Page 1

Le Foafoa o Samoa

email: lefoafoaosamoa@gmail.com

Aso Lua 08 Aperila 2014

L

TA’UTINOGA

“O LO’U LAVA TAUSOGA NA OU MA’I TO AI”

Vaega 13

E

leai sou ofu laititi o faia na o

tamaloa e faafesagai o ma mata ona

e iai ni fualaau o lo’o faaaoga e le palagi

e ui foi ina pipii tia ae mamao ala aua e

lou sulu aoao. E pei e po u’a

faatoa faamaga lea o lona gutu lapotpo-

fua o le faapenei o lona malosi pei o se

maualuga foi ao o le lagi ae iloa lava ala

le aii palagi i le taofiofiga o a’u

to e pei se melo. Ua faapea mai “Are you

sauai.

i le vao filifili. O tuliga i tuavao ma le

sevi e lua ma le masaga nei mea ne ua

serious? Toe sosoo mai ma le isi upu

Ua oso ese le alii ae ua oub taotooto

gataifale o faiva ia o le tama tane e iloa

sosola lea e masani ona usu iai le pese,

“Are you sure?

loloa ua galemu lou tino. Ua lagona e

ai o latou loto tetele ma lo latou faatoat-

“moemoe baby i luga o le tree, a agi le

O au ua amata ona ou toe mafaufau

ou pogai isu le manogi o le alii palagi

oa, ae a talanoa loa i lamaga i totonu o

wind, e lue atu ma toe come, a gau le

faalua peiseai ua vave lau tala ona ou

ona amata lea ona ou faufau ae paga

siapo e le mafai ona faali e le isi po’a ma

branch, malie oe baby, lau faa swing

faapea atu lea, “Yes I do” Na ou lagona

lea , ua toe ala mai le kolokokaila na

le isi tama tane metotia sa tuufaasolo

swing”

foliga mai e iai se mea malo ua teegia ai

moe. Sa faita ua le lava ae o lenei ua toe

mai i o latu gafa ma o latou tupuaga,

O Rocky o le alii taalo i le lakapi

ou sui lapalapala. Tafefe, o le a faapefea

malosi mai. O lou lava taofi, na lafoai ai

aua o talatuufaasolo ia, e au iai na lo

faaAmerika e masani foi ona auai i le

latou lava faasinomaga. A sua le alapa

taaloga o le pi’i, ao aoga i le iunivesite i

uta pe taia foi le alapa tai, e faapea l;ava

Niu Ioka. O ana faamatalaga ia sa malie

le tuualalo a e matutua, tautuana ia fai

i lau faalogo faatasi ma le tala lasi o le

se ai o le malaga.

matagofie e le faamatalaina o le malo

Ao lei malaga mai Rocky i Samoa, sa

tele o Meleke. A o’o foi ina talanoa

tele lana sailiiliga i le talafaasolopito o

tamatamai lima o Rocky, o le tagata lava

lo tatou atunuu. E masani foi o ia ma

o le musika, pei ua ta toe amata i uluai

ia iloa lelei le mau a Margret Mead,lea

lesona o nota ole D-R-M-F-S-L le . Ua

e tuuaia ai o tatou tamaitai, o i latou

avaga lou mafaufau e ioe loa i le alii

lava oni tagata faigofie ma saoloto e

pisikoa ma sei tau omiomi faaniuale-

faatinoga o feusuaiga e aunoa ma le tau

ale atu ai le luma o loo tauavae i lou

nanaina. O ia faamaumauga ua na oni

manava. Na ou liliu faatafa ma sogi i le

faamatalaga, ae i le faatinoga ina nua

ua o le alii palagi, ona ou omiomi lea

sau Rocky i Samoa, e leai e le faigofie.

i lona auvae ma milimili lona fatafata

Sei toe asiasi atu i se vaaiga poo fea ua

taufulufulua ma amata ona fai loa ma

o’o iai sailiga a Lepopoi ae pe aisea ai foi

lau fagogo.

ua ia tulituli aupu le mea ua ou alu iai.

“Honey, i want to tell you, ou te alofa ia

Ua ou talitonu foi, e leaga le tagata e le

oe but ou te le manao ta te nonofo i lou

ma afa ua fai tasi, pe faalua, o le a le si

aiga pe a ka marry. I want you please,

ona tete’e lenei tagata. E fai o le mamaso

e le uso o lou tina i le lua o leona pe a

mea na te toe manaomia, o lenei ua ou

take me to USA so that you can f.... me

ae o le matua umi foi o le maso. Ua na

fua i lana ioega ma te o ma le palagi. E

mai, ma ou te tautino atu, o ia lava o lou

as much as you can”

o lou oioi ma ou fai atu, “careful, watch

foliga mai i lou manatu e iloa e Uliuli

tausoga lea lava ua ou mai to ai.

O le palagi e pei e taia i se uila emo. Ua

out for my stomach” Leaga foi le tagata

ma masani lelei i le faatofalaiga o le utu

E Faia Pea.

ia u’u lima lua i ou tauau ona faaso-

e malosi lima ua ta fiu e minoi solo, ao

vagana ma le vao gagana.

lo mai lea i ou alafau ma taumafai le

la lava e fai le luelue baby. E masalomia

E moni lava a malie le loto e fuli mauga,

AUA NEI GALO SAU NUSIPEPA E TE MAIMOA AI I ATA O MEA E TUTUPU I LE SIOSIOMAGA O TAGATA SAMOA, I NIU SILA, AUSETALIA, SAMOA & LALOLAGI MAIMOA MA FAITAU I TALAFOU, TA’ALOGA, FAGOGO, TAUTINOGA & ANOANOA’I O TALA... L E

M I T A M I T A G A

O

S A M O A

O

A U S E T A L I A

1 2

Lefoa080414p12  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you