Page 1


| saul

design

is thinking

made

bass

visual


Grafische vormgeving | KASK | School of Arts


Leen Mees Profiel |

Wat grafische vormgeving betreft ben ik vooral geboeid over de impact ervan en hoe het overal te bespeuren is, maar je er als buitenstaander toch niet altijd bewust van bent. In mijn persoonlijk werk ging ik mij al snel toespitste op de typografie in de grafische vormgeving. Doorheen de jaren evolueerde mijn werk hier dan ook naartoe. Een echt typerende beeldtaal heb ik niet ontwikkeld, omdat ik steeds blijf bijleren en experimenteren. Er zijn echter wel enkele aspecten die hier en daar terug keren. Zo begon ik een voorkeur te ontwikkelen wat het kleurengebruik betreft. Zo gebruik ik in mijn ontwerpen meestal niet meer dan twee kleuren. Mijn ontwerpen neigen meestal naar een simplistische stijl, wat nog eens wordt benadrukt door het kleurengebruik te beperken. De strategie bij elk ontwerp begint bij de briefing en het onderzoek/voorstudie om te komen tot een goed resultaat.


WWF

mailing


Docenten Marc Popelier Bieke Depuydt

In samenwerking met (studenten bedrijfsmanagement) Julie Decorte ChloĂŠ Naessen Noortje Goethals Danielle Verhulst Kenneth De Clercq


Leen Mees Verslag |

mailing WWF

Dit kan gezien worden een voorproef op een samenwerking met ‘opdrachtgevers’. We moesten samen werken met studenten van de opleiding bedrijfsmanagement, om voor hen een folder/mailing te ontwerpen. Mij werd een groep studenten toegewezen die bezig waren met een bedrijfsplan over WWF. Zij namen de rol in als opdrachtgever en ik als grafisch vormgever. In de briefing luide dat zij een drieluik hadden gewenst en ze eigenlijk ook graag kinderen zouden willen aanspreken hiermee. We bespraken de moeilijkheden/ mogelijkheden. Maar uiteindelijk lieten ze me redelijk vrij wat de uitwerking betreft. Voor de vormgeving heb ik vooral rekening gehouden dat deze folder er zowel stijlvol moest uitzien, evenals kinderen moest aanspreken. Het resultaat vormt een drieluik, maar losgekoppeld van het standaard rechthoekig drieluik. Ik heb namelijk een speelsere manier toegepast voor het plooien van de folder, en de folder herleid naar een vierkanten basisvorm i.p.v. de formele rechthoek. Het kleurenpalet omvat slechts twee zachte kleuren, en hebben een subtiele verwijzing naar lucht en aarde. Om het geheel nog wat interessanter te maken vind je op de achterkant een puzzel. Je kan de boodschap dus enkel lezen als je deze puzzel oplost. Zo is er ook sprake van enige interactie, en maakt het dit een stuk aantrekkelijker voor kinderen om ermee bezig te zijn.


LE

GRAPHISME,

QU’EST-CE

QUE

C’EST


Docenten Peter De Roy Marc Popelier Bieke Depuydt

In samenwerking met 21ste internationale poster en graphic design festival Chaumont


Leen Mees Verslag |

C’EST QUE QU’EST-CE GRAPHISME, LE

Naar aanleiding van de 21ste internationale poster en graphic design festival van Chaumont moesten we een poster ontwerpen rond de vraag “Le graphisme, qu’est-ce que c’est ?”. Als voorstudie werd ons gevraagd om een definitie te vormen over wat volgens jou grafische vormgeving inhoud. Hierop verder gebouwd moesten we elk naast onze officiële definitie een gepaste quote bedenken dat aansluit bij wat grafische omvat. Met deze quote werd de uiteindelijke poster ontworpen voor Chaumont. Achteraf werden alle definities en quotes verzameld en omgevormd in een soort van catalogus. De catalogus geeft op de linker pagina telkens de definitie van een student weer. Omdat het om een definitie gaat heb ik de vormgeving van de linker pagina dan ook heel formeel gehouden en me gebaseerd op de structuur van een woordenboek. Rechts zie je telkens de aansluitende quote. Elke quote is anders, maar gaat telkens over een gemeenschappelijk onderwerp, grafische vormgeving. Dat vertaal ik ook in het ontwerp. Er is een rode draad door telkens dezelfde lettertypes te gebruiken en de twee vaste kleuren. Maar toch is elk ontwerp uniek. Ik probeer de quote zoveel mogelijk te benadrukken in de vormgeving. Maar ga voornamelijk typografisch te werk. Omdat woorden meer dan genoeg zeggen.


