Page 1

2018 AKCIÓS KATALÓGUS

Csapatok részére akciós csapatárakkal

www.l eg en da sp or t .hu


FO RGALMAZOTT MÁ RKÁ K / IN D E X 3

LEGEA SPORTRUHÁZAT

15

ERREA SPORTRUHÁZAT

23

GIVOVA SPORTRUHÁZAT

40

RASAN SPORTRUHÁZAT

42

KOMPRESSZIÓS TERMÉKEK

43

LABDÁK

45

KAPUSKESZTYŰK

47

PÁLYA ÉS EGYÉB KIEGÉSZITŐK

Legenda Hungary Kft. 1103 - Budapest, Sibrik Miklós út 30/c. Nagykereskedelem, Kiskereskedelem és Bemutatóterem

+36 1 290 69 68 +36 70 284 75 84 info@legendasport.hu,

2

A katalógus csupán egy ízelítő termékválasztékunkból és akcióinkból! A teljes termékkínálat weboldalainkon és webáruházainkban található meg. Az akciós katalógusban szereplő árak kizárólag csapatok, klubok számára érvényesek visszavonásig.

www.legendasport.hu www.webshop.legea.hu www.legea.hu www.givova.hu www.hosoccer.hu


TOR N A DO SZET T

-38%

3XS - 2XS - XS - S M - L - XL - 2XL

54.710,-

33.990,-

www. l eg end as po r t .h u

3


T EMPESTA SZET T 3XS - 2XS - XS - S M - L - XL - 2XL

-37% 42.990,-

26.990,Csomag tartalma: 1rövid ujjú mez+nadrág, 1 sportszár, 2 db edzőmelegitő felső, 1 db edzőmelegitő alsó, 1 db télikabát, 1 db táska, 1 db esőkabát

4

www. l eg end as po r t .h u


MONDI AL SPOR TS ZÁR

DÜS SE LDOR F ME Z+NADRÁG 3 XS , 2 XS, X S, S, M, L, X L

I TALI A ESŐK ABÁT 3XS , 2XS, XS , S , M, L, XL, 2XL

FLORIDA S ZABADIDŐ M ELEGI TŐ 3XS, 2X S, X S , S , M , L, X L, 2XL

L EGEN DA SZE TT

O RI STANO TÁS KA

-40%

33.290,-

3 színb en: PIROS : D ü sseld orf piros, M ondia l pi ros, F lori da pi ros-fekete, It alia fekete, Orista no fekete K ÉK: D ü sseldorf az u rkék, M ondia l azu rkék, F lori da azurké k-fekete, I ta li a söté tkék , O r ist ano sötétkék

19.990,-

FEH ÉR-FEKETE : Düsseldorf fehér, M ondia l fehér, Flor ida fehér-fekete, It a lia fekete, O r ist ano fekete

www. l eg end as po r t .h u

5


DUSSE LDO R F ME Z+ NA DR ÁG

-49%

6.480,-

3.330,-

A m ez és nadrág k ülön i s kapható! DU SSEL DORF r övi d ujjú m ez DU SSEL DORF nadrág DU SSEL DORF hossz ú ujjú m ez 6

www. l eg end as po r t .h u

2.300, 1.890, 2.790, -


C RIM EA ME Z+ TAIPEI NAD RÁG

-30% 6.460,-

4.520,-

LI PS I A M EZ+ TA I PE I NA D R ÁG

-30% 6.010,-

4.200,A mez és a nadrá g külön is kap ha tó! C RIMEA ME Z LIPS IA MEZ TAIPE I NADR ÁG

www. l eg end as po r t .h u

2.790,2.300,2.090,-

7


TAI PEI rövi d uj jú ME Z+ NADRÁG 3XS - 2XS - XS - S M - L - XL - 2XL

-45%

7.190,-

3.990,A mez és nadrág külön is kapható! MEZ (rövidujjú) 8

2.790,-

NADRÁG

2.090,-

www. l eg end as po r t .h u


VENTO SZA BA DI DŐ MELE GI TŐ 4XS - 3XS - 2XS - XS S - M - L - XL - 2XL

-50% 9.990,-

4.990,-

A készlet erejéig!

www. l eg end as po r t .h u

9


F LOR I DA S E NI OR szab adid ő m e le g i tő

-30% 12.400,-

8.680,-

FLOR IDA -30% JU NIOR s za bad id ő 10.510,me leg itő

7.360,10

www. l eg end as po r t .h u


B OGOTA szab adi dő m e l e g itő

-30% 12.400,-

8.680,-

www. l eg end as po r t .h u

11


SINGA PO R E edzőme l e g ítő

-30% 13.930,-

9.750,-

12

www. l eg end as po r t .h u


TOK YO edzőme l e g ítő

-30% 13.210,-

9.250,-

www. l eg end as po r t .h u

13


8.620,-

MESSICO EDZ ŐMELEG ITŐ 3XS - 2XS - XS - S - M - L - XL - 2XL

-30% 12.310,Az elérhető színek a mellékeltek szerint.

