/21.30 uur. Lokatie: kantine Legmeervogels. Reserveshirtjes Vorig seizoen zijn er 3 sets blauwe reserveshirtjes aangeschaft. Inmiddels missen wij hierin de keepersshirts. Het betreft rode shirtjes van het merk Thori. Misschien zijn ze ergens in een tas verdwenen. Je kunt ze afgeven bij iemand van het bestuur. Uitslagen 14/15 n ovember 2009 DS1 – M’dam 1 09-13 B2 – M’dam 1 DS2 – We Have 2 10 -08 Zeeburg 1 – MC 1 DS 3 – Zeeburg 4 06-10 Lotus 1 – GC 1 A1 – KSV 1 15-16 Wijk a Zee 1 – MD 1 B1 – Zeeburg 2 23-08

12-11 26-01 12-11 02-06

Uitslagen 19/21/22 november 2009 Vr/TOB 2 – DS1 12-13 MC 1 – NEA 1 02-13 DSG 2 – DS2 09-12 GC 1 – Havas 3 13-10 VZV 2 – A1 16-20 MD1 – We Have 2 Vido 2 – B1 07-18 DR 1 – KDO 2 07-12

Scheidsrechters die kunnen worden benadert om een wedstri jd te fluiten Met ingang van het zaalseizoen dienen de teams waa rbij geen scheidsrechter is aangewezen door de bond zelf voor een scheidsrechter te zorgen . Er zal dan bij scheidsrechter “zelf” staan. Henk v.d. Greft telefoon: 562366 Suzie Houtkamp telefoon: 533421 Jaap Buchner telefoon: 568518 Esther Oudendijk telefoon: 568720 Piet de Jong telefoon: 566698 Anita Abdulrasjid telefoon: 561061 Ria de Jong telefoon: 566698 Trainingsschema zaal m.i.v. 26 oktober 2009 Woensdag 16.00 – 17.00 uur hele z aal Woensdag 17.00 – 18.00 uur hele zaal Woensdag 18.00 – 19.00 uur hele zaal Donderdag 17.45 – 18.45 uur hele zaal Donderdag 19.00 – 22.00 uur hele zaal Behalve op 17 december 2009 – 14 januari 2010 – 28 januari 2010 – 4 februari 2010 – 4 maart 2010 – 18 maart 2010. Schema als we op donderdag de Scheg hebben tot 22.00 uur . MD1 Woensdag 17.00 – 18.00 uur Scheg halve zaal MC1/GC1 Woensdag 16.00 – 17.00 uur Scheg hele zaal MC1/GC1 Donderdag 17.45 – 18.45 uur Scheg halve zaal A1 Woensdag 17.45 - 19.00 uur Scheg hele zaal A1/B1 Donderdag 19.00 – 20.30 uur Scheg hele zaal B1/B2 Dinsdag 19.00 – 20.00 uur Amstelhof B2 Donderdag 17.45 – 18.45 uur Scheg halve zaal DS1 Dinsdag 21.30 – 22.30 uur KDO Hal DS1/2 Donderdag 20.30 - 22.00 uur Scheg hele zaal DS3 Dinsdag 20.00 – 21.00 uur Thamen DV1 Maandag 19.30 – 20.30 uur Alkwin Als we op donderdag na 19.00 uur niet in de Scheg kunnen: A1/B1 Donderdag 19.00 – 20.00 uur Thamen DS1/2 Donderdag 20.00 – 21.00 uur Thamen Wedstrijdprogramma zaal Zondag 29 november 2009 DS1 Legmeervogels 1 DS2 Legmeervogels 2 DS3 Legmeervogels 3 A1 Legmeervogels 1 B1 Legmeervogels 1 B2 DSG 1 GC1 DSG 1 MD 1 NEA 1 Woensdag 2 december 2009 DR1 Vriendschap/TOB 1 Maandag 7 december 2009 DS2 Legmeervogels 2

MC1 vrij o.v.b. GC1 en MD1 spelen zondag AHC’31 1 Scheg Vriendschap/TOB 3 Scheg Zelf KDO 3 Scheg Zelf Houten 1 Scheg Vriendschap/TOB 2 Scheg Zelf Legmeervogels 1 Calandhal Legmeervogels 1 Calandhal Legmeervogels 1 Bindelwijk Legmeervogels 1 Elzenhagen scheidsrechterswedstrijd VOS 2 Sph. Zuid

