Page 15

Nicky van ’t Riet, Defensiewoordvoerder in de

te verhullen door de schuld aan een ander te geven en

Tweede Kamer zegt: ‘Nederland neemt deel aan

grijpen daarbij naar de wapens.”

vredesmissies omdat het in de Grondwet staat.’ “In de artikelen die ik schrijf, zit altijd een waarschuwing

Psychologieprofessor Joshua Greene: “Groepen

tegen oorlog. Ook tegen de Tweede Kamer zei ik over de

mensen met verschillende moralen komen met

Nederlandse missies in Afghanistan ‘weet waar je aan

elkaar in aanraking en kunnen geen compromissen

begint’. Ik ben zelden een voorstander van het sturen

sluiten. De oplossing voor de conflicten die

van bewapende Nederlanders naar oorlogssituaties. Wij

hieruit voortkomen, is het ontwikkelen van een

maken het daar in de regel niet beter op. Zo zitten de

gezamenlijke, wereldwijde moraal.”

burgers in Syrië bijvoorbeeld niet te wachten op nog meer

“Conflicten komen niet zozeer voort uit idealen of moraal.

soldaten die hen komen ‘bevrijden’, want dan zitten ze

De oorlog in Afghanistan wordt veel meer aangewakkerd

nog meer knel tussen het vuur van die twee partijen.

door geo-politieke motieven, het willen heersen over een

Ze willen vooral rust. Als de Verenigde Naties een

gebied, en economische belangen zoals de schaarste

missie starten om vrede af te dwingen, lukt dat

van grondstoffen. Afghanistan is een strategische plek;

in de praktijk niet. De VN kunnen wel ergens de

mensen die macht willen, hebben veel voor zo’n gebied

vrede handhaven. Kijk maar naar Sierra Leone

over. En vergis je niet, er wordt heel veel geld verdiend

en Liberia destijds. Maar in een oorlogsgebied

aan oorlog. Geld is een grotere drijfveer achter oorlog

komt pas vrede als de mensen zelf vrede

dan moraal. Die moraal wordt gebruikt om de strijd te

willen. Door de gewapende bemoeienis

verantwoorden tegenover het volk. Om haat te kunnen

van het Westen sterven er nog veel meer

zaaien via de media. Om rebellen tot actie aan te zetten,

onschuldige burgers. Dat zijn ook de

ook al moeten ze mensen onthoofden zoals in Syrië. En

lessen uit Irak en Afghanistan.”

ondertussen verdienen de wapenhandelaars bakken met geld. Wat kan hun die slachtoffers schelen. Daarom Enns:

denk ik ook niet dat we vrede op aarde krijgen. Met het

‘Zolang er wapens zijn, zullen

bijbrengen van kennis over democratie en het oplossen

Theoloog

Fernando

van corruptie kun je wel meer oorlog voorkomen, maar

ze gebruikt worden’. “Ja, dat ben ik met hem eens. Ik

de aard van mensen zal nooit helemaal veranderen. Ik

ben van mening dat je wapens

zie het als ‘survival of the fittest’: we willen het beste voor

mag gebruiken om je eigen

onszelf. We hebben een probleem met hebzucht. Dat is

land

als

de oorzaak van veel wereldproblemen. Overbevissing,

een vijand aanvalt, maar

te

niet om zelf een ander

te veel CO2-uitstoot, uitbuiting. We vinden onze mooie auto, de zalm op ons bord en onze goedkope kleren

land aan te vallen. Je

belangrijker. Iedereen droomt van wereldvrede en dat is

moet

verdedigen

weten:

oorlog

heeft vaak een reden.

wel iets heel moois. Maar we zijn niet bereid daarvoor te geven of zelfs maar te delen.”

Het is het gevolg van oneerlijkheid.

Om

oorlog

Einstein: ‘Wij kunnen problemen niet op hetzelfde

te voorkomen, moet je dus de oorzaak aanpakken.

bewustzijnsniveau oplossen als waarop wij die

Bijvoorbeeld de corruptie in Mali, dat voedt namelijk

hebben gecreëerd.’

extremisme. Mensen moeten leren praten in plaats van

“De wereldproblematiek oplossen gaat je misschien niet

meteen naar machtsmiddelen als wapens te grijpen. In

lukken, de wereld verbeteren wel. Door vriendelijker en

mijn werk zie ik dat strijd voortkomt uit een gebrek aan

toleranter te zijn voor de mensen om je heen. Bereid zijn

kennis. Mensen weten niet hoe ze op een geweldloze

om te delen. Die ‘boodschap’ zie ik bij het Leger des Heils.

manier hun recht kunnen laten gelden. Ze weten vaak niet

Geen leger met wapens, maar een Leger van vrede. Door

wat tolerantie is. Ze kennen het democratische systeem

te luisteren en te delen. Ik denk dat daar meer toekomst

niet. En mensen met macht, proberen hun eigen zwakte

in zit dan in een zogenaamde vredesmissie ver weg.”

strijdkreet | 15

Profile for Leger des Heils

Strijdkreet - Issue 12  

Vrede op aarde? | Talibanstrijder ontvluchtte de waanzin Voor vrede moet je vechten | Leger des Heils actief voor Syrische vluchtelingen | M...

Strijdkreet - Issue 12  

Vrede op aarde? | Talibanstrijder ontvluchtte de waanzin Voor vrede moet je vechten | Leger des Heils actief voor Syrische vluchtelingen | M...