14

www. l eg end as po r t .h u


M A RCUS MEZ + NA DRÁG YXS - 2XS - XS - S - M - L XL - 2XL -3XL

7.990,-

-30%

5.590,-

-30% V EGA +NE W S K I N GA R NI T ÚR A 7.130,-

4.990,-

YXS - 2XS - XS - S M - L - XL - 2XL

www. l eg end as po r t .h u

15


Röplabda és kosárlabda mezgarnitúra.

9.130,-

6.390,A MA ZON ME Z+ NAD R ÁG YXS - 2XS - XS - S - M - L XL - 2XL

-30%

R OCKETS MEZ+ DA LL AS NA DRÁG YXS - 2XS - XS - S - M - L XL - 2XL - 3XL - 4XL

-30%

9.990,-

6.990,16

www. l eg end as po r t .h u


MIL TON + CL AY TON SZA BA DI DŐ M EL EGI TŐ 3YXS, 2YXS, YXS, 2XS, XS

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

13.300,-

14.200,-

-30%

9.310,-

-30%

9.940,-

F OR MU L + MILO SZ AB A DI DŐ ME LEG ITŐ 3YXS, 2YXS, YXS, 2XS, XS

14.270,-

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

15.130,-

-30%

9.990,-

-30%

10.590,-

www. l eg end as po r t .h u

17


F ORWA R D ED ZŐM EL EG ITŐ 2YS - YXS - 2XS - XS - S M - L - XL - 2XL - 3XL

-30% 11.700,-

8.190,-

18

www. l eg end as po r t .h u


9.990,-

MA NSEL + NEVIS E D ZŐM EL EG I TŐ

-30%

6.990,-

3YXS - 2YXS - YXS - 2XS - XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

5.590,-

5.390,-

www. l eg end as po r t .h u

4.990,-

19


ER R EA FE LS ZER E LÉS CSOM AG I .

-35% 30.990,-

19.990,-

Csomag tartalma: *Vega mez *New Skin nadrág *Poliester sportszár *Forward edzőmelegitő *Basic kid/Basic Media táska

20

www. l eg end as po r t .h u


E RR E A F ELSZE R ELÉ S CS O MAG I I.

-36% 46.860,-

29.990,Csomag tartalma: *Vega mez *New Skin nadrág *Poliester sportszár *Forward edzőmelegitő *Formul+Clayton szabadidő *Basic kid/Basic Media táska

www. l eg end as po r t .h u

21


ER R E A F ELS ZE R ELÉ S CSO MAG I II .

-36% 45.290,-

28.990,Csomag tartalma: *Marcus mez *Marcus nadrág *Poliester sportszár *Mansel+Nevis edzőmelegitő *Milton+Clayton szabadidő *Basic kid/Basic Media táska

22

www. l eg end as po r t .h u


A készlet erejéig!

51.820,-

C L ASSIC SZET T 3XS - 2XS - XS - S

-61%

19.990,-

www. l eg end as po r t .h u

23


21.990,-

37.190,-

V I TTO RI A SZET T 3XS - 2XS - XS - S - M L - XL - 2XL

A készlet erejéig!

-38% V ITTOR IA F U LL SZ ETT 24

-41%

51.820,-

3XS - 2XS - XS - S - M - L - XL - 2XL

31.990,-

www. l eg end as po r t .h u


V I TTO R IA M EZ+ NA D R ÁG 3XS - 2XS - XS - S - M - L - XL - 2XL

-39%

3.990,-

6.590,-

GIVOVA MEZ + N ADR ÁG 3XS - 2XS - XS - S M - L - XL

5.870,-

-58%

A készlet erejéig!