13.05 uur 11.55 uur 09.30 uur 10.40 uur 14.10 uur 12.30 uur 10.50 uur 10.00 uur

Trainer 11.00 uur 09.00 uur 09.30 uur 13.30 uur 11.30 uur 09.50 uur 09.00 uur

20.00 uur

18.45 uur

20.00 uur

18.45 uur 15


De Kwieke Tijger Zaterdag 12 december 2009 MC1 Legmeervogels 1 GC1 Legmeervogels 1 MD1 Legmeervogels 1 Zondag 13 december 2009 DS1 Volendam 1 DS2 Volendam 2 DS3 BHC 1 A1 Volendam 1 B1 Havas 2 B2 Volendam 2 Donderdag 17 december 2009 DR1 Legmeervogels 1 Zaterdag 19 november 2009 MC1 Legmeervogels 1 GC1 Zaanstreek 1 MD1 VOS 1 Zondag 20 december 2009 DS1 Legmeervogels 1 DS2 Legmeervogels 2 DS3 Legmeervogels 3 A1 Legmeervogels 1 B1 Legmeervogels 1 B2 Legmeervogels 2 Zondag 3 januari 2009 DS1 Zaanstreek 1 A1 VOC 2 B2 VOC 4

Jaargang: 15

Nummer: 8

Vido 1 Najaden 1 Wijk aan Zee 1

Scheg Scheg Scheg

Legmeervogels 1 Legmeervogels 2 Legmeervogels 3 Legmeervogels 1 Legmeervogels 1 RS Legmeervogels 2

Opperdam Opperdam De Zandzee Opperdam IndischBuurt Opperdam

Zaanstreek 1

De Vlijt

VOC C2 Legmeervogels 1 Legmeervogels 1

Scheg De Vang Sporthoeve

US 2 ZSC 1 US 5 Tornado 1 Aalsmeer 1 Aristos 1

Scheg Scheg Scheg Scheg Scheg Scheg

F. Norg

Legmeervogels 1 Legmeervogels 1 Legmeervogels 2

De Tref Elzenhagen Elzenhagen

E. Nieuwland P.M. Schilder

Dinsdag, 24 november 2009

10.20 uur 11.10 uur 09.30 uur

W. Meijer

zelf

Zelf Zelf B. Schmitz Zelf Zelf

13.00 uur 11.45 uur 11.05 uur 10.30 uur 16.50 uur 09.30 uur

09.50 uur 10.40 uur 09.00 uur Trainer 10.15 uur 09.45 uur 09.00 uur 15.30 uur 08.00 uur

