Page 1

LeftHand

Oprogramowanie dla Firm

Pełna Księgowość

Główne funkcje programu:

 księgi handlowe faktury rozrachunki kasa/bank środki trwałe deklaracje rejestry VAT kartoteka Kontrahentów kadry i płace magazyny kilometrówka raporty

Więcej informacji na: www.lefthand.com.pl lub Tel. 022 427 36 69

LeftHand – Pełna Księgowość to t kompleksowy, intuicyjny i łatwy w obsłudze system finansowo-księgowy finansowo pozwalający na zarządzanie małymi i średnimi firmami rozliczającymi się w oparciu o Pełne Księgi Handlowe. Program wzbogacono o bogaty zbiór dodatkowych modułów umożliwiających m.in. obsługę kadr i płac czy zarządzanie środkami trwałymi.

Dlaczego LeftHand? Wielostanowiskowa licencja icencja Oprogramowanie dedykowane na systemy Linux\Windows Windows Możliwość pracy w sieci Współpraca z drukarkami fiskalnymi System uprawnień dla Użytkowników Wsparcie techniczne Częste aktualizacje Filmy instruktażowe do poszczególnych modułów LeftHand Sp.z o.o.


Dostępne Moduły:

Opis funkcji programu – LeftHand Pełna Księgowość

Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych obsługa wszystkich typów dokumentów księgowych podział dokumentów na segregatory możliwość duplikowania dokumentów łatwy mechanizm dekretacji na kontach księgowych możliwość wykorzystania schematów automatycznego dekretowania łatwy twy mechanizm obsługi rozrachunków i rozliczeń mechanizm przenumerowania symboli archiwalnych dokumentów generowanie zestawień VAT dla rejestrów sprzedażowych, zakupowych lub obu możliwość przeksięgowywania i rozliczania dokumentów księgowych między różnymi różnym latami obrotowymi

Elastyczny plan kont podział na grupy kont mechanizmy do tworzenia kont analitycznych dla kontrahentów i pracowników import planu kont z poprzednich lat obrotowych import / export planu kont w formacie XML podgląd obrotów i sald kont przeglądanie zapisów na kontach

Rozrachunki obsługa rozrachunków dla wszystkich typów dokumentów księgowych łatwy mechanizm rozliczania rozrachunków mechanizm kontroli stopnia rozliczenia rozrachunków kompleksowe raporty dotyczące rozrachunków


Opis funkcji programu – LeftHand Pełna Księgowość

Dostępne Moduły: Księgi Handlowe generowanie głównej księgi (dziennika księgowań) z podziałem na typy dokumentów drukowanie druczków KP i KW oraz raportu kasowego moduł druków przelewu dla kontrahentów, ZUS i US centralne tabele kursowe walut kompleksowy zestaw raportów księgowych raport analizy zobowiązań i należności generowanie bilansu otwarcia roku księgowego generowanie bilansu przekształceń dla bilansu otwarcia generowanie generowanie zamknięcia roku księgowego (przeksięgowania na konto(a) wynikowe) definiowanie i drukowanie bilansu i rachunku zysków i strat (wariant porównawczy i kalkulacyjny) generowanie potwierdzeń sald rozliczeń generowanie wezwań do zapłaty generowanie not odsetkowych odsetk

Schematy automatycznego dekretowania na kontach księgowych schematy księgowania dla faktur sprzedażowych i zakupowych schematy księgowania dla umów o dzieło i zlecenie schematy księgowania dla list płac schematy księgowania dla PolCard i AllPay mechanizm duplikowania schematów księgowania możliwość wykorzystywania schematów księgowania z poprzednich lat obrotowych


Dostępne Moduły:

Opis funkcji programu – LeftHand Pełna Księgowość

Obsługa kadr i płac schematy kalkulacji umów i list płac możliwość wysyłania e-Umowy e współpraca z Płatnikiem - wystawianie wszystkich dokumentów do ZUS kompleksowa ewidencja kadrowych danych pracowników ewidencja umów zlecenie i umów o dzieło dokumenty zapłat do umów (rachunki) mechanizm izm ułatwiający księgowanie umów przyjazny mechanizm tworzenia list płac zautomatyzowane księgowanie list płac kartoteki pracownicze (ewidencja wynagrodzeń)