2.490,7.190,-

A M ER I CA M EZ+ N A D R ÁG 3XS - 2XS - XS - S - M L - XL - 2XL

-39%

4.390,www. l eg end as po r t .h u www.l

25


REVOLU TI ON 3XS - 2XS - XS - S - M L - XL - 2XL

4.990,-

-30%

3.490,-

GI VOVA O N E NA DR ÁG

GIVOVA ON E M EZ

-30%

-30%

M E Z+N AD RÁG

3.490,,-

2.850,-

1.990,-

26

www. l eg end as po r t .h u

2.500,-

1.790,-


ON E K I T ME Z+N A DR ÁG 4XS - 3XS - 2XS - XS - S M - L - XL - 2XL

-30%

5.690,-

3.990,CAMP O MEZ + NADR ÁG 4XS - 3XS - 2XS - XS S - M - L - XL - 2XL

5.990,-

-33%

3.990,CA M PO M ELE GI TŐ 5XS - 4XS - 3XS - 2XS XS - S - M - L - XL - 2XL 3XL - 4XL

-30% 11.490,-

7.990,www. l eg end as po r t .h u www.l

27


12.240,-

7.390,-40% V ISA EDZŐMELEGITŐ 5XS - 4XS - 3XS - 2XS XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

13.080,-

7.990,-39% VEL A SZA BADIDŐ MELEGITŐ 3XS - 2XS - XS - S M - L - XL - 2XL - 3XL

28

www. l eg end as po r t .h u


SAT URN O E D ZŐ ME LEGITŐ

-59% 12.240,-

4.990,Kifutó termékek, a készlet erejéig!

4.990,12.240,-

-59%

TIM E SZA BADIDŐ MELEGITŐ

www. l eg end as po r t .h u

29


T UTA AF RICA E DZŐ M E LEGITŐ

-30% 11.890,-

8.320,TU TA EUROPA SZA BADIDŐ MELEGITŐ

-30% 11.990,-

8.390,30

www. l eg end as po r t .h u


ONE TRAINING KÖRNYAKÚ -30% 3XS - 2XS - X S - S - M L - XL - 2X L - 3XL

11.420,-

O N E F UL L Z I PP

7.990,-

-30%

4X S - 3 X S - 2 XS - X S S - M - L - XL - 2XL 3X L - 4 X L

11.700,-

8.190,O NE TRA IN ING NA DRÁG

-30%

ONE 3/ 4-E S NARDÁG

-31%

5.990,-

4.190,5.790,-

3.990,www. l eg end as po r t .h u

31


-30%

BASICO E SŐKABÁT 4.390,-

3.070,-

-26%

O L A NDA T ÉL IK A B ÁT

3XS - 2XS - XS - S M - L - XL - 2XL - 3XL

13.290,-

9.790,-42%

P ODIO T ÉL IKABÁT 15.950,-

9.300,32

www. l eg end as po r t .h u


-35% 17+1 CSAPAT F EL SZER ELÉSI CSOMAG

129.990,-

84.990,-

A c s o m a g t a rt alm a: 17 d b m ez+ n a drá g - GI VOVA vag y - REVO LUTIO N vag y - O NE mezga rn i tú ra (A mezgar ni túrá k sz in és mére tvá l asztéka a kat a lógusba n me g te ki nth ető.)

+

1 d b ka p u sfe ls zere lé s m ez + n a d rá g

+ +

18 d b Ca l c i o Sp ortszár

A JÁ N D É K ! C s a p a tt á s ka P o r t a d i v i se

+

A JÁ N D É K ! F el i ra tozá s 1- 18 www. l eg end as po r t .h u

33


-32% 17+1 CSAPAT F EL SZER ELÉSI CSOMAG

139.990,-

94.990,-

A c s o m a g t a rt alm a: 17 d b m ez+ n a drá g - V I T TO R IA vag y - O NE K IT mezga rn itú ra (A mezgar ni túrá k sz in és mére tvá l asztéka a kat a lógusba n me g te ki nth ető.)