21.00 uur

20.15 uur

10.20 uur 10.50 uur 10.00 uur

09.50 uur 09.30 uur 09.00 uur

12.50 uur 11.40 uur 14.55 uur 10.30 uur 13.55 uur 09.30 uur

Trainer 11.00 uur 14.15 uur 09.30 uur 13.15 uur 09.00 uur

14.25 uur 11.30 uur 09.30 uur

Trainer 10.00 uur 08.15 uur

Legmeervogels Dames 1 komen doelpunten te kort Tegen koploper Monnickendam werd er zeker geen slechte wedstrijd afgeleverd. Het spel was bij vlagen zelfs goed en de verdediging stond prima. Tot aan 3-3 ging het dan ook gelijk o p. De tegenstander wist vooral van afstand te scoren of via 7 meters. Daar konden wij in de aanval helaas weinig tegenover zetten. De break werd niet echt doorgezet en helaas werden er een groot aantal kansen niet zuiver afgemaakt. Veel schoten recht op de keepster af en te weinig in de hoeken zorgde er voor dat Monnickendam kon uitlopen naar een 4 -8 ruststand. De tweede helft ging het beter, we kwamen terug tot 7-8 en alles leek weer mogelijk. Er waren een aantal mooie aanvallen bij en prima doelpunten m aar konden helaas niet doordrukken. Bij 9-10 waren onze doelpunten op en konden de gasten nog een paar keer scoren waardoor de eindstand 9 -13 werd. Jammer want er had zeker meer in gezeten als we met wat meer overleg de ballen afmaken. Nuttige Scheidsrechterswedstrijd voor Dames 1 Het zijn niet altijd de wedstrijden waar je op zit te wachten, maar soms kan het wel een lekker zijn om zonder stress te kunnen ballen. We hadden ons dan ook voorgenomen om er een leuke wedstrijd van te maken en vrijuit te gaan spelen. Doen waar je goed in bent en wat zelfvertrouwen opdoen waar nodig. Tegenstander US speelt een klasse hoger en speelt vooral in een hoog tempo. Maar omdat wij de verdediging goed gesloten hielden kregen ze geen kans om ons te passeren. De schoten uit de 2e lijn waren niet altijd even succesvol zodat het voor de tegenstander moeilijk was om te scoren. Maar ook wij hadden het daar de laatste wedstrijden moeilijk mee. Nu ging de wedstrijd gelijk op, nooit was het verschil meer dan 2 punten en dan mee stal in het voordeel van US. Toch bleven we knokken en lukte het vooral om veel via de break te scoren. En dat nog wel tegen een snelle ploeg!! Ook vanaf andere posities wisten we regelmatig het doel te vinden en ook het rondspelen ging lekker vlot en mee stal zonder balverlies. Tot op het einde bleef het spannend wie uiteindelijk de wedstrijd naar zich toe zou trekken, maar na het laatste fluitsignaal bleek dat wij met 13 -12 hadden gewonnen. Dames een prima wedstrijd om op door te bouwen. Nu as zondag ook zo spelen !! Spannende wedstrijd van DS1 tegen TOB/Vriendschap Je weet dat je niet naar Amsterdam Noord gaat voor een lekker potje handballen. Het was dus ook deze keer onvriendelijk en hard. We begonnen niet al te sterk aan deze wedstrijd. In de aanval geen snelheid en regelmatig de verkeerde keuze in de verdediging te slap en geen goede communicatie waardoor er vaak vanaf het midden gescoord kon worden door Vriendschap/TOB. We stonden dan ook snel met 4 -0 achter en moesten beginnen aan een inhaalrace. Die kwam er dan ook. Puntje voor puntje liepen we in en we kwamen tot op 1 puntje nadat we met 7 -3 achterstonden. De aanvallen liepen nu wat beter en belangrijker, de verdediging stond goed en de tegenstander kreeg minder kansen om vrij uit te schiete n. Toch lukte het hen nog voor de pauze de marge weer op 2 te brengen, 8 -6 ruststand. De tweede helft bleef deze stand lange tijd gehandhaafd, beide teams hadden moeite om te scoren. Wij maakte het eerste doelpunt, maar Vriendschap antwoordde met 2 doelpun ten zodat het verschil weer drie was. Om en om werd er nog een aantal keer gescoord en met nog 8 minuten te spelen stonden we met 12 -9 achter. toch bleven we er voor knokken, ook nu weer gesteund door een goede verdediging, maar opeens gingen de schoten u it de 2e lijn er ook weer in. We kwamen op 12 -12 en hadden in de laatste 1,5 minuut balbezit. Dit werd goed uitgespeeld en we scoorden 12-13, Vriendschap mocht nog 1 keer aanvallen maar wist niet te scoren zodat we met 2 punten naar huis konden. Een overwinning met veel waarde, vooral de wijze waarop deze is behaald. Dames, ga zo door nu!!