Void

Magazine


Docenten Peter De Roy Marc Popelier Bieke Depuydt

Met dank aan Jurgen Maelfeyt Klaas Van Der Linden Khuan+Kiro Fabien Barrel Harrald Ligtvoet Edelweis


Leen Mees Verslag |

Magazine Void

Allereerst moesten we in groep een naam bedenken voor een nieuw magazine. Elke student moest zijn eigen magazine ontwerpen van begin tot einde. Het moest een krachtige naam zijn en geschikt voor de specifieke thematiek van het magazine, namelijk vormgeving in zijn geheel. Na een tijd te discussiëren, op zoek naar een geschikte naam, werd er gekozen voor ‘Void’. Na een naam gekozen te hebben kregen we elk de opdracht om deze vorm te geven en er een goeie titel van te maken. Uit alle ontwerpen werd een uiteindelijke selectie gemaakt van drie ontwerpen, waaruit we als individu zelf nog konden kiezen welke van de drie je zou toepassen in jou magazine. Ik heb het ontwerp van mijn medestudent Nele Winckelmans gebruikt, omdat dit het meest aansloot bij de uiteindelijk vormgeving van mijn magazine. Het woord “void” kan als werkwoord vertaald worden als “verklaren”. Je kan dus zeggen dat we met dit magazine vormgeving willen verklaren, dit aan de hand van onder andere verscheidene artikels. Ieder van ons moest een (of meerdere) vormgever(s) interviewen, iemand dat ons interesseerde of ons inspireerde, en vervolgens omvormen in een artikel. Zo hadden we een ruim aanbod aan artikels om toe te voegen aan ons magazine. Een keer alle artikels beschikbaar waren konden we aan de slag om ons eigen magazine in elkaar te steken. Voor de vormgeving van het magazine heb ik mij toegespitst op een andere betekenis van het woord ‘void’; leegte. Deze betekenis vertaald zich dan ook doorheen mijn magazine. Ik heb gebruik gemaakt van een simpel en strakke vormgeving. De tekst is in een schreefloos lettertype gezet, om het strakke nog meer te benadrukken. De vele witruimte van de pagina’s geeft nog een extra toets in de vertaling naar de leegte.


WORKSHOP

COMMOTIE


Docenten Marc Popelier Bieke Depuydt

In samenwerking met Dirk Piret, ACP


Leen Mees Verslag |

COMMOTIE WORKSHOP

Er werd van ons verwacht naar het atelier te komen met enkel tekenmateriaal en papier, geen computer. Dirk Piret, van ACP, gaf ons een briefing. ACP levert duurzame promo- en werkkledij en beschikt over een eigen atelier op deze kledij te bedrukken of borduren. Als lid van de Fair Wear Foundation koopt ACP kledij (gemaakt uit hennep, babmoe en biologisch katoen) aan bij fabrikanten die zich inzetten voor correcte arbeidsomstandigheden. Het personaliseren en bedrukken van de kledij gebeurt in het eigen zeefdrukatelier, uitsluitend met milieuvriendelijke inkten. Om deze duurzaamheid in de kijker te zetten werd ons opgedragen om een print of afbeelding te ontwerpen om op hun nieuwe kledingscollectie te drukken. Die dag moesten we van achter onze computers komen en terug gaan naar de basics en beginnen knutselen, schetsen, stempelen, ... Het moest een beeld zijn dat duurzaamheid weerspiegeld. In een kleine groep dachten we een concept uit en wordt er aan een onduurzaam voorwerp een duurzame toets gegeven. Aan de hand van frottage maakten we gebruik van de structuur van onder meer een boomstam, hout en bladnerven. In de verdere evolutie werd dit idee uitgedund en verwerkt via de computer. Een lamp, symbool voor het onduurzame, werd omgevormd naar een symbool voor duurzaamheid door de structuur van bladnerven toe te voegen. In de hoop dat we in de toekomst zoveel mogelijk onduurzaamheden duurzaam te kunnen maken. Uit de verschillende ontwerpen van de studenten werd een selectie gemaakt, waarvan het uiteindelijke resultaat op hun kledingslijn zou worden gedrukt en worden voorgesteld tijdens een modeshow. Mijn ontwerp was daar een van. Met het idee van een das in mijn achterhoofd, koos ik er bewust voor om de lamp omgekeerd en in het midden bovenaan te laten drukken.