+

1 d b ka p u sfe ls zere lé s m ez + n a d rá g

+ +

18 d b Ca l c i o Sp ortszár

A JÁ N D É K ! C s a p a tt á s ka P o r t a d i v i se

+

A JÁ N D É K ! F el i ra tozá s 1- 18 s zám ok i g 34

www. l eg end as po r t .h u


G I VOVA O N E S Z ETT

-41% 6 RÉSZES BOX: *1 *1 *1 *1 *1 *1

db ONE mez+nadrág db ONE FULL zipp melegitő db RAIN BASICO széldzseki db ZUCCOTTO téli sapka pár sportszár db BORSA 10M edzőtáska

MÉRETEK: 3XS - 2XS - XS - S M - L - XL - 2XL 12 féle szinkombinációban:

19.990,33.990,-

www. l eg end as po r t .h u

35


G I VOVA O N E FUL L S Z ET T

-30% 9 RÉSZES BOX *1 db ONE mez+nadrág *1 db ONE FULL zipp melegitő *1 db RAIN BASICO széldzseki *1 db ZUCCOTTO téli sapka *1 pár sportszár *1 db BORSA 10M edzőtáska *1 db ONE TRAINING edző felső *1 db ONE TRAINING edző nadrág *1 db OLANDA télikabát

MÉRETEK: 3XS - 2XS - XS - S M - L - XL - 2XL

48.990,-

33.990,-

36

www. l eg end as po r t .h u


MEDIU M 10 S P OR TTÁS K A

-30%

5.890,8.390,-

G IVOVA S PORT HÁTITÁSKA

-25%

4.990,6.690,-

www. l eg end as po r t .h u

37


PA MU T E DZŐ PÓL Ó 5XS - 4XS- 3XS - 2XS - XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

-20%

1.240,-

990,-

LEGENDA GA LLÉR OS UTAZÓ PIK ÉPÓLÓ

-30%

5XS - 4XS - 3XS 2XS - XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

2.800,3.990,-

38

www. l eg end as po r t .h u


Egyedileg gyártott szublimációs tecnológiájú prémium mez+nadrág garnitúra

7.990,-

B ármil yen d esin g-nal , sz in kombinác ióban és feliratozással /s zám, csap at név, logok, c íme r/ ren delhető! Mi ni mum mennyiség: 10 db

KI FUTÓ MEZ ÉS MELEGI TŐ CSOM AGOK ÓRI ÁSI VÁL ASZTÉK B A N ! Mezcso mag ok 1. 990 F t / d b-tó l Mele gí tő cs o mag ok 3. 9 9 0 F t / d b -tó l www. leg en da sp o r t . h u www. leg ea. h u www.g ivova.h u www. l eg end as po r t .h u

39


KÉ Z IL A BDA MEZGARNIT ÚRA AJÁNL ATUNK

-37%

I R IS ME Z+ NA DR ÁG 4- 6-1 0-1 4-S- M-L XL-2 XL- 3XL

8.690,-

5.490,NILO MEZ 4-6-10-14-S-M-L -XL-2XL-3XL

-30% 3.590,-

2.520,ATA L AYA MEZ D I NA N ADRÁG 14- S-M- L-XL-2 XL

9.580,-

-39%

5.890,40

www. l eg end as po r t .h u


KÉ Z IL A BDA MEZGARNIT ÚRA AJÁNL ATUNK

-30%

SUDA DERA KA PUSFELSŐ

14-S-M-L-XL-2XL-3XL

11.740,-

8.220,-

S UDADE RA KÉZ IL AB DA KAP USNADR ÁG 1 4- S-M- L-X L-2 XL -3 XL

-30% 11.460,-

8.020,-

-30% NEO NA DRÁG 4-6-10-14-S-ML-XL-2XL-3XL

3.990,-

www. l eg end as po r t .h u

2.790,41


SUN KAA K om pressz iós vé dőfe l sze re l é se k -20% CAL F L ÁB S ZÁRV É DŐ 6.690,-

3.790,-

5.350,-

2.590,-

-20%

F ULL ZOKN I

G RI P Z O K N I

6.990,-

-20% M AN GU I TO K ARVÉDŐ 4.990,-

-27%

5.190,-

5.590,-

3.790,-

E M SPOMA SP OTK RÉM EK 950 G

3.990,-

RECO NGEM M AS S ZÁZS KR ÉM 1000 ML

3.990,42

-32%

E M AN A ZOKNI

www. l eg end as po r t .h u

3.990,-


ALV IC P R O -37% Kivá ló e d ző l a bd a N5 méretben

6.320,-

-38%

3.990,-

AL VI C PR O J R K ivá ló ed ző labd a N3, N4 m é r e t ben

5.750,-

3.589,-

S E L E CT CON T R A F IFA m inő s é gű N 5 m é r e tb en

7.930,-

-37%

4.990,SE LE C T T E AM FI FA la b da

10.500,WI N N E R P L AT IN UM FI FA m in ő s é g ű la bd a

-5% 7.350,-

6.990,-25% S E L E CT AT TAC K F UT SA L

9.000,-

6.790,-24%

AL VI C M OTI O N F UT SAL

4.690,-

6.160,-

www. l eg end as po r t .h u

43


E RR E A Str ea m An n i ve rs a r y K ivá l ó m inő s é gű F IFA lab da N4, N5 méretben