Obsługa kasy i banku    

dowolna ilość obsługiwanych kas dowolna ilość obsługiwanych rachunków bankowych wielowalutowe kasy i rachunki bankowe łatwy mechanizm wprowadzania wyciągów bankowych i raportów kasowych możliwość rozliczania faktur sprzedażowych, zakupowych, umów i list płac automatyczne generowanie rozrachunków i rozliczeń rozliczanie wypłat wypłat walutowych wg kursu zgodnego z polityką FIFO rozliczenia kasowo/bankowe z poziomu dokumentu

Obsługa bezgotówkowych rozliczeń PolCard i AllPay  

importowanie pojedyńczych raportów płatniczych za zamówienia importowanie katalogu raportów płatniczych zautomatyzowane księgowanie rozliczeń PolCard i AllPay automatyczne zakładanie rozliczeń księgowych dla faktur wystawionych do zamówień


Dostępne Moduły:

Opis funkcji programu – LeftHand Pełna Księgowość

Kompleksowa obsługa sprzedaży i fakturowania              

wystawianie faktur handlowych VAT walutowe faktury VAT możliwość wystawiania faktur MP możliwość wystawiania marża możliwość wystawiania RR wystawianie faktur Pro Forma faktury korygujące wystawianie i drukowanie faktur zaliczkowych i sprzedażowych do zaliczkowych obsługa dowolnej ilości linii fakturowych (schematów numeracji faktur) wbudowany mechanizm e-Faktura e Faktura (elektroniczne przesyłanie dokumentów) możliwość automatycznej kontroli stanów magazynowych sprzedawanych towarów towa automatyczne tworzenie wpisów w rejestrach VAT możliwość automatycznego tworzenia dekretów na kontach (schematy dekretacji faktur) automatyczne zakładanie rozrachunków dla kontrahentów faktury seryjne seryjny wydruk faktur możliwość dowolnej modyfikacji modyfikacji szablonów wydruku faktur raport sprzedaży z podziałem na waluty i kraje (dla eksporterów) sprzedaż detaliczna wystawianie rachunków obsługa drukarek fiskalnych i czytników kodów kreskowych mechanizm księgowania serii faktur możliwość anulowania faktur VAT VA mechanizm analizy stopnia rozliczenia rozrachunków za faktury drukowanie paragonów fiskalnych możliwość zapisywania paragonów bez konieczności posiadania drukarki fiskalnej możliwość wydruku faktury z druczkiem przelewu


Dostępne Moduły:

Opis funkcji programu – LeftHand Pełna Księgowość

Kompleksowa obsługa sprzedaży i fakturowania możliwość kwotowego i marżowego ustalania cen dla wybranych towarów import słowników tłumaczeń faktur wydruk faktur do formatu PDF wysyłanie eFaktu w formacie PDF seryjne wysyłki Faktur wyliczanie rentowności faktury i jej pozycj kredyt kupiecki zaległe płatności na wydruku faktury

Kompleksowa obsługa zakupowych faktur VAT wielowalutowe faktury kosztowe automatyczne tworzenie wpisów w rejestrach rejestrach VAT i dekretów w Księdze Handlowej zautomatyzowany mechanizm przyjmowania towarów na magazyn, na podstawie faktury zakupowej możliwość przeliczania cen w walucie lokalnej na ceny w walucie obcej mechanizm analizy stopnia rozliczenia rozrachunków za faktury możliwość definiowania nowych stawek VAT wyliczanie zwrotu Vat z zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną moduł analiz zapisów w rejestrach VAT

Kartoteka towarów i usług  

dowolna ilość cenników (cenniki netto i brutto) cenniki towarowe związane z walutą grupy towarowe szybki podgląd stanów magazynowych wybranych towarów


Dostępne Moduły:

Opis funkcji programu – LeftHand Pełna Księgowość

Moduł remanentów    

remanenty początkowe remanenty okresowe grupy towarowe wykazywanie różnic magazynowych drukowanie stanów magazynowych na dany dzień automatyczne księgowanie remanentów spis z natury