TIJDSLIJN

GRAFISCHE

VORMGEVING


Docenten Marc Popelier Bieke Depuydt

Aansluitend op Theoretische omkadering, Geschiedenis van de grafische vormgeving Stijn Van Rossem


Leen Mees Verslag |

VORMGEVING GRAFISCHE TIJDSLIJN

Aansluitend bij het theoretisch vak over de geschiedenis van de grafische vormgeving moesten we een tijdslijn ontwerpen. De uitdaging was om zoveel informatie (iets meer dan 300 namen en termen) op een juiste en originele manier weer te geven. De keuze was aan ons om te gaan onderzoeken op welke manier we dit naar voor konden brengen. De tijdslijn gaat over de geschiedenis van de grafische vormgeving, en gaat terug van -15000 tot het einde van de twintigste eeuw. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vier onderwerpen: persoon, werk, technologie en maatschappij. Ik heb me voor mijn uiteindelijk resultaat laten inspireren door een app via facebook, Friend Wheel. Deze app geeft je een visueel beeld wie van jouw vrienden elkaar kent, door al jouw vrienden in een cirkel te plaatsen en de ene naam met een lijn te verbinden naar jullie gemeenschappelijke vrienden. Ik heb mijn tijdslijn, op posterformaat, vormgegeven in een cirkel. Normaal gezien is een standaard tijdslijn horizontaal en zou het in principe niet mogen eindigen, omdat er nog steeds een toekomst is. In mijn geval heb ik toch voor een cirkel gekozen, omdat het over een afgebakende periode gaat in de geschiedenis van de grafische vormgeving. De vier onderwerpen hebben elk hun kleur en vormen een soort van legende. Het geheel vormt een kleurrijk lijnenspel. De nodige informatie werd toegevoegd in 4 kleine boeken, per onderwerp een booklet.


KRANT

(eindopdracht)


Docenten Peter De Roy Marc Popelier Bieke Depuydt


Leen Mees Verslag |

(eindopdracht) KRANT

Iedereen kreeg twee onderwerpen toegewezen. Het ene draaide om het inhoudelijke van de krant en met de andere had je de moeilijkheid/mogelijkheid om technisch te gaan onderzoeken. De eerste fase was zoveel mogelijk informatie bijeen te rapen over ons onderwerp en op zoek te gaan naar beeld- en tekstmateriaal van vroeger, nu en tijdens. Als het ware een vergelijkende studie van de ‘jaren stillekes tot nu’. Het was aan ons om zelf te kiezen hoever we ons hierin zouden verdiepen, maar toch zo breed mogelijk te gaan, de uitersten op te zoeken. Mijn inhoudelijk onderwerp was snuff movies. Niets wetende over mijn onderwerp begon ik met mijn opzoekwerk en kwam al snel tot de conclusie dat dit geen al te aangenaam onderzoek ging zijn. Snuff is een sadistische ondervorm van necrofilie (een seksuele voorkeur voor het bedrijven van seks met een lijk) waarbij iemand seksueel genot beleeft aan het verkrachten en vermoorden van een ander persoon. Een snuff movie is dus kort verwoord een pornofilm waarin een echte moord wordt gepleegd. Het bewijs van een echte snuff film is echter nog nooit geleverd. Voor het ontwerpen van de krant liet ik mij inspireren door de vormgeving van vroeger tot nu, en hield hierbij rekening met het formele karakter van een krant. De krant moest bestaan uit een katern en het kleurgebruik werd beperkt tot zwart met een steunkleur. Het technische onderwerp dat ik kreeg toegewezen en een deel van mijn vormgeving zou bepalen was de term patern/moiree (een verstoringspatroon gemaakt bijvoorbeeld wanneer twee rasters elkaar schuin overlappen). Ik heb deze techniek tenslotte enkel toegepast op de beelden, omdat het effect zo het best tot zijn recht komt. Voor de kleuren heb ik zwart en rood genomen, omdat deze twee kleuren de donkere en bloederige sfeer van het onderwerp het meest symboliseren.


GEZAMENLIJKE

TYPOMANUAL


Docenten Geoffrey Brusatto Jo De Baerdemaeker Sara De Bondt Thomas Desmet Jurgen Maelfeyt

Productieteam Zeynab Bp Thomas Vanhuyse Jens Wijnemdaele Leen Mees


Verder stond ik met een team van vier medestudenten in voor de productie. Mijn bijdrage was het ontwerp van de cover. Het is een simplistische voorstelling van een typemachine (verwijst naar TYPE) met de letters van ‘typomanual’ opengelaten.