16


De Kwieke Tijger

Jaargang: 15

Nummer: 8

Dinsdag, 24 november 2009

Legmeervogels 3 - Zeeburg 4 6-10 Met de nodige hoofdbrekens heeft Yvon Verl. vandaag een team op de been gekregen. Anita en Carina, bedankt. Met Suzie op doel tegen "o ns" Zeeburg ( bij gebrek aan Monnickendam) en Sonja weer terug moesten we de klus zien te klaren. En dat lukte zowaar nog aardig, de inval nr. 10 nam de pingels zoals het hoort en we bleven in de buurt tot een mandarijnenstand van 4 -5. Hierna bleven we goe d partij geven en hebben we een hele tijd de stand 6 -9 op het bord zien staan. De meisjes van de tijdwaarneming waren al in slaap gevallen, toen het uiteindelijk 6 -10 werd. Maar...we krijgen ze nog uit. En daar hebben we de veldwedstrijd wel gewonnen, dus wie weet. Tot dinsdag. Nr. 10 GoConnect/Fortissimo A1 – Legmeervogels A1 Men zegt wel eens “een goed begin is het halve werk”, maar dit mocht niet lukken tegen de club uit Cothen. Of de dames van Fortissimo nou een maatje te groot waren of Legmeervogels g ewoon simpelweg niet goed speelde? Het kwam er op neer dat de koppositie niet behouden werd. Er werd niet goed geconcentreerd begonnen aan het eerste kwartier van de wedstrijd en daar maakte Fortissimo gretig gebruik van, al snel stond er een 6 -1 achterstand op het scorebord. Een achterstand die op dit niveau moeilijk te permitteren is, toch kwamen de meiden redelijk terug in de wedstrijd. Fortissimo was zowel in de aanval als verdediging fysiek sterk, wat overigens ook niet gek is als je 4x per week traint . Vrijwel elke fout werd afgestraft door Fortissimo. Maar ondanks het soms wat slordige spel van Legmeervogels lukte het Fortissimo niet de wedstrijd te beslissen. Er werd hard gewerkt en hierdoor bleef de wedstrijd lange tijd onbeslist, de achterstand bleef steeds op drie punten haken. Dat de achterstand niet groter werd kwam door een goed samenwerkende en vechtende verdediging en uitstekend keeperswerk maar dat de achterstand niet kleiner werd lag aan het missen van kansen. Eigenlijk was dit vrijwel 45 m inuten het wedstrijdbeeld en hierdoor werd de wedstrijd met 22 -16 verloren. Zonde van het puntenverlies, maar het spreekwoord kwam tot haar recht. Weer wat geleerd en des te meer reden om aanstaande zondag KSV niet met de punten weg te laten gaan. Zondag 1 0.30 KSV thuis in sporthal de Scheg . Tot zondag, groetjes! Legmeervogels A1 – KSV A1 Vorig seizoen 2 keer van verloren en aangezien de vorm bij de meiden dit seizoen zeer wisselvallig is was het even afwachten. Vooral de 1 e 10 minuten van de wedstrijd zijn lastig dit seizoen. Voor je het weet sta je 5 -0 achter en dan wordt het moeilijk om dat weer in te halen vooral als je aan elkaar gewaagd bent. Deze wedstrijd lag het probleem in het afmaken van de kansen in de 1 e helft waardoor LMV niet uit kon lopen en de meiden met 1 doelpunt verschil de rust in gingen. De 2 e helft was wederom spannend. Het heeft zeker een kwartier 11 -11 gestaan. Helaas werden weer diverse strafworpen gemist terwijl KSV ze wel benutte. Hierdoor bleef het heel dicht bij elkaar. Twintig seconden voor tijd scoorde LMV de gelijkmaker. Helaas werd er 10 secon den voor tijd nog een strafworp tegen gegeven die door KSV werd benut. Eindstand 15 -16. De teleurstelling was groot. Er was geknokt in de 2 e helft, de meiden zaten allemaal stuk. Een gelijkspel was verdiend geweest. VZV A2 – Legmeervogels A1 Op zondagmiddag 15.15 uur spelen in ’t Veld. Voor degene die zich afvragen waar dat ligt, boven Heerhugowaard, in de kop van N-H. Uiteraard was het programma wat uitgelopen aan het eind van de middag maar rond 15.30 uur waren we dan toch aan de beurt. VZV is een onbe kende tegenstander maar van de coach van KSV hadden we begrepen dat hiervan kon worden gewonnen. Wederom een slordige start, de stoorspeelster kon 2 keer achter elkaar de bal onderscheppen. Gelukkig liep het goed af en kwam LMV op een 1 -3 voorsprong. Bij V ZV was eigenlijk maar 1 speelster die voor de doelpunten zorgde vanaf de hoek. Hier had LMV heel veel moeite mee en daardoor bleef er steeds maar een magere marge van 2/3 punten voorsprong. Ruststand 6 -9. De tweede helft werd bij vlagen zeer goed gespeeld, mooie doelpunten, soms weer erg slordig in de break maar de marge bleef in stand en werd in de laatste minuut nog uitgebreid door een heel mooi doelpunt van Iris. Eindstand 16 -20. Legmeervogels B2 neemt revanche op Monnickendam Nadat de uitwedstrijd tegen Monnickendam verloren was moest er nu thuis gespeeld worden. Dat de meiden de laatste weken steeds beter gaan spelen bl eek deze wedstrijd. Door lekker fanatiek te zijn en zich niet te laten afbluffen door de harde tegenstander konden de B2 goed bijblijven. Er werd zelfs een voorsprong genomen en iedereen speelden een prima wedstrijd. Er waren mooie doelpunten en de verded iging stond ook goed. In de tweede helft werd een 10 -7 voorsprong helaas uit handen gegeven en leek de tegenstander toch te gaan winnen, maar nog 1 keer werd alles op alles gezet waardoor de overwinning alsnog voor Legmeervogels was. Meiden ga zo door, da n winnen jullie nog meer wedstrijden! KDO C1 - Legmeervogels C1 14 - 2 (6-1) Vandaag tegen KDO, dat houdt in dat we tegen meiden moesten die al op de middelbare zitten. Tijdens de eerste helft hielden de Vogels goed stand. Goed samengewerkt, en prima v erdedigd. Anouk kreeg een paar onhoudbare kogels om haar oren maar heeft weer goed gekeept. Het leek alsof Legmeervogels geen kansen had, maar de keepster van de tegenpartij hield een paar ballen uit het doel die op de tribune al geteld waren. In de eerste helft maakte Astrid een heel mooi doelpunt. In de rust stond het 6 -1 in de tweede helft maakte Pascal ook een heel mooi doelpunt. De eindstand was 14-2 voor KDO. Jessie Zeeburg C1 - Legmeervogels C1 26 - 1 (13-0) We moesten vandaag vroeg spelen teg en Zeeburg. De speelsters van de tegenpartij waren allemaal al wel derde jaars C. Dus een stuk groter en sterker dan wij, en handbalden waarschijnlijk al veel langer samen. De eerste helft moesten we allemaal nog een beetje wakker worden. In de tweede helf t ging het wel wat beter. Er werd veel feller en beter verdedigd door ons. Met een leuk doelpunt van Monique, werd het gelukkig geen 26 -0, maar 26-1. Maar niet te vergeten we hebben ons best gedaan !!!!! Mirte

