Page 1

.

DET LILLE RÅDYRET

leeza b.


dette er .PJusk. han er et lite r책dyr som bor langt inne i skogen


. .

hvert 책r f책r. pjusk og de andre r책dyrene et gevir.


.

men de andre r책dyrene . i f책r alltid mye storre gevir enn pjusk.


de andre ler av pjusk fordi han har det minste geviret i hele skogen.


og da blir pjusk lei seg fordi han ikke er som de andre.


. men en dag, s책 vokser geviret til. pjusk, og det blir dobbelt s책 stort som de andre sine.


da turte ikke de andre .r책dyrene .책 plage pjusk mer.


. nĂĽ foler pjusk seg alltid i

modig og sterk, for han vet at ingen er helt like, og man trenger ikke det storste i . geviret for ĂĽ vae re best.


. “det lille rådyret” er en bok om åt alle er forskjellige, . og det er viktig å godta at man ikke er helt som de andre.

Det lille rådyret  
Det lille rådyret  
Advertisement