Leen Mees Verslag |

TYPOMANUAL GEZAMENLIJKE

Samen met alle studenten hebben we een typografische manual gemaakt. Iedereen kreeg twee termen omtrent typografie toegewezen. Aan het einde van de opdracht werden alle termen samengevoegd in een overzichtscompilatie over de regels van de typografie. De opdracht bestond uit twee delen. Eerst een onderzoek wat de begrippen betekenen, waar ze vandaan komen. Kortom een duidelijke en zo bondig mogelijke definitie, zodat iedereen die de manual leest (ook non-designers) meteen kunnen begrijpen wat de basisregels van de typografie zijn. Het tweede gedeelde bestaat uit een experimentele voorbeeld, een interpretatie van de begrippen. Hierin was je volledig vrij, en mocht het om het even welke vorm aannemen. De enige voorwaarde was dat alles in gedocumenteerde vorm in de manual (A4-formaat) moest worden opgenomen. Ik had in mijn geval maar één begrip, namelijk ‘Non-Latin’, en stond daarnaast met een viertal medestudenten in voor de productie van de gehele manual. Als we over ‘Non-Latin’ spreken gaat het over alle schriften die afwijken van ons 26 letters bevattend Latijns alfabet. Met andere woorden, alle niet-westerse spelling, zoals het Arabisch, Chinees, Japanees, Hebreeuws, ... Om deze definitie om te vormen naar een experimenteel beeld heb ik een nieuw fictief non-Latijns alfabet gecreëerd, letterlijk vervaardigd uit het Latijns alfabet.


ENCOUNTERS

STAD

GENT


Docenten Geoffrey Brusatto Jo De Baerdemaeker Sara De Bondt Thomas Desmet Jurgen Maelfeyt


Leen Mees Verslag |

GENT STAD ENCOUNTERS

We moesten een onderzoek doen naar typografie als ruimtelijk en verhalend gegeven. We moesten op zoek gaan naar alternatieve ruimtes en vormen in de stad Gent die een boodschap kunnen dragen. We maken een interventie die een suggestie laat voor de toevallige passant. De interventie wordt eerder bij toeval ontdekt en komt natuurlijk over. De aandacht van de toevallige passant zou niet zo zeer worden aangetrokken door de schaal van de interventie, maar eerder door de integriteit. Je werk moet zo goed in de omgeving passen dat het bijna onzichtbaar wordt. De media die we meestal associĂŤren met visuele communicatie zijn boeken, magazines, flyers, websites, affiches,... Ze zijn vaak zeer opvallend aanwezig en zijn bedoeld om onze aandacht te trekken. Nu moesten wij eens het omgekeerde gaan doen. Wat mij nog nooit eerder was opgevallen en mij nu juist in het oog sprong waren de stickers die op de vuilnisbakken verspreid over Gent plakken. Zij geven de boodschap mee: Verboden aan te plakken, wildplak kost u minstens 60 euro. Ik heb het tegenovergestelde gedaan en wat gerebelleerd, en heb letterlijk een nieuwe boodschap geplakt over de oude boodschap. Dit verspreid over meerder vuilnisbakken in Gent. Het verbod wordt teniet gedaan en vervangen door een inspirerende spreuk. Door zo precies mogelijk de vormgeving over te nemen van de originele sticker, integreert het perfect en is de verandering op het eerste zicht bijna onzichtbaar voor de voorbijganger.


AFFICHE

YOUTUBE

MOVIE-AVOND


Docenten Geoffrey Brusatto Jo De Baerdemaeker Sara De Bondt Thomas Desmet Jurgen Maelfeyt


Mijn keuze uit het cinema-programma was youtube movie-avond. Mijn poster weerspiegeld het schermpje van een youtube-filmpje dat aan het laden is, in afwachting tot de werkelijke youtube movie-avond. In tegenstelling tot een stereotype staande affiche is mijn poster dan ook liggend, hoewel je het ook als staande affiche kan ophangen, maar dan wordt de link naar een youtube “filmpje” minder rap gelegd.