Ewidencja magazynowa - obsługa nieograniczonej ilości magazynów możliwość definiowania definiowania dowolnej ilości magazynów możliwość wydruku dokumentów do formatu PDF automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych w modułach faktura zakupowa, faktura sprzedażowa VAT i paragon możliwość wielokryterialnego drukowania stanów magazynowych (zerowe, niezerowe, sortowanie) moduł analiz handlowo-magazynowych handlowo magazynowych (sprzedaż, marża) dokumenty przyjęcia na magazyn PZ dokumenty przesunięcia między magazynami MM dokumenty wydania z magazynu WZ • wystawianie dokumentów WZ do faktur sprzedażowych • wystawianie dokumentów WZ bez faktur sprzedażowych sprzedażowyc możliwość wystawiania faktur na podstawie jednego lub wielu dokumentów WZ przeglądanie stanów magazynowych kompleksowe raporty stanów magazynowych, w tym stan na wybrany dzień moduł analizy zakupów i sprzedaży z magazynów wystawianie dokumentów PW i RW


Dostępne Moduły:

Opis funkcji programu – LeftHand Pełna Księgowość

CRM - centrum wiedzy o kontrahentach i reprezentantach firmy   

ewidencja kontrahentów i reprezentantów ewidencja historii kontaktów z kontrahentami i reprezentantami system notatek dla kontrahentów mechanizm automatycznego przypominania o spotkaniach sprawdzanie poprawności numeru NIP i REGON mechanizm cech pozwalający na zaawansowane wyszukiwane po zdefiniowanym zbiorze parametrów

Ewidencja środków trwałych tr  

podział na grupy uwzględnianie klasyfikacji ST elastyczny mechanizm definiowania planu amortyzacji możliwość wprowadzania dowolnego typu planu amortyzacji (liniowa, jednorazwa, degresywna itd.) duplikowanie środka trwałego księgowanie amortyzacji podstawowe dstawowe raporty związane ze środkami trwałymi

Rejestry VAT podział rejestrów na zakupowe i sprzedażowe możliwość definiowania dowolnej ilości rejestrów VAT możliwość ustalania kolejności wyświetlania rejestrów na listach wyboru (np. w Rejestracji dokumentów) dokument kompleksowe raporty dla rejestrów VAT, w tym raport zapisów w układzie kolumnowym możliwość generowania raportów testowych generowanie zestawień VAT dla rejestrów sprzedażowych, zakupowych lub obu definiowanie nowych stawek VAT wyliczanie zwrotu VAT z zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną


Dostępne Moduły:

Opis funkcji programu – LeftHand Pełna Księgowość

Wypełnianie i wydruk deklaracji podatkowych automatyczne wypełnianie deklaracji podatkowych VAT, CIT, PIT (schematy wypełniania) obsługa dużej ilości wymaganych deklaracji deklaracji podatkowych ( CIT, PIT, VAT) duplikowanie deklaracji podatkowych drukowanie serii deklaracji

Obsługa delegacji i kilometrówki   

ewidencja, wydruk i rozliczanie delegacji ewidencja, wydruk kilometrówki ewidencja i wydruk ryczałtów na przejazdy lokalne operacje racje w walucie dwukierunkowe rozpoznawanie tras przejazdów ewidencja i wydruk poleceń wyjazdu na delegację

Pozostałe funkcje analiza logowań do programu możliwość pracy w sieci LAN, Internet itp. eksport danych z okien przeglądania do arkusza kalkulacyjnego i do formatu PDF eksport danych z raportów znakowych do arkusza kalkulacyjnego możliwość pracy w systemie Windows możliwość pracy w systemie Linux możliwość pracy w systemach mieszanych Windows/Linux możliwość nadawania uprawnień użytkownikom tworzenie kopii zapasowych możliwość drukowania do PDF

LeftHand Sp z o.o. ul. Bokserska 1 02-682 Warszawa tel. 022 427 36 69 mail: info@lefthand.com.pl www: www.lefthand.com.pl

Program Księgowy  

Lefthand - Pełna Księgowość - Program księgowy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you