-20%

8.500,-

6.800,-20% E RR E A S tr e a m Tra in in g K ö n ny ite t t l a bd a N3 , N4, N5 méretben

4.320,-

5.400,-

-30% ERREA STREAM T R AIN IN G

5.400,-

Kivá ló e d ző l a bd a N 3 , 4 , 5 méretben

3.790,-

-30% ERR E A ME RC UR I O Kivá ló e dző la b da N 3 , 4 , 5 mér e t b e n

6.300,-

4.390,-

AD IDAS R O SAR I O

-13% 7.490,-

6.490,-

AD IDAS PASADE N A FI FA

-19% 12.990,-

44

10.490,-

www. l eg end as po r t .h u


T E A M FL AT 2016

8.630,-

6.490,-

-25%

S S G L E G AC Y N E GAT I V E 1 6

11.390,-

8.490,-

-25%

ONE R OL L FI NG E R 2016

9.950,-

7.990,-

-20%

O NE P R OT E K F L AT 20 1 6

11.030,-

9.190,-

-17%

16.550,-

PR O SAV E R

-20%

13.240,-

-26% GH OT TA IN FIN IT Y RO L L /N E G 2 0 1 6

21.490,-

15.990,-

www. l eg end as po r t .h u

45


ONE FL AT 2 0 1 7

9.890,-

7.910,-

-20%

IK A RU S R OL L F L AT 2 01 7

21.990,-

-10%

19.790,-

17.150,-

PRO MEGA R OL L FI NG E R 1 6

-20%

13.720,-

-20% L OGO 3 / 4 - E S KA P US NA DR ÁG

9.190,-

7.350,-

IK A R U S K A PU S M E Z

-20%

9.490,-

46

www. l eg end as po r t .h u

7.590,-


SPORTESZKÖZÖK További sporteszközöket, edzéssegítő sportszereket is megtalál kínálatunkban, mint kapuk, hálók, pályatartozékok. Boltjainkban a cipőválaszték is széles, LEGEA, GIVOVA, valamint professzionális ADIDAS és NIKE márkájú cipőket kínálunk. CSERETÁBLA

KISPAD

EREDMÉNYJELZŐ

Kültéri labdafogó védőháló víz,-UV ellenálló 3 mm vastag 12x12 cm 400,- /m2 10x10 cm 460,- /m2 5 mm vastag 12x12 cm 670,- /m2 10x10 cm 760,- /m2 Több vastagság és lyukosztás is elérhető, méretre gyártva is! A fentieken kivül még sok edzéssegitő eszköz, mint jelölőbója, tányérbója, koord létra, szlalomrúd, kulacstartó kulaccsal, szögleztászló, kompresszor, pályavonalazó kocsi, gátak és további koordinációs eszközök állnak rendelkezésre.

KÉZILABDA ALU KAPU 3x2 m hüvelyes 124.990,IHF előirás szerint 99.990,-

www. l eg end as po r t .h u

47


KAPUK 7x2 m alu kapu hüvelyes 236.000,hordozható 319.000,5x2 m alu kapu hüvelyes 162.500,hordozható 140.000,-

KAPUHÁLÓK 7x2 m ejtett feszített 5x2 m ejtett

29.990,-/pár 37.990,-/pár 21.990,-/pár

Kézilabda háló

3x2 m 15.240,-/pár

ELÉRHETŐSÉGEINK Legenda H ung a r y K f t . 1103 - Budapest, Sibrik Miklós út 30/c. Nagykereskedelem, Kiskereskedelem és Bemutatóterem

Telefon: +36 1 290 69 68 Mobil: +36 70 284 75 84 E-mail: info@legendasport.hu, info@legea.hu, info@givova.hu

www.le ge ndasp or t .h u www.we bsh o p . l e g ea .h u www.legea.hu www.givova.hu www.hosoccer.hu

www. l eg end as po r t .h u

Legendacatalogfinal2018v4web  

Legenda Sport Akciós Katalógus Csapatok részére, akciós csapatárakkal. 2018 v4

Legendacatalogfinal2018v4web  

Legenda Sport Akciós Katalógus Csapatok részére, akciós csapatárakkal. 2018 v4

Advertisement