Leen Mees

Je was vrij en koos zelf het te gebruiken materiaal, of je met een beeld werkt of louter (typo)grafisch. Essentiële informatie moest natuurlijk wel worden opgenomen (titel, regisseur, speelduur, …) Er waren wel specificaties. Zo werd het formaat beperkt tot een A1 en mocht het enkel zwart-wit (-grijs) zijn.

Verslag |

MOVIE-AVOND YOUTUBE AFFICHE

Als korte tussenopdracht moesten we een poster ontwerpen voor een film naar keuze uit het KASK Cinema-programma van de maand mei 2012.


HUISSTIJL

DE WERF


Docenten Geoffrey Brusatto Jo De Baerdemaeker Sara De Bondt Thomas Desmet Jurgen Maelfeyt


HUISSTIJL

Mijn keuze ging uit naar het kunstencentrum De Werf gelegen te Brugge. Kunstencentrum De Werf is gespecialiseerd in hedendaags theater, kindertheater en jazzmuziek. De Werf presenteert op consequente wijze het kleinschalige teksttheater uit Vlaanderen en Nederland. Naast de gastvoorstellingen is er ook een intensief productief luik. Op jazzvlak is het kunstencentrum één van de belangrijkste concertorganisatoren voor binnen- en buitenlandse muzikanten. Voor de huisstijl en het logo van De Werf heb ik het puur typografisch gehouden, door het ontwikkelen van een eigen gecreëerd (schreefloze) lettertype. De gehele huisstijl is gebasseerd op twee kleuren, die je gedurende de komende jaren makkelijk kan aanpassen om er meer varriatie in te kunnen steken. Het geheel is simplistisch, maar krachtig.

Leen Mees Verslag |

DE WERF

De opdracht was een huisstijl te ontwerpen voor een bestaande organisatie. We moesten iets nemen dat je interesseert en je nauw aan het hart ligt, iets waar je veel over weet of wilt te weten komen. De organisatie moet een fysieke locatie hebben en mag niet te klein zijn, zodat je de signalisatie en enkele toepassingen kunt ontwerpen waar je plezier aan zult hebben om ze te maken. Enkele voorbeelden zijn: museum, uitgeverij, boekenwinkel, festival, platenlabel, architectenbureau, etc. We moesten huisstijlen voor bestaande klanten vooral vermijden (bvb. de bakkerij van je broer). Er werd van je verwacht dat je volgende onderdelen ontwierp: logo, naamkaartje en briefhoofd, homepage, signalisatie of belettering in of op het gebouw, ten minste twee toepassingen en huisstijl manual.


BACHELORPROEF

DIALOOG


Docenten Geoffrey Brusatto Jo De Baerdemaeker Sara De Bondt Thomas Desmet Jurgen Maelfeyt


BACHELORPROEF

De basis van mijn bachelorproef weerspiegeld een script van de film. De vormgeving is dan ook aangepast aan deze een origineel script. Om de dialogen van de film te vertalen naar een grafisch beeld heb ik gespeeld met de witruimte. Witruimte kan door anderen gezien worden als een lege ruimte, en dus verspilling van waardevolle ruimte. Maar in de grafische wereld is deze witruimte van groot belang en kan het juist een van de meest waardevolle delen van een ontwerp zijn. Elke bladzijde van het script weerspiegeld telkens een minuut van de film, opgedeeld in zestig regels en dus zestig seconden. Telkens wanneer er een dialoog ontstaat in de film heb ik dit tot op de seconde weergegeven in het script. Doordat er meerendeels niet gesproken wordt in de film ontstaan er in het script vele blanco ruimtes. Op deze manier kan je lettertijk bladeren doorheen de hele film en zijn dialogen en ontstaat er een grafisch en poëtisch beeld.

Leen Mees

Mijn voorliefde voor film en cinema heeft mijn keuze voor een dialoog beïnvloed. Ik heb het dialoog gehaald uit een van mijn lievelingsfilms, Bin Jip van de regiseur Kim Ki-Duk. Kenmerkend aan deze film is dat er echter zeer weinig dialogen worden gevormd. De twee protagonisten zeggen gedurende de hele film geen woord. Enkel de personages die hun pad kruisen vormen een dialoog.

Verslag |

DIALOOG

De uitdaging voor onze bachelorproef was om een dialoog om te zetten naar een (grafische) beeld. Je had de vrijheid om zelf een dialoog uit te kiezen. Dit mocht een dialoog zijn tussen vrienden, of een gesprek via facebook, een interview, een gesprek op de trein, Een muziekstuk waar een dialoog tussen instrumenten wordt gecreërd, ...