17


De Kwieke Tijger

Jaargang: 15

Nummer: 8

Dinsdag, 24 november 2009

Handbal Clinic C- Jeugd Wij gingen woensdag naar de Topsporthal in Almere. Voordat we begonnen met de clinic kregen we een rood T -shirt aan. We kregen handbal les van de speelsters van de Handbal Academie. Er waren allemaal oefeningen klaar gezet. Elk onderdeel duurde 12 minuten. Het duurde 2 uu r. Tussendoor had je 1 keer pauze van 12 minuten. We hebben veel geleerd. We gingen 's avonds ook nog kijken naar een wedstrijd van de Handbal Academie. Ze moesten tegen Venus/Nieuwegein. De Handbalacademie heeft gelukkig gewonnen met 32 -28!!!! We hebben een super toffe dag gehad. Mirte Legmeervogels GC1 - Havas C3 Afgelopen zaterdag speelden we tegen onze geduchte tegenstander, Havas 3. Vorige keer hadden we dik verloren, maar deze keer wilden we dat natuurlijk niet weer laten gebeuren. Met 2 inval speelsters, dank voor de wekelijkse aanvulling vanuit het meisjesteam C1, gingen we van start. Binnen de kortste keren stonden we voor. Havas gaf zich niet meteen over en bleef de hele wedstrijd een punt of 2 achter ons. Spannend bleef het tot de laatste m inuut. Iedereen deed erg zijn best en heeft geknokt tot de laatste minuut. De eindstand was dik verdiend 13 -10!!!! En als toeschouwer kijk ik met veel plezier uit naar de volgende wedstrijd. Ileen en Eugenie Legmeervogels D1 - WeHaVe D2 9-1 17-3 Hier weer een verslag van het jongste sterren handbalteam van de Legmeervogels. De meiden moesten weer vroeg aantreden maar na een goede warming -up konden ze aan de slag. Meteen na het eerste fluitsignaal werd er gescoord wat de tegenpartij ook deed het waren de meiden van de D1 die scoorde. Ook hebben wij Tessa op doel en dat zorgde ervoor dat er voor de rust maar 1 tegendoelpunt viel. Na een lekkere slok water en een goed gesprek begonnen we aan de 2e helft er werd zeer goed rond gespeeld en ook werden er wat meiden op andere plaatsen gezet zodat deze week Lizette en Dominque hun eerste doelpunt konden scoren. Helemaal top en dat gaan er vanaf nu veel meer worden. Al met al weer een zeer leuke wedstrijd waarin deze keer door IEDEREEN werd gescoord. Volgende week zondag uit naar NEA om 10.00 dus komt allen kijken. Groeten van Maudy en Andrea

