Page 1

Le Foafoa o Samoa

email: lefoafoaosamoa@gmail.com

Aso Lua 08 Aperila 2014

Samoa Funerals (QLD) “O LOU TAMALI’IAGA O LA MATOU AUAUNAGA LENA”

Mo le tapenaina o le toe taimi o se pele i le mafutaga, aua ne’i galo ua i ai nei le auaunaga taua ma le fa’amama avega mo oe ma lou aiga i so’o se vaega lava o Kuiniselani. Vili loa le afioga ia:

Tuiloma Taito Motuolealofa Vou I so’o se taimi lava e te mo’omia ai

Mobile: 0426241468 24 itula

“O TAIMI E TETE’A AI MA SE PELE ONA O LE MALIU MA LE OTI, E MO’OMIA AI SE TAGATA E TULA’I MAI E TAUTUA MA FA’AMAMA I LE AVEGA. TU’U MAI LA IA O LE AVEGA I TAUAU O LE ABOVE & BEYOND FUNERALS NA TE FA’ATINOINA MO OE MALOU AIGA.” Ua galulue va’ava’alua nei ma le “Samoa Funerals” aua le tautuaina o le mamalu o le atunu’u i le tafa o Kuiniselani

Rebecca Bailey

Tatala 24 itula 7 aso o le vaiaso

(Lelei Malamalama ma Taugofie)

Va l a a u m a i l o a i l e Ta m a i t a i l o t o f e s o a s o a n i i a R e b e c c a B a i l e y Te l e f o n i - 0 4 3 3 1 5 4 5 3 0 L E

M I T A M I T A G A

O

S A M O A

O

A U S E T A L I A

2 9

Lefoa080414p29  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you