Проект „Състояние и перспективи на юридическото образование в България”

Sofia, BG

Проект "Състояние и перспективи на юридическото образование в България", осъществяван от Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

http://legaleducation.eu/