Futsal: Secretaris: Martijn Gorter  06 – 512 16 996 / m_a_gorter@hotmail.com Wedstrijd secretaris : Bob van Weerdenburg  06 – 149 83 609 / bweerdenburg@caiway.nl Zaaldiensten in de SCHEG te Uithoorn aanwezig zijn om 18.45 uur indien je niet kan zelf voor vervanging zorgen !!! 27 november Tim Mollers & Roy Brouwer datum 30-11-2009 11-12-2009

tijd 21:00 21:05

wed.nr. 8265 5221

thuis team Sloterdijk 1 Legmeervogels 1

uit team Legmeervogels 1 Osdorp/Get Connected 1

scheidsrechter

27-11-2009 02-12-2009 08-12-2009

22:00 21:05 21:55

5333 23579 7510

Legmeervogels 2 Legmeervogels 2 Fico 2

Parkstad sv 5 AZV (Amstelveen) 22 Legmeervogels 2

25-11-2009 04-12-2009 11-12-2009

20:55 19:15 19:15

8076 5236 5244

VVGA 1 Legmeervogels 3 Legmeervogels 3

Legmeervogels 3 DVVA 5 Golden Stars 13

Oostenburg Scheg de Scheg de

27-11-2009 04-12-2009 11-12-2009

20:10 20:10 22:00

5251 6310 5253

Legmeervogels 4 KDO 5 Legmeervogels 4

TOB 6 Legmeervogels 4 Golden Stars 15

Scheg de KDO Scheg de

27-11-2009 04-12-2009

19:15 20:10

5257 5265

Legmeervogels 5 Legmeervogels 5

KDO 7 Plein83 8

Scheg de Scheg de

27-11-2009 30-11-2009 09-12-2009

20:10 21:05 19:15

22324 20203 19541

Os Lusitanos DA7 Legmeervogels DA1 Demi Sport DA1 Legmeervogels DA1 Legmeervogels DA1 KDO DA3

R. Zahhaf

W. Wormsbecher

zaal Caland SC Scheg de Scheg de Scheg de Bloemhof de

Aristos Kinheimhal Scheg de

Als er spelers/sters bijkomen in het seizoen gaarne even melden !!!! Zonder spelerskaart mag je n.l. niet spelen. Hier is het rooster voor deze MAAND, maar blijf ook tussendoor kijken in de Kwieke Tijger er kunnen veranderingen plaatsvinden door de K.N.V.B. Dit kan ook op de KNVB site. Vedette de Remise Ik kwam, ik zag en ik.. Hoe ging dat gezegde ook alweer? Wij hebben in ieder geval een lesje gehad tegen wat oude mannen in Amsterdam N oord. Uiteindelijk stond er 9 -8 op het scorebord in het voordeel van de mannen van Vedette de Remise. Het was niet de leukste pot, maar er we deden wel ons best zeg maar. Dit terwijl de mannen er alles aan deden om ons uit het spel te halen. Anyway, verdiend verloren, hadden we ze er maar in moeten schieten. Dennie heeft de tas, bidons, map en de spelerskaarten en neemt deze as. Woensdag mee naar de scheg, waar ons beker-avontuur een vervolg krijgt. MG

18

Kwieke Tijger JG 15 nr. 8  

Clubblad van de vereniging Legmeervogels

Advertisement