Grafische vormgeving is communicatie: als ontwerper ontwikkel je een toegankelijke boodschap, afhankelijk van de doelgroep. Het is de taak van de ontwerper in samenspraak met de opdrachtgever om de juiste strategie te vinden (direct-mail, corporate brochure, affiche, webapplicatie, emailing enz.).

Leen Mees Positie |

Vandaag kan bijna iedereen die dat wil met software aan de slag om print en digitaal werk vorm te geven. Deze zijn vaak ononderbouwd en eenzijdig. De professionele grafisch vormgever maakt het verschil door geen hapklare oplossingen maar vernieuwende grafische concepten uit te denken. Grafische vormgeving is het geheel van vorm en inhoud en speelt een grote rol in zowel off- als online communicatie. Het is vandaag de dag een complex gebeuren vanwege de vele communicatiemiddelen die we ter beschikking hebben: drukwerken, verpakkingen, websites, mailings, smartphones, tablets enz. Nooit is er zo’n overaanbod aan informatie geweest, en toch moet de boodschap duidelijk en sereen overkomen zonder overkill naar de juiste doelgroep. Naast tweedimensionale typografie verdiept de ontwerper zich nu ook in interactieve en multimediale toepassingen (webdesign, flash-applicaties, grafische interfaces, enz.)


Postgraduaar brand & packaging design | Luca | School of Arts


Food Packaging

Make ‘n Bake ‘m


Docenten Hans Plompen Werner Rymenants Roelof-Jan Visser

Team Jan Hellemans Eva Mestdagh Leen Mees


Alles moet snel gaan. Een Generation Y consument wil zo weinig mogelijk tijd verspillen met het zoeken naar de juiste ingrediënten om een maaltijd met meerdere personen te bereiden. Daarom heeft het gekozen concept een hoog take-away gehalte. Binnen deze formule biedt Delhaize een oplossing voor het bereiden van een homemade pizza. Het concept speelt in op samen [together] plezier beleven [joy & fun] aan de bereiding en consumeren van een lekkere snack.

Food Packaging

Het ontwerp bestaat uit een groter basisverpakking waar de basisingrediënten inziiten voor het maken van pizza. Daarnaast worden verschillende toppings in kleinere verpakkingen aangeboden. Centraal staat een illustratie, de bende van Cartouche. Alle creatures werken samen om een pizza samen te stellen en deze nadien met iedereen op te smullen. Vrienden onder elkaar die samen plezier beleven aan het maken van de pizza. Dit geeft het sociale karakter weer dat zo belangrijk is binnen de doelgroep.

Leen Mees

Deze verpakking richt zich op Generation Y, jonge dynamische personen die er een actief sociaal leven op na houden. In deze actieve groep speelt sport lifestyle een belangrijke rol. Waarbij de lifestyle belangrijker is dan sport. Deze doelgroep is steeds in contact met elkaar en zijn graag sociaal. Daarop proberen wij in te spelen met komende vepakking.

Verslag |

Make ‘n Bake ‘m

De uitdaging zat hem in het creëren van ‘Feelgood food-producten’ voor mensen die met hun gezondheid bezig zijn en niet noodzakelijk met hun gewicht. De gekozen doelgroep moet zich zonder moeite aangetrokken voelen. Huidige gezonde voeding leggen te veel de nadruk op vermageren.


SUSTAINABLE PACKAGIN

ReDISCOVER


Docenten Hans Plompen Werner Rymenants Roelof-Jan Visser

Team Sofie Van Asshen ChloĂŤ Veldeman Leen Mees


Voor de uitwerking van de verpakking is gekozen deze zo eenvoudig mogelijk te houden. De verpakking bestaat uit een basis doosje en een (wit) kartonnen sleeve die niet bedrukt worden. Het geheel wordt afgesloten met een bedrukte sticker met je nodige communicatie.

SUSTAINABLE PACKAGIN

De benodigdheden in de doos worden op hun plaats gehouden door een geplooid kartonnen element. Door alleen gebruik te maken van karton is dit gemakkelijk te recycleren en bijgevolg is de impact van de hoeveelheid afval minimaal. Voor de grafische uitwerking werd vertrokken van een foto van het afgewerkte product met jar terraria. Hierdoor is het voor de potentiële gebruiker meteen duidelijk wat er bereikt kan worden met het product. Naast de foto bevat de grafische uitwerking een minimum aan tekst en informatie. Dit om de eenvoud van de verpakking in het algemeen verder door te trekken. Op de verpakking is duidelijk het merk terug te vinden. Daarnaast is vooral ‘TIME’ een belangrijke eyecatchers. Hierdoor wordt duidelijk gemaakt dat het wel degelijk over een klok gaat.

Leen Mees

Het ecologisch verpakkingsconcept betreft een ecologische klokje dat werkt op jar terraria, meer bepaald op de vochtige aarde in deze terraria. Het product bestaat uit een simpele verpakking die uiteindelijk de omkadering van het klokje wordt. De verpakking krijgt met andere woorden een tweede leven en doet dienst als ‘design’ element.

Verslag |

ReDISCOVER

De algemene briefing luidde dat een ecologisch product op een zo ecologisch mogelijke manier moet verpakt zijn, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met duurzaamheid, milieuimpact, productie en afval.


EINDPROJECT

UNIQORN


Docenten Hans Plompen Werner Rymenants Roelof-Jan Visser

Team Thirza Kok Leen Mees


UNIQORN

Verzorginsprodcuten op basis van paardenmelk zijn hoog van kwaliteit. Dit komt doordat paardenmelk veel vitaminen bevat die de celvernieuwing en de bloeddoorstroom van de huid stimuleren. Het heeft een gunstige werking voor mensen met een gevoelige-, droge- of probleemhuid, maar kan evengoed voor de dagelijkse verzorging van de huid en het haar worden gebruikt.

EINDPROJECT

Het logo bestaat uit een merrie en een veulen, zodat je wordt verwezen naar de oorsprong van het product. Dit versterkt het verzorgende gevoel. Om een vriendelijke en zachte uitstraling te geven maken we gebruik van een handgeschreven typografie. De aaibaarheid en het ‘boerderijgevoel’ versterken we door in te zoomen op de vacht van het paard. Dit in de vorm van een onregelmatig gelijnde strook rondom elk product. Elke strook varieert van soort vacht en kleur om de producten makkelijk van elkaar te kunnen onderscheiden. “Probeer deze geweldige verzorgingsproducten eens uit en Uniqorn tovert een glimlach op uw gezicht.”

Verslag |

Een aantal producten uit de range van Uniqorn, met een variëteit in verpakking gebruiken we om ons concept uit te werken. De verpakkingen zijn in mat plastiek ,om het aaibaarheidsfactor te verhogen, en hebben een ronde afwerking voor een vriendelijke uitstraling.

Leen Mees

Uniqorn is een cooperatie die de melk gebruikt van diverse paardenmelkerijen. Uniqorn richt zich op mensen die een kwalitatief en goed werkend verzorgingsproduct willen gebruiken om hun huid in goede conditie te brengen en te houden. “Verwen jezelf. Verzorg jezelf”


EINDPROJECT

CASCARA BOOST


Docenten Hans Plompen Werner Rymenants Roelof-Jan Visser

Team Thirza Kok Leen Mees


De kleuren en de patronen verstreken de kracht en de energie. Het groene blaadje zal je weer verwijzen naar de natuurlijke ijs thee. Als techniek gebruiken we een sleeve. Alleen de powermeter is doorzichtig om te zien wat je drinkt.

EINDPROJECT

Welke super power kun jij nu gebruiken? Kies er een, drink deze op en wordt de superheld die je moet zijn!

Leen Mees

Cascara Boost introduceert vier soorten natural iced tea’s op basis van Cascara. Het concept is gebaseerd op de superhelden uit de stripboeken van vroeger. Elk flesje heeft zijn eigen smaak. Aan elke smaak zit een super power verbonden die wordt uitgebeeld via een bijpassend icoon. Om het plezier van het drinken van Cascara Boost in de verf te zetten heeft elke superpower zijn eigen powermeter op de achterzijde van het flesje. Hieraan kun je zien hoe ver je al bent ‘opgeladen’.

Verslag |

CASCARA BOOST

Natural energy ice tea op basis van Cascara. Cascara is de gedroogde bes van de koffieboon, deze bevat veel cafeïne en antioxidanten. Het product is alleen bekend onder de Barista’s. Deze koffiekenners maken hier thee en ijs thee van in hun eigen koffiehuizen.


Portfolio | Leen Mees


PORTFOLIO  

Grafische Vormgeving, KASK Postgraduaat Brand&Packaging Design, LUCA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you